Kort om arbeidsgiver
IMDi forvalter en tilskuddsordning som skal dekke ekstraordinære kostnader for kommuner som bosetter personer med alvorlig og kjent nedsettelse av funksjonsevne og/eller atferdsvansker. I forbindelse med vurderingen av disse søknadene ønsker IMDi å tilknytte seg kvalifiserte personer eller instanser for å gi en medisinsk vurdering basert på dokumentasjon.
 
Den rådgivende medisinsk sakkyndige skal:
  1. Vurdere om det er tilstrekkelig dokumentert at personen har en funksjonshemming og/eller atferdsvansker
  2. Gi tilbakemelding dersom tiltak kommunen søker om å få dekket bør/skal dekkes av andre offentlige instanser
  3. Vurdere om det er samsvar mellom personen diagnose/vansker og omfanget/type tiltak kommunen søker om støtte til
  4. Gi skriftlig godt begrunnede konklusjoner for forslag til vedtak i egen mal, med bakgrunn i punktene over
Stillingsprosenten er veiledende. Arbeidsmengden vil avhenge av antall søknader om det aktuelle tilskuddet. IMDi vil inngå en treårig kontrakt med tilbyderen som leverer det beste tilbudet i åpen anbudskonkurranse. IMDi gjør oppmerksom på at tilbyder må be om å få tilsendt en oppgave som skal besvares. Besvarelsen skal leveres som en del av deres tilbud. 

Mer informasjon om anskaffelsen finnes i kunngjøringen av konkurransen på DOFFIN, referanse 2019-358292.  
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktperson
Navn: Frida Askeland
Tittel: Rådgiver
Telefon: 47697491
E-post: fas@imdi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Valgfritt for leverandør
Tollbugata 20
0152 OSLO