Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling som overlege med spesialisering i psykiatri ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Vi søker dyktig og faglig oppdatert spesialist i psykiatri til 100 % stilling.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere Tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.

Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til mennesker med behov for døgnopphold av kortere varighet. Døgnenhetene har i tillegg akuttfunksjon i Diakonhjemmet sektor.

Vi samarbeider nært med psykisk helsetjeneste i de bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern.

Fagmiljøet ved Voksenpsykiatrisk avdeling er aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling.  

Oppstart etter avtale.


Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Faglig ansvar for vedtak i henhold til psykisk helsevernloven
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid, veiledning og undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid 
Overlegestillingen innebærer mulighet til å inngå i bakvaktturnus ved døgnenhetene. 

Kvalifikasjoner
 • Overlege i psykiatri med relevant klinisk erfaring
 • Faglig engasjement
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Vi søker en overlege som ønsker å bidra til videre utviklingsarbeid på enheten
 • Positivt engasjement og god arbeidskapasitet
 • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr
 • Et spennende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2% til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Voksenpsykiatrisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Henning Meling
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 99 15
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Ass.avdelingssjef/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Akuttpsykiatrisk døgnenhet
Diakonveien 7
0373 OSLO