Kort om arbeidsgiver
Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk.
Sámi Klinihkka har 3 avdelinger: 
SÁNAG/ SANKS- psykisk helsevern og avhengighet SÁNAG / SANKS FOU- forskning og utvikling, nasjonal kompetansetjeneste, lærings- og mestringstjeneste, og tolketjenesten. Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile tjenester. SÁNAG/ SANKS- psykisk helsevern og avhengighet, Ungdomspsykiatrisk avdeling har ledig stilling for psykologspesialist/ psykolog med tiltredelse snarest etter avtale.

Ved SANKS - UPA er det ledig fast stilling i 100 % for lege i spesialisering (LIS 3) i barne- og ungdomspsykiatri. Tiltredelse etter avtale.

Fra 1. mars 2019 ble ny spesialistutdanning for leger i spesialisering (LIS 3) innført i Norge. Vedørende utdanningsløpet vises til nytt regelverk om læringsmål, læringsarenaer, individuell utdanningsplan mv. Når det gjelder innfrielse av læringsmål 31, 32 og 33 må LIS få dette utført på annen institusjon,primært tilbys 6 måneders tjenestetid på UNN-UPS i Tromsø.

LIS leger ved SANKS får godkjent 4 år i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri, eventuelt 2 år i spesialiteten voksenpsykiatri, eller 1 år sykehustjeneste i spesialiteten allmennmedisin. LIS legen har anledning til å rotere mellom de forskjellige enhetene i institusjonen, og det gis veiledning og undervisning på stedet. Både LIS legene og overlegene tilhører et fagnettverket i Helse Nord sitt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere. Fagnettverket er ansvarlig for to årlige nettverkssamlinger og for telematikkundervisning hver 14 dag. Alle kurs i forbindelse med spesialiseringen vil bli dekket. Det gis gode muligheter for klinisk forskning og faglig utviklingsarbeid som del av det kliniske arbeidet.

Fra høsten 2017 samarbeider Finnmarkssykehuset med UiT Norges arktiske universitet om å undervise legestudenter i Finnmark. Derfor kan leger som blir ansatt hos oss også ha mulighet for en bistilling ved universitetet og et akademisk karriereløp i Finnmark.

Arbeidsoppgaver

 • Inntak, diagnostikk og behandling innenfor et bredt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander, i målrettet, tverrfaglig samarbeid med våre andre klinikere ved poliklinikkene
 • Veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Bidra til faglig medisinsk kompetanseheving innen barne- og ungdomspsykiatri lokalt ved BUP’ene, i Finnmarkssykehuset HF og i Helse Nords Utdanningsprogram for Barnepsykiatere
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus tjeneste ihht. Helsedirektoratets krav
 • Bred klinisk erfaring for å møte et vidt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og/eller kulturkunnskap bli foretrukket.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vilje og interesse for målrettet tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Interesse for faglige utfordringer i et historisk flerkulturelt område: norsk, samisk, kvensk og russisk
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode lønnsbetingelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Reise- og flytteutgifter dekket iht. gjeldende reglement
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 2. gangs utlysning.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Språk

 • Samisk
 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Edit Johnsen
Tittel: Avd.sykepl. (spes.avd.)
Telefon: 48292612
Arbeidssted
Ungdomspsykiatrisk avdeling Karasjok, Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Stuorraluohkká 34
9730 Karasjok