Kort om arbeidsgiver

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.
Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg har vi FOU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, og tolketjenesten. 
Sámi Klinihkka har 3 avdelinger:
- Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile tjenester.
- SÁNAG/ SANKS- psykisk helsevern og rus, BUP, PUT/TSB, UPA, Familie Enheten, Døgnenhet Psykisk Helse og Avhengighet, VPP og Nasjonalt Team.
- SÁNAG/ SANKS FOU- forskning og utvikling, nasjonal kompetansetjeneste, lærings- og mestringssenter, samt tolketjenesten.

Samiske helsetjenester utvikles nå!
V
i har ledig overlege stilling i geriatri.
V
i trenger deg med på laget! Oza! søk! 

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk virksomhet og utredning
 • Oppbygning av geriatri tilbud ved klinikken som skal gi tjenester til hele befolkningen i Finnmark med et spesielt fokus på samisk språk og kultur
 • Arbeidsoppgaver knyttet til infusjons poliklinikk (biologisk behandling)
 • Gode muligheter til geriatrisk forskning – og fag utvikling for samiske pasienter
 • Klinikken skal utvikle regionale- og nasjonale funksjoner vil noe ambulerende virksomhet påregnes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i geriatri
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved like kvalifikasjoner vil søker med samisk språkkompetanse på minumum C3 nivå prioriteres. Rent norsktalende søkere vil gis språkopplæring i samisk samt innføring i kulturforståelse

Personlige egenskaper

 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeids egenskaper
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 •  Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en mindre avdeling som skal bygge opp et nytt helsetjenestetilbud
 • Moderne utstyr i nye lokaliteter
 • Gode arbeidstidsordninger og arbeidsvilkår
 • Språkopplæring ved behov til deg og din familie
 • Hjelp med bolig
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd  prøvetid
 • Muligheter for Finnmarks avtale
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement 
 • Nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm  
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger 
 • Friluftsliv og vakre naturopplevelser under Nordlyshimmel eller i midnattssol  
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Inga Hætta Norvang
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97072234
Navn: Amund Peder Teigmo
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 78468770
E-post: amund.peder.teigmo@finnmarkssykehuset.no
Arbeidssted
Spesialistlegesenteret i Karasjok, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok