Kort om arbeidsgiver

En av kommunens fastleger skal slutte og det lyses derfor ut en fastlegehjemmel på Elavit.

Elavit har 25 medarbeidere og er et tverrfaglig helsekonsept med legesenter, fysikalsk institutt, personlige trenere, akupunktører, ernæringsfysiolog og hudpleier. Senteret ligger nært Oslo, sentralt i Lørenskog og det er lett å komme seg dit både med bil og offentlig kommunikasjon. Se www.elavit.no
 
Lokalene er nyoppussede 1000 m2 og innbefatter et større treningssenter som ansatte har tilgang til. Gratis innendørs garasjeanlegg for medarbeidere med mulighet for el-bil lading. Arbeidsmiljøet er godt. Det organiseres sommerfest, julebord samt felles reiser til inn og utland. 
 
Legesenteret benytter System X EPJ, men vil gå over til Pridok EPJ på nyåret. Laboratoriet er velutstyrt og har bl.a. EKG, spirometri og 24 t BT.
 
Elavit har i dag to fastleger. Listen som lyses ut er nyoppstartet og er pr i dag på ca 250 pasienter. Hjemmelen er ledig fra 30.01.20. Tiltredelse kan avtales før eller etter denne datoen. Det forutsettes at man inngår samarbeidsavtale. 

Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Deltakelse i legevakt er ønskelig
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279674
Navn: Ragnar Tønsberg
Tittel: Fastlege
Telefon: 97793981
Navn: Steffen Rosenberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48211614
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Solheimveien 30
1473 Lørenskog