Kort om arbeidsgiver

Lindrende enhet består av sengepost på 8 senger, dagavdeling x 3 pr uke og et Lindrende team som driver
utstrakt ambulant virksomhet.
Legestaben på Lindrende enhet består av tre overleger hvorav 2 til sammen
dekker en 50% stilling som lege ved Lindrende team, Sørlandet sykehus Arendal.
Vakttjenesten ved sengeenheten dekkes av enhetens 3 overleger pluss onkologiske
overleger og Lis leger. I alt er det en 8 delt (9 delt) vaktplan hvor noen av
vaktene vil være bakvakter.

Senter for Kreftbehandling består for øvrig av en poliklinikk for medikamentell
kreftbehandling, en stråleterapienhet samt en enhet for forskning.
Overlegekompetanse i palliasjon innebærer at man er spesialist innen en av de
kliniske spesialiteter og har videreutdannelse i palliasjon. Palliasjon er ikke
en egen spesialitet, men et kompetanseområde. Alle kliniske spesialiteter
inkludert allmennpraksis er derfor aktuelle som «grunnutdanning».
 
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som
er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kvalifikasjoner

  • Onkologi, indremedisin, allmennmedisin, anestesi eller andre kliniske spesialiteter kan være aktuelle.

Personlige egenskaper

  • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gode kommunikasjonsferdigheter
  • Gode evner til selvstendig arbeid
  • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ivan Olsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 924 95 957
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreftbehandling, Lindrende enhet Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand