Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

 

Avdeling for gynekologisk kreft er en regionsavdeling for hele befolkningen i Helse Sør-Øst og lokal- og områdesykehus for Oslos befolkning ved kreft i underlivet hos kvinner. I tillegg har avdelingen et nasjonalt ansvar innen malign trofoblastsykdom, fertilitetsbevarende behandling ved livmorhalskreft og for kirurgisk behandling ved tilbakefall av livmorhalskreft etter strålebehandling. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen også regionsansvar for undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling.

Vi har et komplett behandlingstilbud innen rammen av et kreftsenter der det ytes både kirurgisk-, medikamentell/cellegift- og strålebehandling. Avdelingen har spesielt god kompetanse innen kreftkirurgi, inklusive kirurgiske kikkhullsteknikker, og kirurgi ved hjelp av robot er veletablert. Ved avdelingen drives det forskning innen sykdomsområdet og avdelingen ønsker å utøve forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Deltagelse i klinisk kontrollerte studier er en viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, og med internasjonale samarbeidspartnere.

Avdelingen ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få forskningskompetanse på PhD-nivå.

Vi har nå et ledig 100 % overlegevikariat ved Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, med mulighet for forlengelse.

Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon vedrørende stillingen vil skje per e-post. Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning og attester skal benyttes. Søknadsblanketten finnes på Legeforeningens internettside: Legeforeningen. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres. 

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk, dagenhet for medikamentell behandling, sengepost og operasjonsstue.
 • Utredning og behandling i samarbeid med tverrfaglig team.
 • Eventuell deltagelse i kliniske forskningsprosjekter
 • Stillingen vil inngå i seksjonens gjeldende vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen gynekologi og obstetrikk
 • Kirurgisk erfaring vektlegges
 • Klinisk erfaring innenfor medikamentell behandling for gynekologisk kreft  
 • Forskningskompetanse vil bli vektlagt 
 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement for både klinisk og akademisk utvikling
 • Gode samarbeidsevner, målrettethet, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vektlegges

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med fokus på fag og fagutvikling
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Rokkones
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90028535
Navn: Tone Skeie-Jensen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92042995
Arbeidssted
Avdeling for gynekologisk kreft, Kreftklinikken
Ullerchausseen 70
0379 OSLO
Mer om arbeidsgiver
teaser image