Kort om arbeidsgiver

Avdeling for gynekologisk kreft er en regionsavdeling for hele befolkningen i Helse Sør-Øst og lokal- og områdesykehus for Oslos befolkning ved kreft i underlivet hos kvinner. I tillegg har avdelingen et nasjonalt ansvar innen malign trofoblastsykdom, fertilitetsbevarende behandling ved livmorhalskreft og for kirurgisk behandling ved tilbakefall av livmorhalskreft etter strålebehandling. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen også regionsansvar for undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling.

Vi har et komplett behandlingstilbud innen rammen av et kreftsenter der det ytes både kirurgisk-, medikamentell/cellegift- og strålebehandling. Avdelingen har spesielt god kompetanse innen kreftkirurgi, inklusive kirurgiske kikkhullsteknikker, og kirurgi ved hjelp av robot er veletablert. Ved avdelingen drives det forskning innen sykdomsområdet og avdelingen ønsker å utøve forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Deltagelse i klinisk kontrollerte studier er en viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, og med internasjonale samarbeidspartnere.

Avdelingen ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få forskningskompetanse på PhD-nivå.

Vi har nå et ledig 100 % overlegevikariat ved Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, med mulighet for forlengelse.

Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon vedrørende stillingen vil skje per e-post. Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning og attester skal benyttes. Søknadsblanketten finnes på Legeforeningens internettside: Legeforeningen. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres. 

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk, dagenhet for medikamentell behandling, sengepost og operasjonsstue.
 • Utredning og behandling i samarbeid med tverrfaglig team.
 • Eventuell deltagelse i kliniske forskningsprosjekter
 • Stillingen vil inngå i seksjonens gjeldende vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen gynekologi og obstetrikk
 • Kirurgisk erfaring vektlegges
 • Klinisk erfaring innenfor medikamentell behandling for gynekologisk kreft  
 • Forskningskompetanse vil bli vektlagt 
 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement for både klinisk og akademisk utvikling
 • Gode samarbeidsevner, målrettethet, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vektlegges

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med fokus på fag og fagutvikling
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Rokkones
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90028535
Navn: Tone Skeie-Jensen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92042995
Arbeidssted
Avdeling for gynekologisk kreft, Kreftklinikken
Ullerchausseen 70
0379 OSLO