Bergensklinikken AS er et ideelt AS under Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi er inne i en spennende omstillingsfase der felles innsats for tverrfaglig samarbeid, enhetlig kultur og faglig forankret behandlingsaktivitet er viktige satsingsområder. Nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for rusbehandling er viktige føringer for vårt behandlingstilbud.
Vil du være med på å skape fremtiden for Bergensklinikken AS?
Vi søker overleger som ønsker å bidra med kompetanse og engasjement for våre pasienter, vår behandling og for et godt, trygt og stimulerende arbeidsmiljø.
 
Dine oppgaver vil være å ivareta den kliniske daglige driften med pasientbehandling, delta i relevante fagfora, veilede LIS og bidra til faglig utvikling, for eksempel i form av kliniske forskningsprosjekter.
Du må også kunne bidra i internundervisning, evt også med undervisning eksternt, eksempelvis på medisinstudiet ved UiB.
 
Du må være spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller nær avslutning av spesialiseringsløpet
 
Overleger deltar i vaktordning, hjemmevakt uten utrykningsplikt.
 
Dine nærmeste kollegaer vil være fire overleger og seks LIS, som alle brenner for god rusbehandling og en fremtidsrettet organisasjon. I tillegg vil du få om lag 300 andre kollegaer innen andre profesjoner, og felles for alle er at vi sammen ønsker å bygge fremtiden for en av Norges fremste rusklinikker.
 
Vi lover en spennende og givende arbeidsplass med konkurransedyktige vilkår og faglige utviklingsmuligheter.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergensklinikkene
Skuteviken
Kontaktpersoner
Navn: Camilla B Methlie
Tittel: Avdelingssjef døgnbehandling
Telefon: 488 87 009
E-post: post@bergensklinikkene.no
Navn: Eystein Hauge
Tittel: Daglig leder
Telefon: 95261271
E-post: post@bergensklinikkene.no
Søknad
Søknad merkes: overlege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Bergen
Nye Sandviksvei 84
5032 BERGEN
Søk på stillingen