Kort om arbeidsgiver
Vil du være med på å skape fremtiden for Bergensklinikken AS?
Vi søker overleger som ønsker å bidra med kompetanse og engasjement for våre pasienter, vår behandling og for et godt, trygt og stimulerende arbeidsmiljø.
 
Dine oppgaver vil være å ivareta den kliniske daglige driften med pasientbehandling, delta i relevante fagfora, veilede LIS og bidra til faglig utvikling, for eksempel i form av kliniske forskningsprosjekter.
Du må også kunne bidra i internundervisning, evt også med undervisning eksternt, eksempelvis på medisinstudiet ved UiB.
 
Du må være spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller nær avslutning av spesialiseringsløpet
 
Overleger deltar i vaktordning, hjemmevakt uten utrykningsplikt.
 
Dine nærmeste kollegaer vil være fire overleger og seks LIS, som alle brenner for god rusbehandling og en fremtidsrettet organisasjon. I tillegg vil du få om lag 300 andre kollegaer innen andre profesjoner, og felles for alle er at vi sammen ønsker å bygge fremtiden for en av Norges fremste rusklinikker.
 
Vi lover en spennende og givende arbeidsplass med konkurransedyktige vilkår og faglige utviklingsmuligheter.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergensklinikkene
Skuteviken
Kontaktpersoner
Navn: Camilla B Methlie
Tittel: Avdelingssjef døgnbehandling
Telefon: 488 87 009
E-post: post@bergensklinikkene.no
Navn: Eystein Hauge
Tittel: Daglig leder
Telefon: 95261271
E-post: post@bergensklinikkene.no
Søknad
Søknad merkes: overlege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Bergen
Nye Sandviksvei 84
5032 BERGEN
Søk på stillingen