Kort om arbeidsgiver
Ledig engasjement for allmennlege i 100 % stilling i 1 år

Engasjementet er et prosjekt ved Avdeling for endokrinologi

Arbeidsoppgaver

  • Allmennlegen inngår i det tverrfaglige teamet og deltar i utredning og oppfølging av pasienter med endokrinologiske tilstander. Arbeidet vil omfatte pasientrettet arbeid i poliklinikk og på sengepost. Deltagelse i vaktordning ved Medisinsk klinikk.
  • Samhandlingsreformen legger opp til at primærhelsetjenesten skal overta mer av ansvaret for behandling og oppfølging av pasienter med bl.a. diabetes type 2. Hensikten med stillingen er å bedre primærhelsetjenestens kompetanse til å utrede og behandle pasienter med endokrinologiske problemstillinger, herunder diabetes, stoffskifteforstyrrelser og osteoporose.

Kvalifikasjoner

  • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • For stillingen kreves det norsk autorisasjon
  • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
  • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner

Vi tilbyr

  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tom Christian Martinsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 72 82 51 63
E-post: Tom.Christian.Martinsen@stolav.no
Navn: Bjørn Olav Åsvold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 97 61
E-post: Bjorn.Olav.Asvold@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim