St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Ledig engasjement for allmennlege i 100 % stilling i 1 år

Engasjementet er et prosjekt ved Avdeling for endokrinologi

Arbeidsoppgaver

  • Allmennlegen inngår i det tverrfaglige teamet og deltar i utredning og oppfølging av pasienter med endokrinologiske tilstander. Arbeidet vil omfatte pasientrettet arbeid i poliklinikk og på sengepost. Deltagelse i vaktordning ved Medisinsk klinikk.
  • Samhandlingsreformen legger opp til at primærhelsetjenesten skal overta mer av ansvaret for behandling og oppfølging av pasienter med bl.a. diabetes type 2. Hensikten med stillingen er å bedre primærhelsetjenestens kompetanse til å utrede og behandle pasienter med endokrinologiske problemstillinger, herunder diabetes, stoffskifteforstyrrelser og osteoporose.

Kvalifikasjoner

  • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • For stillingen kreves det norsk autorisasjon
  • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
  • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner

Vi tilbyr

  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tom Christian Martinsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 72 82 51 63
E-post: Tom.Christian.Martinsen@stolav.no
Navn: Bjørn Olav Åsvold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 97 61
E-post: Bjorn.Olav.Asvold@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Mer om arbeidsgiver
teaser image