Kort om arbeidsgiver

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS med ca. 180 årsverk og består av 6 kliniske seksjoner: To allmennpsykiatriske poliklinikker, akutteam, enhet for gruppeterapi, seksjon tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe) og seksjon døgn. I tillegg er merkantile tjenester organisert som egen seksjon. Foruten
tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som dekker hele Ahus´ opptaksområde.

Enhet for gruppeterapi har 11 fagstillinger, 4 psykologspesialister, 1 psykiater, 3 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom. Enheten er medlem i "dagavdelingsnettverk" og henter tankegods fra generell gruppepsykoterapi, nyere traumeforståelse, samt mentaliseringsbasert behandling med tilhørende tilknytningsperspektiv.
Enheten bestreber å gi et differensiert psykoterapeutisk tilbud rettet mot mennesker med personlighetsforstyrrelse. Vi arbeider innenfor et MBT kombinasjonsbehandlingsprogram hvor gruppe og individualterapi henger sammen. Vi ønsker oss en engasjert overlege med interesse for og eventuell erfaring fra behandling av målgruppen. Mye av arbeide gjøres i gruppe, enten som ko-terapeut i grupper, eller i fagteam. Det er også mye individuell kontakt med pasienter i utredningsfasen og i behandlingsforløpet. 

Enheten er i stadig endring og det finnes muligheter for påvirkning. Vi arbeider nå med å differensiere tilbudet vårt gjennom utprøving av en Metakognitiv interpersonlig terapimodell.

 DPS Nedre Romerike har i alt 60 spesialister, hvorav 17 stykker er overleger. Vi har også 7 LIS.


Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • - Bidra med legespesifikk kompetanse for Seksjon for Gruppeterapi
 • - Arbeide som gruppepsykoterapeut og individual-terapeut, utrede og følge pasienter gjennom behandlingsforløpet
 • - Delta i felles vaktordning for alle DPS/ARA innenfor Divisjon psykisk helse/A-hus.
 • - Bidra med spesialistkompetanse.
 • - Veiledning av LIS leger.

Kvalifikasjoner

 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for målgruppen er nødvendig.
 • Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt.
 • Kompetanse på personlighetsforstyrrelse

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert.
 • Like utfordringer og utviklingsarbeid.
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet.
 • Robusthet og toleranse for sterke følelser og usikkerhet.
 • Toleranse for flertydighet og en pragmatisk sans!
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen.
 • Rammer for å drive psykoterapi (maks 3 års behandlingstid)
 • Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data.
 • Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
 • Profesjonsstudium

Språk

 • Engelsk
 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Petter Danielsen
Tittel: Seksjonleder/Psykologspesialist
Telefon: 63894050
E-post: petter.danielsen@ahus.no
Navn: Rune Størset
Tittel: Overlege/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 63894050
E-post: rune.storset@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for gruppeterapi NR, Akershus universitetssykehus HF
C.J Hansensvei 25
2007 Kjeller