Kort om arbeidsgiver
Grong kommune søker etter fastlege i 100 % fast stilling, kommunalt ansatt. Om ønskelig kan det inngås forhandlinger om avtale om privatpraksis

Legekontoret er organisert under Helseavdelingen, og har tre legehjemler og LiS1lege, samt er administrasjonskommune for Indre Namdal Legevakt. 

Hovedarbeidsoppgaver:
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter. Listelengden for hjemlene er ca 900 pasienter hver
 • Obligatorisk deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca. 5 200 innbyggere) administrert av Grong kommune, samt vakter i LINA-samarbeidet (legevakt i Namdalen).
  • Samarbeid med helseforetak og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Kommunale oppgaver (jfr arbeidsgivers styringsrett).
  • Kommunale ø-hjelp dagtid
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin. Kommunen legger til rette for allmennmedisinsk spesialisering etter nærmere avtale.
 • Krav om å ha eller må gjennomgå kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell, og vold i nære relasjoner (jfr. Akuttforskriften).
 • Erfaring fra legevakt er en fordel.
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med kjennskap til samarbeidspartnere som NAV og HELFO, samt norske systemer for refusjoner, forsikringssaker, sykemeldinger m.m.
 • Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlige egenskaper. Vi søker deg som:
 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson.
 • Positiv og sosial i samarbeid med kollegaer fra mange forskjellige yrkesgrupper
 • Løsningsorientert
 • Tørre å lære nytt og utvikle deg raskt
 • Selvstendig, strukturert og effektiv
 • Evne til å takle et høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel

Vi tilbyr:
 • Gode lønnsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Alternativ til kommunal tilsetting er privat avtalepraksis dersom dette er ønskelig.

Ansettelsesprosess:
 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.
 • Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
 • Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).

Søknad sendes:
 • Alle som søker må levere fullstendig søknad via det elektroniske søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside: www.grong.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grong kommune
Helsetjenesten/ Grong legekontor
Kontaktperson
Navn: Lena Krane
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91768252
E-post: lena.krane@grong.kommune.no
Arbeidssted
Grong kommune
P.b. 162
7871 GRONG