Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune! Etter samanslåinga 1.1.2020 blir vi ein av dei største kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette. Kommunane våre ligg nord for Bergen, og har ein spennande og variert natur med alt frå lune fjordar og opne hav til høge fjellområde og lokale toppar. Vi har verdas beste korps og eit rikt kulturliv.»
 
For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene kommune er tillagt treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar - som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag.
Stillingsinformasjon
Det er ledig vikariat for fastlege på fastløn ved Frekhaug legesenter med snarleg tiltreding.
Senteret har 6 fastlegar, 1 LIS1, jordmor og hjelpepersonell.
 
I første omgang er det ledig vikariat til 1. mars 2020. Det må påreknast deltaking i interkommunal legevakt.
 
Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege.
Gode kunnskapar munnleg og skriftleg.
Godkjend politiattest.
Evne til samarbeid vert tillagd avgjerande vekt.
Søkjar bør vere vaktkompetent.
 
Vi tilbyr
Løn etter gjeldande avtale.
God pensjonsordning.
Eit travelt og triveleg arbeidsmiljø, med hyggelege pasientar og tilsette.
 
Generell informasjon
Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast før arbeidstakar byrjar i
stillinga.
 
Søknad skal sendast
Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.
 
Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Meland kommune
Kontaktperson
Navn: Tord Moltumyr
Tittel: Kommuneoverlege/helsesjef
Telefon: 56 17 11 20
E-post: tord.moltumyr@meland.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 177/19
Arbeidssted
Frekhaug legesenter
Havnevegen 43
5918 FREKHAUG