Kort om arbeidsgiver

LEDIGE VIKARIAT SOM LEGE I SPESIALISERING 2 

Oppstart snarest. 

Fagområde: Infeksjon

Med mulighet for forlengelse.

Klinikken har alle grenspesialiteter og den som tilsettes vil tjenestegjøre ved de forskjellige seksjonene. Det forventes deltagelse i klinikkens vaktordning som p. t. er 24-delt tilstedevakt, sekundærvakt. Opptaksområdet er ca. 230 000 innbyggere.
Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger.

"Søknadsblankett for legestillinger" må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet.

Kvalifikasjoner

 • Arbeid som lege etter gjennomført turnustjeneste.
 • Relevant erfaring innen indremedisin.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Håndtere høyt arbeidstempo.
 • Kan arbeide selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Vi tilbyr

 • God oppfølging og veiledning.
 • Allsidig tjeneste.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Remo Gerdts
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90607430
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk faglig avdeling LIS - Medisinsk klinikk
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 TØNSBERG