Kort om arbeidsgiver

BUP avdeling har ansvar for utredning og behandling innen psykisk helsevern for barn og unge 0-18 år i Helse Nord-Trøndelag.  Det kliniske arbeidet organisert i poliklinikk, familieenhet og sengepost.  Poliklinikken er en allmenn psykiatrisk poliklinikk inndelt i team. Familieenheten har innleggelsestilbud til familier med sammensatt problematikk. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge i alderen 10-18 år.

Avdelingen har ca 115 ansatte, 85 ved Sykehuset Levanger og 30 ved Sykehuset Namsos. Avdelingen har totalt 11 legestillinger hvorav 6 er overlegestillinger.  Legene er knytet til et fast team/seksjon, men samarbeider om oppgaver.  Arbeidssted er Sykehuset Levanger som har en 8 delt, en sjikts vaktordning.     

 

Arbeidsoppgaver

Det kliniske arbeidet er organisert i tverrfaglige team hvor legens rolle i tillegg til medisinske oppgaver, kan være arbeid med familier, system og andre terapi former.   Som overlege ivaretas funksjon som behandlingsansvarlig for en definert pasientgruppe.  Det er ønskelig at en i tillegg bidrar med fordypning og fagutvikling innen et definert fagområde. Det må også påregnes veilednings og undervisningsoppgaver.  

Kvalifikasjoner

Spesialist i barne og ungdomspsykiatri 

Personlige egenskaper

I tillegg til formell kompetanse vektlegges personlige egenskaper knyttet til kommunikasjon og samarbeid.  

Vi tilbyr

Avdelingen vektlegger kontinuerlig utviklingsarbeid, og det er store muligheter for faglig fordypning, spesialisering og forskning. Avdelingen er organisert som en del av klinikk for kvinne barn og familie sammen med habilitering, gyn/føde og pediatri. Det legges opp til tett samarbeid mellom fagområdene. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Åsmund Bang
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098899
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098955
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Levanger, Klinikk for kvinne, barn og familie
kirkegata 1
7600 Levanger