Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig et vikariat som LIS-lege fra 02.10.19 - 31.07.20 ved BUP Hinna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvar for det polikliniske tilbudet og for døgntilbud til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Avdelingen består av 7 generelle poliklinikker samt 2 spesialpoliklinikker og avdeling for sengeposter. Hovedoppgaven for avdelingen er å undersøke, diagnostisere, gi råd og behandle barn / ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no

BUP Hinna betjener barn og unge i alderen 0-18 år og har 23 behandlerstillinger, derav 4 leger. Avdelingen har totalt 37 leger som bl. a. har felles obligatorisk undervisning.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Stillingen lyses ut på legejobber.no.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består i utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier.
 • En annen viktig oppgave er kompetanseoppbygging og veiledning, både internt og overfor kommunale tjenester.
 • Poliklinikken samarbeider med helsestasjon, allmennleger, andre sykehusavdelinger og psykiatriske enheter, skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT og barnevern.
 • Deltagelse i vakt må påberegnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pediatri og allmennpraksis er relevant.
 • Kunnskap innen det pasientadminsitrative systemet DIPS er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter.
 • Delegere og følge opp tildelte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Poliklinikken er opptatt av å holde et godt faglig nivå og vi har et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Sykehuset er godkjent for 4 år i forhold til spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.
 • Avdelingen har forskningsvirksomhet og fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdstilbud som blant annet turgruppe og berdiftidrettslag 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Liv Sand
Tittel: Poliklinikkleder ved BUP Hinna
Telefon: 51515507
E-post: liv.sand@sus.no
Arbeidssted
BUP Hinna
Gerd-Ragna Block Thorsensgate 25
4011 STAVANGER