Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!
Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder.  

Bydelens tjenestesteder er Miljøfyrtårnsertifisert, og bydelen har blitt kåret til Oslo kommunes grønneste bydel tre ganger. Alle våre tjenestesteder er erklært Rasismefri sone. Oslo kommunes opplæringspris for 2015 ble tildelt Bydel Østensjø for opplæringsprogrammet "Tryggere traumekompetanse». For mer informasjon om oss: www.bos.oslo.kommune.no.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Bøler legesenter er et veldrevet legesenter med 3 fastleger i lyse, fine lokaler. Kontoret har en lokal medarbeider som har jobbet ved Bøler legesenter i snart 30 år, og tre medarbeidere som tar telefoner via ekstern telefonsekretærtjeneste (Telemedic). Dette er en velutprøvd løsning som fungerer godt. Legene er selvstendig næringsdrivende i kontorfellesskap, og det foreligger en intern samarbeidsavtale, som regulerer driften.
Legekontoret bruker System X journalsystem. Hver lege har hver sin Nets betalingsterminal, og er ikke bundet til eksterne selvbetjente betalingsautomater. Velutstyrt laboratorie. Nåværende listelengde er 1000.

Betingelser for deling/overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. Overtakelse etter nærmere avtale med hjemmelsinnehaver. 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver 
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges/må påregnes inntil 7.5 time/uke 
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering.  Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kjennskap til lokale helsetjenester
 • Kjennskap til journalsystemet som benyttes ved legekontoret
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
 • Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål tas med til intervju 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 90678280
E-post: anita.jeyananthan@hel.oslo.kommune.no
Navn: Tom Gundersen
Tittel: Fastlege
Telefon: 93219767
E-post: tomgun89@online.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bøler Legesenter
Utmarkveien 1
0689 OSLO