Kort om arbeidsgiver
Bøler legesenter er et veldrevet legesenter med 3 fastleger i lyse, fine lokaler. Kontoret har en lokal medarbeider som har jobbet ved Bøler legesenter i snart 30 år, og tre medarbeidere som tar telefoner via ekstern telefonsekretærtjeneste (Telemedic). Dette er en velutprøvd løsning som fungerer godt. Legene er selvstendig næringsdrivende i kontorfellesskap, og det foreligger en intern samarbeidsavtale, som regulerer driften.
Legekontoret bruker System X journalsystem. Hver lege har hver sin Nets betalingsterminal, og er ikke bundet til eksterne selvbetjente betalingsautomater. Velutstyrt laboratorie. Nåværende listelengde er 1000.

Betingelser for deling/overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. Overtakelse etter nærmere avtale med hjemmelsinnehaver. 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver 
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges/må påregnes inntil 7.5 time/uke 
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering.  Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kjennskap til lokale helsetjenester
 • Kjennskap til journalsystemet som benyttes ved legekontoret
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
 • Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål tas med til intervju 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 90678280
E-post: anita.jeyananthan@hel.oslo.kommune.no
Navn: Tom Gundersen
Tittel: Fastlege
Telefon: 93219767
E-post: tomgun89@online.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bøler Legesenter
Utmarkveien 1
0689 OSLO