NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller «hull i CV» om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.
Den rådgivende legetjenesten samarbeider med resten av NAV for at flest mulig skal kunne utnytte sine resurser i arbeid, og for at de som ikke kan stå i arbeid skal få riktige ytelser. 

Arbeidsoppgaver
Gi råd i medisinske spørsmål til veiledere ved NAVs lokalkontorer i Buskerud, Asker og Bærum
Opplæring og veiledningsvirksomhet
Bidra til god samhandling mellom NAV og helsevesenet
Samarbeide med andre aktører både i og utenfor NAV
Den rådgivende legetjenesten har kontorer i Drammen. Jobben krever reisevirksomhet i Buskerud, Asker og Bærum.

Kvalifikasjoner
Full norsk autorisasjon som lege, relevant spesialistutdanning 
Førerkort klasse B er ønskelig da jobben krever noe reisevirksomhet

Personlige egenskaper
Vi søker en medarbeider med god evne til kommunikasjon og samarbeid. Vedkommende må være  fleksibel, ansvarsbevisst, og ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne.

Vi tilbyr
Stillingen lønnes i kode 0773 lege/ 0207 overlege - lønn 700 000 kr - 840 000 kr
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktperson
Navn: Øystein Løvåsdal
Tittel: Rådgivende overlege
Telefon: 47291326
Hjemmeside
Arbeidssted
Grønland 55
3045 DRAMMEN