Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er en by i vekst og har i dag 60 fastlegehjemler fordelt på 17 legesentre. Da en av våre fastleger slutter, blir det en ledig fastlegehjemmel ved City legesenter.

Ved City legesenter er det per i dag fem fastleger og 5 erfarne helsesekretærer. Vi er en positiv og sammensveiset gjeng med tett samarbeid. Legesenteret ble etablert i sin nåværende form i 2016 og har lyse og nye lokaler med moderne utstyr og ligger sentralt i Drammen sentrum, inne på Magasinet kjøpesenter. Det er flere helseaktører under samme tak og dermed gode muligheter for tverrfaglig samarbeid. Senteret benytter seg av Infodoc Plenario journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett.

Fastlegehjemmelen har i dag et listetak på 950. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesentret før inntreden i gruppepraksisen.

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver
Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i interkommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer per uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310. Hjemmelen er per i dag ikke tillagt kommunale oppgaver.

Kvalifikasjoner
• Spesialisering i allmennmedisin – ferdig eller påbegynt
• Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
• For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper
• Engasjement og interesse for allmennmedisin
• Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
• Interesse for og kunnskap om fagutvikling og kvalitetsarbeid
• God evne til samarbeid
• Gode kommunikative evner
• Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap / -forståelse
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
• Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
• Robust og velfungerende legevakt

Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst


Ønsket tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Madli Indseth
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48100078
Navn: Atle Eikeland
Tittel: Avtroppende fastlege
Telefon: 92224419
Navn: Frøydis Sørensen
Tittel: Fastlege
Telefon: 41175114
Søknad
Søknad merkes: Ref.nr.: 4104790609
Arbeidssted
City legesenter
Nedre Storgate 6
3015 DRAMMEN