Kort om arbeidsgiver

Avdelingen onkologi på Ahus er organisert i Medisinsk Divisjon. Vi har for tiden 13
overlegestillinger og 2 leger i spesialisering. I tillegg har 3 av overlegene
professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.

Stillingene som skal besettes er nyopprettede og skal forsterke vårt legeteam.

Per i dag drives vår avdeling som poliklinisk virksomhet, men det jobbes med å etablere onkologiske senger og Kreftbygg i årene fremover.  Avdelingen er i jevn vekst med økende antall pasienter, polikliniske konsultasjoner og gitte behandlinger hvert år.

Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft,
brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer
pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende
kreftmedikamenter. I tillegg til industristudier gjennomfører avdelingen utprøver
initierte studier.

Kreftbehandling og forskning er et strategiske satsningsområde for Akershus
universitetssykehuset og vår avdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingens aktiviteten er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning.
 • Det polikliniske arbeidet er organisert i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Den som ansettes vil komme til å jobbe som overlege i en av faggruppene. Kliniske arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte polikliniske konsultasjoner, håndtering av henvisninger, deltagelse på MDT møter og tilsyn. Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Arbeidshverdagen er velorganisert og en strukturert arbeidsplan er utarbeidet minst 6 måneder fremover i tid.
 • Vi har aktivitet på Nordbyhagen, på Ski sykehus og har nylig overtatt ansvar for pasienter som får sin kreftbehandling på Kongsvinger sykehus. Den som ansettes må påregne noe aktivitet ved Ski sykehus og mulig fremtidig aktivitet ved Kongsvinger sykehus.
 • Ved etablering av onkologiske senger vil det bli nødvendig med deltagelse i et onkologisk vaktlag som da vil etableres.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert lege.
 • Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge.
 • Søker må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil vektlegges
 • Samarbeidsvilje og relevant erfaring vektlegges.

Vi tilbyr

 • Vi er en ung avdeling som har vokst jevnt fra etableringen for 10 år siden.
 • Vi har et sterkt faglig miljø med engasjerte kolleger og gode muligheter til å påvirke avdelingens videre utvikling.
 • Arbeidshverdagen hos oss preges av godt samarbeid mellom alle profesjoner på avdelingen og på tvers av sykehuset.
 • Vi tilbyr gode muligheter for deltagelse i faglig utviklingsarbeid og forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
Onkologi leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen