Kort om arbeidsgiver
Vi får ledig fast 100 % stilling fra 15. oktober 2019
Lege i spesialisering, DERMATOLOGI - id.nr: 4328
 
Hudavdelingen har regionansvar for diagnostikk og behandling av dermatologiske og venerologiske pasienter i Helse Fonna området og er eneste klinikk med denne kompetansen i regionen, med ca 180.000 innbyggere. Hudavdelingen er en poliklinikk og består av 12 ansatte, derav 6 leger (4 overleger og 2 LIS). Poliklinikken har ca 20.000 konsultasjoner per år.
 
Stillingen krever en viss grad av selvstendighet, god samarbeidsevne, og det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi krever utpreget serviceinnstilling, positive holdninger og god evne til å skape et trivelig miljø. Vi legger stor vekt på fleksibilitet og å kunne arbeid i tverrfaglig team.
 
Vi tilbyr lønn etter tariff i en utfordrende stilling ved et sykehus i utvikling. Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP.
 
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås på vår hjemmeside www.hsr@as og av vår avdelings-overlege dr.med. Holger Benthien, holger.benthien@hsr.as, telefon 52 80 50 00.
 
Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.
 
 
Søknadsfrist 3. september 2019
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Holger Benthien
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 52805000
E-post: holger.benthien@hsr.as
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND