Kort om arbeidsgiver
I et godt og humørfylt arbeidsmiljø har Bjugn kommune 100 % ledig legehjemmel med listelengde opptil 1250 pasienter etter nærmere avtale. Det kan inngå inntil 50 % stilling som tilsynslege dersom dette er ønskelig. 

Bjugn legekontor holder til i relativt nye lokaler i kommunesenteret i Botngård. Kontoret har 5 fastleger og 1 turnuslege. Kommunal drift av legekontoret/driftsavtale med fastlegene. Det er altså lite administrative oppgaver og hjelpepersonell har kontrakt med kommunen. Gode vilkår med mulighet for god inntjening. Ingen krav om å kjøpe seg inn på senteret eller betale for hjemmelen. Perfekt for å prøve ut livet som fastlege i naturskjønne omgivelser uten å måtte kjøpe sin hjemmel. Ytterligere helsepersonell består av ca. 5 årsverk av erfarne sykepleiere og helsesekretærer som kjenner pasientene og lokalmiljøet godt og avhjelper betydelig i arbeidet ved legekontoret. 

Kom til naturskjønne Bjugn kommune som slås sammen med Ørland kommune 1. januar 2020. Vi får da distrikts medisinsk senter i kommunen, med bla. spesialister i ØNH, pediatri og dermatologi som driver poliklinisk aktivitet. Det er røntgenfasiliteter ved det distriktmedisinske senteret. Direktefly til Oslo og kun en times båttur til Trondheim. Man får altså fordelene med å bo landlig og naturskjønt, men samtidig kort vei til trønderhovedstaden og Oslo en liten flytur unna. 


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeoppgaver
 • Fastlegehjemmelen inngår i det interkommunale legevaktsamarbeidet på Fosen og dekker kommunene Bjugn, Ørland, Åfjord og Roan. Vaktbelastningen er 15-delt.
 • Fosen legevaktsenter er lokalisert i egne lokaler ved Distrikts medisinske senter i Ørland kommune. 
 • Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Primært spesialist allmenn medisin, men erfaring og interesse for allmenn kan dekke krav
 • Eventuell avtale om spesialiseringsløp
 • Jmf. Fastlegeforskriften §12 kan kommunen pålegge fastlegen inntil 7,5 timer offentlig legearbeid pr. uke. De kommunale legeoppgavene endres over tid.
 • Det stilles krav til fleksibilitet og samarbeid ut fra kommunens skiftende behov. 
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr
 • Kommunens plikter og rettigheter følges av:
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Forskrift om fastlegeordning
 • Avtale mellom Staten/KS og Den Norske legeforening om basistilskudd og takster
 • ASA 4310 rammeavtale mellom KS og Den Norske Legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen
 • SFS 2305 tariffavtale mellom leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten
 • Hovedtariffavtalen og hovedavtalen så langt det passer

Det er ønskelig med snarlig oppstart i stillingen. For nærmere opplysninger om stillingen kan følgende kontaktes:
 • Enhetsleder Kristine Grøtte Johansson kontaktes på mobil: 909 44 294
 • Lege Runar Øksenvåg på  mobil: 971 22 033 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bjugn kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Runar Øksenvåg
Tittel: Lege
Telefon: 971 22 033
Navn: Kristine Grøtte Johansson
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 909 44 294
Arbeidssted
Dr. Saueers vei 14
7160 BJUGN