Kort om arbeidsgiver

Vil DU bli vår nye psykiater?

Vi har no ledige faste stillingar for psykiater frå snarast.

Avdelinga for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal står overfor ei spennande
tid med mellom anna bygging av nytt sjukehus på Hjelset (SNR) som skal stå klart i
2024. Hjelset er lokalisert ca. 20 km frå Molde sentrum. Seksjon for akutt psykisk helse Hjelset har 12 døgnplassar og tilbyr utgreiing, diagnostisering og
behandling av akutte psykiatriske tilstandar.

Vi ønskjer deg velkomen til ein by og eit nærmiljø med fantastisk natur både sommar og vinter. I tillegg har byen vår eit kultur- og idrettsliv som oftast kjenneteknar større byer.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av mennesker i akutt krise      
 • Fagleg utviklingsarbeid, undervisning, rettleiing og tverrfagleg samarbeid
 • Individualterapi og pårørandesamtalar
 • Deltaking i fagråd og kvalitetsråd 

Kvalifikasjonar

 • Spesialist innan psykiatri
 • Det er ønskeleg med klinisk erfaring frå akuttavdeling, arbeid med ruspasientar og pasientar underlagt tvunget psykisk helsevern
 • LIS i avsluttande fase innan spesialiteten psykiatri er velkomen til å søkje
 • Må ha gode skriftlege og munnlege norskkunnskapar     

Personlege eigenskapar

 • Du er nytenkjande og endringsorientert
 • Du har interesse for fag- og tenesteutvikling 
 • Du har vilje til å bidra til å styrke eigen og andre si kompetanse  
 • Du kommuniserer godt både med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du har gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og trivs i eit pulserande miljø
 • Du er ein miljøskapar der det faglege- og sosiale miljøet kan vokse og utviklast      

Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting.  

Vi tilbyr

 • Ein akuttpsykiatri i utvikling 
 • Eit miljø som ønskjer akkurat deg velkomen, og som vil leggje tilrette ut ifrå dine behov
 • Eit tverrfagleg sterkt kollegium med høg fagleg kompetanse på ulike fagområder  
 • Høve til innføringsseminar innan dynamisk-/kognitiv- gruppeterapi
 • Rekrutteringspakke for akuttpsykiatri
 • Deltaking på internasjonale kongressar
 • Internundervisning og tilrettelegging for vidare- og etterutdanning
 • Tilrettelegging for å fullføre spesialiseringsløpet for LIS-legar
 • Økonomisk bistand ved flytting
 • Studiepermisjon 4 mnd kvar 5. år som spesialist  
 • Løn i samsvar med gjeldande avtaleverk
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)  

Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV.   

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Tarald Jensen
Tittel: Ass. seksjonsleiar
Telefon: 915 95 507
E-post: tarald. jensen@helse-mr.no
Navn: Line Therese Heggem Lingen
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 957 07 045
E-post: line.therese.heggem.lingen@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt psykisk helse Hjelset, Helse Møre og Romsdal HF
Opdøslvegen
6450 Hjelset