Avdeling for bildediagnistikk Elverum-Hamar utlyser 2 faste stillinger for overlege.

Divisjon Elverum-Hamar har samorganisert de bildediagnostiske avdelingene i divisjonen fra 1.4.2019. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om  å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget.

Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr. Avdelingen har 2 MR maskiner, 3 CT maskiner, 6 UL, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 RG-lab. I tillegg til seksjon for nukleærmedisin med 1SPECT, 1 gammakamera og PET-tilbud. Det utføres årlig ca. 100 000 undersøkelser.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har 18 overlegestillinger og 9 LIS stillinger.

Vi går inn i en fase der vi skal utvikle oss i retning av en felles avdeling. Vi har pr i dag 2 lokasjoner (Elverum og Hamar) med funksjonsfordeling. Elverum sykehus har hovedansvar for ortopedi, lungemedisin, pediatri, ØHN, Øye, Gynekologi og fødselshjelp.  Hamar sykehus har ansvar for bløtdelskirurgi, traumatologi og intervensjonsradiologi. I 2018 var det ca. 500 karintervensjoner og 67 EVAR.

Det har tradisjonelt vært modalitetsseksjonering (CT, MR, UL) samt egen seksjon for intervensjonsradiologi på Hamar. I fremtiden kan det bli aktuelt med større grad av organseksjonering med thoraxradiologi, muskel/skjelettradiologi, abdominalradiologi samt ØNH og nevroradiologi.

For tiden er det 7- delt hjemmevakt for radiologer i Hamar og 5- delt hjemmevakt for radiologer i Elverum. Deltagelse i vaktordningen enten på Elverum eller Hamar forutsettes. Vi søker radiologer med generell radiologisk kompetanse, gjerne med interesse for MR samt radiolog med spesiell interesse for intervensjonsradiologi.

Det foreligger konkrete planer for å etablere hjemmearbeidsstasjoner for overleger i radiologi i Elverum - Hamar fra høsten 2019. 

 

Ønsket oppstart 01.09.19 eller etter nærmere avtale. 

 

Ved interne opprykk vil søkelisten bli benyttet til å tilby ledige vikariater.

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar ønsker deg som er interessert i faglige utfordringer og som er god til å arbeide i team.
 • Den vi ansetter forstår, respekterer og bidrar aktivt med avdelingens oppgaver og utvikling.
 • Veiledning og undervisning av LIS leger.
 • Delta i overlegenes bakvaktsordning enten på Elverum eller Hamar. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og lærevillig
 • Fleksibel og positiv
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Evne til å veilede og undervise LIS 
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

 

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Rut Heidi Haande
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93255444
Navn: Trine Fleischer Eng
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92283300
E-post: trine.fleischer.eng@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Sykehuset Innlandet HF
2381 BRUMUNDDAL