Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Vil du bli en del av mitt team og være med å bygge opp en av landets største
patologiavdelinger i Drammen?

Jeg begynte som avdelingssjef ved Avdeling for klinisk patologi 1. september 2018 og har fått i oppdrag å bygge opp en robust avdeling med et godt arbeidsmiljø.
Avdelingen har et sterkt fagmiljø som jeg ønsker å utvikle videre. Årlig mottar avdelingen omtrent 37 000 histologiprøver og 9 000 cytologiprøver (eksfoliativ og punksjoner) og utfører 100 obduksjoner. Målet er å ha en stabil legebemanning med anslagsvis 16 overleger og 8 leger i spesialistutdanning.

Avdelingen ønsker å bygge opp egen kompetanse innen molekylærpatologi og ta i bruk ny teknologi. Vestre Viken arbeider med et nytt sykehusbygg, og avdelingen engasjerer seg sterkt i dette planleggingsarbeidet.
Arbeidsoppgaver
 
For å lykkes i vårt arbeid vektlegger vi gode samarbeidsevner på tvers av yrkesfaglig bakgrunn. Jeg søker DEG som kan bidra til at vi når våre mål; 
DU er spesialist i patologi, har gode samarbeidsevner og vil bidra til at avdelingen utvikler seg faglig og sosialt .Ta kontakt med én av oss om du tror du er den vi leter etter!
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken
Kontaktpersoner
Navn: Bettina Casati
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 46862918
E-post: XABECA@vestreviken.no
Navn: Bettina Casati
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 46862918
E-post: XABECA@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestre Viken
Postboks 800
3004 DRAMMEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver
teaser image