Kort om arbeidsgiver

Vil du bli en del av mitt team og være med å bygge opp en av landets største
patologiavdelinger i Drammen?

Jeg begynte som avdelingssjef ved Avdeling for klinisk patologi 1. september 2018
og har fått i oppdrag å bygge opp en robust avdeling med et godt arbeidsmiljø.
Avdelingen har et sterkt fagmiljø som jeg ønsker å utvikle videre. Årlig mottar avdelingen
omtrent 37 000 histologiprøver og 9 000 cytologiprøver (eksfoliativ
og punksjoner) og utfører 100 obduksjoner. Målet er å ha en stabil
legebemanning med anslagsvis 16 overleger og 8 leger i spesialistutdanning.
Avdelingen ønsker å bygge opp egen kompetanse innen molekylærpatologi og ta i
bruk ny teknologi. Vestre Viken arbeider med et nytt sykehusbygg, og avdelingen
engasjerer seg sterkt i dette planleggingsarbeidet.

Arbeidsoppgaver

 

For å lykkes i vårt arbeid vektlegger vi gode samarbeidsevner på tvers av yrkesfaglig bakgrunn.

Jeg søker DEG som kan bidra til at vi når våre mål; 

DU er spesialist i patologi, har gode samarbeidsevner og vil bidra til at avdelingen utvikler seg faglig og sosialt.

Ta kontakt med én av oss om du tror du er den vi leter etter!

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bettina Casati
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 46862918
E-post: XABECA@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for klinisk patologi
Dronninggata 28
3004 DRAMMEN
Søk på stillingen