Jobb på Nordlandssykehuset

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du kombinere jobb med friluftsliv i storslått natur og flotte kulturopplevelser.
Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. På denne siden finner du alt om oss og jobbmulighetene!

Jobb hos oss

Sentralt i Nordland finner du Nord-Norges nest største, Nordlandssykehuset, fullt av freske folk i farta. Vi synes at sykehuset er passe stort - stort nok til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å be om samarbeid og kort vei til hjelp. For oss er våre ansatte vår viktigste ressurs, derfor bygger vi trygge rammer og bistår med videreutvikling av den kompetansen du allerede har. Nordlandssykehuset gir ansatte større og veiledning i gjennomføring av videreutdanning og spesialistutdanning. Vårt bibliotek har spesialkompetanse innen helsefaglig stoff. Vi er et moderne sykehus, og tar imot flere hundre studenter innenfor mange ulike studieretninger. Vi tar gjerne imot deg også.
Partnerjobb
Bolig
Barnehage og skole
Leve og bo i Vesterålen
Leve og bo i Lofoten

Faglig utvikling

Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus. Dette innebærer et tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner. Vi legger til rette for veiledet praksis for studenter og elever innen de fleste helse- og sosialfaglige utdanninger. Les mer om karriemulighetene her 

Fag og forskning

Nordlandssykehuset er en stor forskning- og utdanningsaktør. 
Kompetanse, kunnskap og forskning er viktige stikkord 
i den kontinuerlige utviklingen av helseforetaket. Mer om fag og forskning her 

Kom og jobb hos oss!

Sentralt i Nordland finner du Nord-Norges nest største, Nordlandssykehuset, fullt av freske folk i farta. Vi synes at sykehuset er passe stort - stort nok til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å be om samarbeid og kort vei til hjelp. For oss er våre ansatte vår viktigste ressurs, derfor bygger vi trygge rammer og bistår med videreutvikling av den kompetansen du allerede har. Nordlandssykehuset gir ansatte større og veiledning i gjennomføring av videreutdanning og spesialistutdanning. Vårt bibliotek har spesialkompetanse innen helsefaglig stoff. 
Vi er et moderne sykehus, og tar imot flere hundre studenter innenfor mange ulike studieretninger. Vi tar gjerne imot deg også!
Leve og bo i Bodø
ARBEIDSSTED