Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog.

Se video om Ahus her

Om lag 8 000 medarbeidere leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Mest viste

Søker lege med eller uten hjemmel

Groruddalen legekontor AS

Allmennmedisin

Assisterende fylkeslege ved helseavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akerhus

Generell kirurgi

Fastlege

Oslo kommune Bydel Nordre Aker

Allmennmedisin

Lege i spesialisering (mikrobiologi)

Oslo Universitetssykehus HF

Medisinsk mikrobiologi

Sommervikar

Invivo Medisinske Senter

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Overlege, Lovisenberg DPS

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Psykiatri

Overlæger i kirurgi

Region Syddanmark

Generell kirurgi

Overlegestilling

Stavanger Universitetssykehus

Barne- og ungdomspsykiatri

Overlege

Oslo Universitetssykehus HF

Barne- og ungdomspsykiatri

Nyheter

thumbnail
Da Sykehus-Norge fusjonerte

Hvordan gikk det med de over 100 000 ansatte da sykehusene i Norge omorganiserte?

thumbnail
Vold og trusler på arbeidsplassen

I perioden 2011-14 er det en fordobling i antallet personer som er meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben, melder Arbeidstilsynet. Mest utsatt er ansatte i helse- og sosialsektoren og offentlig administrasjon.

thumbnail
Viktigere med nok ansatte enn dyre medisiner

En ny dansk undersøkelse viser at befolkningen anser at et tilstrekkelig antall ansatte på landets sykehus er klart viktigere enn bruken av dyre medikamenter.

Nytt om navn

Brita Zinck begynner som fastlege ved Sogndalen legesenter 1. april.

Henrik Richter Hammeren (f. 1984) begynner som turnuslege ved St. Olavs Hospital fom. 1 mars.

Charlotte Rabben (f. 1988) begynner som turnuslege ved Kristiansund sykehus 23.februar 2016

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no