Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog.

Se video om Ahus her

Om lag 8 000 medarbeidere leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Nye annonser

Avdelingsleder

Oslo Universitetssykehus HF

Øyesykdommer

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Lungesykdommer

Assisterande fylkeslege

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Samfunnsmedisin

Overlege

Vestre Viken

Psykiatri

Lege i spesialisering

St. Olavs Hospital HF

Nevrologi

Mest viste

Lege - Storebø legekontor

Austevoll kommune

Allmennmedisin

Lege på Gran Canaria

Greveløkka Medisinske AS

Allmennmedisin

To fastlegestillinger ledig

SiO Helse

Allmennmedisin

Lege – akuttmedisin

Helsedirektoratet

Allmennmedisin

Leger, spesialisering i indremedisin 

Diakonhjemmet Sykehus

Indremedisin

Kort søknadsfrist

Overlege

Oslo Universitetssykehus HF

Barnesykdommer

LIS-lege - Fysikalsk medisin og rehabilitering seksjon Stord

Helse Fonna

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Vi trenger to nye spesialister til avdeling for fordøyelsessykdommer

Akershus universitetssykehus

Fordøyelsessykdommer

Leger i spesialisering

Helse Nord-Trøndelag HF

Radiologi

Nyheter

thumbnail
Sjefen kan ødelegge jobbtrivselen

En ny, britisk studie viser at det er begrenset hvor mye en sjef kan oppmuntre de ansatte til å oppleve jobben som meningsfylt. Imidlertid kan sjefer ødelegge følelsen av mening med arbeidet – og dermed trivselen.

thumbnail
Jetfly i luftambulansetjenesten

Sommeren 2019 vil to jetfly settes inn i den norske luftambulansetjenesten. Dette gir bedre beredskap og pasientsikkerhet i hele landet. Målet er å komme raskere frem og kunne ta med mer utstyr enn i dag.

thumbnail
Sykemelderrollen er ikke uproblematisk for legene

Et tiårig program i regi av Norges forskningsråd viser blant annet at allmennlegene, som har flere profesjonelle roller, til tider opplever sykemelderrollen som utfordrende.

Nytt om navn

Brita Zinck begynner som fastlege ved Sogndalen legesenter 1. april.

Henrik Richter Hammeren (f. 1984) begynner som turnuslege ved St. Olavs Hospital fom. 1 mars.

Charlotte Rabben (f. 1988) begynner som turnuslege ved Kristiansund sykehus 23.februar 2016

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no