Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen.

Helseforetaket har også psykiatriske klinikker i Tromsø med integrert rusbehandling og flere distriktspsykiatriske senter i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt Tromsø og omegn. UNN er del av region Helse Nord RHF. UNN er ett sykehus med felles venteliste i hele lokalsykehusområdet og sykehuset har 31 kommununer i sitt opptaksområde med et pasientgrunnlag på 184 680. UNN er Nord-Norges største arbeidsplass.

Nye annonser

Ledig fastlegevikariat, Ålesund kommune

Tonja Pantelatos

Allmennmedisin

Lege i Spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Psykiatri

Attraktivt fastlegevikariat- straks ledig

Kathrine Hogganvik

Allmennmedisin

Lege i spesialisering (rus- og avhengighetsmedisin)

Oslo Universitetssykehus HF

Psykiatri

Overleger Palliativt senter

Akershus universitetssykehus

Forskjellige stillinger

Mest viste

Fastlegevikariat Majorstuen

Trine Bjørner

Allmennmedisin

Legevaktslege søkes

Kamran Butt

Allmennmedisin

Deleliste i fastlegehjemmel - Bydel St. Hanshaugen

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen

Allmennmedisin

Deltidslege

Oslo kommune, Helseetaten

Allmennmedisin

Fastlegevikariat Ullern Legesenter

Line Amundsen

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Kortidsvikariat - Lege/overlege

Hospitalet Betanien

Indremedisin

Ledig fastlegehjemmel

Gjøvik Kommune

Allmennmedisin

Vikarlege

Legehuset A/S

Allmennmedisin

Psykiater/Overlege

Helse Møre og Romsdal HF

Psykiatri

Lege i spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Psykiatri

Nyheter

thumbnail
Legg artikkelsamlingen din i skyen

Har du mistet oversikten over hvor du la den fine oversiktsartikkelen du kom over mens du satt hjemme og surfet? Eller har du lyst til å ha biblioteket med deg på nettbrettet?

thumbnail
Litt legestatistikk!

Det er registrert 45 060 leger i Norge i dag, hvorav 27 880 antas å bo og/eller arbeide i Norge. 24 090 av legene er under 67 år. 48 % av totalt antall leger er kvinner.

thumbnail
Privatpraktiserende spesialister har lavest sykefravær

En studie med over 800 norske leger viser at ansettelsesformen har stor betydning for sykefraværet. Privatpraktiserende spesialister og fastleger har lavest fravær.

Nytt om navn

Zahid Mukhtar er ansatt som samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus.

Jens Petter Rønning er ansatt som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Morten Askjem er ansatt som ny klinikkleder for Teres Nobel i Oslo.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no