Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus, der endringer i befolkningen og befolkningens behov blir tatt på alvor. Tøff satsing på kompetente og sterke fagmiljøer har medført en omfattende endring av sykehusstrukturen i fylket.

Sykehuset Telemark har avdelinger lokalisert i Kragerø, Bamble, Notodden, Porsgrunn, Tinn, Seljord og Sauherad kommune. Sykehuset Telemark HF er en del av Helse Sør - Øst RHF.

Nye annonser

Avdelingsoverlege

Martina Hansens Hospital

Revmatologi

Seksjonsleder/assisterende fylkeslege

Fylkesmannen i Oslo og Akerhus

Allmennmedisin

Ledig avtalehjemmel

Helse Vest RHF

Psykiatri

Fastlegehjemmel

Hamar kommune

Allmennmedisin

Mest viste

Lege

Diakonhjemmet Sykehus

Ortopedisk kirurgi

Vikariat i fastlegepraksis -Oslo.

svein Høegh Henrichsen

Allmennmedisin

LIS - prosjektstilling

Vestre Viken

Indremedisin

Fastlegehjemmel

Oslo kommune bydel Grorud

Allmennmedisin

Lege i spesialisering

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Psykiatri

Kort søknadsfrist

Overlege i indremedisin og endokrinologi

Akershus universitetssykehus

Endokrinologi

Divisjonsdirektør

Sykehuset Innlandet HF

Forskjellige stillinger

2 x 100 % faste stillinger som kommunelege

Lebesby kommune

Allmennmedisin

Lege i spesialisering

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Psykiatri

Lege i spesialisering

Oslo Universitetssykehus HF

Barne- og ungdomspsykiatri

Nyheter

thumbnail
Vinn en iPad!

Tidsskriftet er i stadig endring, og vi fortsetter å videreutvikle vårt digitale tjenestetilbud. I høst står utviklingen av ny stillingsportal for tur, og Legejobber.no skal få ny drakt. I den forbindelse har vi laget en spørreundersøkelse. Her kan du gi oss din tilbakemelding, og være med i trekningen av en iPad.

thumbnail
Tør du å be om råd på jobb?

For noen kan det være vanskelig å be om hjelp og råd i en vanskelig arbeidssituasjon. Grunnen til det kan være at man er redd for å bli oppfattet som dum eller mindre kompetent.

thumbnail
Jobben kan gjøre deg syk

En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols.

Nytt om navn

Johan Torgersen er ny divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Kaveh Rashidi (f. 1988) er ansatt i Kreftforeningen som prosjektleder for sosial ulikhet i helse.

Andreas Kjølsøy Begynner på Radiologiska Kliniken i Kalmar i Sverige 1. oktober.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no