Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog.

Se video om Ahus her

Om lag 8 000 medarbeidere leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Nye annonser

Overlege

Oslo Universitetssykehus HF

Barne- og ungdomspsykiatri

Lege i spesialisering - medisinsk genetikk

St. Olavs Hospital HF

Medisinsk genetikk

100% legehjemmel i fastlegeordning

Målselv Kommune

Allmennmedisin

Lege i spesialisering (thoraxkirurgi)

Oslo Universitetssykehus HF

Thoraxkirurgi

Stilling for LIS lege - 2 års vikariat med mulighet for forlengelse 

Stavanger Universitetssykehus

Medisinsk mikrobiologi

Mest viste

Lege 

Folkehelseinstituttet

Samfunnsmedisin

Ledig fastlegehjemmel 

Oslo kommune Bydel Ullern

Allmennmedisin

Fastlegehjemmel Allmennmedisin

Oslo kommune bydel Grorud

Allmennmedisin

Ledig vikariat i fastlegepraksis, Oslo

Mai-Ly Nguyen Bøksle

Allmennmedisin

Lege i spesialisering - 2 års stilling

Martina Hansens Hospital

Ortopedisk kirurgi

Kort søknadsfrist

Vikariat i avtalepraksis, Fredrikstad

OptiKon Medisinske Senter

Ortopedisk kirurgi

Kommuneoverlege

Malvik kommune

Allmennmedisin

Lege i spesialisering

Vestre Viken

Barne- og ungdomspsykiatri

Vi søker gynekolog til nytt senter i Stavanger!

Medicus

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Nyheter

thumbnail
Sjefen kan ødelegge jobbtrivselen

En ny, britisk studie viser at det er begrenset hvor mye en sjef kan oppmuntre de ansatte til å oppleve jobben som meningsfylt. Imidlertid kan sjefer ødelegge følelsen av mening med arbeidet – og dermed trivselen.

thumbnail
Jetfly i luftambulansetjenesten

Sommeren 2019 vil to jetfly settes inn i den norske luftambulansetjenesten. Dette gir bedre beredskap og pasientsikkerhet i hele landet. Målet er å komme raskere frem og kunne ta med mer utstyr enn i dag.

thumbnail
Sykemelderrollen er ikke uproblematisk for legene

Et tiårig program i regi av Norges forskningsråd viser blant annet at allmennlegene, som har flere profesjonelle roller, til tider opplever sykemelderrollen som utfordrende.

Nytt om navn

Brita Zinck begynner som fastlege ved Sogndalen legesenter 1. april.

Henrik Richter Hammeren (f. 1984) begynner som turnuslege ved St. Olavs Hospital fom. 1 mars.

Charlotte Rabben (f. 1988) begynner som turnuslege ved Kristiansund sykehus 23.februar 2016

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no