Stavanger universitetssjukehus

Våre ansatte er vår største ressurs. Stavanger universitetssjukehus ønsker derfor å tilknytte seg de beste legene – og håper du vil jobbe hos oss.

Hovedsykehuset ligger i Bekkefaret, Stavanger, mens flere avdelinger, filialer, poliklinikker, distriktspsykiatriske sentra og ambulansestasjoner er lokalisert fra Sokndal i sør til Hjelmeland i nord. Målt i antall opphold er SUS landets fjerde største sykehus.

Nye annonser

20% fast stilling som sykehjemslege

Råde kommune

Allmennmedisin

Vikar for lege i spesialisering

Helse Bergen

Hjertesykdommer

Overlege

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Barne- og ungdomspsykiatri

Leger i spesialisering

Akershus universitetssykehus

Øre-nese-halssykdommer

Leger i spesialisering

Helse Møre og Romsdal HF

Medisinsk mikrobiologi

Kort søknadsfrist

Leder av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Stiftelsen Betanien

Barne- og ungdomspsykiatri

Overlege

Finnmarkssykehuset

Psykiatri

Avdelingssjef

Sykehuset Østfold HF

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fastlegehjemmel

Horten kommune

Allmennmedisin

Lege i spesialisering

Akershus universitetssykehus

Radiologi

Nyheter

thumbnail
Syk, men på jobb

Er du syk, men går likevel på jobben? Da er du ikke alene. Nye studier viser at mange arbeidstakere ikke holder seg i sengen når de er syke. De møter i stedet opp på arbeidsplassen, både av positive og negative grunner.

thumbnail
Mobbing kan føre til selvmordstanker

Arbeidstakere som har vært utsatt for mobbing, ser ut til å ha dobbelt så høy sannsynlighet for å få selvmordstanker sammenliknet med arbeidstakere som ikke har vært mobbet.

thumbnail
Legeyrket har høyest status i arbeidslivet i 2015

En ny undersøkelse viser at legene topper listen over yrker med høyest status, mens advokater kommer på annenplass. Til tross for usikre tider i blant annet oljebransjen havner ingeniøryrket på tredjeplass i undersøkelsen.

Nytt om navn

Guttorm Raknes  (f. 1974) har avlagt dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Reisetid, reiseavstand og bruk av legevakt”.

Geir-Inge Marøy Østensen begynner i ny jobb som LIS ved Voksenpsykiatrisk avdeling ved Ålesund Sykehus.

Rasoul Izadi har fått ny stilling ved akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no