Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog.

Se video om Ahus her

Om lag 8 000 medarbeidere leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Nye annonser

Volvat søker nevrolog

Volvat Medisinske Senter AS

Nevrologi

Vikariat Overlege post C

Stavanger Universitetssykehus

Psykiatri

Lege i spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Radiologi

Vikariat Allmennlege

Klepp legesenter

Allmennmedisin

Fastlegevikar Oslo vest

Legevakt Vest

Allmennmedisin

Mest viste

Lege

Stiftelsen Incognito Klinikk

Allmennmedisin

LIS-stilling og 1 vikariat

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Indremedisin

Lege i spesialisering

Diakonhjemmet Sykehus

Indremedisin

Kort søknadsfrist

Overlege

Sykehuset Innlandet HF

Indremedisin

Radiolog

Carlanderska

Radiologi

Leger i spesialisering

Helse Nord-Trøndelag HF

Psykiatri

Overlege

Haugaland A-Senter

Psykiatri

Fastlege - Stathelle legesenter

Bamble kommune

Allmennmedisin

Nyheter

thumbnail
Rydd skapet

Vi har alle et ansvar for at medisiner oppbevares trygt og at legemidler ikke kastes i søpla, men leveres til apoteket. Leger kan bidra både i egen praksis og til å veilede pasienter.

thumbnail
Travelt på jobben?

Da er du ikke alene. Krav om effektivisering fører til at vi løper raskere.

thumbnail
Medisinsk og helsefaglig forskning øker stadig

Medisin og helsefag har vært det største fagområdet for universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak samlet siden 2005. Fra 1995 til 2013 har fagområdet også hatt den største realveksten, hele 6 % per år i perioden, viser en fersk rapport.

Nytt om navn

Henrik Richter Hammeren (f. 1984) begynner som turnuslege ved St. Olavs Hospital fom. 1 mars.

Charlotte Rabben (f. 1988) begynner som turnuslege ved Kristiansund sykehus 23.februar 2016

Kaveh Rashidi (f. 1988) er ansatt som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no