Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er et eget sykehusområde med over 290 000 innbyggere. SSHF har virksomhet i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal samt distriktpsykiatriske sentra ulike steder i Agder. SSHF er en del av Helse Sør-Øst.

Sørlandet sykehus HF tilbyr sine ansatte utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse. All vår virksomhet er relatert og forankret i kunnskap innen en rekke fagområder, og vi prioriterer etter- og videreutdanning høyt.

Nye annonser

Lege - seniorrådgiver - spesialisthelsetjeneste

Helsedirektoratet

Allmennmedisin

Overlege - gynekologi/obstetrikk

Sykehuset Østfold HF

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

LIS - medisinsk mikrobiologi

Sykehuset Østfold HF

Medisinsk mikrobiologi

Samfunnsmedisiner

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS

Samfunnsmedisin

Overlege i Anestesi

St. Olavs Hospital HF

Anestesiologi

Mest viste

Deltidslege - Allmennlegevakten

Oslo kommune, Helseetaten

Allmennmedisin

Fastlege, Bydel St. Hanshaugen

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen

Allmennmedisin

Doktorgradstipendiat

Akershus universitetssykehus

Forskjellige stillinger

Vi søker medisinsk redaktør (vikariat)

Tidsskrift for Den norske legeforening

Forskjellige stillinger

Lege i spesialisering

Oslo Universitetssykehus HF

Anestesiologi

Kort søknadsfrist

Consultant Psychiatrists

NHS Grampian

Psykiatri

Øya helsehus, overlege/lege

Trondheim kommune

Allmennmedisin

Lege i spesialisering, revmatologi

Revmatismesykehuset

Revmatologi

Overlege

St. Olavs Hospital HF

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Overlege (seksjonsoverlege)

St. Olavs Hospital HF

Barnesykdommer

Nyheter

thumbnail
Fornøyde pasienter - eller?

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført en undersøkelse blant befolkningen om kvaliteten i helsetjenesten. 89 % svarer at kvaliteten på helsetjenester i Norge er ganske god eller veldig god, ifølge resultatene.

thumbnail
Strekker arbeidstiden til for spesialistutdanning?

Den ukentlige arbeidstiden har vært stabil og moderat for norske sykehusleger de siste 20 årene.

thumbnail
Gravide ingen adgang

En av tre ledere er skeptiske til å ansette gravide, og nesten like mange tenker seg om før de ansetter småbarnsmødre. - Hårreisende, mener Yngre legers forening.

Nytt om navn

Johan Torgersen er ny divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Kaveh Rashidi (f. 1988) er ansatt i Kreftforeningen som prosjektleder for sosial ulikhet i helse.

Andreas Kjølsøy Begynner på Radiologiska Kliniken i Kalmar i Sverige 1. oktober.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no