Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, er et av Nordens største og mest spesialiserte sykehus.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, er ett av fem lokale helseforetak som eies av det regionale foretaket Helse Vest. Helse Bergen ligger i Hordaland fylke. Hoveddelen av virksomheten skjer innenfor Bergen kommune, i tillegg er det avdelinger i kommunene Voss, Os, Lindås, Fjell og Radøy.

Nye annonser

Lege i spesialisering

Sykehuset Østfold HF

Medisinsk biokjemi

Bedriftslege

Oslo HMS-senter

Allmennmedisin

Generalsekretær

Norsk pasientforening

Forskjellige stillinger

Daglig leder

SKIL AS

Allmennmedisin

Mest viste

Fastlegevikariat - Bærum

Frode Emil Frøyland

Allmennmedisin

FASTLEGEHJEMLER I BYDEL ULLERN

Oslo kommune Bydel Ullern

Allmennmedisin

Fastlegeavtale - ny hjemmel

Oslo kommune Bydel Frogner

Allmennmedisin

Legestilling

Forsvaret

Arbeidsmedisin

Sommervikariat i allmennpraksis sentralt i Sandvika

Løkketangen fastlegekontor

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

LEDIG FASTLEGEHJEMMEL

Lyngen kommune

Allmennmedisin

Overleger / avdelingsoverlege

Sykehuset Telemark HF

Bryst- og endokrinkirurgi

Sykehjemslege - sommervikar

Trondheim kommune

Geriatri

Lege i spesialisering

Sykehuset i Vestfold HF

Psykiatri

Lege i spesialisering

Sykehuset Østfold HF

Onkologi

Nyheter

thumbnail
Karrierekveld i Legenes hus

Tirsdag 21. januar ble det arrangert karrierekveld for leger i regi av Legejobber – Tidsskriftets stillingsportal. Over 100 deltakere lot seg inspirere av foredrag om etablering av egen praksis, internasjonalt arbeid og hvordan kombinere klinisk arbeid med forskning.

thumbnail
Fastlegen har stor innflytelse på sykefraværet

Fastlegen har stor påvirkning på i hvor stor grad pasienten blir sykmeldt eller ikke. Samme pasient vil ha ulikt fravær avhengig av hvilken fastlege de går til.

thumbnail
Behov for flere fastleger

Ved utgangen av 2013 var det 4 474 fastlegelister i Norge. 67 av listene var registrert uten lege besatt i stillingen. Behovet for fastleger vil øke som følge av en aldrende befolkning og samhandlingsreformen.

Nytt om navn

Jens Petter Rønning er ansatt som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Morten Askjem er ansatt som ny klinikkleder for Teres Nobel i Oslo.

Kjartan Olafsson er ny visepresident i UEMO, den europeiske allmenn lege foreningen.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no