Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, er et av Nordens største og mest spesialiserte sykehus.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, er ett av fem lokale helseforetak som eies av det regionale foretaket Helse Vest. Helse Bergen ligger i Hordaland fylke. Hoveddelen av virksomheten skjer innenfor Bergen kommune, i tillegg er det avdelinger i kommunene Voss, Os, Lindås, Fjell og Radøy.

Nye annonser

FASTLEGEVIKARIAT

Linn Hatteland

Allmennmedisin

Legestilling

Forsvaret

Arbeidsmedisin

SJUKEHEIMSLEGE

Ørsta kommune

Geriatri

Spesialist i nevrologi

Sykehuset i Vestfold HF

Nevrologi

Overlege/spesialist

Sykehuset i Vestfold HF

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Mest viste

Fastlegevikariat - Bærum

Frode Emil Frøyland

Allmennmedisin

FASTLEGEHJEMLER I BYDEL ULLERN

Oslo kommune Bydel Ullern

Allmennmedisin

Fastlegeavtale - ny hjemmel

Oslo kommune Bydel Frogner

Allmennmedisin

Viakriat i fastlegestilling

Mahsa G.Mahmoodzadeh

Allmennmedisin

Sommervikariat i allmennpraksis sentralt i Sandvika

Løkketangen fastlegekontor

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Lege i Spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Barnesykdommer

Vikariat for Lege i Spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Barne- og ungdomspsykiatri

3 mnd. fullstidsvikariat i allmennpraksis

Kristoffer Solumshengslet

Allmennmedisin

Lege i spesialisering, vikariat gren

Akershus universitetssykeh HF

Infeksjonssykdommer

Lege i spesialisering

Akershus universitetssykeh HF

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Nyheter

thumbnail
Karrierekveld i Legenes hus

Tirsdag 21. januar ble det arrangert karrierekveld for leger i regi av Legejobber – Tidsskriftets stillingsportal. Over 100 deltakere lot seg inspirere av foredrag om etablering av egen praksis, internasjonalt arbeid og hvordan kombinere klinisk arbeid med forskning.

thumbnail
Fastlegen har stor innflytelse på sykefraværet

Fastlegen har stor påvirkning på i hvor stor grad pasienten blir sykmeldt eller ikke. Samme pasient vil ha ulikt fravær avhengig av hvilken fastlege de går til.

thumbnail
Behov for flere fastleger

Ved utgangen av 2013 var det 4 474 fastlegelister i Norge. 67 av listene var registrert uten lege besatt i stillingen. Behovet for fastleger vil øke som følge av en aldrende befolkning og samhandlingsreformen.

Nytt om navn

Morten Askjem er ansatt som ny klinikkleder for Teres Nobel i Oslo.

Kjartan Olafsson er ny visepresident i UEMO, den europeiske allmenn lege foreningen.

Sissel Reinlie Sissel Reinlie (f. 1952) ble Norges første kvinnelige nevrokirurg, og er nå ansatt som leder for Nevrokirurgisk avdeling i OUS.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no