St. Olavs Hospital

Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i helseforetaket St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Mye av virksomheten er konsentrert på Øya i Trondheim hvor et helt nytt sykehus snart er ferdigbygget.

Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern, og er lokalisert på flere steder i Sør-Trøndelag.

Nye annonser

Seksjonsleiar

Helse Bergen

Psykiatri

Stilling som sjukeheimsoverlege

Volda kommune

Allmennmedisin

Overlege

Stavanger Universitetssykehus

Psykiatri

Lege i spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Radiologi

Overlege

Stavanger Universitetssykehus

Patologi

Mest viste

Lege i spesialisering

Diakonhjemmet Sykehus

Indremedisin

Langtidsvikariat i allmennpraksis

Gry Jerijervi

Allmennmedisin

Lege i utdanningsstilling

Folkehelseinstituttet

Forskjellige stillinger

Vikariat i allmennmedisin, Asker

Sverre Thorstensen

Allmennmedisin

PhD-student

Oslo Universitetssykehus HF

Forskjellige stillinger

Kort søknadsfrist

Spesialist i hjertesykdommer

Godthaab Helse og Rehabilitering

Hjertesykdommer

Fastlegehjemmel, Storhamar legesenter

Hamar kommune

Allmennmedisin

Fastlegevikariat, Kragerø

Hilde Røegh

Allmennmedisin

Kommuneleger

Lebesby kommune

Allmennmedisin

Nyheter

thumbnail
For mange doktorer

Er det blitt for lett å ta doktorgrad? Diskusjonen er ikke ny, og argumentene er mange både for og imot.

thumbnail
Leger har meldeplikt

Ifølge arbeidsmiljøloven har alle leger i Norge plikt til å melde fra om arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet.

thumbnail
Jeg er glad i jobben, men..

Ansatte i helsevesenet er sterkt motivert av jobben og av kollegafellesskapet. Men krevende jobb, gunstige pensjonsordninger og ønsket om mer fritid gjør at mange likevel tar ut tidligpensjon. Hva kan gjøres for å få flere til å jobbe lenger?

Nytt om navn

Johan Torgersen er ny divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Kaveh Rashidi (f. 1988) er ansatt i Kreftforeningen som prosjektleder for sosial ulikhet i helse.

Andreas Kjølsøy Begynner på Radiologiska Kliniken i Kalmar i Sverige 1. oktober.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no