Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog.

Se video om Ahus her

Om lag 8 000 medarbeidere leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Nye annonser

Lege i spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Radiologi

Lege i spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Psykiatri

Lege i spesialisering 

Finnmarkssykehuset

Barne- og ungdomspsykiatri

Lege i spesialisering 

Helse Nord-Trøndelag HF

Nevrologi

Lege – akuttmedisin

Helsedirektoratet

Allmennmedisin

Mest viste

Fastlegehjemmel

Hadsel kommune

Allmennmedisin

Lege søkes

Legevakt Vest

Forskjellige stillinger

SPESIALRÅDGIVER - lege

Helse Sør-Øst RHF

Forskjellige stillinger

Ledig vikariat i fastlegepraksis, Oslo

Phuong Nguyen

Allmennmedisin

Fastlegevikar Arkaden Legesenter

Yngvild Stokke

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Lege i spesialisering

Nordlandssykehuset HF

Forskjellige stillinger

Kommuneoverlege 50%

Hamar kommune

Samfunnsmedisin

Lege i spesialisering

St. Olavs Hospital HF

Hjertesykdommer

Nyheter

thumbnail
Sjefen kan ødelegge jobbtrivselen

En ny, britisk studie viser at det er begrenset hvor mye en sjef kan oppmuntre de ansatte til å oppleve jobben som meningsfylt. Imidlertid kan sjefer ødelegge følelsen av mening med arbeidet – og dermed trivselen.

thumbnail
Jetfly i luftambulansetjenesten

Sommeren 2019 vil to jetfly settes inn i den norske luftambulansetjenesten. Dette gir bedre beredskap og pasientsikkerhet i hele landet. Målet er å komme raskere frem og kunne ta med mer utstyr enn i dag.

thumbnail
Sykemelderrollen er ikke uproblematisk for legene

Et tiårig program i regi av Norges forskningsråd viser blant annet at allmennlegene, som har flere profesjonelle roller, til tider opplever sykemelderrollen som utfordrende.

Nytt om navn

Brita Zinck begynner som fastlege ved Sogndalen legesenter 1. april.

Henrik Richter Hammeren (f. 1984) begynner som turnuslege ved St. Olavs Hospital fom. 1 mars.

Charlotte Rabben (f. 1988) begynner som turnuslege ved Kristiansund sykehus 23.februar 2016

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no