Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som er har fått en skade i forbindelse med behandling i helsetjenesten. Vi har 155 ansatte og en stab på mer enn 70 interne sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleier).

NPEs oppgave er å utrede erstatningskrav fra pasienter på en nøytral måte.

Nye annonser

Overlege

Sørlandet Sykehus HF

Radiologi

Fastlege

Sel kommune

Allmennmedisin

Lege i spesialisering

Sykehuset i Vestfold HF

Indremedisin

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Oslo Universitetssykehus HF

Medisinsk mikrobiologi

Mest viste

Leger i spesialisering

Diakonhjemmet Sykehus

Indremedisin

Admission to the Emergency Response Unit Roster 2014

Norges Røde Kors

Forskjellige stillinger

Sykehjemslege

Oslo kommune Sykehjemsetaten

Allmennmedisin

2 ledige fastlegehjemler

Oslo kommune bydel Grorud

Allmennmedisin

Vikariat ved Kløfta Legesenter

Ingebjørg Hilstad

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Lege i Spesialisering, 6 år

Stavanger Universitetssykehus

Ortopedisk kirurgi

Overlegestilling

Stavanger Universitetssykehus

Ortopedisk kirurgi

Lege i spesialisering

Helse Bergen

Medisinsk biokjemi

Lege i spesialisering

Helse Møre og Romsdal HF

Barne- og ungdomspsykiatri

Overlege

Akershus universitetssykehus

Geriatri

Nyheter

thumbnail
For høy arbeidsbelastning i sykehus?

De fleste sykehusleger synes arbeidspresset er høyt.

thumbnail
Å bidra til et godt arbeidsmiljø

Når konflikter på arbeidsplassen påvirker trivsel og arbeidsinnsats kan det føre til sykmeldinger, oppsigelser eller psykiske lidelser. Alle vil gjerne ha et hyggelig arbeidsmiljø og alle har et ansvar for å bidra til dette.

thumbnail
Åpne kontorlandskap stresser hjernen

Hodepine, stress og mindre overskudd til familien. Det er hverdagen for dem som jobber i åpent kontorlandskap.

Nytt om navn

Zahid Mukhtar er ansatt som samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus.

Jens Petter Rønning er ansatt som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Morten Askjem er ansatt som ny klinikkleder for Teres Nobel i Oslo.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no