Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog.

Se video om Ahus her

Om lag 8 000 medarbeidere leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Nye annonser

Overlege

Vestre Viken

Indremedisin

Assisterende fylkeslege

Fylkesmannen i Oppland

Samfunnsmedisin

Seksjonsleder

Sykehuset i Vestfold HF

Lungesykdommer

Fastlege og kommuneoverlege

Røst kommune

Allmennmedisin

Overlege

Akershus universitetssykehus

Barnesykdommer

Mest viste

Rådgivende lege (deltid ca. 10%)

Oslo Pensjonsforsikring AS

Allmennmedisin

Ledige fastlegehjemler

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Allmennmedisin

Akuttlege - deltidsstilling eller vikariat

Helsehuset Indre Østfold

Allmennmedisin

Vikar i 50% stilling i fastelegepraksis.

Dr. Øien fastlegekontor majorstuen

Allmennmedisin

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS søker lege til fulltidsstilling!

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Overleger og lege i spesialisering

Oslo Universitetssykehus HF

Klinisk farmakologi

Lege i spesialisering - Barne og ungdomsklinikken 

Stavanger Universitetssykehus

Barnesykdommer

Vi søker ny klinikkleder

Valdresklinikken

Rus og avhengighetsmedisin

Lege i spesialisering

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Arbeidsmedisin

Nyheter

thumbnail
Sjefen kan ødelegge jobbtrivselen

En ny, britisk studie viser at det er begrenset hvor mye en sjef kan oppmuntre de ansatte til å oppleve jobben som meningsfylt. Imidlertid kan sjefer ødelegge følelsen av mening med arbeidet – og dermed trivselen.

thumbnail
Jetfly i luftambulansetjenesten

Sommeren 2019 vil to jetfly settes inn i den norske luftambulansetjenesten. Dette gir bedre beredskap og pasientsikkerhet i hele landet. Målet er å komme raskere frem og kunne ta med mer utstyr enn i dag.

thumbnail
Sykemelderrollen er ikke uproblematisk for legene

Et tiårig program i regi av Norges forskningsråd viser blant annet at allmennlegene, som har flere profesjonelle roller, til tider opplever sykemelderrollen som utfordrende.

Nytt om navn

Brita Zinck begynner som fastlege ved Sogndalen legesenter 1. april.

Henrik Richter Hammeren (f. 1984) begynner som turnuslege ved St. Olavs Hospital fom. 1 mars.

Charlotte Rabben (f. 1988) begynner som turnuslege ved Kristiansund sykehus 23.februar 2016

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no