Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som er har fått en skade i forbindelse med behandling i helsetjenesten. Vi har 155 ansatte og en stab på mer enn 70 interne sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleier).

NPEs oppgave er å utrede erstatningskrav fra pasienter på en nøytral måte.

Nye annonser

1 ÅRS VIKARIAT SOM LiS (100%)

Solli DPS

Psykiatri

Lege i spesialisering

Stavanger Universitetssykehus

Øre-nese-halssykdommer

Overlege

Oslo Universitetssykehus HF

Psykiatri

Lege i Spesialisering

Helse Møre og Romsdal HF

Barne- og ungdomspsykiatri

Mest viste

Leger i spesialisering

Diakonhjemmet Sykehus

Indremedisin

Admission to the Emergency Response Unit Roster 2014

Norges Røde Kors

Forskjellige stillinger

Vikariat ved Kløfta Legesenter

Ingebjørg Hilstad

Allmennmedisin

Sommervikar i august

Ragnhild Risnes

Allmennmedisin

Vikariat 6 måneder Oslo

Anders Østrem

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Vikariat i fastlegepraksis

Randi Engen

Allmennmedisin

Vikariat i allmennmedisin, Fredrikstad

Lene Gitlestad

Allmennmedisin

Lege i spesialisering

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Generell kirurgi

LEGE - vikariat

Borgestadklinikken Blå Kors sør BA

Forskjellige stillinger

Nyheter

thumbnail
For høy arbeidsbelastning i sykehus?

De fleste sykehusleger synes arbeidspresset er høyt.

thumbnail
Å bidra til et godt arbeidsmiljø

Når konflikter på arbeidsplassen påvirker trivsel og arbeidsinnsats kan det føre til sykmeldinger, oppsigelser eller psykiske lidelser. Alle vil gjerne ha et hyggelig arbeidsmiljø og alle har et ansvar for å bidra til dette.

thumbnail
Åpne kontorlandskap stresser hjernen

Hodepine, stress og mindre overskudd til familien. Det er hverdagen for dem som jobber i åpent kontorlandskap.

Nytt om navn

Zahid Mukhtar er ansatt som samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus.

Jens Petter Rønning er ansatt som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Morten Askjem er ansatt som ny klinikkleder for Teres Nobel i Oslo.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no