Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag  HF er en del av Helse Midt-Norge RHF, og tilbyr behandling ved sykehus i Levanger og Namsos, samt distriktspsykiatriske sentre på Kolvereid og Stjørdal. Helseforetakets hovedoppgaver er å gi pasientbehandling, drive forskning, undervise helsepersonell og gi opplæring til pasienter og pårørende.

 

Det finnes mer enn 2300 medarbeidere ved Helse Nord-Trøndelag HF, som sammen jobber for et felles mål: å skape trygghet i befolkningen gjennom gode helsetjenester.

 

Nye annonser

Overlege i indremedisin og endokrinologi

Akershus universitetssykehus

Endokrinologi

Overlege anestesi

Finnmarkssykehuset

Anestesiologi

Lege i spesialisering

Helse Møre og Romsdal HF

Indremedisin

Lege i spesialisering

Helgelandssykehuset HF

Indremedisin

Overlege ØNH

St. Olavs Hospital HF

Øre-nese-halssykdommer

Mest viste

Vaktlege

LEGEVAKT VEST

Forskjellige stillinger

Søker medlemmer for perioden 2015-2018

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)

Forskjellige stillinger

Physicians for Lifecare development

Tieto

Forskjellige stillinger

Fastlegehjemmel

Oslo kommune Bydel Frogner

Allmennmedisin

LIS - Indremedisin

Akershus universitetssykehus

Indremedisin

Kort søknadsfrist

Overlege

Helse Møre og Romsdal HF

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

LIS 5 års utdanningsstilling

Helse Fonna

Anestesiologi

Seksjonsleder

Sykehuset i Vestfold HF

Barne- og ungdomspsykiatri

Overleger

Oslo Universitetssykehus HF

Radiologi

Seksjonsleder (alt. overlege)

Sykehuset Telemark HF

Radiologi

Nyheter

thumbnail
Tidligpensjon – bra for helsen?

Å få tilbud om å gå av med tidligpensjon kan være bra for helsen, viser en svensk studie. Lite innflytelse på egen arbeidssituasjon øker risikoen for tidligpensjon, viser dansk studie.

thumbnail
Bedre erfaringer med legene enn før

Norske pasienter rapporterer bedre erfaringer med legene og pleiepersonellet ved norske sykehus sammenliknet med i 2011 og 2012.

thumbnail
– Helsearbeidere kan ikke opptre apolitisk

I et leserinnlegg i Dagbladet forsvarer sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen Mads Gilbert og Erik Fosses arbeid og ytringer. – Humanitært og samfunnsmedisinsk arbeid er i sin natur politisk, sier han.

Nytt om navn

Kaveh Rashidi (f. 1988) er ansatt i Kreftforeningen som prosjektleder for sosial ulikhet i helse.

Andreas Kjølsøy Begynner på Radiologiska Kliniken i Kalmar i Sverige 1. oktober.

Zahid Mukhtar er ansatt som samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no