Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag  HF er en del av Helse Midt-Norge RHF, og tilbyr behandling ved sykehus i Levanger og Namsos, samt distriktspsykiatriske sentre på Kolvereid og Stjørdal. Helseforetakets hovedoppgaver er å gi pasientbehandling, drive forskning, undervise helsepersonell og gi opplæring til pasienter og pårørende.

 

Det finnes mer enn 2300 medarbeidere ved Helse Nord-Trøndelag HF, som sammen jobber for et felles mål: å skape trygghet i befolkningen gjennom gode helsetjenester.

 

Nye annonser

2 x 100 % faste stillinger som kommunelege

Lebesby kommune

Allmennmedisin

Aleris søker hudlege og nevrolog

Aleris

Forskjellige stillinger

Lege i spesialisering

Sørlandet Sykehus HF

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege i spesialisering

Helse Møre og Romsdal HF

Onkologi

Lege i spesialisering

Helse Møre og Romsdal HF

Onkologi

Mest viste

Søker medlemmer for perioden 2015-2018

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)

Forskjellige stillinger

Physicians for Lifecare development

Tieto

Forskjellige stillinger

Lege i allmennpraksis

Oslo Medisinske senter

Allmennmedisin

LIS - Indremedisin

Akershus universitetssykehus

Indremedisin

Fastlegevikariat Vollen Helse AS

Vollen Helse AS

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Lege i spesialisering

Akershus universitetssykehus

Gastroenterologisk kirurgi

Ledig fastlegevikariat, Hareid kommune

Inga Marthe Grønseth

Allmennmedisin

Fastlegevikariat med snarlig tiltredelse

Bodø kommune

Allmennmedisin

Overlege

Sørlandet Sykehus HF

Gastroenterologisk kirurgi

Lege i spesialisering

Helse Møre og Romsdal HF

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Nyheter

thumbnail
Vinn en iPad!

Tidsskriftet er i stadig endring, og vi fortsetter å videreutvikle vårt digitale tjenestetilbud. I høst står utviklingen av ny stillingsportal for tur, og Legejobber.no skal få ny drakt. Vårt klare mål er økt tilgjengelighet til alle landets legestillinger, for alle leger. Dette skal gjelde uansett om man søker på nett, brett eller mobile enheter.

thumbnail
Jobben kan gjøre deg syk

En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols.

thumbnail
Tidligpensjon – bra for helsen?

Å få tilbud om å gå av med tidligpensjon kan være bra for helsen, viser en svensk studie. Lite innflytelse på egen arbeidssituasjon øker risikoen for tidligpensjon, viser dansk studie.

Nytt om navn

Kaveh Rashidi (f. 1988) er ansatt i Kreftforeningen som prosjektleder for sosial ulikhet i helse.

Andreas Kjølsøy Begynner på Radiologiska Kliniken i Kalmar i Sverige 1. oktober.

Zahid Mukhtar er ansatt som samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no