Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er landets største sykehus og eies av Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket er satt sammen av Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Geilomo, SSE og en rekke mindre virksomheter i Østlandsområdet. OUS leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions-, område- og lokalfunksjoner.

Nye annonser

Overlege

Akershus universitetssykehus

Hjertesykdommer

Lege i spesialisering

Oslo Universitetssykehus HF

Klinisk farmakologi

Lege i spesialisering

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Øyesykdommer

Fastlege

Arendal kommune

Allmennmedisin

Sykehjemsoverlege

Arendal kommune

Allmennmedisin

Mest viste

Leger i spesialisering

Diakonhjemmet Sykehus

Indremedisin

Vikariat ledig i Sandvika i Bærum

Helene Thorvik

Allmennmedisin

Rådgivende lege

Gjensidige forsikring ASA

Forskjellige stillinger

Leger

Balderklinikken

Allmennmedisin

Lege / Kaptein - Major

Forsvaret

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Overlege i psykiatri

Sørlandet Sykehus HF

Psykiatri

Leder Ressurssenteret Villa Sana

Modum bad

Psykiatri

Overlege

Oslo Universitetssykehus HF

Barne- og ungdomspsykiatri

Overlege psykiatri

Nordlandssykehuset HF

Psykiatri

Overlege

Sykehuset i Vestfold HF

Psykiatri

Nyheter

thumbnail
Turnusforsøk ga flere leger til Finnmark

1. september starter en rekke turnuskandidater sin turnustjeneste. I Finnmark har en prøveordning med direkte tildeling av turnusplass gjort at flere leger blir i fylket etter endt turnus.

thumbnail
Fremtidens leger starter i dag

Denne uken er det mange som har sommerfugler i magen. Medisinstudentene ved flere universiteter starter forsiktig medisinstudiet med immatrikuleringer, åpningsseremonier, innføringer, markeringer og omvisninger. For de som gjorde seg ferdig med studiet før sommeren nærmer turnustjenesten seg med stormskritt.

thumbnail
For høy arbeidsbelastning i sykehus?

De fleste sykehusleger synes arbeidspresset er høyt.

Nytt om navn

Zahid Mukhtar er ansatt som samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus.

Jens Petter Rønning er ansatt som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Morten Askjem er ansatt som ny klinikkleder for Teres Nobel i Oslo.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no