Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen.

Helseforetaket har også psykiatriske klinikker i Tromsø med integrert rusbehandling og flere distriktspsykiatriske senter i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt Tromsø og omegn. UNN er del av region Helse Nord RHF. UNN er ett sykehus med felles venteliste i hele lokalsykehusområdet og sykehuset har 31 kommununer i sitt opptaksområde med et pasientgrunnlag på 184 680. UNN er Nord-Norges største arbeidsplass.

Nye annonser

Kommuneoverlege

Nes kommune Akershus Fylke

Allmennmedisin

Lege i spesialisering

Martina Hansens Hospital

Ortopedisk kirurgi

Lege i spesialisering

Martina Hansens Hospital

Ortopedisk kirurgi

Fastlegevikariat Majorstuen

Trine Bjørner

Allmennmedisin

Lege/Sykehjemslege -

Bærum kommune

Allmennmedisin

Mest viste

Rådgivende lege

Gjensidige forsikring ASA

Forskjellige stillinger

Vikariat ledig i Sandvika i Bærum

Helene Thorvik

Allmennmedisin

Leger

Balderklinikken

Allmennmedisin

Lege i spesialisering

Diakonhjemmet Sykehus

Barne- og ungdomspsykiatri

Nyopprettet fastlegehjemmel

Drammen kommune

Allmennmedisin

Kort søknadsfrist

Vikariat i fastlegepraksis i Moelv

Saleh Alamoudi

Allmennmedisin

Fastlegevikariat

Hilde Caroline Råmunddal

Allmennmedisin

Divisjonsdirektør

Helsedirektoratet

Forskjellige stillinger

To ledige postdoktorstillinger

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Arbeidsmedisin

Lege/sykehjemslege vikariat 20% + 30%

Bærum kommune

Allmennmedisin

Nyheter

thumbnail
Privatpraktiserende spesialister har lavest sykefravær

En studie med over 800 norske leger viser at ansettelsesformen har stor betydning for sykefraværet. Privatpraktiserende spesialister og fastleger har lavest fravær.

thumbnail
Ny pasientjournallov på vei

16. juni behandlet Stortinget forslaget til ny pasientjournallov. Loven har som formål å legge til rette for bedre kommunikasjon og åpner for felles journalsystemer.

thumbnail
Turnusforsøk ga flere leger til Finnmark

1. september starter en rekke turnuskandidater sin turnustjeneste. I Finnmark har en prøveordning med direkte tildeling av turnusplass gjort at flere leger blir i fylket etter endt turnus.

Nytt om navn

Zahid Mukhtar er ansatt som samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus.

Jens Petter Rønning er ansatt som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Morten Askjem er ansatt som ny klinikkleder for Teres Nobel i Oslo.

Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger? Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til: annonser@legeforeningen.no