Jobb i Trondheim kommune

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud.

Jobb med oss

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Trondheim er en by i vekst og vi rekrutterer fortløpende til helsehusene i kommunen.  Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 
Personlige egenskaper vi vektlegger:
 • Personlig egnethet og sosial kompetanse vektlegges
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God samarbeidsevner og godt humør
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig dyktig
 • Er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Bidrar til å skape en trygg og meningsfull tilværelse for våre pasienter
Vi tilbyr
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Kalenderplan som gir mulighet for påvirkning av egen arbeidsplan
 • Mangfoldig og kreativt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede
 • Fagdager
 • Samarbeid med høyskoler og organisasjoner
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet
 • Godt faglig miljø
 • Mulighet for refleksjon
 • Gode utviklingsmuligheter og selvstendige arbeidsoppgaver

Helse og sosial

Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i helseforetaket St. Olavs Hospital. Mye av sykehusets virksomhet er konsentrert på Øya i Trondheim, hvor det har blitt bygget et helt nytt universitetssykehuset de siste årene på omtrent 200 000 kvm. St. Olavs hospital ble opprettet på Øya i Trondheim i 1910, under navnet Nye Trondhjem sykehus. Det er idag et av Norges største helseforetak og eies av Helse Midt-Norge. Mer om helsetjenester i Trondheim kommune på denne hjemmesiden.

Ønsker du å jobbe som fastlage?

Allmennlegene i Granåsen bistår med alt fra akutte behov til helsesjekker, og henviser deg videre ved behov. Legesenteret har kort ventetid med time på dagen. Les mer om legesenteret her  
Her finner du oversikten over alle fastlegene i Trondheim 
Mer om Trondheim
Flytter du med hele familien?

Velkommen som jobbsøker i Trondheim!

ARBEIDSSTED