Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Med 9000 flotte ansatte er vi beredt til å møte enhver pasient med vennlighet, respekt og faglig dyktighet.

Menneskelig nær – faglig sterk

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et av Europas mest moderne sykehus, og Norges største akuttsykehus. Vi er lokal og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Ahus er et universitetssykehus som innehar de fleste spesialiteter, og har et anerkjent og fremragende forskningsmiljø. 

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling. Sykehuset ligger til i landlige omgivelser med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud. Det er gode kollektivforbindelser og kort reisevei til Oslo.

Karriere og utvikling
Bli kjent med oss
Partnerjobb
Ny i Lørenskog?
Bo - barn - skole