Overlege i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 01 oktober.

Fastlegevikariat i Oslo

Vikariat.  Karin Nilsen Tysnes, OSLO.

Søknadsfrist: 01 oktober.

Ledig vikariat fastlegehjemmel i Rauma Kommune

Vikariat.  Rauma legesenter, ÅNDALSNES.

Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege i klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Nevrologisk avdeling.

Hbev. stab. nevro. Søknadsfrist: 01 oktober.

Klinisk stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Effekt av kateterbasert implantasjon av aortaklaff - Intervensjonssenteret Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

Søknadsfrist: 01 oktober.

Ledig stilling for overlege - Nevrologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Ungdomspsykiatrisk senter.

Ungdomspsykiatrisk senter Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege / Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for avgiftning og kartlegging.

Rus og avhengighetsmedisin  Søknadsfrist: 02 oktober.

LIS i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, BUP avdeling.

BUP avdeling - Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, KIRKENES.

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF Søknadsfrist: 02 oktober.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter Mo i Rana.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 02 oktober.

2 x 100 % stillinger som fastlege

Fast stilling.  Nord-Fron kommune, VINSTRA.

Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Søknadsfrist: 02 oktober.

Overbioingeniør

Fast stilling.  Helse Førde, LÆRDAL SJUKEHUS.

LAB.MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK, LÆRDAL SJUKEHUS Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, NØTTERØY.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS  Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, OTTESTAD.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Psykosepoliklinikken  Søknadsfrist: 02 oktober.

Ledig vikariat i Frogn kommune: Storgata Legesenter, Drøbak

Vikariat.  Storgata legesenter, DRØBAK.

Søknadsfrist: 02 oktober.

Seksjonsoverlege/ Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Hjertemedisinsk seksjon .

Klinikk for medisin – Hjertemedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 02 oktober.

Rønvik legesenter - fastlege

Fast stilling.  Bodø kommune, BODØ.

Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Klinikk for psykosomatisk medisin Søknadsfrist: 02 oktober.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon.

Tromsø/Narvik Søknadsfrist: 03 oktober.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Våler i Østfold, Helse og omsorg.

Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gynekologisk/føde avdeling.

Gynekologisk/føde avdeling, Elverum Søknadsfrist: 04 oktober.

Fastlegehjemmel

Vefsn kommune, MOSJØEN.

Søknadsfrist: 04 oktober.

Fastlegeheimel for tida listestørrelse 950

Fast stilling.  Radøy kommune, MANGER.

Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd, BUP Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 04 oktober.

3 fastlegehjemler

Stavanger kommune, STAVANGER.

Legesenteret Olav V's gate 13 og Stavanger legesenter Søknadsfrist: 04 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Lund kommune, MOI.

Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Alderspsykiatrisk avdeling.

Alderspsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 05 oktober.

Fastlegehjemmel Gjerdrum legesenter

Fast stilling.  Gjerdrum kommune, Selvstendig næringsdrivende.

Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling .

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for rus og avhengighet .

Avdeling for rus og avhengighet Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Akuttmedisinsik avdeling.

Akuttmedisinsik avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 05 oktober.

Fastleger

Fast stilling.  Meldal kommune, Helse og Omsorg.

Meldal kommune har ledig 2 fastlegehjemler, for tiltredelse ved Meldal legekontor fra 01.01.2017.

 
 Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, BUP Egersund.

BUP Egersund Søknadsfrist: 05 oktober.

Vikariat i avtale praksis psykiatri i Horten, Vestfold

Vikariat.  Kim Augestad, HORTEN.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Ledig 14 mnd fastlegevikariat ved Cura legesenter på Sola

Vikariat.  Cura legesenter, SOLA.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Østensjø, Østensjø legesenter .

Østensjø legesenter Søknadsfrist: 06 oktober.

Kommunelege 1

Fast stilling.  Øygarden kommune, RONG.

STILLING MED SAKSNR 16/3733 Søknadsfrist: 06 oktober.

Delelistelege

Fast stilling.  Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Midtbyen legesenter Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege/Spesialist

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Psykiatrisk poliklinikk øst Søknadsfrist: 07 oktober.

Gynekolog i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris Helse AS, Trondheim.

Søknadsfrist: 07 oktober.

Psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, SANDVIKA.

BDPS Poliklinikk 1 Psykisk helse og rus  Søknadsfrist: 07 oktober.

Fastlege/sykehjemslege - vikariater

Vikariat.  Rana kommune, MO I RANA.

Rana lokalmedisinske senter Søknadsfrist: 07 oktober.

Øyelege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, HARSTAD.

Spesialistpoliklinikken Harstad  Søknadsfrist: 09 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sør-Varanger kommune, Kirkenes legesenter.

Søknadsfrist: 09 oktober.

Fastlegehjemmel - Halse legesenter

Fast stilling.  Mandal kommune, Halse legesenter.

Søknadsfrist: 09 oktober.

Fastlegehjemmel - Storgata legesenter

Fast stilling.  Notodden kommune, Fastlegehjemmel.

Legehjemmel ledig ved veletablert legepraksis i Notodden sentrum. Søknadsfrist: 09 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Fauske kommune, FAUSKE.

Kommunal praksis Søknadsfrist: 09 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Fauske kommune, FAUSKE.

Brygga legekontor Søknadsfrist: 09 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Radiologi Søknadsfrist: 09 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin .

Søknadsfrist: 09 oktober.

Lege i spesialisering, onkologi 

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 09 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling Søknadsfrist: 09 oktober.

Lege i spesialisering, indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, STORD.

Søknadsfrist: 09 oktober.

Psykiater i poliklinikken Bergenhus, Kronstad DPS

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 10 oktober.

Lege i spesialisering, LIS i 100 % stilling

Fast stilling.  Manifestsenteret, RØYKEN.

Rus og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 10 oktober.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, HØNEFOSS.

Ringerike DPS Søknadsfrist: 10 oktober.

Avtalehjemmel - Havnegata legesenter

Harstad kommune, HARSTAD.

Helsehuset Søknadsfrist: 10 oktober.

Overlege i poliklinikken - Dalane DPS, Egersund

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, EGERSUND.

Søknadsfrist: 10 oktober.

Ledig stilling - vikar for fastlege

Vikariat.  Kvinnherad kommune, ROSENDAL.

ved Halsnøy helsesenter frå 8.12.16 til 01.06.17, vikariatet kan verta utvida Søknadsfrist: 10 oktober.

Praksiskonsulent (PKO) ved Voksenpsykiatrisk avdeling (VPA) på Vinderen

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Diakonhjemmet Sykehus Søknadsfrist: 10 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Føde og gynekologisk avdeling.

Kvinneklinikken Volda Søknadsfrist: 11 oktober.

Overlegespesialist

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Føde og gynekologisk avdeling.

Kvinneklinikken Volda Søknadsfrist: 11 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Kreftenheten Søknadsfrist: 11 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Hematologisk seksjon.

Sykehuset i Vestfold HF, Hematologi Søknadsfrist: 12 oktober.

Fastlegehjemmel

Hadsel kommune, STOKMARKNES.

Helseavdelingen Søknadsfrist: 12 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lørenskog kommune, LØRENSKOG.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

Nyopprettet fastlegehjemmel ved Åskollen legesenter

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

Søknadsfrist: 13 oktober.

Fastlegevikariat i Arendal

Vikariat.  Nina Rasmussen Eikenes, ARENDAL.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

75 % senioravtale for spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Bodø 

Fast stilling.  Helse Nord RHF, BODØ.

Avtalespesialister  Søknadsfrist: 14 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling psykisk helsevern for barn og unge .

BUP poliklinikk Molde Søknadsfrist: 14 oktober.

Vikar ved Sandefjord Helsepark

Vikariat.  Nils Kaehler, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 14 oktober.

Forsvaret søker etter leger til flere ulike avdelinger

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvaret.

Søknadsfrist: 14 oktober.

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø

Fast stilling.  Helse Nord RHF, TROMSØ.

Helse Nord RHF/Avtalehjemler  Søknadsfrist: 14 oktober.

Lege i fast stilling

Fast stilling.  Muritunet AS, VALLDAL.

Søknadsfrist: 15 oktober.

Nærings-PhD

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

K.G.Jebsen-senteret for betennelsesforskning Søknadsfrist: 15 oktober.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Sandefjord kommune, Sandefjord kommune sykehjem.

Sandefjord kommune sykehjem Søknadsfrist: 15 oktober.

Vikariat i allmennmedisin i Moss

Vikariat.  Sarah Seidelin, MOSS.

Søknadsfrist: 15 oktober.

Vi søker leger i 20-50 % stillinger - Helseklage

Fast stilling.  Helseklage, BERGEN.

Søknadsfrist: 16 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Øre-Nese-Hals-avdelingen.

Øre-Nese-Hals-avdelingen, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 16 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 16 oktober.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, ARENDAL.

Søknadsfrist: 16 oktober.

Fastlege vikariat

Vikariat.  Luster kommune, Helse.

Søknadsfrist: 16 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Medisinske leger Mo i Rana Søknadsfrist: 16 oktober.

Senior Consultant combined with Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Department of Oncology.

Oslo universitetssykehus HF, Kreftklinikken, Avdeling for kreftbehandling  Søknadsfrist: 17 oktober.

Fastlegeheimel i Lindås kommune

Lindås kommune, ISDALSTØ.

Knarvik legekontor Søknadsfrist: 17 oktober.

Bedriftslege/Allmennlege
Senior bedriftsleger/Arbeidsmedisiner

Fast stilling.  International SOS (Medical Services) AS, Stavanger og Bergen.

Stavanger og Bergen Søknadsfrist: 17 oktober.

Vikariat i allmennmedisin

Vikariat.  Gaute Lindhom, MOSS.

Søknadsfrist: 17 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Avdeling ReHabilitering.

Leger ReHabilitering Kirkenes Søknadsfrist: 17 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk seksjon.

Alderspsykiatrisk seksjon Søknadsfrist: 17 oktober.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Hjertemedisinsk avdeling.

Hjertemedisinsk avdeling - Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 18 oktober.

Fastlege - Bryne Legesenter

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

Søknadsfrist: 18 oktober.

Vikariatet i fastlegepraksis i Bergen sentrum

Vikariat.  Muren Legekontor, BERGEN.

Søknadsfrist: 18 oktober.

Spennede forskerstilling

Midlertidig.  Vestre Viken, FoU-avdelingen.

FoU-avdelingen Søknadsfrist: 18 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken .

Kreftklinikken  Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Søknadsfrist: 18 oktober.

Ledig vikariat i Elverum

Vikariat.  Erik Myrvang, ELVERUM.

Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Arbeidsmedisinsk avdeling .

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 20 oktober.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Nimi AS, Ullevaal stadion.

Søknadsfrist: 20 oktober.

Ledig fastlegeavtale ved Brandbu legegruppe fra 01.12.2016

Gran kommune, BRANDBU.

Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi.

Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin  Søknadsfrist: 20 oktober.

Fastlegehjemmel

Molde kommune, MOLDE.

Legekontoret Fem Faste Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon BUP Oslo Nord .

BUP Oslo Nord Søknadsfrist: 20 oktober.

Kommunelege/fastlege

Fast stilling.  Steigen kommune, LEINESFJORD.

Steigentunet Søknadsfrist: 21 oktober.

1-2 års vikariat i allmennlegepraksis

Vikariat.  Heiane legesenter, SAGVÅG.

Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vikariat - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa Søknadsfrist: 21 oktober.

Senior Consultant / Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Diagnostic Imaging (BDA).

Department of Diagnostic Imaging (BDA), Akershus University Hospital / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 23 oktober.

Senior Consultant combined with Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Gastrointestinal Surgery.

Department of Gastrointestinal Surgery, Akershus University Hospital / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 23 oktober.

Vi søker fastlege i kommunal allmennlegepraksis

Fast stilling.  Kvæfjord kommune, BORKENES.

Søknadsfrist: 23 oktober.

Bodø legevakt og Rehabiliteringstjenesten - lege

Fast stilling.  Bodø kommune, Helse- og omsorgsavdelingen.

 Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer.

Barne- og ungdomsklinikken, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Ortopedisk avdeling .

Ortopedisk avdeling - Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 23 oktober.

Kommuneoverlege/sykehjemslege

Fast stilling.  Lunner kommune, ROA.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 24 oktober.

Postdoktor i forskningsprosjektet Implementering av nasjonale retningslinjer i psykosebehandling

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU-avdeling.

FoU psykisk helsevern Søknadsfrist: 24 oktober.

Seks ukers vikariat i fastlegepraksis i Kongsvinger

Vikariat.  Håvar Rimfeldt-Kvale, KONGSVINGER.

Søknadsfrist: 24 oktober.

Overlege fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 25 oktober.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Kirurgisk område Mosjøen Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Døgnavdelingen.

Døgnavdeling for voksne Mo i Rana Søknadsfrist: 30 oktober.

2 overlegar til Ambulant akutteam

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 30 oktober.

Hudlege

Fast stilling.  Aleris Helse AS, Drammen.

søkes til Aleris Drammen Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, ROP- og avrusningsposten.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, KARMSUND.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, STOKMARKNES.

Vesterålen DPS Søknadsfrist: 31 oktober.

FASTLEGEHJEMMEL

Vikariat.  Gjøvik Kommune, Helse.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon for spesialisert behandling, Haugesund .

Søknadsfrist: 31 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Ringerike kommune, HØNEFOSS.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Larvik kommune, Kommuneoverlegen.

Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

2 stillinger Søknadsfrist: 01 november.

20 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 01 november.

100 prosent avtaleheimel

Helse Vest RHF, BERGEN.

Søknadsfrist: 01 november.

100 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, STORD.

Søknadsfrist: 01 november.

4 fastlegeheimlar

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, FOSNAVÅG.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegehjemmel Andenes

Andøy kommune, Helse og familie.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 04 november.

50 % avtalehjemmel i junior/senior

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Arendal Søknadsfrist: 10 november.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, KARASJOK.

TSB eller psykiatri Søknadsfrist: 13 november.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Solvang .

DPS Solvang, Kristiansand Søknadsfrist: 16 november.