Fastlege vikariat i 6 mnd. frå 01.03.2016

Vikariat.  Sogndal kommune, Sogndal legesenter.

 Søknadsfrist: 06 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken, Avdeling for anestesiologi.

Akuttklinikken Avdeling for anestesiologi Søknadsfrist: 07 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 07 februar.

Fastlegehjemmel

Bodø kommune, Dr. Odinaka`s clinic.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Skien.

Avdeling for Radiologi Søknadsfrist: 07 februar.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Fast stilling for lege i spesialisering innanfor nevrologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg.

Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg Søknadsfrist: 07 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg.

Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg Søknadsfrist: 07 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Hormonlaboratoriet.

Medisinsk biokjemi vikariat Søknadsfrist: 07 februar.

Etablert fastlegeheimel - Bømlo legekontor

Fast stilling.  Bømlo kommune, BØMLO.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Ledig vikariat 15/2 - 4/3

Vikariat.  Haugerud Legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 07 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin  Søknadsfrist: 07 februar.

Lege i spesialisering, anestesiologi

Midlertidig.  Helse Fonna, Seksjon Intensiv, anestesi Haugesund.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Sykehjemslege vikariat 80% - 100%

Vikariat.  Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus og Tretten sjukeheim.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Tilsynslege

Fast stilling.  Holmestrand kommune, HOLMESTRAND.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Avdelingsoverlege/overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

Voss sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

Fast stilling for overlege i kardiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Fastlegevikariat i Eidsvoll

Vikariat.  Sigurd K. Fjeldbo, EIDSVOLL.

Søknadsfrist: 08 februar.

Vikariat Fastlege

Vikariat.  Audun Henriksen, KAPP.

Søknadsfrist: 08 februar.

Vikariat for lege i spesialisering, revmatologi

Vikariat.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering, fast stilling innan medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Helse Bergen, Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB).

 Søknadsfrist: 08 februar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Harstad kommune, Helsehuset.

Helsehuset Søknadsfrist: 08 februar.

Øyelegevikar i Halden

Vikariat.  Stephan Wüstenberg, HALDEN.

Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 08 februar.

Fastlegehjemmel ved Årnes Legesenter

Nes kommune Akershus Fylke, Årnes Legesenter.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Fastlegevikar

Vikariat.  Kautokeino kommune, KAUTOKEINO.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Overlege

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

100 % fast stilling, primært i vår Poliklinikk, avdeling Skien. Søknadsfrist: 08 februar.

Overlege

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

100 % fast stilling, primært i vår Poliklinikk, avdeling Skien. Søknadsfrist: 08 februar.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100% fast stilling Søknadsfrist: 09 februar.

Vi har ledig vikariat som kommunelege II (ID-662)

Fast stilling.  Kviteseid kommune, KVITESEID.

 Søknadsfrist: 09 februar.

Nyopprettet fastlegehjemmel

Frogn kommune, Storgata legesenter.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Kommuneoverlege - 100 % fast stilling

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Fastlegevikariat i 1,5 år

Vikariat.  Angelina Lied, SELBU.

Søknadsfrist: 10 februar.

Vikariat som fastlege

Vikariat.  Naustdal kommune, NAUSTDAL.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Engasjert kommuneoverlege som vil gjøre Tromsø til en bedre by å bo i

Fast stilling.  Tromsø kommune, TROMSØ.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Bedriftslege med spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Tromsø kommune, helse og omsorg.

Bedriftslege - Tromsø kommune  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi (DDT) .

Avdeling for mikrobiologi og smittevern Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege - Hjarteavdelinga

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 10 februar.

Nyopprettet fastlegehjemmel i Drammen kommune

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

Helsetjenesten  Søknadsfrist: 10 februar.

Fastlege i Arendal

Fast stilling.  Arendal kommune, Moland legesenter.

Praksisoverdragelse ved Moland Legesenter Søknadsfrist: 10 februar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus - Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 10 februar.

Fastlege – årsvikariat ledig i Stryn frå 1.april

Vikariat.  Stryn kommune, STRYN.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken Volda Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Radiologi Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 11 februar.

Spesialist i gynekologi søkes

Vikariat.  Nina Willumsen, DRAMMEN.

Søknadsfrist: 11 februar.

To fastlegehjemler

Fast stilling.  Steinkjer kommune, Høvdinggården legekontor AS.

ved Høvdinggården legekontor AS Søknadsfrist: 12 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Barn og familieklinikken (BFK) Søknadsfrist: 12 februar.

100 % avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi i Bodø

Helse Nord RHF, Kardiologi.

Avtalespesialister Søknadsfrist: 12 februar.

50 % senior/junior avtale for øre-nese- og hals-spesialist i Tromsø

Helse Nord RHF, Øre-, nese- og halssykdommer.

Avtalespesialister Søknadsfrist: 12 februar.

Lege 100 % stilling

Fast stilling.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

øyeseksjonen Søknadsfrist: 12 februar.

Årsvikariat i fastlegehjemmel

Vikariat.  Kragerø kommune, Enhet for helse og rehabilitering .

 Søknadsfrist: 12 februar.

Vikariat i allmennpraksis i Askim

Vikariat.  Thorbjørn Sandem, ASKIM.

Søknadsfrist: 12 februar.

Medisinskfaglig rådgiver SKDE

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Helse Nord RHF Søknadsfrist: 12 februar.

Fastlegevikariat i Mosjøen

Vikariat.  Legetjenesten i Vefsn , MOSJØEN.

Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Ortopedisk avdeling Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 12 februar.

Smittevernlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for fag og foretaksutvikling.

 Søknadsfrist: 12 februar.

Fastlegehjemmel ved Nord-Odal legesenter

Nord-Odal kommune, SAGSTUA.

 Søknadsfrist: 12 februar.

Leder for forskning og metodeutvikling innen medisinske aldersvurderinger

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nevroklinikken.

Nevrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for medisinsk biokjemi .

Avdeling for medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 14 februar.

Fylkeslege/Direktør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helse- og sosialavdelinga.

Helse- og sosialavdelinga Søknadsfrist: 14 februar.

Vikariat for LIS-lege

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING / MEDISINSK SEKSJON FSS.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Langvarig sommervikariat

Vikariat.  Stavanger kommune, STAVANGER.

mars-september, 75 - 100 % stilling Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering, nevrologi

Vikariat.  Helse Fonna, Nevrologi/slag seksjon.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Fastlege - vikariat

Vikariat.  Vestre Slidre Kommune, SLIDRE.

Slidre legesenter - Valdres Søknadsfrist: 14 februar.

Tilsynslege 50 % stilling

Vikariat.  Solhaug sjukeheim, KLOKKARVIK.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Solli DPS, poliklinikken.

Overlege ved poliklinikken - Solli DPS Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Døgnavdeling for voksne Mo i Rana Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege - Vikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Søknadsfrist: 14 februar.

Radiolog

Fast stilling.  Carlanderska, GÖTEBORG.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Tynset.

Gastroenterolog inntil 100 % fast Søknadsfrist: 14 februar.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Haugaland A-Senter, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Narvik.

Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 14 februar.

Fastlege - Stathelle legesenter

Fast stilling.  Bamble kommune, Stathelle legesenter.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Bröstradiolog

Fast stilling.  Universitetssjukhuset Örebro, Röntgenkliniken mammografienheten.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege i psykiatri 100 %

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Stavanger DPS, poliklinikk .

 Søknadsfrist: 14 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad.

Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad – Døgnenheten  Søknadsfrist: 14 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad.

DPS Fredrikstad – Psykiatrisk ambulant og akutt team  Søknadsfrist: 14 februar.

Dr. grads-stipendiat ved Forskningsinstituttet

Midlertidig.  Modum bad, Forskningsinstituttet.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Fastlegehjemmel ved Lundamo Legesenter

Melhus kommune, Lundamo Legesenter.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Nydalen DPS.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 februar.

2 Fastlegestillingar og 1 års-vikariat for fastlege

Fast stilling.  Flora kommune, FLORØ.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Fastlege- vikariat i Ulvik, Hardanger

Vikariat.  Ulvik kommune, ULVIK.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Spesialist Kirurgi (plastikk)

Vikariat.  Klinikk Bogstadveien, OSLO.

Søknadsfrist: 15 februar.

Spesialist Hudlege

Vikariat.  Klinikk Bogstadveien, OSLO.

Søknadsfrist: 15 februar.

Spesialist Nevrolog

Vikariat.  Klinikk Bogstadveien, OSLO.

Søknadsfrist: 15 februar.

Fastlege

Fast stilling.  Saltdal kommune, Helse.

Ny fastlege med legevaktoppgaver Søknadsfrist: 15 februar.

Lege/ legespesialist

Fast stilling.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling.

Nevrologi Søknadsfrist: 15 februar.

Fastlegehjemmel

Sandefjord kommune, Kilen legesenter.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Luftambulanse.

Akuttmedisinsk klinikk søker engasjert leder til luftambulanseavdelingen! Søknadsfrist: 15 februar.

LIS i revmatologi ved seksjon for klinisk immunologi, Medisinsk divisjon

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Ledig fastlegehjemmel, Borgeåsen legesenter

Skien kommune, Borgeåsen legesenter.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Fastlege

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

Privatpraktiserende allmennlegepraksis Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege eller lege i spesialisering

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, BÆRUM POSTTERMINAL.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Legevaktsleger

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, KRÅKERØY.

2 X 50 - 100 % stilling Søknadsfrist: 15 februar.

Institutleder til Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Fast stilling.  Aarhus universitet, AARHUS C.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Vikariat ved Legegruppen Arendal

Vikariat.  Legegruppen Arendal, ARENDAL.

Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege Øre-Nese-Halssykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Spesialistpoliklinikken Harstad.

Spesialistpoliklinikken Harstad Søknadsfrist: 15 februar.

Fast stilling for lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 15 februar.

3 Consultants in Cellular Pathology

Fast stilling.  St Helens and Knowsley Teaching Hospitals, Utland utenom Norden.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Fastlege-vikariat i eventyrlige Midt-Troms

Vikariat.  Sørreisa kommune, SØRREISA.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 16 februar.

50 prosent avtaleheimel i augesjukdomar ved Sotra Øyeklinikk, Fjell kommune utanfor Bergen

Helse Vest RHF, Sotra Øyeklinikk, Fjell kommune utanfor Bergen.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Psykiater (overlege)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Akuttmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 16 februar.

20 % avtale/seniorpolitikk i gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, KOLBOTN.

Kolbotn, Akershus Søknadsfrist: 16 februar.

Fastlegehjemmel

Nøtterøy kommune, Bellevue Legesenter.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Fastlegeavtale med "null- liste"

Øvre Eiker kommune, Legekontoret i Vestfossen.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade.

Kirurgisk klinikk, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade  Søknadsfrist: 16 februar.

100 % avtalehjemmel i nevrologi

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Arendal, Aust Agder Søknadsfrist: 16 februar.

Fastlegar

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

 Søknadsfrist: 16 februar.

100 % avtalehjemmel i gastromedisin

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 16 februar.

Ledig 1-års fastlegevikariat

Vikariat.  Sydsiden legesenter, HALDEN.

Søknadsfrist: 17 februar.

Fylkeslege/avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Rogaland, Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga.

Fast stilling Søknadsfrist: 17 februar.

LIS - Vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa.

 Søknadsfrist: 18 februar.

Kommunal overlege i Skedsmo kommune, 100% stilling

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

 Søknadsfrist: 18 februar.

Vikariat i allmennpraksis - sommer 2016

Vikariat.  Saksvik Legekontor DA, SAKSVIK.

Søknadsfrist: 18 februar.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

VPP Kirkenes Søknadsfrist: 19 februar.

Rådgivende overlege i 50 % stilling

Fast stilling.  Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (HELSEKLAGE), BERGEN.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege/LIS

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon .

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege med ryggkompetanse

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

1 års vikariat ortopedisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 20 februar.

Fastlegevikariat i Fredrikstad

Vikariat.  Øystein Pettersen, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 20 februar.

Allmennlegevikar

Vikariat.  Linn Hamnøy, ÅLESUND.

Søknadsfrist: 20 februar.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Bergen, Thoraxseksjonen .

 Søknadsfrist: 20 februar.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 20 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 21 februar.

Vikariat i allmenmedisin

Vikariat.  Bjørn Petter Johannesen, OS.

Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for psykosomatisk medisin, Seksjon for spiseforstyrringar.

 Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Enhet gynekologiske leger, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 21 februar.

Direktør for Kirurgisk klinikk

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

 Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Seksjon for voksenhabilitering Søknadsfrist: 21 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 21 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 21 februar.

Lege

Vikariat.  Stavanger kommune, STAVANGER.

Helseteam / Stavanger legevakt Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avhengighetsbehandling voksen.

med funksjon som medisinskfaglig rådgiver Søknadsfrist: 21 februar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Horten kommune, Sentrum legekontor.

Sentrum legekontor Søknadsfrist: 21 februar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Horten kommune, Fastlegene Linden park.

Fastlegene Linden park Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar, enhet for psykosebehandling Søknadsfrist: 21 februar.

Fastlege

Vikariat.  Steinkjer kommune, Dampsaga legesenter.

Vikariat 100 % stilling Søknadsfrist: 22 februar.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Arbeid og Helse Vestfold.

NAV Arbeid og Helse Vestfold  Søknadsfrist: 23 februar.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 23 februar.

Ledig fastlegehjemmel, Borgeåsen legesenter

Skien kommune, Borgeåsen legesenter.

 Søknadsfrist: 23 februar.

Ledig fastlegehjemmel, Stadion legestenter

Skien kommune, Stadion legestenter.

 Søknadsfrist: 23 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Skien kommune, Holbergsgate Legesenter.

 Søknadsfrist: 23 februar.

Ledig fastlegehjemmel, Sentrum legesenter

Skien kommune, Sentrum legesenter.

 Søknadsfrist: 23 februar.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Salten DPS Søknadsfrist: 23 februar.

Spennende nye legestillinger i Arendal

Fast stilling.  Arendal kommune, GRIMSTAD.

Arendal kommune søker kommuneoverlege og overlege for akuttmedisinske tjenester Søknadsfrist: 24 februar.

Allmennlege i Sola kommune

Fast stilling.  Sola kommune, SOLA.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Assisterende avdelingssjef

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Lege

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Psykiater/Legespesialist

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Fastlegehjemmel Sørbyen legesenter

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

 Søknadsfrist: 26 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Seksjon for radiologi, Radiumhospitalet Søknadsfrist: 26 februar.

Vi har ledig fastlegehjemmel

Sund kommune, Helse.

Sund kommune Søknadsfrist: 26 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Solvang, Kristiansand .

DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune Søknadsfrist: 26 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

DPS Strømme Søknadsfrist: 26 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering og rehabilitering.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 27 februar.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Kirurgisk ortopedisk klinikk Søknadsfrist: 28 februar.

Ledig stilling for 2 fastlegar på Lofthus legekontor

Fast stilling.  Ullensvang herad, Lofthus legekontor.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering, psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Ledig fastlegeavtale fra 15. mai 2016

Skjervøy kommune, SKJERVØY.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdelingen .

Ved Medisinsk avdelingen er det ledig fire 6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse, for leger i spesialisering i indremedisin. Tiltredelse etter avtale.  Søknadsfrist: 28 februar.

Ledig fastlegevikariat.

Vikariat.  Agderklinikken, LILLESAND.

Søknadsfrist: 29 februar.

2 nyopprettede fastlegehjemler i Hole kommune fra 01.06.2016

Hole kommune, RØYSE.

 Søknadsfrist: 29 februar.

Ledig hjemmel ved Sundbytunet legekontor

Ullensaker kommune, Sundbytunet legekontor.

 Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, TIP (Tidlig intervensjonspoliklinikk).

Tidlig intervensjonspoliklinikk Søknadsfrist: 29 februar.

To fastlegestillingar i Bø

Fast stilling.  Bø kommune, Bø legesenter.

 Søknadsfrist: 29 februar.

Medisinsk gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Medisinsk avdeling er det ledig tre faste 100 % overlegestillinger i gastroenterologi.  Søknadsfrist: 29 februar.

Radiologer - Bergen, Haugesund og Stavanger

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, BERGEN.

 Søknadsfrist: 29 februar.

100 % stilling sykehjemslege

Fast stilling.  Løten kommune, Løten Helsetun.

 Søknadsfrist: 29 februar.

Fastlegevikariat i Mo i Rana

Vikariat.  Elen Tjong, MO I RANA.

Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege - Indremedisin

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Avdeling Medisin, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Smertepoliklinikken Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Skien.

Avdeling for nevrologi og rehabilitering Søknadsfrist: 29 februar.

Årsvikariat som fastlege

Vikariat.  Skjåk kommune, Skjåk legesenter.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Loddefjord bydel.

Loddefjord bydel Søknadsfrist: 01 mars.

100 % avtaleheimel i revmatologi i Bergen

Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Fastlegehjemmel

Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

Trara legekontor Søknadsfrist: 01 mars.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Egersund

Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

Lege i spesialisering, fysikalsk medisin og rehabilitering eller allmennmedisin Søknadsfrist: 01 mars.

Fastlegehjemmel ved Byhagen legesenter

Fast stilling.  Alta kommune, Byhagen legesenter.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen

Bergen Kommune, Årstad bydel.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Avtalehjemmel i psykiatri

Helse Midt-Norge RHF, Molde.

Helse Midt-Norge RHF, Molde Søknadsfrist: 01 mars.

Fastlege

Fast stilling.  Lillesand kommune, LILLESAND.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 mars.

Harbitzalleen legesenter søker fleksibel vikar med snarlig tiltredelse

Vikariat.  Harbitzalleen legesenter as, OSLO.

Søknadsfrist: 02 mars.

Ledig vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Vestbytorget legesenter, VESTBY.

Søknadsfrist: 03 mars.

Helsestasjonslege 100% fast

Fast stilling.  Ullensaker kommune, Forebyggende barn og unge.

 Søknadsfrist: 04 mars.

2 Ledige fastlegehjemler

Grong kommune, Namsskogan.

privat praksis, alternativt som fastlønnede leger, ved legetjenesten i Grong og Namsskogan Søknadsfrist: 04 mars.

100 % fast stilling for nevrolog

Fast stilling.  MS-Senteret Hakadal AS, HAKADAL.

Nyopprettet stilling Søknadsfrist: 04 mars.

Legevikarer (16/442)

Vikariat.  Ålesund kommune, ÅLESUND.

for arbeid ved sykehjem/fengsel og legevakt  Søknadsfrist: 06 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for medisinsk genetikk .

Seksjon for medisinsk genetikk Søknadsfrist: 06 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Gyn-, Mamma- og Urogenital patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 06 mars.

Specialistläkare, Neonatal-IVA, Barn- och ungdomssjukhuset, US, Linköping Linköping

Fast stilling.  Region Östergötland, LINKÖPING.

 Søknadsfrist: 06 mars.

SiO Helse søker erfaren leder til vårt sentrums kontor

Fast stilling.  SiO Helse, OSLO.

 Søknadsfrist: 06 mars.

Lege (15/8922)

Fast stilling.  Ålesund kommune, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 06 mars.

LIS-stilling og 1 vikariat

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

Klinikk for medisin har ledig 1 fast LIS-stilling og 1 vikariat Søknadsfrist: 06 mars.

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, JESSHEIM.

Avdeling rus og avhengighet - ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 06 mars.

Spennende fast stilling innen medisinsk biokjemi på sykehus i Norge

Fast stilling.  Dignus Medical, OSLO.

 Søknadsfrist: 07 mars.

Nevrolog til sykehus i Norge

Fast stilling.  Dignus Medical, OSLO.

Fast stilling Søknadsfrist: 07 mars.

Overlege - Palliasjon

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

Overlege (palliativ medisin) – Hospice Lovisenberg, fast stilling, 63,75% Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Gyn/føde avdeling Søknadsfrist: 08 mars.

Senior Consultant

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Cardiology.

Department of Cardiology Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 13 mars.

Vi søker PSYKIATER

Fast stilling.  Friskstiftelsen, MOELV.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 31 mars.