Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 03 juli.

Spesialist i gynekologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Kvinne/barn klinikk Vesterålen .

Kvinne/barn klinikk Vesterålen  Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 03 juli.

Fastlegehjemmel, evt. vikariat ved Moelv legesenter

Fast stilling.  Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL.

 Søknadsfrist: 03 juli.

Vikariat fastlegepraksis, Bøler

Vikariat.  Hans Hedlin, OSLO.

Søknadsfrist: 03 juli.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Hans Hedlin, OSLO.

Søknadsfrist: 03 juli.

Helsehuset - ledig avtalehjemmel Sjøkanten legesenter

Harstad kommune, HARSTAD.

 Søknadsfrist: 03 juli.

Vikar i fastlegehjemmel

Vikariat.  Årnes legesenter, ÅRNES.

Søknadsfrist: 03 juli.

FASTLEGEVIKARIAT

Vikariat.  Linderud Legesenter DA, OSLO.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Radiumhospitalet Søknadsfrist: 05 juli.

Medisinsk fagsjef

Fast stilling.  Bergen Kommune, Kommunaldirektørens stab.

 Søknadsfrist: 05 juli.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 05 juli.

Avdelingsleder - Smerteavdelingen

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Operasjons-og Intensivklinikken .

Operasjons-og Intensivklinikken Søknadsfrist: 05 juli.

Seksjonsoverleger og overleger

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Anestesi- og operasjonsavdelingen Søknadsfrist: 05 juli.

MEDISINSKFAGLIG ANSVARLIG KAD-LEGE

Fast stilling.  Kragerø kommune, KRAGERØ.

 Søknadsfrist: 05 juli.

Øyelege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk dagavdeling og poliklinikk .

Kirurgisk dagavdeling og poliklinikk  Søknadsfrist: 05 juli.

Spesialister i Radiologi

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen Mo i Rana .

Røntgenavdelingen Mo i Rana Søknadsfrist: 05 juli.

Spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sandnessjøen Søknadsfrist: 05 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling - Seksjon for hjertesykdommer  Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus og avhengighetsmedisin - en fast stilling og ett vikariat Søknadsfrist: 05 juli.

Ledige fastlegeheimlar ved Rosendal helsesenter

Fast stilling.  Kvinnherad kommune, Rosendal helsesenter.

 Søknadsfrist: 05 juli.

Fastlege

Fast stilling.  Fusa kommune, EIKELANDSOSEN.

 Søknadsfrist: 06 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 06 juli.

Fastlegehjemmel

Nord-Aurdal kommune, Fagernes legesenter.

 Søknadsfrist: 06 juli.

Overlege (fødselshjelp og kvinnesykdommer)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Gynekologisk avdeling  Søknadsfrist: 06 juli.

Kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Tysfjord kommune, Helse- og omsorgsetaten.

Helse- og omsorgsetaten Søknadsfrist: 06 juli.

Fastlegevikariat, Kragerø Legesenter

Vikariat.  Anne Solheim Bentzen, KRAGERØ.

Søknadsfrist: 06 juli.

Medisinstudenter med lisens eller godkjent cand.med

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

 Søknadsfrist: 07 juli.

Ledig fastlegehjemmel ved Elvebakken legesenter

Fast stilling.  Alta kommune, Elvebakken legesenter.

 Søknadsfrist: 07 juli.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken  Søknadsfrist: 07 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk - seksjon Drammen Søknadsfrist: 07 juli.

Overleger nyfødt/barn intensiv

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger .

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 07 juli.

100% avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Drammen Søknadsfrist: 07 juli.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Stange kommune, Helse- og rehabilitering.

 Søknadsfrist: 07 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 07 juli.

Fastlønnstillinger natt og helg

Fast stilling.  Haugesund kommune, Haugesund legevakt.

Legevakten Søknadsfrist: 07 juli.

Fastlegevikariat ca. 3 mnd.

Vikariat.  Khalid Khawar, OSLO.

Søknadsfrist: 07 juli.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern.

Klinikk for psykisk helsevern Søknadsfrist: 08 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 juli.

Fastlegevikariat, Kragerø

Vikariat.  Hilde Røegh, KRAGERØ.

Søknadsfrist: 08 juli.

Overlege - Asker DPS

Fast stilling.  Vestre Viken, Asker DPS.

TIPS Asker og Bærum  Søknadsfrist: 08 juli.

Overlegestilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Augeavdelinga.

 Søknadsfrist: 09 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Ledig stilling som kommunelege

Fast stilling.  Stranda kommune, Helsetenesta.

Helsetenesta Søknadsfrist: 10 juli.

Kommunelege II - vikariat 100% stilling

Vikariat.  Lesja kommune, Lesja legekontor.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Fysikalsk rehabiliseringsmedisin - Sandnessjøen Søknadsfrist: 10 juli.

Ledig fastlegehjemmel (15/4445)

Fast stilling.  Ålesund kommune, ÅLESUND.

Kipervika Legesenter AS Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

BUP Haugesund Søknadsfrist: 10 juli.

Vikariat i allmennmedisin

Vikariat.  nes legesenter, ÅRNES.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Helgelandssykehuset Mo i Rana.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Øyelegevikar i Halden

Vikariat.  Stephan Wüstenberg, HALDEN.

Søknadsfrist: 11 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 juli.

Spesialist i anestesiologi i 100 % stilling, eventuelt 2 x 50 %

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 12 juli.

Vikar for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

 Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege (onkolog) vikar

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Med. avd. for kreft og lindrende behandling .

Med avd for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 12 juli.

Lis-lege med 50% fordypning

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Anestesi  Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Indremedisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege revmatologi - id.nr: 4538

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege - urologi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kirurgisk avdeling - Kristiansand Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 13 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Rikshospitalet Søknadsfrist: 14 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Enhet for akutt døgn 1  Søknadsfrist: 14 juli.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd.  Søknadsfrist: 15 juli.

Ved revmatologisk avdeling er det ledig ett vikariat i LIS-stilling i 12 måneder med snarlig tiltredelse

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 juli.

Fagsjef

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Dir direktør  Søknadsfrist: 15 juli.

Fastlegehjemmel - Folkehelse og nærmiljø

Oslo kommune Bydel Ullern, OSLO.

Oslo kommune, Bydel Ullern Søknadsfrist: 15 juli.

Medisinske rådgivere

Fast stilling.  Takeda AS, ASKER.

Hemtologisk onkologi og Inflammatorisk tarmsykdom Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege, hematologi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Hematologiseksjon.

Medisinsk klinikk, Tønsberg Søknadsfrist: 15 juli.

Overleger

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand/Arendal.

Revmatologisk avdeling, Kristiansand/Arendal  Søknadsfrist: 15 juli.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen.

Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 15 juli.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Regionalt senter for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 16 juli.

Psykiater/indremedisiner/spesialist i allmennmedisin

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Regionalt senter for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 16 juli.

Ledig stilling som kommunelege 2

Fast stilling.  Herøy kommune Nordland, HERØY.

Herøy på Helgeland - Et hav av muligheter Søknadsfrist: 17 juli.

100% Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Hamar kommune, Helse- og omsorg.

 Søknadsfrist: 18 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Urologisk kirurgi  Søknadsfrist: 19 juli.

Sommervikariat i fastlegepraksis – Telegata legesenter, Notodden

Vikariat.  Milan Radisavljevic, NOTODDEN.

Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Medisinsk avdeling.

Klinikk for medisin Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering (klinisk farmakologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi  Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Medisinsk avdeling.

KLINIKK FOR MEDISIN Søknadsfrist: 19 juli.

Overlege barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Psykisk helsevern og rus.

BUP Kirkenes Søknadsfrist: 19 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for behandlingsreiser.

Behandlingsreiser - BHR adm. Søknadsfrist: 19 juli.

Overlæge eller afdelingslæge

Fast stilling.  Region Sjælland, ældrepsykiatrisk sengeafsnit SL6, Psykiatrisygehuset i Slagelse.

ældrepsykiatrisk sengeafsnit SL6, Psykiatrisygehuset i Slagelse Søknadsfrist: 20 juli.

Overlæge eller afdelingslæge

Fast stilling.  Region Sjælland, Hukommelsesklinikken Vordingborg, Psykiatrien Region Sjælland.

Hukommelsesklinikken Vordingborg, Psykiatrien Region Sjælland Søknadsfrist: 20 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 20 juli.

Fastlege Andenes legekontor

Fast stilling.  Andøy kommune, Helse og familie.

100 % fast stilling evt. driftsavtale Sak 15/799 Søknadsfrist: 20 juli.

Ledig vikariat fastlege/sykehjemslege

Vikariat.  Mandal kommune, MANDAL.

 Søknadsfrist: 20 juli.

Overlege Radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Radiologisk avdeling.

brystdiagnostikk - Radiologisk avdeling Søknadsfrist: 20 juli.

Fastlegehjemmel, Legetorget Lillehammer

Lillehammer kommune, Legetorget Lillehammer.

 Søknadsfrist: 21 juli.

FASTLEGEHJEMMEL

Sørreisa kommune, Dyrøy og Sørreisa legetjeneste .

MED DRIFTSTILSKUDD Søknadsfrist: 21 juli.

Ferievikar Arkaden Legesenter

Vikariat.  Yngvild Stokke, OSLO.

Søknadsfrist: 21 juli.

Fastlegehjemmel Oasen legesenter

Bergen Kommune, Oasen Legesenter.

 Søknadsfrist: 21 juli.

Fastlegehjemmel Minde legepraksis

Bergen Kommune, Minde legepraksis.

 Søknadsfrist: 21 juli.

Fastlegehjemmel

Stange kommune, STANGE.

 Søknadsfrist: 21 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderpsykiatrisk poliklinikk.

Klinikk for psykisk helse og rus Søknadsfrist: 21 juli.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar/Moelv spesialistsenter.

Urologisk seksjon, Hamar/Moelv spesialistsenter Søknadsfrist: 21 juli.

Fastlege - årsvikariat - Bamble legesenter

Vikariat.  Bamble kommune, Bamble legesenter.

 Søknadsfrist: 22 juli.

Fastlegevikariat 1 års varighet-Stange Legesenter

Vikariat.  Maria Skalleberg, STANGE.

Søknadsfrist: 23 juli.

Overlege (barne- og ungdomspsykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

BUP Oslo Nord  Søknadsfrist: 24 juli.

Overlege Aker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for anestesiolog.

Avdeling for anestesiologi Søknadsfrist: 24 juli.

Fastlegepraksis

Vikariat.  Øvre Eiker kommune, Skotselv Legesenter.

 Søknadsfrist: 24 juli.

Legevikar

Vikariat.  Karlsøy kommune, HANSNES.

 Søknadsfrist: 24 juli.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikken .

Kirurgisk område Mosjøen Søknadsfrist: 26 juli.

To ledige fastlegehjemler ved Rissa legetjeneste

Rissa kommune, RISSA.

 Søknadsfrist: 26 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Ortopedisk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 26 juli.

Seksjonssjef ved helseavdelingen

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, helseavdelingen.

 Søknadsfrist: 26 juli.

KLINIKKSJEF

Fast stilling.  Blå Kors Øst AS, EINA.

 Søknadsfrist: 27 juli.

Ny avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Steinkjer kommune, Sannan legesenter.

Sannan legesenter Søknadsfrist: 27 juli.

Harstad - Fastlegevikariat 100%

Vikariat.  Florian Praël, HARSTAD.

Søknadsfrist: 28 juli.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Ingebjørg Hilstad, KLØFTA.

Søknadsfrist: 28 juli.

Fastlege

Fast stilling.  Eid kommune, NORDFJORDEID.

 Søknadsfrist: 29 juli.

Ledig fastlegehjemmel ved Porsgrunn legesenter

Porsgrunn kommune, PORSGRUNN LEGESENTER.

 Søknadsfrist: 30 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Rus og avhengighetsmedisin.

Rus og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 31 juli.

Ledig fast 100 % stilling som kommuneoverlege i Nore og Uvdal kommune snarest

Fast stilling.  Nore og Uvdal kommune, RØDBERG.

 Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Alderspsykiatrisk avdeling.

Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 juli.

Er du vår nye fastlege?

Fast stilling.  Fjell kommune, STRAUME.

 Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus, Kirurgisk klinikk.

Orkdal sjukehus - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 31 juli.

3 fastlegestillingar samt 2 vikariatar i Herøy kommune

Herøy kommune Møre og Romsdal, FOSNAVÅG.

 Søknadsfrist: 01 august.

Legevikar 40 %

Vikariat.  Jeløy Kurbad, MOSS.

 Søknadsfrist: 01 august.

Helsehuset Indre Østfold, Leger

Fast stilling.  Helsehuset Indre Østfold, Allmenmedisin.

Spennende kombinasjonsstillinger:Pasientrettet arbeid, akuttmedisin og legevakt Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Avgiftningsenheten, Kristiansand Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Allmennlege til Aleris i Bergen

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Heltid eller deltid Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 01 august.

Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Enhet gynekologiske leger - Klinikk Hammerfest  Søknadsfrist: 01 august.

Ledig fastlegehjemmel

Ringerike kommune, Legekontoret Nes i Ådal.

 Søknadsfrist: 01 august.

Fastlegehjemmel 50 % og 100 %

Gjøvik Kommune, Sørbyen Legegruppe AS.

 Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for kirurgi.

Klinikk for kirurgi Søknadsfrist: 02 august.

Stipendiatstilling

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 02 august.

Fastlege - Raufoss kommunelegekontor

Fast stilling.  Vestre Toten kommune, RAUFOSS.

2.ggs utlysing Søknadsfrist: 03 august.

Kommunelege 100 % stilling

Fast stilling.  Farsund kommune, FARSUND.

 Søknadsfrist: 04 august.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Allmennpoliklinikk Årstad, Kronstad DPS.

 Søknadsfrist: 04 august.

Visjonær og ambisiøs leder

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Utviklingsenheten for helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

 Søknadsfrist: 05 august.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sørum kommune, Levekår.

 Søknadsfrist: 05 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Nevrologi.

Legegruppe nevrologi Søknadsfrist: 06 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 09 august.

Fast stilling som overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nukleærmedisinsk Seksjon.

Radiologisk avd., Nukleærmedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 10 august.

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet.

ved det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 10 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Sykelig overvekt.

Seksjon for sykelig overvekt Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 10 august.

Psykiater/ overlege i poliklinikk 100% stilling

Fast stilling.  Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens Sosialtjeneste.

 Søknadsfrist: 14 august.

Medisinsk redaktør (vikar)

Vikariat.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 august.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 15 august.

Studieleder for leger

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, Undervisningsavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Samhandlingslege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk service.

 Søknadsfrist: 16 august.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / NORDFJORD PSYKIATRISENTER.

 Søknadsfrist: 16 august.

Avtalespesialist i øyesykdommer

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 17 august.

Akureyri sykehus søker leger med spesialisering i flere fag

Fast stilling.  Akureyri Hospital, Norden utenom Norge.

 Søknadsfrist: 17 august.

2 forskerstillinger smitteverntiltak

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 20 august.

Teamleder innen smittevern

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Kunnskapsbasert folkehelse.

 Søknadsfrist: 20 august.

2 forskere/ seniorrådgivere innen smittevern

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Kunnskapsbasert folkehelse.

 Søknadsfrist: 20 august.

Fastlegehjemmel Holt Vestvollen

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

 Søknadsfrist: 20 august.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 23 august.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

 Søknadsfrist: 25 august.

Nyopprettet fastlegehjemmel i Drammen kommune

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

 Søknadsfrist: 28 august.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Kirurgiske leger - Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn - Klinikk Kirkenes  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Lege 70% stilling

Fast stilling.  Spydeberg kommune, SPYDEBERG.

 Søknadsfrist: 31 august.

Ledig fastlegehjemmel ved Heistad legekontor

Porsgrunn kommune, HEISTAD LEGEKONTOR.

 Søknadsfrist: 31 august.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Fagdirektør

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlønnet fastlege

Fast stilling.  Røyken kommune, Røyken kommunale legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.