Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for Geriatri og Generell indremedisin Søknadsfrist: 28 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Senter for laboratoriemedisin - Seksjon patologi Søknadsfrist: 28 juli.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Randi Engen, HAMAR.

Søknadsfrist: 29 juli.

Vikariat i allmennmedisin, Fredrikstad

Vikariat.  Lene Gitlestad, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 29 juli.

Anestesilege søkes til 50% fast stilling

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken.

Kirurgisk seksjon Narvik Søknadsfrist: 31 juli.

LEGE - vikariat

Vikariat.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, Avd, Bøklund, Skien.

Vi søker etter en lege som kan vikariere i 100 % stilling t.o.m. 28.02.15. Tiltredelse snarest mulig etter 15.08.14. Søknadsfrist: 31 juli.

5 mnd fastlegevikariat i Sandefjord

Vikariat.  Susanne Prøsch, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon Søknadsfrist: 31 juli.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øyeavdelingen  Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Asker BUP Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Asker BUP Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

BUP Ahus Søknadsfrist: 01 august.

LIS vikariater

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken, NLSH-Bodø Søknadsfrist: 01 august.

Regional traumekoordinator

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte- lunge- karkirurgisk avdeling.

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk seksjon.

PHA Akuttpsykiatri vaktleger Søknadsfrist: 03 august.

Fastlegevikariat i Gjerstad kommune

Vikariat.  Gjerstad kommune, SUNDEBRU.

 Søknadsfrist: 03 august.

Psykolog eller lege for validering av ADHD diagnoser

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse.

midlertidig prosjektstilling Søknadsfrist: 03 august.

LEDIG LEGEHJEMMEL

Målselv Kommune, MOEN.

 Søknadsfrist: 03 august.

Ledige fastlegeheimlar

Fast stilling.  Fjaler kommune, DALE I SUNNFJORD.

Fjaler kommune Søknadsfrist: 03 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Allmennpsykiatrisk klinikk.

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Søknadsfrist: 04 august.

Kommunelege / sjukeheimslege

Fast stilling.  Voss kommune, Helse- og omsorgsavdeling.

2 x 100% fast stilling  Søknadsfrist: 04 august.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Søndre Vestfold DPS.

Klinkk psykisk helse og rusbehandling  Søknadsfrist: 04 august.

Leger i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Kvinneklinikken .

4-års utdanningsstilling som LIS - Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 04 august.

Allmennlege, gynekolog og revmatolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

søkes til Aleris i Bergen Søknadsfrist: 04 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

100 % vikariat  Søknadsfrist: 04 august.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk / nyremedisin.

Nyreseksjon - Medisinsk Avd. Leger Søknadsfrist: 05 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Bærum.

Spesialsykehuset for epilepsi, Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering  Søknadsfrist: 05 august.

LIS vikariat, Radiumhospitalet

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken, Avdeling for anestesiologi  Søknadsfrist: 05 august.

Sommervikar i august

Vikariat.  Ragnhild Risnes, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 07 august.

Hudlege i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris , Helse.

søkes til Aleris på Strømmen Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 08 august.

Ledig fastlegeheimel i Bømlo kommune med 20 - 40 % kommunal oppgåve

Fast stilling.  Bømlo kommune, Helsetenester.

 Søknadsfrist: 08 august.

SEKSJONSOVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

MED SPESIALKOMPETANSE I PALLIASJON Søknadsfrist: 08 august.

Vikariat ved Kløfta Legesenter

Vikariat.  Ingebjørg Hilstad, KLØFTA.

Søknadsfrist: 08 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk.

Medisinsk diagnostikk Søknadsfrist: 08 august.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 august.

Fastlegehjemmel

Vikariat.  Skånland kommune, ETS Medisinske senter.

ETS Medisinske senter Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Onkologisk avdeling.

Onkologisk avdeling Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Kbarn stab barn Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk - Avdeling for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 10 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Etnedal kommune, Etnedal legekontor .

 Søknadsfrist: 10 august.

Nevrolog i deltid eller heltid

Fast stilling.  Aleris , Helse .

søkes til Aleris i Stavanger Søknadsfrist: 10 august.

Fastlege

Fast stilling.  Sortland kommune, Søndre Frydenlund legesenter.

Søndre Frydenlund legesenter Søknadsfrist: 10 august.

Sykehjemslege - 50 % stilling

Fast stilling.  Vestre Toten kommune, RAUFOSS.

 Søknadsfrist: 10 august.

Overlege/patolog

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk .

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 10 august.

Sykehjemslege 50 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 10 august.

Legestilling i Vikna kommune

Vikna kommune, RØRVIK.

 Søknadsfrist: 10 august.

Fastlegehjemmel - deleliste

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

 Søknadsfrist: 10 august.

Overleger i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal  Søknadsfrist: 10 august.

L.I.S. i nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slagseksjon .

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 august.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Knut Marius Ulrichsen Olsen, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Hudavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Nevrokirurgisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 august.

Fagleder, 100 % fast stilling

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

 Søknadsfrist: 11 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk avdeling Leger, Geriatrisk seksjon Søknadsfrist: 11 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund.

Klinikk for rehabilitering Søknadsfrist: 11 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Solvang sykehjem (sektor nord), Lilleborg sykehjem i (sentrum) og Ryenhjemmet i (sør).

Nyopprettede legestillinger Søknadsfrist: 11 august.

FASTLEGEHJEMMEL

Dignus Medical, For kunde.

Som del av 4-lege praksis på Stord Søknadsfrist: 12 august.

Lege kommunal øyeblikkelig hjelp

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Helse og sosial - Behandling og rehabilitering.

Fast stilling Søknadsfrist: 12 august.

Fastlege i Kristiansand

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Helse og sosial - Behandling og rehabilitering.

Etablert fastlegehjemmel ved Randesund legesenter Søknadsfrist: 12 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Bergen, Tilknytta Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer.

 Søknadsfrist: 12 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 12 august.

Ledig fastlegehjemmel

Drammen kommune, Helsetjenesten.

 Søknadsfrist: 13 august.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Nevrologisk avdeling Rikshospitalet / Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO.

Nevrologisk avdeling Rikshospitalet / Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO Søknadsfrist: 14 august.

Overlege i Urologi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Kirurgisk avdeling, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 14 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling  Søknadsfrist: 14 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Avdeling for sjukehuspsykiatri HMR Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, Lunge- og Karklinikken.

HLK KAR AVDELING, HLK Søknadsfrist: 15 august.

Overlege (obstretikk og gynekologi) ved OUS kombinert med professor II/ førsteamanuensis - 20% stilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken innenfor obstetrikk og gynekologi.

Kvinne og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin UIO  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege/seniorrådgiver

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Hjerte- og karregisteret.

 Søknadsfrist: 15 august.

Overlege ved Nyremedisinsk avdeling, kombinert med bistilling som professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

20 % stilling (nefrologi), ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege/spesialist i nevrologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Barn og Ungdomspsykiatrisk - Klinikk for kirurgi og nevrofag, Psykosomatisk Avdeling, Rikshospitalet  Søknadsfrist: 15 august.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering (LIS) i nukleærmedisin

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 15 august.

Fastlege

Fast stilling.  Sørreisa kommune, SØRREISA.

Dyrøy og Sørreisa legetjeneste Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinkk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for kirurgisk leger Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Seksjon fo Øre-nese-halssykdommer Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighetsbehandling.

Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Seksjon for anestesiologi Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, KKL IVF poliklinikk .

KKL IVF poliklinikk  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling, Brystdiagnostisk seksjon Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 15 august.

Daglig leder

Fast stilling.  SKIL AS, BERGEN.

50-100 % stilling Søknadsfrist: 15 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Vegårshei kommune, VEGÅRSHEI.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Infeksjonssykdommer Søknadsfrist: 17 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for gastro- og barnekirugi, Seksjon for barnekirurgi Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 17 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Bergen Røde Kors Sykehjem, BERGEN.

80 % stilling Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (ImTra).

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin .

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 17 august.

100 % fast stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Nord-Fron kommune, VINSTRA.

 Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Notodden.

gynekologi Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre-, nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Ortopedisk seksjon.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 17 august.

4 Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Moss.

Psykiatri og Psykologspesialister Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Mork Rehabiliteringssenter, Volda.

Mork rehabiliteringssenter Søknadsfrist: 18 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 18 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

4-års stillinger, Avdeling for anestesiologi, Rikshospitalet og Ullevål Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Allmennmedisin

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Fysikalsk medisin og rehabilitering

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Gastroenterologisk kirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Nevrokirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Onkologi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Ortopedisk kirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Plastikkirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Psykiatri

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Thoraxkirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Overlege, spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Kreftavdelingen Søknadsfrist: 18 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Helse og Sosial.

 Søknadsfrist: 18 august.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester .

Lege Søknadsfrist: 19 august.

Vikariat i fastlegepraksis i Kristiansund

Vikariat.  Nils Magne Sæterbø, KRISTIANSUND N.

Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Ortopedisk klinikk .

5 års stilling - Ortopedisk kirurgi  Søknadsfrist: 19 august.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling  Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering i revmatologi

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk.

(fordypningsstilling)  Søknadsfrist: 19 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk seksjon Notodden .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 19 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk seksjon Notodden .

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk seksjon Notodden .

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk seksjon Notodden .

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 19 august.

Vikariat 6 måneder Oslo

Vikariat.  Anders Østrem , OSLO.

Søknadsfrist: 19 august.

Fastlege

Fast stilling.  Sel kommune, Otta legekontor.

OTTA LEGEKONTOR Søknadsfrist: 20 august.

Kommuneoverlege/Allmennpraksis 50/50 (14/4881) - Team folkehelse og velferd i rådmannenns stab

Vikariat.  Ålesund kommune, Team folkehelse og velferd i rådmannens stab.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Asker DPS.

Asker DPS, Poliklinikk for rus og psykisk helse Søknadsfrist: 20 august.

ETABLERT FASTLEGEHJEMMEL VED BRYGGEN MEDISINSKE SENTER

Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

 Søknadsfrist: 20 august.

Kommuneoverlege 100 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 20 august.

Samfunnsmedisiner 60 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GHMT.

 Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering (LiS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmenpsykiatrisk poliklinikk.

Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Gynekologisk avdeling  Søknadsfrist: 20 august.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 20 august.

Lege

Fast stilling.  Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger .

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger.

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger .

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger.

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 21 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 21 august.

Utdanningsstilling som LIS

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling Narvik.

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 22 august.

Spesialist 50 %

Fast stilling.  Rehabilitering Vest, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Søndre Vestfold DPS.

Klinikk psykiskhelse og rusbehandling Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sagene Søknadsfrist: 22 august.

Overlege psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, DPS VOP Allmennpsykiatrisk team.

Salten DPS VOP Allmennpsykiatrisk team Søknadsfrist: 22 august.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Lister, Kvinesdal .

DPS Lister, Kvinesdal  Søknadsfrist: 22 august.

Leder Ressurssenteret Villa Sana

Fast stilling.  Modum bad, Ressurssenteret Villa Sana.

 Søknadsfrist: 22 august.

Admission to the Emergency Response Unit Roster 2014

Midlertidig.  Norges Røde Kors, OSLO.

 Søknadsfrist: 24 august.

50 % avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, Indremedisin, hjertesykdommer.

- indremedisin, hjertesykdommer. Trondheim.  Søknadsfrist: 24 august.

Assistentlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling.

Ålesund behandlingssenter Søknadsfrist: 24 august.

Overlege/psykiater

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling.

Ålesund behandlingssenter Søknadsfrist: 24 august.

Overlege Psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 24 august.

Overlege akuttmedisin

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 24 august.

Overlege - Kardiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus .

Klinikk Bærum sykehus  Søknadsfrist: 24 august.

Enhetsleder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike - Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 24 august.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk - Avdeling for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 24 august.

Radiolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdeling Mosjøen.

Røntgenavdeling Mosjøen Søknadsfrist: 24 august.

Avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Indremedisin, hjertesykdommer - Trondheim.  Søknadsfrist: 24 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk kirurgi og nevrofag.

Klinikk kirurgi og nevrofag, ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 24 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Øye avdelingen, Lillehammer .

Øye avdelingen Søknadsfrist: 25 august.

Overlege/spesialist og LIS

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BUP Vesterålen.

BUP Vesterålen  Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Førde, Augeavdeling.

 Søknadsfrist: 25 august.

Doktorgrad - stipendiatstillinger

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)  Søknadsfrist: 25 august.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin .

 Søknadsfrist: 25 august.

2 ledige fastlegehjemler

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Grorud, Romsås legesenter.

Romsås legesenter Søknadsfrist: 26 august.

Fastlege/lege

Fast stilling.  Skien kommune, legesenter og sengepost .

50% / 50 % Søknadsfrist: 26 august.

2 ledige fastlegehjemler i Oppdal kommune

Oppdal kommune, OPPDAL.

Oppdal kommune er ei fjellbygd i Midt-Norge. Oppdal er kjent for sitt alpine skiområde, sine godt utbygde ski- og sykkelløypenett samt sine flotte turområder. Mellom Dovrefjell og Trondheim ligger Oppdal – en kommune med et rikt kulturtilbud med bl.a eget kulturhus som inneholder badeanlegg, kino, bibliotek samt kultursal. Oppdal er ei bygd med aktivitets- og rekreasjonstilbud for store og små.  Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad.

Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 26 august.

Fastlege

Fast stilling.  Gol kommune, Gol legekontor .

 Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Betanien Hospital, Ortopedisk avdeling.

 Søknadsfrist: 26 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Bryggeriet legesenter.

 Søknadsfrist: 26 august.

2 ledige fastlegehjemler

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 26 august.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Avdeling for nukleærmedisin  Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Drammen DPS, Akuttseksjonen Søknadsfrist: 26 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 26 august.

Kommuneoverlege og kommuneleger

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

3 stillinger Søknadsfrist: 26 august.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Vest-Agder.

- 1091-2014-05 -NAV Vest-Agder Søknadsfrist: 27 august.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Medisin Søknadsfrist: 27 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, BUP Haugesund.

 Søknadsfrist: 27 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 28 august.

LIS - fastlege i Overvektspoliklinikken

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk - Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Overlege/spesialist i klinisk kjemi og nukleær medisin

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk Serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for laboratoriemedisin og avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, ASKER.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 29 august.

Seksjonssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Grorud Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Mandal kommune, Spiggeren legesenter .

 Søknadsfrist: 30 august.

2 fastlegeheimlar

Fast stilling.  Sula kommune, Kommunelegekontoret i Sula.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern for barn og unge .

Psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 31 august.

Psykiater til døgnavdelingen

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-senteret.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Molde sjukehus Søknadsfrist: 31 august.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

Klinikk for barn og unge - Poliklinikken i Ålesund BUP  Søknadsfrist: 31 august.

Kombinert PhD og utdanningsstilling i generell kirurgi

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

NST og Avdeling for gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 31 august.

Kombinert PhD og utdanningsstilling i generell kirurgi

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

NST og Avdeling for gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Radiologisk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Lege i spesialisering (LIS) kan også søke  Søknadsfrist: 31 august.

Fagsjef

Fast stilling.  Lade behandlingssenter Blå Kors, TRONDHEIM.

Sentral faglederoppgave innen rusbehandling Søknadsfrist: 31 august.

LIS - spesialist, medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Laboratoriet Søknadsfrist: 31 august.

2 fastleger

Fast stilling.  Herøy kommune, FOSNAVÅG.

 Søknadsfrist: 01 september.

Arendal søker kommuneoverlege i 100% stilling og 50% stilling

Fast stilling.  Arendal kommune, Stab helse.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling - Nukleærmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk .

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen, Fredrikstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kvinneklinikken Kristiansand .

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 01 september.

To faste overlegestillinger

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen, Tromsø.

Røntgenavdelingen, Generell seksjon  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

Medsinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Lege / Kaptein - Major

Fast stilling.  Forsvaret, Etterretningsbataljonen.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege i kirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Volda sjukehus.

Klinikk for kirurgi Volda Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegevikariat Hareid v. Ålesund

Vikariat.  Inga Marthe Grønseth, HAREID.

Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Opptreningssenteret i Finnmark, ALTA.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Avdeling for akuttmedisin.

Avdeling for akuttmedisin  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 01 september.

Overlege barnehabilitering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Avdeling for barnehabilitering Søknadsfrist: 02 september.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon og Institutt for klinisk medisin.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 09 september.

Fastlege

Fast stilling.  Molde kommune, Legesenteret Storgata 12 -14.

Helsetjenesten - Legesenteret Storgata 12 -14  Søknadsfrist: 10 september.

Ledig fastlegeheimel

Fast stilling.  Ulstein kommune, ULSTEINVIK.

Ulstein legesenter AS Søknadsfrist: 10 september.

Intervensjonsradiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 september.

Professor/førsteamanuensis i avansert klinisk sykepleie (eldremedisin)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.

Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet Søknadsfrist: 15 september.

Lege - Tenerife

Midlertidig.  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal.

Klinikk for psykisk helsevern - seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, DPS Nedre Telemark.

DPS nedre Telemark - Allmennpoliklinikken, Skien  Søknadsfrist: 21 september.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, LØDINGEN.

Lødingen Legesenter  Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.