Lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Fast stilling Søknadsfrist: 06 mai.

Avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, Trondheim.

Trondheim Søknadsfrist: 06 mai.

Ledig 1 års vikariat i fastlegepraksis fom. 01.09.16

Vikariat.  Friisebrygga Legesenter, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 06 mai.

Vikariat i fastlegepraksis - Sarpsborg

Vikariat.  Eva Enger-Olsen, BORGENHAUGEN.

Søknadsfrist: 06 mai.

Vikar i allmennmedisin i Larvik søkes SNAREST i forb. m. sykdom og svangerskap

Vikariat.  Torget Medisinske Senter AS, LARVIK.

Søknadsfrist: 06 mai.

Ledig fastlegehjemmel/kommunelege II - ID.nr 101

Fast stilling.  Storfjord kommune, OTEREN.

Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP).

Døgnenheten for voksne, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)  Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Døgnseksjon ARA Blakstad.

Søknadsfrist: 08 mai.

Leder Nic Waals Institutt

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss Søknadsfrist: 08 mai.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 08 mai.

Psykiater/klinisk psykolog

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Smertepoliklinikken Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Spesialistpoliklinikken Harstad.

Søknadsfrist: 08 mai.

Forskar (nestleiar) ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin (SEFAS)

Midlertidig.  Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Mellombels stilling som forskar og nestleiar Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 08 mai.

Rättsmedicinalverket söker en: Läkare till avdelningen för rättsgenetik och rättskemi 
i Linköping

Fast stilling.  Rättsmedicinalverket, STOCKHOLM.

Søknadsfrist: 08 mai.

Overlæge eller evt. Afdelingslæge i børnekardiologi

Fast stilling.  Aarhus universitet, AARHUS N.

Søknadsfrist: 08 mai.

Fastlegehjemmel ved Storgata Legesenter

Fast stilling.  Notodden kommune, Helse og omsorg.

Ledig hjemmel i veletablert legepraksis på Notodden.  Søknadsfrist: 08 mai.

Gynekolog i heltid

Fast stilling.  Aleris , Helse.

søkes til Aleris Hinna Park Søknadsfrist: 08 mai.

1-3 assisterende kommuneoverleger / bydelsoverleger 

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, OSLO.

Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for alderspsykiatri.

Seksjon for alderspsykiatri Søknadsfrist: 08 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

Vilberg legesenter Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege/spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling voksenhabilitering Søknadsfrist: 08 mai.

Professor or Associate Professor of Medicine (Molecular Pathology)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institute of Clinical Medicine.

Institute of Clinical Medicine
 Søknadsfrist: 08 mai.

Fastlege - Helseenheten

Fast stilling.  Vadsø kommune, Helseenheten.

Søknadsfrist: 08 mai.

Ledig stilling for 2 fastlegar på Lofthus legekontor

Fast stilling.  Ullensvang herad, Lofthus legekontor.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Revmatologisk avdeling .

Revmatologisk avdeling - Kongsvinger Søknadsfrist: 08 mai.

Lege i spesialisering, hematologi, fast stilling 100%

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for blod og kreftsykdommer.

Søknadsfrist: 09 mai.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Finnmark, Helse- og sosialavdelingen.

Her blir du ikke en i mengden - din innsats gjør en forskjell! Søknadsfrist: 09 mai.

Lege i spesialisering i onkologi. Fast stilling og vikariat

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Søknadsfrist: 09 mai.

Medisinsk fagsjef

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Søknadsfrist: 09 mai.

Overlege Ryfylke

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Ryfylke DPS Poliklinikk.

Søknadsfrist: 09 mai.

Lege i spesialisering (LiS)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 09 mai.

100 % stilling på vår private Daglegevakt

Fast stilling.  Gard helsehus, HAUGESUND.

Snarlig tiltredelse Søknadsfrist: 10 mai.

Fast helgestilling for lege ved Nedre Romerike KAD

Fast stilling.  Skedsmo kommune, Nedre Romerike KAD.

Søknadsfrist: 10 mai.

3 mnd. Fastlegevikariat i Bydel Nordstrand

Vikariat.  Odd Andre Wathne, OSLO.

Søknadsfrist: 10 mai.

Barnepsykiater - Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, BUP Alta (inkl ambulant team).

BUP Alta (inkl ambulant team) Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege i psykiatri 100% stilling

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Tiller DPS .

Ambulant ressursteam - Tiller DPS Søknadsfrist: 10 mai.

Allmennlege

Fast stilling.  Forusakutten, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 mai.

Assisterende fylkeslege ved helseavdelingen

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, OSLO.

Søknadsfrist: 10 mai.

Fastlegehjemmel i Mandal - Øvrebyen legesenter

Mandal kommune, Øvrebyen legesenter.

Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 10 mai.

Kommunelegestilling ø-hjelp/sykehjemslege 80 - 100%

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 10 mai.

Ledig fastlegehjemmel ved Activia Legesenter i Elverum

Elverum kommune, ELVERUM.

Søknadsfrist: 10 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

Søknadsfrist: 10 mai.

Fastlegeheimel med listestorleik ca 1 100 pasientar, st.nr. 16/281

Giske kommune, VALDERØYA.

Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Radiologisk seksjon.

Avdeling for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, BUP avdeling.

BUP avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 10 mai.

Fastlegehjemmel - Sentrum legesenter

Skien kommune, SKIEN.

Søknadsfrist: 10 mai.

To fastlegestillingar i Bø

Fast stilling.  Bø kommune, BØ I TELEMARK.

Søknadsfrist: 10 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for kardiologisk intervensjon.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Angio-lab, Ullevål Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for hjertearytmi.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for thoraxanestesi.

Avdeling for thoraxanestesi - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 10 mai.

100 % avtaleheimel i psykiatri på Stord

Helse Vest RHF, STORD.

Søknadsfrist: 10 mai.

50 % avtaleheimel i barne- og ungdomspsykiatri i Bergen

Helse Vest RHF, BERGEN.

Søknadsfrist: 10 mai.

Deleliste/ Selvstendig 50 % fastlegeliste Sørbyen Legegruppe

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, BUPA Ringerike BUP.

BUPA Ringerike BUP Søknadsfrist: 10 mai.

Vikariat for lege i spesialisering, revmatologi 

Vikariat.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 10 mai.

Legevikarer i sommerferien - 806/16

Fast stilling.  Nordre Land kommune, DOKKA.

Søknadsfrist: 11 mai.

Søker lege med eller uten hjemmel

Vikariat.  Groruddalen legekontor AS, OSLO.

Søknadsfrist: 11 mai.

St.nr. 53/16 Legehjemmel

Vikariat.  Målselv Kommune, MOEN.

Vi får en legehjemmel, 1 års vikariat, ledig v/Anslimoen legetjeneste Søknadsfrist: 11 mai.

Overlæge til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade

Fast stilling.  Region Hovedstaden Rigshospitalet, Norden utenom Norge.

Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlege - individuell allmennpraksis v/Avaldsnes legesenter

Fast stilling.  Karmøy kommune, Individuell allmennpraksis.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen ved Brumunddal legesenter Søknadsfrist: 12 mai.

Ledig fastlegevikariat/-hjemmel på Notodden

Vikariat.  Selma Aricigil, NOTODDEN.

Søknadsfrist: 12 mai.

Vikariat i fastlegepraksis i Halden

Vikariat.  Berit Fauske, HALDEN.

Søknadsfrist: 13 mai.

Vil du bli vår nye fagdirektør?

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 13 mai.

Vil du bli vår nye direktør for psykisk helsevern?

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 13 mai.

Fylkeslege / Avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, OSLO.

Søknadsfrist: 13 mai.

Vikar for overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BUPA, seksjon ungdom N1.

Søknadsfrist: 13 mai.

Lege i utdanningsstilling

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Rettstoksikologisk fortolkning.

Søknadsfrist: 13 mai.

Fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helse- og sosialavdelinga.

Fast stilling Søknadsfrist: 14 mai.

2 ledige fastlegehjemler fra 1.9.2016

Halsa kommune, VÅGLAND.

Søknadsfrist: 14 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, BUP Haugesund.

Søknadsfrist: 14 mai.

KAD-lege/sykehjemslege

Fast stilling.  Lier kommune, Nøstehagen, Fosshagen og Liertun.

Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege / psykiater

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling Søknadsfrist: 15 mai.

Psykiater/Overlege

Fast stilling.  Helse Førde, Psykisk helsevern/Psykiatrisk klinikk.

Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, DDPS Thorsberg døgnseksjon.

DDPS Thorsberg døgnseksjon Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege Gynekologi og obstretikk

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Fødeavdeling Flekkefjord .

Fødeavdeling Flekkefjord Søknadsfrist: 15 mai.

Aleris Kreftsenter søker onkolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Heltid Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Døgnseksjon.

DPS Nedre Romerike Søknadsfrist: 15 mai.

Kommunelege II

Fast stilling.  Hobøl kommune, HOBØL.

Søknadsfrist: 15 mai.

Psykologspesialist/psykiater som leiar for Akutt Ambulant Team

Fast stilling.  Helse Bergen, STRAUME.

Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Arendal Søknadsfrist: 15 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Sauherad kommune, AKKERHAUGEN.

Søknadsfrist: 15 mai.

Seksjonsoverlege - Lungemedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk poliklinikk i Mandal.

DPS Strømme - Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 15 mai.

Fastlegevikariat Fredrikstad - ett år

Vikariat.  Geir Moe, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, LEVANGER.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege på avdeling for patologi

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

PHA Akuttpsykiatri vaktleger Søknadsfrist: 15 mai.

Lege i spesialisering - 4 stk. vikariat

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 15 mai.

Fagsjef

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Dir direktør Søknadsfrist: 15 mai.

Fastlege - Moberg legekontor

Fast stilling.  Os kommune, Moberg legekontor.

Søknadsfrist: 15 mai.

Kommuneleger/-overleger

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, KRÅKERØY.

Sykehjemsoverlege Søknadsfrist: 16 mai.

100 % stilling som fastlege/kommuneoverlege (60 % privat praksis og 40 % kommunal stilling)

Fast stilling.  Nord-Fron kommune, VINSTRA.

Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering - BUP Sentrum

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for Barne - og ungdomsmedisin.

Avdeling for Barne - og ungdomsmedisin Søknadsfrist: 17 mai.

Førsteamanuensis i allmennmedisin

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn(Helsam), Det medisinske fakultet..

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) Søknadsfrist: 17 mai.

Fastlegehjemmel

Salangen kommune, SJØVEGAN.

Søknadsfrist: 17 mai.

Førsteamanuensis (100%) i medisin (helseledelse)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Søknadsfrist: 17 mai.

Fastlege/deleliste

Fast stilling.  Stavanger kommune, Klubbgaten legesenter.

Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering (LIS) med fordypning i en periode

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin .

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 17 mai.

Ledig vikariat i fastlegepraksis-snarlig oppstart

Vikariat.  Lene Vie, ISDALSTØ.

Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 18 mai.

Fastlege vikariat

Vikariat.  Friisebrygga Legesenter, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Føde/gynekolog avdeling.

Føde/gynekolog avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 18 mai.

Seniorspesialist- psykologspesialist/psykiater

Fast stilling.  Modum bad, VIKERSUND.

Søknadsfrist: 18 mai.

Lege

Fast stilling.  Vestvågøy kommune, LEKNES.

Korttidsavdeling og KAD Søknadsfrist: 18 mai.

Klinisk stipendiat (nevrokirurgi)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for Klinisk Medisin, Nevrokirurgisk avdeling.

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin (Klinmed) Søknadsfrist: 18 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Jeløy Kurbad, MOSS.

Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege og Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling.

Ringerike sykehus - Hallingdal sjukestugu Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling .

Hematologi - Ringerike sykehus Søknadsfrist: 19 mai.

Professor/førsteamanuensis i pediatri 

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet.

2 faste stillinger Søknadsfrist: 20 mai.

Stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for revmatologi.

KIT avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer  Søknadsfrist: 20 mai.

Sommervikariat i fastlegepraksis Oslo

Vikariat.  Ellen Sofie Thorsen, OSLO.

Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 20 mai.

Kommunelege

Fast stilling.  Fyresdal kommune, Helse.

Både kommunelege i fast stilling frå oktober og kommunelege i vikariat frå snarast. Søknadsfrist: 20 mai.

100 % avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi i Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

Helse Nord RHF/Avtalehjemler Søknadsfrist: 20 mai.

100 % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Svolvær

Helse Nord RHF, SVOLVÆR.

Helse Nord RHF - Driftsavtale Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

VPP Kirkenes  Søknadsfrist: 20 mai.

3 fastlegevikarstillinger

Vikariat.  Kautokeino kommune, Enhet for helse og omsorg.

Søknadsfrist: 20 mai.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, NØTTERØY.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS. Søknadsfrist: 20 mai.

Liaisonpsykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling akuttpsykiatri .

Akuttpsykiatri Søknadsfrist: 20 mai.

Privatpraktiserende lege

Fast stilling.  Lierne kommune, NORDLI.

Lierne kommune og Røyrvik kommune Søknadsfrist: 20 mai.

Lege - 50 % fast natt ved SiO legevakt, 2. gangs utlysning

Fast stilling.  Orkdal kommune, ORKANGER.

Søknadsfrist: 20 mai.

Ledig stilling som kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Hå kommune, VARHAUG.

Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Psyk. avd. Blakstad.

Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege radiologi, Mamma-radiolog

Fast stilling.  Helse Førde, Radiologisk seksjon Førde.

Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MO I RANA.

Medisinske leger Mo i Rana Søknadsfrist: 22 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Post C - Sola DPS.

Søknadsfrist: 22 mai.

Kommunelege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, TØNSBERG.

Arkivsaknr. 16/5424 Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling.

Ruspoliklinikken Mortensrud Søknadsfrist: 22 mai.

Lege til daglegevakt i Sandnes - Legevakt

Fast stilling.  Sandnes kommune, Legevakt.

Søknadsfrist: 22 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avd..

Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Søknadsfrist: 22 mai.

Kommuneoverlege (16/2640) i Ålesund kommune

Fast stilling.  Ålesund kommune, Rådmannens stab.

Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken, Nydalen DPS Søknadsfrist: 22 mai.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Nina Stanger, HORTEN.

Søknadsfrist: 22 mai.

Forskningsleder/professor II/førsteamanuensis 

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner .

Klinikk psykisk helse og avhengighet / Institutt for klinisk medisin Søknadsfrist: 22 mai.

Fastlegehjemmel ved Nordlys legesenter

Fast stilling.  Alta kommune, VIRKSOMHET FOR HELSE.

3. gangs utlysning Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk - Mamma/endokrinkirurgi Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege i rus

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Finnmarksklinikken.

TSB eller psykiatri Søknadsfrist: 22 mai.

Fast stilling hel-eller deltid for spesialist i nevrologi:

Fast stilling.  Sandvika Nevrosenter, SANDVIKA.

Vi søker etter en nevrolog som ønsker å bli en del av teamet vårt! Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barne- og ungdomsposten.

Barne- og ungdomsposten/ Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 22 mai.

Fagsjef/lege

Fast stilling.  Den norske legeforening, OSLO.

Søknadsfrist: 23 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

PHA Akuttpsykiatri vaktleger Søknadsfrist: 23 mai.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 23 mai.

Specialistläkare/Överläkare inom Klinisk kemi

Fast stilling.  Västra Götlandsregionen, VÄNERSBORG.

NU-sjukvården, Område III, Laboratoriemedicin Søknadsfrist: 23 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, NØTTERØY.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS Søknadsfrist: 23 mai.

Fagsjef/lege

Fast stilling.  Den norske legeforening, OSLO.

Søknadsfrist: 23 mai.

Seksjonsleder diagnostikk

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Seksjon for diagnostikk.

Er du patolog, opptatt av fagutvikling og har interesse for ledelse? Søknadsfrist: 23 mai.

Ledig fastlegehjemmel ved Wernergården legesenter

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

Søknadsfrist: 23 mai.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Fet Legesenter AS, FETSUND.

Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel deleliste

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Carl Berner legene.

  Oslo kommune, Bydel Grünerløkka Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

Sundet legesenter Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Spesialavdeling for voksne.

Søknadsfrist: 24 mai.

Smittevernoverlege/Smittevernlege 

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Seksjon for infeksjonsmedisin.

Seksjon for infeksjonsmedisin - Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse.

Søknadsfrist: 24 mai.

Ledig stilling for kommunelege med hovedansvar Sleneset /Lovund 

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Plastikkirurgisk seksjon.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel, Ajer legesenter

Hamar kommune, Ajer legesenter.

Søknadsfrist: 24 mai.

Kardiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling.

Ringerike sykehus Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 24 mai.

Lege søkes til fastlegehjemmel på Tau legesenter

Fast stilling.  Strand kommune, JØRPELAND.

Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel i Gjesdal kommune

Fast stilling.  Gjesdal kommune, ÅLGÅRD.

Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel i Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune, Legetjenester.

Utsatt søknadsfrist til 24.05.16 Søknadsfrist: 24 mai.

100 % avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, ELVERUM.

Elverum, Hedmark Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Psykiatri døgnenheter - Salten DPS Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Synergi helse.

Søknadsfrist: 24 mai.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Elverum Søknadsfrist: 25 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Synergi helse.

Bydel Nordre Aker Søknadsfrist: 25 mai.

Seksjonsoverlege-geriatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

100 % fast med snarlig tiltredelse Søknadsfrist: 25 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Råde kommune, RÅDE.

Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege - fast stilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Seksjon for bakre segment, Øyeavdelingen, Ullevål Søknadsfrist: 26 mai.

Vi har ledig fastlegehjemmel

Sund kommune, SKOGSVÅG.

Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevro-, hud og revmatolgisk avdeling .

Nevro-,ortopedi-, og rehabiliteringslinikken (NOR), Nevro-, hud og revmatolgisk avdeling (NEHR), fagområde nevrologi Søknadsfrist: 27 mai.

Doktorgradsstipendiatstilling

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for medisinsk genetikk.

Klinikk for laboratoriemedisin - Enhet for hjertegenetikk Søknadsfrist: 28 mai.

Legevaktlege/utrykningslege

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Lokalmedisisnke tjenester.

Kristiansand legevakt/ØHD Søknadsfrist: 29 mai.

Medisinske leger

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Kardiolog / spesialist i indremedisin Søknadsfrist: 29 mai.

Medisinske leger

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Gastroenterolog Søknadsfrist: 29 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, DRAMMEN.

Drammen DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 29 mai.

Klinisk stipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

(hud- og veneriske sykdommer) Søknadsfrist: 30 mai.

Ledig fastlegeavtale ved Brandbu legegruppe

Fast stilling.  Gran kommune, JAREN.

Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege i psykiatri 100%

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sandnes DPS, seksjon Varatun.

Sandnes DPS, seksjon Varatun Søknadsfrist: 30 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege - spesialist i kardiologi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling Flekkefjord Søknadsfrist: 30 mai.

Bedriftslege søkes til bedriftshelsetjeneste

Fast stilling.  Medco Bedriftshelsetjeneste, TANANGER.

Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering, B-grein Endokrinologi

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling Arendal Søknadsfrist: 31 mai.

Radiolog med mammografikompetanse

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

til Unilabs Røntgen Majorstuen Søknadsfrist: 31 mai.

Ass- / LIS-lege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Palliativt senter Søknadsfrist: 31 mai.

3-årig doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for Patologi.

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 31 mai.

Fastlegehjemmel/deleliste

Fast stilling.  Stavanger kommune, Legesenteret Olav V's gate.

Søknadsfrist: 31 mai.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bildediagnostisk avdeling.

Faste stillinger og vikariater - Radiologisk enhet Bodø Søknadsfrist: 31 mai.

Forsker

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

 I BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE OG/ELLER BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

Forsker 1/Seksjonsleder

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

FOR SEKSJON FORSKNING SPESIALISTHELSETJENESTER OG STATLIG BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

Bedriftslege

Fast stilling.  Follo Bedriftshelsetjeneste as, ÅS.

Arbeidsmedisiner Søknadsfrist: 31 mai.

Overleger

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, LILLEHAMMER.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, Poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 01 juni.

Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legekontor DA i tre-legesenter

Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 01 juni.

Vikariat som fastlege ledig i Halden

Vikariat.  Oscarsgate legekontor, HALDEN.

Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk Genetisk Avdeling.

Medisinsk Genetisk Avdeling Søknadsfrist: 01 juni.

Fastlege ved Nome legesenter

Fast stilling.  Nome kommune, Nome legesenter.

Søknadsfrist: 01 juni.

Kommunal fastlege ved Nome legesenter

Fast stilling.  Nome kommune, Nome legesenter.

Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, GRAVDAL.

Lofoten Distriktspsykiatriske senter Søknadsfrist: 02 juni.

Ledig fastlegehjemmel i Mosjøen

Fast stilling.  Vefsn kommune, Legetjenesten.

Søknadsfrist: 05 juni.

Fastleger - 2 hjemler

Fast stilling.  Åsnes kommune, Hedmark.

LEDIG HJEMMLER I DAG DREVET I TO-LEGEPRAKSIS: Søknadsfrist: 05 juni.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 05 juni.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Sola kommune , Sola bo- og hjemmetjenester avd. Soltun.

46,67% fast stilling ved Sola bo- og hjemmetjenester Søknadsfrist: 05 juni.

Sykehjemsleger

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 06 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 07 juni.

Forsker / postdoktor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

FOU psykisk helsevern  Søknadsfrist: 07 juni.

Postdoktor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Implementering av psykosebehandling Søknadsfrist: 07 juni.

Doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Implementering av psykosebehandling Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Fertilitetsseksjonen.

Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege - spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 08 juni.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 09 juni.

Spesialist i ortopedi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 juni.

  Kommuneoverlege

Fast stilling.  Moss kommune, MOSS.

Det er ledig 100 % stilling som kommuneoverlege i Moss kommune.   Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

To faste stillinger som overlege Søknadsfrist: 12 juni.

Seksjonsleiar - Avdeling for rusmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 12 juni.

Fastlegehjemmel Invivo Medisinske Senter AS

Fast stilling.  Bærum kommune, Helse / Omsorg / Sosial.

Søknadsfrist: 12 juni.

Vikariat fastlege i 1 år

Fast stilling.  Skjervøy kommune, SKJERVØY.

Søknadsfrist: 12 juni.

Senior Consultant combined with Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases.

Vascular surgery Søknadsfrist: 12 juni.

Ledig fastlegehjemmel ved Sør-Fron legesenter

Sør-Fron kommune, SØR-FRON.

Søknadsfrist: 13 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Olsvik legesenter .

Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering SI (Ottestad/Gjøvik) Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlegehjemmel Minde Medisinske Senter

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlegehjemmel Sletten allmennpraksis

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlege - vikariat

Vikariat.  Bardu kommune, BARDU.

Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

Til Unilabs Røntgen Tønsberg Søknadsfrist: 15 juni.

Fastlegehjemmel ledig

Fast stilling.  Eide kommune, EIDE.

Søknadsfrist: 15 juni.

Vikariat i fastlegepraksis - Kystlegane

Vikariat.  Bømlo kommune, Kystlegane.

 2. gongs utlysing Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege i palliativ medisin

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lenvik kommune, Senjalegen.

100 % Fastlegehjemmel Senjalegen Finnsnes Søknadsfrist: 19 juni.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 20 juni.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Infeksjonsmedisinsk seksjon.

Infeksjonsmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 26 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.