Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, DPS Nedre Telemark.

DPS nedre Telemark - Allmennpoliklinikken, Skien  Søknadsfrist: 21 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lyngdal kommune, Lyngdal legesenter .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege/psykiaterstillinger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

DPS Halden-Sarpsborg Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Psykiatrisk klinikk.

Enhet for poliklinisk behandling Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Generell kirurgi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 21 september.

Overlege - spesialist i hud og veneriske sjukdommar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering.

Klinikk for rehabilitering - Hudavdelinga Ålesund sjukehus  Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for radiologi, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 21 september.

Felles kommuneoverlegestilling mellom kommunene Risør og Tvedestrand

Fast stilling.  Risør kommune, RISØR.

Andre gangs utlysning - Kommuneoverlege i 100 % stilling  Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, NO-klinikken.

NO-klinikken, Revmatolgisk avdeling  Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kinikk for hovud/hals.

Vikariat 6 mndr. Søknadsfrist: 22 september.

Ledende overlæge

Fast stilling.  Aalborg Sygehus, AALBORG.

 Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Kvinnesenteret. .

Kvinnesenteret, Gynekologisk seksjon Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Kreftavdelingen.

Kreftavdelingen UNN Tromsø Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering (LiS)

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin.

Klinikk for medisin, Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus  Søknadsfrist: 22 september.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Aleris Omsorg, Kantarellen Bo- og rehabiliteringssenter.

fast 70% stilling Søknadsfrist: 22 september.

Ledig fastlegehjemmel - Langbølgen

Oslo kommune bydel Nordstrand, Langbølgen legesenter.

Bydel Nordstrand Søknadsfrist: 22 september.

100 % fastlegehjemmel

Fast stilling.  Nes kommune Akershus Fylke, Auli legekontor.

Auli legekontor Søknadsfrist: 22 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR 4415 Søknadsfrist: 23 september.

Øyelege

Vikariat.  Sandvika Øyelegesenter, SANDVIKA.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Seksjonsansvarlig overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

BILDE-BS, Seksjon Bærum Søknadsfrist: 23 september.

Overlege - fast dagstilling

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

Primært spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Spesialist i nevrologi eller almennmedisin er også aktuelt. Søknadsfrist: 23 september.

Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Fagavdelingen og FoU-avdelingen.

Fagavdelingen og FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Forskningsrådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, FoU-avdelingen.

FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Overlege gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

LSR.nr. 2595 Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 september.

Liaisonpsykiater

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Deltidslege

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Allmennlegevakten.

 Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering, fordypning hjerte

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, barnemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 23 september.

LIS-legestilling ledig

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, ØNH avdelingen.

ved ØNH avdelingen Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Fysikalsk og Rehabiliteringsmedisinsk avdeling.

Fysikalsk og Rehabiliteringsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 23 september.

Leder av Bedriftshelsetjenesten

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Enhet for bedriftshelsetjenesten (BHT).

Enhet for bedriftshelsetjenesten (BHT) Søknadsfrist: 24 september.

Fastlegevikariat 50 -100% i Stavanger

Vikariat.  Turid Brække Norheim, STAVANGER.

Søknadsfrist: 24 september.

Overlegestillinger, leger i spesialisering og lege i spesialisering med fordypning

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 25 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Jan Markussen v. Glenn Bertelsen, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 25 september.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josenfinesgate DPS, Seksjon Døgnbehandling Søknadsfrist: 26 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Fag- og forskningssenteret .

Kvalitetsavdeling, Fag- og forskningssenteret Søknadsfrist: 26 september.

Leger i spesialisering barnesykdommer

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Barnemedisinsk avdeling.

Kvinne- og barneklinikken, barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 26 september.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik.

Avdeling for bildediagnostikk, Gjøvik  Søknadsfrist: 26 september.

Overlege / LIS

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Alderpsykiatrisk seksjon Molde .

Alderpsykiatrisk seksjon, Molde  Søknadsfrist: 26 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 27 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Hjerteavdelingen Søknadsfrist: 28 september.

Ledig vikariat som fastlege

Vikariat.  Ronny Cassells, FLORØ.

Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien.

BUP Skien Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien .

BUP Skien Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

Gyn. leger Ringerike sykehus Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 28 september.

Fastlege

Fast stilling.  Sortland kommune, Søndre Frydenlund legesenter.

Søndre Frydenlund legesenter Søknadsfrist: 28 september.

Fastlegehjemmel Rotneslegene as

Fast stilling.  Nittedal kommune, Enhet for helse.

 Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering ved ortopedisk avdeling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 28 september.

Overlege ved ortopedisk avdeling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

2 års vikariat Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Hode- og bevegelsesklinikken.

ØNH/kjeve pol. og operasjon - Hode- og bevegelsesklinikk  Søknadsfrist: 29 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, SKIEN.

 Søknadsfrist: 29 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, SKIEN.

Rehabilitering, nevro og slag  Søknadsfrist: 29 september.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

 Søknadsfrist: 29 september.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Finnmark, Helse- og sosialavdelingen.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre-, Nese-, Halsavdelingen.

Øre-, Nese-, Halsavdelingen  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre- nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 30 september.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, LØDINGEN.

Lødingen Legesenter  Søknadsfrist: 30 september.

100 % avtalespesialist i indremedisin, nyresykdommer og hypertensjon

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 30 september.

Researcher in environmental epodemiology

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Epidemiologi.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Avdeling for patologi, Lillehammer Søknadsfrist: 30 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Hobøl kommune, HOBØL.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling.

Nevrologisk avdeling  Søknadsfrist: 30 september.

Fastlegevikariat i Søndre Nordstrand

Vikariat.  Anna Pham, OSLO.

Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Legeseksjonen.

Anestesi og Intensiv Søknadsfrist: 30 september.

Fastlege / Kommunelege

Fast stilling.  Rana kommune, MO I RANA.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege Anestesi

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Operasjons- og intensivklinikken.

Anestesi og Intensiv Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Øyeseksjonen Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk .

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klnikk for diagnostikk.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Volda Søknadsfrist: 30 september.

Fastlege vikariat i Hamar

Vikariat.  Bente Stormo Jareld, HAMAR.

Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg DPS.

Klinikk for psykisk helse og rus - Kongsberg DPS Søknadsfrist: 30 september.

2 x avtalehjemler for fastleger

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i psykiatri/indremedisiner

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 30 september.

Overlege vikariat - Akuttpsykiatri

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 30 september.

Seksjonsoverlege/psykiater

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Førde, Psykiatrisk klinikk.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Nes kommune Akershus Fylke, ÅRNES.

100 % stilling Søknadsfrist: 30 september.

Avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Kvinnesykdommer - Trondheim Søknadsfrist: 30 september.

Lege/Sykehjemslege -

Fast stilling.  Bærum kommune, Østerås bo- og behandlings.senter.

Østerås bo- og behandl.senter  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling .

Fordypningsstilling Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling.

4 års stilling Søknadsfrist: 30 september.

Fylkeslege/avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Vestfold, Helse- og sosialavdelingen.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 30 september.

Leder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Region Midt-Norge.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Region Midt-Norge  Søknadsfrist: 30 september.

Ledig fastlegevikariat, Ålesund kommune

Vikariat.  Tonja Pantelatos, VIGRA.

Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering - 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

Avdeling for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 01 oktober.

Kommuneoverlege/kommunelege

Fast stilling.  Flesberg kommune, LAMPELAND.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Diagnostisk klinikk.

Diagnostisk klinikk, Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering (LIS) vikariat i ett år

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikken.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.

Fastlege, deleliste

Fast stilling.  Drammen kommune, Gulskogen legesenter.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern barn og unge - BUP .

Psykisk helsevern barn og unge - BUP, poliklinikken Volda sjukehus  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykisk Helsevern og Rusklinikken.

Psykisk Helsevern og Rusklinikken - Akuttpost Nord  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Fekjær psykiatriske senter .

Fast stilling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering med fortrinn

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for radiologi, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Modum bad, Psykiatrisk poliklinikk.

Psykiatrisk Poliklinikk Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Radiologi Haugesund.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering (rus- og avhengighetsmedisin)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet.

Klinikk Psykisk helse og avhengighet, Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 01 oktober.

PhD-stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Sykelig overvekt forskning - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjonen.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 03 oktober.

Fastlegehjemmel

Hadsel kommune, Helse- og omsorgsavdelingen.

100 % fastlegehjemmel ledig Søknadsfrist: 03 oktober.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad, poliklinikk.

DPS Fredrikstad, poliklinikk  Søknadsfrist: 03 oktober.

50% sykevikariat på ubestemt tid

Vikariat.  Hege Marie Wahl, STOKKE.

Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS).

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Vikariat, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Familie- og nettverksenheten.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Familie- og nettverksenheten Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nevropsykiatrisk enhet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nevropsykiatrisk enhet Søknadsfrist: 05 oktober.

Vikar for fastlege

Vikariat.  Lillesand kommune, LILLESAND.

Blindleia legesenter Søknadsfrist: 05 oktober.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Førde, Psykisk helsevern / Psykiatrisk klinikk.

Psykiatrisk poliklinikk i Førde Søknadsfrist: 05 oktober.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Nittedal kommune, Enhet for helse.

 Søknadsfrist: 05 oktober.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Voksenpsykiatri Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne.

Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne, Mosjøen Søknadsfrist: 05 oktober.

Onkologer

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for onkologi.

Kreftavdelingen - seksjon for onkologi Søknadsfrist: 05 oktober.

4 nye fastlegehjemler/sykehjemslegestillinger

Fast stilling.  Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

med etableringstilskudd Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Molde poliklinikk, ACT-teamet Søknadsfrist: 05 oktober.

Legevaktslege søkes

Vikariat.  Kamran Butt, ENEBAKK.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Fastlegevikariat Ullern Legesenter

Vikariat.  Line Amundsen, OSLO.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Ledig fastlegevikariat, Hareid kommune

Vikariat.  Inga Marthe Grønseth, HAREID.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger Søknadsfrist: 06 oktober.

Post-Doctoral Research Fellowship in Pharmacology

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Division of Diagnostics and Intervention.

Institute of Clinical Medicine, Division of Diagnostics and Intervention, Department of Pharmacology  Søknadsfrist: 06 oktober.

LIS Allmennlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 06 oktober.

Overlege, psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmenpsykiatrisk poliklinikk.

Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 06 oktober.

LIS - B-grenstilling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 06 oktober.

Overleger Palliativt senter

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 06 oktober.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS - VOP .

Lofoten DPS  Søknadsfrist: 07 oktober.

100 % avtaleheimel i fødselshjelp –og kvinnesjukdomar på Stord

Helse Vest RHF, Stord.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 07 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Cort Piil Helsesenter, Bergenhus.

Cort Piil Helsesenter, Bergenshus Søknadsfrist: 07 oktober.

Fastlegevikariat Arkaden Legesenter

Vikariat.  Yngvild Stokke, OSLO.

Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege i voksenpsykiatrien

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Cort Piil Helsesenter.

Bergenshus Søknadsfrist: 07 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

To nyopprettede fastlegehjemler

Oslo kommune Bydel Østensjø, Manglerud legekontor.

Manglerud legekontor Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege i anestesi

Vikariat.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Delelistelege

Fast stilling.  Trondheim kommune, Nidelven legesenter.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Delelistelege

Fast stilling.  Trondheim kommune, Nardosletta legesenter.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i grenspes. i fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad.

Med.avd - Med. Harstad  Søknadsfrist: 07 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Hof kommune, HOF.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk – Medisinskfaglig avdeling  Søknadsfrist: 07 oktober.

Deleliste i fastlegehjemmel - Bydel St. Hanshaugen

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, Kurbadet legesenter.

Kurbadet legesenter Søknadsfrist: 08 oktober.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Åsebråten dag- og døgnenhet Søknadsfrist: 08 oktober.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Taran Rai, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 10 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kragerø kommune, KRAGERØ.

 Søknadsfrist: 10 oktober.

Ledig vikariat

Vikariat.  Kari Sollien, KAPP.

Søknadsfrist: 10 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 10 oktober.

Klinikksjef

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 10 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kvinneklinikken.

2. ledige stillinger Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bryst - og endokrin seksjon.

Bryst- og endokrin seksjon - Kirurgisk og ortopedisk klinikk  Søknadsfrist: 12 oktober.

Fast overlegestilling

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Ortopedisk skadepoliklinikk Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

- Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 12 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 14 oktober.

B-grein stilling i Hematologi

Fast stilling.  Helse Bergen, hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 14 oktober.

Overlege (barnesykdommer)ved OUS kombinert med professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken (pediatri).

Kvinne- og barneklinikken (pediatri) Søknadsfrist: 14 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Akuttmedisin Søknadsfrist: 14 oktober.

Fastlegevikariat Fjell Legesenter

Vikariat.  Sylvi Korsan, DRAMMEN.

Søknadsfrist: 14 oktober.

LIS vikariat, B-gren stilling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 14 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Medisinsk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 14 oktober.

Blå Kors Øst søker tilsynslege og fagsjef

Fast stilling.  Blå Kors Øst AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 oktober.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag.

NAV Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag  Søknadsfrist: 15 oktober.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk A Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege

Vikariat.  Dr. Selvinaz Tuncer, OSLO.

Søknadsfrist: 15 oktober.

2 ledige fastlegehjemler

Ullensaker kommune, JESSHEIM.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk (KSK).

Fast 100% stilling Søknadsfrist: 15 oktober.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AMG Avdeling for medisinsk genetikk RH.

Seksjon for klinisk genetikk Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Fauske kommune, FAUSKE.

Brygga Legekontor Søknadsfrist: 15 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Stavanger kommune, Nytorget legesenter.

Nytorget legesenter Søknadsfrist: 15 oktober.

Gynekolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Konsberg sykehus.

Klinikk Kongsberg sykehus, gynekologisk-fødeseksjonen Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus .

Drammen sykehus, Barneavdelingen  Søknadsfrist: 15 oktober.

Stipendiat

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Pykisk helse.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Seksjonsoverlege

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

Anestesi og Intensiv, Ø-hjelp  Søknadsfrist: 15 oktober.

Seksjonsoverlege i gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Attraktivt fastlegevikariat- straks ledig

Vikariat.  Kathrine Hogganvik, ARENDAL.

Søknadsfrist: 15 oktober.

Fastlegevikariat i Sørumsand

Vikariat.  Solveig Bugge, SØRUMSAND.

Søknadsfrist: 16 oktober.

Vikariat i allmennpraksis Bergen Sentrum

Vikariat.  Vibeke K Nygaard, BERGEN.

Søknadsfrist: 16 oktober.

Sjukeheimslege 80 - 100% stilling

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

Fjell sjukeheim Søknadsfrist: 17 oktober.

Professor/førsteamanuensis

Midlertidig.  Lovisenberg diakonale høgskole, mastergradstudiet.

20-40% engasjement for perioden 1.1.2015-31.12.2016.  Søknadsfrist: 17 oktober.

Overlege - gastrokirurg

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 19 oktober.

fastlegehjemmel i Vektergården

Fast stilling.  Horten kommune, Legetjenester.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB.

6 års stilling Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlegevikar

Fast stilling.  Helse Bergen, Hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlegevikar

Fast stilling.  Helse Bergen, Gastroenterologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Volda kommune, Volda legesenter.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

2. Overlege stillinger 1. LIS stilling

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Revmatologisk – og revmakirurgisk enhet.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykisk helse Sandnessjøen .

Psykisk helse Sandnessjøen  Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering, B-grein

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

 Søknadsfrist: 20 oktober.

100 % avtaleheimel i psykiatri

Helse Vest RHF, Bergensområdet.

Bergensområdet Søknadsfrist: 21 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sandefjord kommune, Annen Etasje legesenter .

Sandefjord Søknadsfrist: 21 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Hamar kommune, Storhamar legesenter.

 Søknadsfrist: 21 oktober.

Ledig sykehjemslege/fastlege

Fast stilling.  Moss kommune, Peer Gynt Helsehus.

Fastlønnet stilling Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 21 oktober.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus .

Drammen sykehus, Medisinsk avdeling - Lungemedisin Søknadsfrist: 21 oktober.

Overleger - Kreftklinikken

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

 Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS, Ambulerende akutteam Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk .

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken, Volda Søknadsfrist: 26 oktober.

ØNH overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Kirurgisk/ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad.

Senter for psykisk helse Sør-Troms; Harstad  Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 01 november.

Øyelege - snarlig tiltredelse

Vikariat.  Øyelegeklinikken AS, TRONDHEIM.

Vikariat for 100 % avtalespesialist Søknadsfrist: 15 november.