Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Asker DPS.

Asker DPS, Poliklinikk for rus og psykisk helse Søknadsfrist: 20 august.

Fastlege

Fast stilling.  Sel kommune, Otta legekontor.

OTTA LEGEKONTOR Søknadsfrist: 20 august.

Kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Røyken kommune, RØYKEN.

 Søknadsfrist: 20 august.

Kommuneoverlege/Allmennpraksis 50/50 (14/4881) - Team folkehelse og velferd i rådmannenns stab

Vikariat.  Ålesund kommune, Team folkehelse og velferd i rådmannens stab.

 Søknadsfrist: 20 august.

Lege/Sykehjemslege

Vikariat.  Bærum kommune, SANDVIKA.

Bærum kommune Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for Revmatologi Søknadsfrist: 20 august.

Kommuneoverlege 100 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 20 august.

Samfunnsmedisiner 60 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GHMT.

 Søknadsfrist: 20 august.

ETABLERT FASTLEGEHJEMMEL VED BRYGGEN MEDISINSKE SENTER

Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

 Søknadsfrist: 20 august.

Lege

Fast stilling.  Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Gynekologisk avdeling  Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering (LiS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmenpsykiatrisk poliklinikk.

Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

 Søknadsfrist: 20 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 21 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger.

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger.

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger .

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger .

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege i klinisk allergologi

Vikariat.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

Vikariat Søknadsfrist: 21 august.

Utdanningsstilling som LIS

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling Narvik.

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 22 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Ungdomsseksjonen for Ø-hjelp Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sagene Søknadsfrist: 22 august.

Leder Ressurssenteret Villa Sana

Fast stilling.  Modum bad, Ressurssenteret Villa Sana.

 Søknadsfrist: 22 august.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Lister, Kvinesdal .

DPS Lister, Kvinesdal  Søknadsfrist: 22 august.

Overlege psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, DPS VOP Allmennpsykiatrisk team.

Salten DPS VOP Allmennpsykiatrisk team Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Søndre Vestfold DPS.

Klinikk psykiskhelse og rusbehandling Søknadsfrist: 22 august.

Spesialist 50 %

Fast stilling.  Rehabilitering Vest, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 22 august.

Fastlegehjemmel

Vikariat.  Frogn kommune, Storgata legesenter, Drøbak.

vikar Søknadsfrist: 22 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk ortopedisk klinikk.

B-gren stilling, Bryst endokrin - Kirot stab kir.  Søknadsfrist: 24 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk kirurgi og nevrofag.

Klinikk kirurgi og nevrofag, ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 24 august.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk - Avdeling for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 24 august.

Radiolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdeling Mosjøen.

Røntgenavdeling Mosjøen Søknadsfrist: 24 august.

Avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Indremedisin, hjertesykdommer - Trondheim.  Søknadsfrist: 24 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern .

knyttet til arbeid med influensa Søknadsfrist: 24 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 24 august.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling  Søknadsfrist: 24 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 24 august.

Enhetsleder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike - Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 24 august.

Overlege akuttmedisin

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 24 august.

50 % avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, Indremedisin, hjertesykdommer.

- indremedisin, hjertesykdommer. Trondheim.  Søknadsfrist: 24 august.

Overlege - Kardiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus .

Klinikk Bærum sykehus  Søknadsfrist: 24 august.

Admission to the Emergency Response Unit Roster 2014

Midlertidig.  Norges Røde Kors, OSLO.

 Søknadsfrist: 24 august.

Overlege/psykiater

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling.

Ålesund behandlingssenter Søknadsfrist: 24 august.

Assistentlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling.

Ålesund behandlingssenter Søknadsfrist: 24 august.

Overlege Psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 24 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

 Søknadsfrist: 24 august.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Rettsmedisinske fag.

Avdeling rusmiddelforskning og metodeutvikling Søknadsfrist: 24 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Øye avdelingen, Lillehammer .

Øye avdelingen Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Førde, Augeavdeling.

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege - Barneradiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 25 august.

2 fastleger

Fast stilling.  Tysvær kommune, Aksdal senter legekontor.

 Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 25 august.

Doktorgrad - stipendiatstillinger

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)  Søknadsfrist: 25 august.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin .

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege/spesialist og LIS

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BUP Vesterålen.

BUP Vesterålen  Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 25 august.

Fastlegevikariat

Fast stilling.  Volda kommune, VOLDA.

 Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk seksjon .

Psykisk Helse og Avhengighet, Akuttpsykiatrisk seksjon  Søknadsfrist: 25 august.

2 assisterende fylkesleger

Fast stilling.  Fylkesmannen i Buskerud, Helseavdelingen.

2 ledige faste stillinger hos Fylkesmannen i Buskerud Søknadsfrist: 26 august.

Kommuneoverlege og kommuneleger

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

3 stillinger Søknadsfrist: 26 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 26 august.

Fastlege

Fast stilling.  Gol kommune, Gol legekontor .

 Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Betanien Hospital, Ortopedisk avdeling.

 Søknadsfrist: 26 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Bryggeriet legesenter.

 Søknadsfrist: 26 august.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Avdeling for nukleærmedisin  Søknadsfrist: 26 august.

2 ledige fastlegehjemler

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Drammen DPS, Akuttseksjonen Søknadsfrist: 26 august.

2 ledige fastlegehjemler i Oppdal kommune

Oppdal kommune, OPPDAL.

Oppdal kommune er ei fjellbygd i Midt-Norge. Oppdal er kjent for sitt alpine skiområde, sine godt utbygde ski- og sykkelløypenett samt sine flotte turområder. Mellom Dovrefjell og Trondheim ligger Oppdal – en kommune med et rikt kulturtilbud med bl.a eget kulturhus som inneholder badeanlegg, kino, bibliotek samt kultursal. Oppdal er ei bygd med aktivitets- og rekreasjonstilbud for store og små.  Søknadsfrist: 26 august.

2 ledige fastlegehjemler

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Grorud, Romsås legesenter.

Romsås legesenter Søknadsfrist: 26 august.

Fastlege/lege

Fast stilling.  Skien kommune, legesenter og sengepost .

50% / 50 % Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad.

Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 26 august.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Medisin Søknadsfrist: 27 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, BUP Haugesund.

 Søknadsfrist: 27 august.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Vest-Agder.

- 1091-2014-05 -NAV Vest-Agder Søknadsfrist: 27 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Overlege/spesialist i klinisk kjemi og nukleær medisin

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk Serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for laboratoriemedisin og avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 28 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 28 august.

Ledig vikariat i allmennpraksis i Sandefjord

Vikariat.  Therese Bjønness, OSLO.

Søknadsfrist: 28 august.

Overlege vikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Alderspsykiatrisk seksjon - Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 28 august.

Fastelegevikariat i Os

Vikariat.  Hege Tønnesen, OS.

Søknadsfrist: 28 august.

LIS - fastlege i Overvektspoliklinikken

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk - Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, ASKER.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 29 august.

Bydelsoverlege 100% fast stilling

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand, Samfunn og Helse.

 Søknadsfrist: 29 august.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, FSAN.

Lege/offiser Søknadsfrist: 29 august.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, FSAN.

Lege/offiser Søknadsfrist: 29 august.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, FSAN.

Lege/offiser ved Setermoen Søknadsfrist: 29 august.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, FSAN.

Lege/Offiser ved Skjold Søknadsfrist: 29 august.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, FSAN.

Forsvarets sanitet har ledige stilling som lege/offiser med tjenestested Bardufoss.  Søknadsfrist: 29 august.

Seksjonssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Grorud Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk Avd. Leger, Tromsø Søknadsfrist: 29 august.

Rådgivende lege

Fast stilling.  Tryg, BERGEN.

40 %-stillinger (Oslo og Bergen) Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Mandal kommune, Spiggeren legesenter .

 Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Avdeling for kompleks epilepsi Søknadsfrist: 31 august.

2 fastlegeheimlar

Fast stilling.  Sula kommune, Kommunelegekontoret i Sula.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

Klinikk for barn og unge - Poliklinikken i Ålesund BUP  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 31 august.

Psykiater til døgnavdelingen

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-senteret.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Molde sjukehus Søknadsfrist: 31 august.

Overlege urologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Fast stilling ved Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 31 august.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV Arbeidsrådgivning Oslo, Rådgivende legetjeneste.

Arbeidsrådgivningen (ARK), NAV Oslo Søknadsfrist: 31 august.

Lege i fordypningsstilling

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling.

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avd. Søknadsfrist: 31 august.

Kommunelege

Vikariat.  Måsøy kommune, HAVØYSUND.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering B-gren lunge

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege med spesialitet i psykiatri

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Seksjon ruspoliklinikker, Ruspoliklinikk 3 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege, spesialist

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum BUP, BUPA.

BUPA Bærum BUP  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum BUP, BUPA.

BUPA Bærum BUP  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege, spesialist

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum BUP, BUPA.

Bærum BUP, BUPA Søknadsfrist: 31 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sauherad kommune, AKKERHAUGEN.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for Geriatri og Generell indremedisin Søknadsfrist: 31 august.

Ledig fastlegehjemmel i Senjalegen

Fast stilling.  Lenvik kommune, Senjalegen.

Finnsnes legekontor Søknadsfrist: 31 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling rus og avheng (ARA).

Avdeling rus og avhengighet - ARA Øvre Romerike  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Radiologisk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 31 august.

Kombinert PhD og utdanningsstilling i generell kirurgi

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

NST og Avdeling for gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 31 august.

Kombinert PhD og utdanningsstilling i generell kirurgi

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

NST og Avdeling for gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 august.

LIS - spesialist, medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Laboratoriet Søknadsfrist: 31 august.

Fagsjef

Fast stilling.  Lade behandlingssenter Blå Kors, TRONDHEIM.

Sentral faglederoppgave innen rusbehandling Søknadsfrist: 31 august.

Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Lege i spesialisering (LIS) kan også søke  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern for barn og unge .

Psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 31 august.

14/1654 - Fastlege

Fast stilling.  Vindafjord kommune, Helse og Psykiatri.

Vikedal legekontor Søknadsfrist: 31 august.

Fastlegehjemmel, 100%

Fast stilling.  Skiptvet kommune, Sentraladministrasjon.

Skiptvet kommune Søknadsfrist: 01 september.

Lege / Kaptein - Major

Fast stilling.  Forsvaret, Etterretningsbataljonen.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege i kirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Volda sjukehus.

Klinikk for kirurgi Volda Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Avdeling for akuttmedisin.

Avdeling for akuttmedisin  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 01 september.

2 fastleger

Fast stilling.  Bø kommune, Bø legesenter .

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegeheimel

Fast stilling.  Surnadal kommune, Surnadal legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk klinikk.

Akuttmedisinsk klinikk, AMK- og luftambulanseavdelingen Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Urologi og endokrinkirurgi.

Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd.  Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Opptreningssenteret i Finnmark, ALTA.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegevikariat Hareid v. Ålesund

Vikariat.  Inga Marthe Grønseth, HAREID.

Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 september.

Arendal søker kommuneoverlege i 100% stilling og 50% stilling

Fast stilling.  Arendal kommune, Stab helse.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling - Nukleærmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

Medsinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk .

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen, Fredrikstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kvinneklinikken Kristiansand .

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 01 september.

To faste overlegestillinger

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen, Tromsø.

Røntgenavdelingen, Generell seksjon  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege barnehabilitering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Avdeling for barnehabilitering Søknadsfrist: 02 september.

Leger i spesialisering, 3 vikariater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk - Ullevål.

MED miljø og yrkesmedisin Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering, 5 års stilling

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer  Søknadsfrist: 02 september.

OVERLEGE/LEGE I SPESIALISERING

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 02 september.

4-årsstillinger for lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin - Enhet for LIS, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 02 september.

Vikariat i fastlegepraksis i Moelv

Vikariat.  Saleh Alamoudi, MOELV.

Søknadsfrist: 03 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Hilde Caroline Råmunddal, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 03 september.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester.

Divisjon spesialisthelsetjenester Søknadsfrist: 03 september.

To ledige postdoktorstillinger

Midlertidig.  Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi (AME).

 Søknadsfrist: 04 september.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Øyeavdelingen, Arendal  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Seksjon døgn.

 Søknadsfrist: 07 september.

Lege/sykehjemslege vikariat 20% + 30%

Fast stilling.  Bærum kommune, Dønski bo- og behandlingssenter.

fast 20%, fordelt på 2 institusjoner - Dønski bo-og behandlingssenter Søknadsfrist: 07 september.

Rådgivende lege

Fast stilling.  Gjensidige forsikring ASA, OSLO.

 Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering, voksenpsykiatri

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus og Spesialpsykiatrisk Klinikk.

Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus og Spesialpsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 07 september.

3 nye fastlegehjemler

Fast stilling.  Bergen Kommune, Solheimsgaten 23.

 Søknadsfrist: 09 september.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon og Institutt for klinisk medisin.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 09 september.

50 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, Bergen sentrum.

 Søknadsfrist: 09 september.

Vikariat ledig i Sandvika i Bærum

Vikariat.  Helene Thorvik, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 09 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eigersund kommune, Privat praksis.

 Søknadsfrist: 09 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Årstad bydel.

 Søknadsfrist: 09 september.

Ledig avtalehjemmel for fastlege

Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

 Søknadsfrist: 09 september.

Fastlege

Fast stilling.  Molde kommune, Legesenteret Storgata 12 -14.

Helsetjenesten - Legesenteret Storgata 12 -14  Søknadsfrist: 10 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kvinesdal kommune, Kvinesdal legesenter .

 Søknadsfrist: 10 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling, Elverum Søknadsfrist: 10 september.

Ledig fastlegeheimel

Fast stilling.  Ulstein kommune, ULSTEINVIK.

Ulstein legesenter AS Søknadsfrist: 10 september.

Ledige vikariater fastlegehjemmel

Vikariat.  Rauma kommune, Rauma legesenter.

 Søknadsfrist: 10 september.

Leger

Fast stilling.  Balderklinikken, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon spiseforstyrrelser, Barn og unge døgnbehandlingsenhet Søknadsfrist: 10 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Drammen sykehus.

Øre-nese-halsavdelingen, Drammen sykehus Søknadsfrist: 10 september.

Fastlegevikariat Notodden

Vikariat.  Rajesh Kaur, NOTODDEN.

Søknadsfrist: 10 september.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Hedmark, HAMAR.

 Søknadsfrist: 11 september.

Intervensjonsradiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Trondheim kommune, Mathesongården legesenter .

 Søknadsfrist: 12 september.

Anestesileger

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Ambulansehelikopter Evenes .

Ambulansehelikopter Evenes  Søknadsfrist: 12 september.

Overlege i anestesi LSR 13958

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Kirurgisk Klinikk Levanger Søknadsfrist: 12 september.

Fastlegehjemler

Fast stilling.  Askøy Kommune, Fromreide legesenter/Strand legesenter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Gynekolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling, gynekologisk/fødeseksjon.

Gynekologisk/fødeseksjon Mo i Rana  Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel Bryn legesenter

Fast stilling.  Bærum kommune, Folkehelsekontoret.

 Søknadsfrist: 14 september.

LIS-legestilling

Fast stilling.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Akutt- og avrusningsavdelingen.

Akutt- og avrusingsavdelingen Søknadsfrist: 14 september.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Avd. for rus og avh.behandling Søknadsfrist: 14 september.

Ledig legehjemmel

Fast stilling.  Målselv Kommune, MOEN.

2 stillinger  Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel(evt. hjemler) til Tøyenområdet

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Gamle Oslo, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Åsnes kommune, Helseavdelingen.

i Åsnes kommune ved Åsnes legesenter DA Søknadsfrist: 14 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon.

Regional sikkerhetsseksjon - Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet  Søknadsfrist: 14 september.

Professor/førsteamanuensis i avansert klinisk sykepleie (eldremedisin)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.

Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet Søknadsfrist: 15 september.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 15 september.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Øvre Romerike.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern .

Follo DPS Døgn  Søknadsfrist: 15 september.

Overlegestilling

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Brystdiagnostisk senter.

på Brystdiagnostisk Senter, Røntgenavdelingen  Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Seksjon for bildediagnostikk, BILDE-RS Leger Ringerike Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 15 september.

Specialistläkare/ bitr. överläkare

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Barnakutkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand Søknadsfrist: 15 september.

Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 september.

Lege - Tenerife

Midlertidig.  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 september.

2 fastleger

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, FOSNAVÅG.

 Søknadsfrist: 15 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

fra 1. januar 2015 Søknadsfrist: 15 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Malvik kommune, Vikhammer legekontor .

 Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund.

DPS Kristiansund poliklinikk Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Lege.

 Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus søker overlege med solid erfaring innen hoftekirurgi Søknadsfrist: 17 september.

Sideutdanning

Midlertidig.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

innen allmennmedisin Søknadsfrist: 17 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal.

Klinikk for psykisk helsevern - seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 20 september.

Driftsavtale for psykologspesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Psykiatri.

100 % driftsavtale i Svolvær - Avtalespesialister Søknadsfrist: 20 september.

Spesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Øre-, nese- og halssykdommer.

30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre Søknadsfrist: 20 september.

Driftsavtale - spesialist i øyesykdommer

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Øyesykdommer.

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Søknadsfrist: 20 september.

Avtalehjemmel for spesialist i Urologi

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Urologi.

100 % avtalehjemmel, Bodø Søknadsfrist: 20 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 20 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lyngdal kommune, Lyngdal legesenter .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, DPS Nedre Telemark.

DPS nedre Telemark - Allmennpoliklinikken, Skien  Søknadsfrist: 21 september.

Overlege/psykiaterstillinger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

DPS Halden-Sarpsborg Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Psykiatrisk klinikk.

Enhet for poliklinisk behandling Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Generell kirurgi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Vikariat.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi.

Vikariat Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Vikariat.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

Vikariat Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Vikariat.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

1 års vikariat Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kinikk for hovud/hals.

Vikariat 6 mndr. Søknadsfrist: 22 september.

Ledende overlæge

Fast stilling.  Aalborg Sygehus, AALBORG.

 Søknadsfrist: 22 september.

Forskningsrådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, FoU-avdelingen.

FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Fagavdelingen og FoU-avdelingen.

Fagavdelingen og FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 september.

Overlege - fast dagstilling

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

Primært spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Spesialist i nevrologi eller almennmedisin er også aktuelt. Søknadsfrist: 23 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR 4415 Søknadsfrist: 23 september.

Øyelege

Vikariat.  Sandvika Øyelegesenter, SANDVIKA.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Seksjonsansvarlig overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

BILDE-BS, Seksjon Bærum Søknadsfrist: 23 september.

Overlege gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

LSR.nr. 2595 Søknadsfrist: 23 september.

Liaisonpsykiater

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 23 september.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josenfinesgate DPS, Seksjon Døgnbehandling Søknadsfrist: 26 september.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, LØDINGEN.

Lødingen Legesenter  Søknadsfrist: 30 september.

100 % avtalespesialist i indremedisin, nyresykdommer og hypertensjon

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre- nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering (LIS) vikariat i ett år

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikken.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 07 oktober.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Taran Rai, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 10 oktober.