Overlege/forsker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken - Stab - Nyfødtscreening Søknadsfrist: 21 november.

Fastlege, deleliste - Bydel St. Hanshaugen

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, Pilestredet Park Legesenter DA.

Pilestredet Park Legesenter DA Søknadsfrist: 21 november.

Leder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern .

Region Midt-Norge - Divisjon Psykisk Helsevern  Søknadsfrist: 21 november.

Helsetjenesten - fastlegehjemmel og vikariat

Molde kommune, Helsetjenesten .

 Søknadsfrist: 21 november.

Fast 100 % stilling som kommunelege

Fast stilling.  Tana Kommune, Legesenteret for Tana og Nesseby.

 Søknadsfrist: 22 november.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 23 november.

Spesialist i fødselshjelp

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 23 november.

Fagsjef

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Fagsjef.

Senter for fag, forsking og utdanning Søknadsfrist: 23 november.

Fastlegevikariat ledig i Oslo

Vikariat.  Finn Paugard, OSLO.

Søknadsfrist: 23 november.

Overlege, barnesykdommer

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Kvinne- og barneavdelingen  Søknadsfrist: 23 november.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk og ortopedisk klinikk.

Kirurgisk og ortopedisk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø Søknadsfrist: 23 november.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Akuttpsykiatrisk seksjon, Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 23 november.

Overlege i nevrologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Nevroklinikken Søknadsfrist: 23 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk for psykisk helsevern og rus.

SANKS BUP Karasjok Søknadsfrist: 23 november.

Legar (2 utdanningsstillingar)

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin  Søknadsfrist: 23 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 23 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 23 november.

Helsestasjonslege, vikariat

Vikariat.  Moss kommune, helsestasjonen.

 Søknadsfrist: 23 november.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 23 november.

14/2314 - Fastlege

Vikariat.  Vindafjord kommune, Helse og psykiatri, Ølen legekontor.

Kommunen har totalt 3 legekontor, ( Ølen og Vikedal med kommunalt tilsett personale og Skjold med privat drift) og totalt er det ved full bemanning 11 legar + turnuslege i kommunen.  Søknadsfrist: 23 november.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand .

Radiologisk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 23 november.

14/23 Fastlege

Vikariat.  Vindafjord kommune, Helse og psykiatri, Ølen legekontor.

Kommunen har totalt 3 legekontor, ( Ølen og Vikedal med kommunalt tilsett personale og Skjold med privat drift) og totalt er det ved full bemanning 11 legar + turnuslege i kommunen. Søknadsfrist: 23 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sauherad kommune, AKKERHAUGEN.

 Søknadsfrist: 23 november.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin Søknadsfrist: 24 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Drammen kommune, Eikeland/Kjær legekontor.

 Søknadsfrist: 24 november.

Ledig fastlegevikariet ved Nordvegen Legesenter.

Vikariat.  Morten Mathisen, AVALDSNES.

Søknadsfrist: 24 november.

Sjukeheimslege/kommuneoverlege

Vikariat.  Osterøy kommune, LONEVÅG.

Vikariat frå 15.01.15 - 100 % stilling Søknadsfrist: 24 november.

Allmennlege/Arbeidsmedisiner

Fast stilling.  AktiMed Norge AS, Avdeling Care, Oslo.

Aker Care Fornebu Søknadsfrist: 24 november.

Kommuneoverlege/kommunelege

Fast stilling.  Flesberg kommune, LAMPELAND.

Flesberg og Rollag kommuner Søknadsfrist: 24 november.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Tromsø Kommune, TROMSØ.

Sørbyen legesenter Søknadsfrist: 24 november.

Ledig vikariat for fastlege

Vikariat.  Skjåk kommune, Skjåk legesenter.

 Søknadsfrist: 25 november.

Ledig fastlegehjemmel

Grong kommune, Legetjenesten i Grong og Namsskogan.

Legetjenesten i Grong og Namsskogan Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken - St. Olavs Hospital Søknadsfrist: 25 november.

LIS i revmatologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for Revmatologi Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Lege i allmennpraksis

Vikariat.  Oslo Medisinske senter, OSLO.

vikariat i 100% stilling  Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Nyfødtintensiv avdeling, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling, Ullevål  Søknadsfrist: 25 november.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger.

Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger - døgnenheten Søknadsfrist: 25 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, DPS Gjøvik  Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer, Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 25 november.

Seniorrådgiver (fast) - psykiater

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Undersøkingseininga.

Undersøkelsesenheten Søknadsfrist: 25 november.

Fagsjef (fast)- lege/jurist

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Undersøkelsesenheten.

 Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Overlege og lege i spesialisering

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

2 stillinger Søknadsfrist: 25 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Larvik kommune, Helgeroa Legesenter.

Arkivsaksnummer 14/7914 Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering (4 år)

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for radiologi.

Avdeling for radiologi Søknadsfrist: 25 november.

Overlege i indremedisin og endokrinologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Endokrinologisk avdeling Søknadsfrist: 26 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS.

Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS Søknadsfrist: 26 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneseksjonen psykisk helse.

BUPA Barneseksjonen psykisk helse, Enhet B Søknadsfrist: 26 november.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer  Søknadsfrist: 26 november.

2 x 100 % faste stillinger som kommunelege

Fast stilling.  Lebesby kommune, KJØLLEFJORD.

 Søknadsfrist: 26 november.

Kommunelege 100 % stilling

Fast stilling.  Nissedal kommune, TREUNGEN.

 Søknadsfrist: 27 november.

Lege i familiesenter

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, SARPSBORG.

 Søknadsfrist: 27 november.

SJUKEHEIMSLEGAR

Fast stilling.  Voss kommune, Kommunalavdeling helse og omsorg.

 Søknadsfrist: 28 november.

PORSGRUNN KOMMUNE HAR LEDIG EN FASTLEGEHJEMMEL

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

 Søknadsfrist: 28 november.

OVERLEGE I 100 % FAST STILLING

Fast stilling.  Hernes Institutt, ELVERUM.

HERNES INSTITUTT UTVIDER Søknadsfrist: 28 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 28 november.

Lege i spesialisering - (5-års stilling)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

St. nr 06 / ID. nr 5446 Søknadsfrist: 28 november.

2 fastlegehjemler og langtidsvikariat

Hadsel kommune, Helse- og omsorgsavdelingen.

Hadsel kommune Søknadsfrist: 28 november.

Overlege - LSR-nr. 2707

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Øyeseksjonen - Kirurgisk klinikk .

Øyeseksjonen - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 28 november.

FASTLEGEVIKAR 100% Skjetten i Skedsmo

Vikariat.  Tonje Kvist Bjune, SKJETTEN.

Søknadsfrist: 28 november.

Overlege (spesialist i psykiatri)

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for rehabilitering.

Seksjon for rehabilitering  Søknadsfrist: 30 november.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund Søknadsfrist: 30 november.

Anestesilege

Fast stilling.  Aleris Helse, TROMSØ.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege, B-gren geriatri

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Geriatrisk seksjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege i generell kirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 30 november.

Har du lyst til å arbeide som lege i Halden og være med på å utvikle vårt fremtidige helsehus og sykehjemsmedisin?

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege i Halden kommune - tilknyttet KAD (kommunale akutt døgnplasser) og korttidsplasser Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestillinger: Nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonsseksjon .

Infeksjonsseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 november.

Er du lege og har lyst til å arbeide i Halden

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig 100 % fastlønnet stilling som fastlege med kommunale oppgaver Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 30 november.

Bedriftslege

Fast stilling.  Unicare Helse AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 30 november.

Rådgiver/spesialrådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for farmakologi, RELIS Sør-Øst .

Avdeling for farmakologi, RELIS Sør-Øst Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 30 november.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Kristiansand.

Radiolog – Unilabs Røntgen Kristiansand Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Bærum sykehus - Anestesi, intensiv og operasjon avd. Søknadsfrist: 30 november.

Fastlege - nyopprettet null-hjemmel

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

Det er ledig nyopprettet hjemmel for en fastlege i Skedsmo kommune. Oppstart er beregnet våren 2015. Søknadsfrist: 30 november.

Specialistläkare till ÖNH-kliniken

Fast stilling.  Landstinget i Östergötland, ÖNH-kliniken.

 Søknadsfrist: 30 november.

Fastlege ved Fastlegene COLOSSEUM

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Fastlegene COLOSSEUM.

 Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Aleris søker hudlege og nevrolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlegestilling for spesialist i psykiatri.

 Søknadsfrist: 30 november.

Spesialist i gynekologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen.

Kvinne/Barnklinikk - Vesterålen  Søknadsfrist: 30 november.

Lege (14/7042)

Fast stilling.  Ålesund kommune, Team folkehelse og velferd i rådmannens stab.

Team folkehelse og velferd i rådmannens stab Søknadsfrist: 30 november.

Lege (14/7041)

Fast stilling.  Ålesund kommune, Team folkehelse og velferd i rådmannens stab.

Team folkehelse og velferd i rådmannens stab Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykisk Helse og avhengighet.

Psykisk Helse og avhengighet, Akuttenheten, Josefinesgate DPS  Søknadsfrist: 30 november.

Overlegevikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 desember.

2 fastlegestillingar i Herøy kommune

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, Helsesenteret på Eggesbønes.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - Reinsvoll  Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig fastlegevikariat ved Åsanelegekontor, Bergen

Vikariat.  Li Cui, NYBORG.

Søknadsfrist: 01 desember.

Radiolog – Austad Diagnostikk, avd. Stavanger

Fast stilling.  Austad Diagnostikk AS, STAVANGER.

Fast stilling, ønskelig med kompetanse innen ultralyd diagnostikk  Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Modum bad, Avdeling for depressive lidelser.

Avdeling for depressive lidelser Søknadsfrist: 01 desember.

Fastlegeavtale for almenpraktiserende lege

Fast stilling.  Sigdal kommune, Prestfoss legesenter.

Prestfoss legesenter Søknadsfrist: 01 desember.

Kardiolog? Ambitiøs?

Fast stilling.  Sygehus Thy-Mors, Klinik Medicin.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, avdeling Molde.

Kvinneklinikken, avdeling Molde Søknadsfrist: 01 desember.

LIS - prosjektstilling

Midlertidig.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 01 desember.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Therese Thu Huynh, OSLO.

Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Anestesiologisk seksjon Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Spesialist i infeksjonssykdommer

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 desember.

LIS-lege i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

4 års-utdanningsstilling Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege - barnepsykiater

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Askim Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Vestre Viken, Seksjon Bærum .

Bilde-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  NKS Bjørkeli, Voss Distriktspsykiatriske Senter .

 Søknadsfrist: 02 desember.

Fastlegehjemmel i Sandnes kommune

Fast stilling.  Sandnes kommune, Opus legesenter.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR.id.nr. 8430 Søknadsfrist: 02 desember.

Vikariat Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR nr. 7585 Søknadsfrist: 02 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Åsane bydel.

Åsane bydel - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

100% avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Aust-Agder Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i nevrologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, seksjon for voksenepilepsi .

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE  Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege gastroenterologisk kirurgi, Orkdal sjukehus

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Ledig vikariat i allmennmedisin i Stavanger/bydel Hinna

Vikariat.  Mira Noltemeier, STAVANGER.

Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk .

Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 02 desember.

Nyopprettet fastlegehjemmel (0-liste)

Fast stilling.  Bergen Kommune, Skjold legesenter.

Skjold Legesenter Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege/spesialist i blodsykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 02 desember.

Urolog 1 års vikariat

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga Søknadsfrist: 03 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Søknadsfrist: 03 desember.

Vikariat, allmennpraksis i Svolvær

Vikariat.  Lars Andreas Dahl Olsen, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 04 desember.

Vikar for Fastlege

Vikariat.  Bjørg Kanestrøm Holmen, LODDEFJORD.

Søknadsfrist: 04 desember.

Overlege - thoraxradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 05 desember.

Lege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Kirurgisk avdeling .

 Søknadsfrist: 05 desember.

Vikariat i fastlegepraksis-Sandefjord

Vikariat.  Christina von dem Borne, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 05 desember.

Overlege abdominalradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Abdomen/barn-enheten.

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 05 desember.

OVERLEGE/PSYKIATER

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i Spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 desember.

LIS - Klinisk nevrofysiologi

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 07 desember.

Helsestasjonslege, 20% stilling, vikariat

Vikariat.  Eidsvoll kommune, Helsestasjonstjenesten, Familiens hus.

 Søknadsfrist: 07 desember.

Urolog

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL), Smerteteamet Søknadsfrist: 07 desember.

Kommuneoverlege/ fastlege 60% fast

Fast stilling.  Rennebu kommune, RENNEBU.

 Søknadsfrist: 07 desember.

Legestilling

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi- og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk .

Klinikk for bildediagnostikk Seksjon radiologi  Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo BUP Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Psykiatrisk klinikk.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 07 desember.

Fastlegevikariat bydel FrognerTittel

Vikariat.  Frode Elsness, OSLO.

Søknadsfrist: 07 desember.

AVTALEHJEMLER FOR FASTLEGER

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege - radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling  Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 07 desember.

Lege søkes til Helsehus Vest - Tåsen

Fast stilling.  Norlandia Care Norge AS, Tåsenhjemmet, OSLO.

Vi søker etter lege med erfaring, spesialisering og/eller interesse innen rehbilitering og geriatri Søknadsfrist: 08 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barneintensiv Søknadsfrist: 08 desember.

LIS - B-gren infeksjonssykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 08 desember.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 desember.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Avdelingsleder / professorat II / førsteamanuensis (20 % stilling) i ortopedi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for patologi, Kristiansand Søknadsfrist: 09 desember.

Overlege fast, samt LIS-vikariat

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi  Søknadsfrist: 09 desember.

Lege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

Overvektsseksjonen - Gjøvik  Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Fagsjef forskning

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Drammen sykehus.

Klinikk Drammen sykehus Søknadsfrist: 09 desember.

Nyopprettet fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, Enhet helse.

 Søknadsfrist: 09 desember.

KOMMUNEOVERLEGE/FASTLEGE

Fast stilling.  Averøy kommune, Averøy legesenter.

100 % fast stilling med tiltredelse 03.03.2015 Søknadsfrist: 10 desember.

Fastlege - Sandaker legekontor

Fast stilling.  Oslo Kommune Bydel Sagene, OSLO.

Fastlegeavtale  Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering, B-grein nyresjukdomar

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Vikariat i fastlegepraksis -Oslo.

Vikariat.  svein Høegh Henrichsen, OSLO.

Søknadsfrist: 10 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Bø kommune, Bø Legesenter.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Kommuneoverlege 100 % stilling

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Seksjonsledere

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Gynekologisk avdeling.

Gynekologisk avdeling Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering, NR-id 3409

Midlertidig.  FysMed-klinikken, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Legestilling

Vikariat.  Ballangen kommune, Ballangen legekontor.

Vikariat Søknadsfrist: 10 desember.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, Eikertun sykehjem.

ID 885 Søknadsfrist: 10 desember.

LIS assistentlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset.

TYS Medisin leger Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering - pediatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 desember.

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 12 desember.

Sykehjemslege Rødtvet sykehjem

Fast stilling.  Attendo Omsorg AS, Attendo Rødtvet sykehjem.

100% stilling - fleksibel arbeidstid Søknadsfrist: 12 desember.

Lege i Spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi Søknadsfrist: 12 desember.

Vikar for fastlege, Steinkjer

Vikariat.  Ingrid Korssjøen, STEINKJER.

Søknadsfrist: 12 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

LSR-nr. 5343, 9782, 8792 og 12172 - Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Kreftavdelinga, Ålesund Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Allmenpoliklinikken.

Allmennpoliklinikken, DPS nedre Telemark Søknadsfrist: 14 desember.

Stipendiat (PhD)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, HLK KARDIOLOGISK AVDELING.

HLK Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Buskerud.

NAV Buskerud Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege i klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling, Fredrikstad.

Nevrologisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn- og familieklinikken.

BUP, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 15 desember.

KOMMUNEOVERLEGE

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 15 desember.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg DPS Søknadsfrist: 15 desember.

Ledig vikariat psykiatri, Bergen

Vikariat.  Nina Anne Berge, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 desember.

Svangerskapsvikariat 100% stilling kommunelege

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 16 desember.

Fordypningsstilling for lege og vikariat for LIS

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 16 desember.

Vikariat lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHABILITERING / NEVROLOGISK POLIKLINIKK.

 Søknadsfrist: 16 desember.

Vikariat Lege i spesialisering, bryst- og endokrinkirurgi (B-grein)

Vikariat.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 16 desember.

100% avtalehjemmel i barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Drammen Søknadsfrist: 16 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Haugesund kommune, Helse og forebygging.

Nyopprettet legehjemmel (0-hjemmel) Søknadsfrist: 16 desember.

Overlege Mamma-/endokrinkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Mamma - Fag .

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Mamma - Fag  Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege i patologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Nedre Romerike Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege onkologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Avdeling for kreft og lindrende behandling .

Avdeling for kreft og lindrende behandling  Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Psykiatri .

 Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, Medisinsk avdeling, Kirkenes.

Medisinsk avdeling, Kirkenes Søknadsfrist: 20 desember.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 31 desember.

Ledig stilling som lege – Fjell sjukeheim

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest.

Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 31 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Anestesi- og overvåkningsavdelingen, Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege, eventuelt Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Medisinsk mikrobiologi - Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike, Enhet for tidlig intervensjon og rehabilitering Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege radiologi Bodø

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon RSA.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 01 januar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Ullern, Bjørnsletta legesenter.

 Søknadsfrist: 02 januar.

1 FASTLEGEHJEMMEL OG 1 LEGEVAKT STILLING

Fast stilling.  Lyngen kommune, LYNGSEIDET.

 Søknadsfrist: 05 januar.

Fastlegehjemmel

Oslo kommune bydel Grorud, Kalbakken legegruppe.

Kalbakken legegruppe Søknadsfrist: 09 januar.

Overlege og LIS

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, AiR Klinikk.

 Søknadsfrist: 15 januar.

Senior Consultant (full time position)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 16 januar.