Overlege/spesialist i anestesiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund sjukehus.

Avdeling for anestesi, Kristiansund sjukehus Søknadsfrist: 26 april.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Søknadsfrist: 26 april.

LIS, B-gren i Geriatri

Midlertidig.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Medisinsk klinikk .

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 26 april.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 26 april.

Revmatolog

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, Laguneparken Bergen.

Laguneparken Bergen Søknadsfrist: 26 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 26 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet.

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 26 april.

VALLERHJEMMET BBS (korttidsinstitusjon)

Vikariat.  Bærum kommune, Vallerhjemmet BBS (korttidsinstitusjon).

SOMMERVIKARIAT Søknadsfrist: 27 april.

40 % Legestilling ved smittevernkontoret - Helsevernenheten

Fast stilling.  Bergen Kommune, smittevernkontoret - Helsevernenheten.

 Søknadsfrist: 27 april.

Psykoterapiveileder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter  Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

Radiologi Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatri vaktleger  Søknadsfrist: 27 april.

Lege 50% ved Sola sjukeheim

Fast stilling.  Sola kommune, Sola sjukeheim.

 Søknadsfrist: 27 april.

Lege

Fast stilling.  Stavanger kommune, Øyeblikkelig hjelp - Stokka sykehjem.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved Stokka sykehjem  Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger Søknadsfrist: 28 april.

Legar i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Seksjon for anestesi leger Søknadsfrist: 28 april.

Fastlege, deleliste i kombinasjon med vikariat for fastlege

Fast stilling.  Stryn kommune, Helse- og sosialetaten.

 Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Avdeling for anestesi Søknadsfrist: 28 april.

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Arbeidstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet.

 Søknadsfrist: 28 april.

Lege 50 % stilling

Fast stilling.  AktiMed Norge AS, EGERSUND.

Arbeidsmedisiner/bedriftslege/personallege Søknadsfrist: 28 april.

Lege/bedriftslege

Fast stilling.  Bedriftshelsen AS, LARVIK.

 Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 29 april.

Sykehjemslege

Vikariat.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Lilleborg sykehjem.

 Søknadsfrist: 29 april.

Sommervikar i fastlegepraksis i 100% stilling

Vikariat.  Ali Raza, ÅMOT.

Søknadsfrist: 29 april.

Forsker - Helseøkonomi

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Avdeling for Vaksine i Divisjon for Smittevern.

 Søknadsfrist: 29 april.

Kommuneoverlege og kommunelege

Fast stilling.  Berlevåg kommune, BERLEVÅG.

 Søknadsfrist: 30 april.

Allmennlege – stilling ledig, listetak 600

Fast stilling.  Frøya kommune, Frøya legekontor.

 Søknadsfrist: 30 april.

Konstituert overlege og LIS

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 30 april.

Ledig fastlegevikariat, Lørenskog

Vikariat.  Christoffer Hasemann, LØRENSKOG.

Søknadsfrist: 30 april.

Clinical Professor in Surgery

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege i psykiatri 100 % st

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

voksenpsykiatrisk polikl Søknadsfrist: 30 april.

Ovelege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 30 april.

Vikariat fastlege ved Nedre Eiker Legesenter

Vikariat.  Nedre Eiker kommune, Nedre Eiker Legesenter.

 Søknadsfrist: 30 april.

Vi søker inntil 2 leger til Døgnåpen legevakt sommeren 2015

Midlertidig.  Tønsberg kommune, Tønsberg interkommunale legevakt.

 Søknadsfrist: 30 april.

Sykehjemslege vikariat

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen .

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 30 april.

Overlege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS  Søknadsfrist: 30 april.

Gynekolog til Medicus Oslo

Fast stilling.  Medicus, OSLO.

Medicus åpner klinikk i Oslo i august/september, og søker en dyktig gynekolog! Søknadsfrist: 30 april.

Spesialrådgiver IKT

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

ØNH-avd. - Gjøvik  Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering - LSR-nr. 9198, 9195 og 9253

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling - LIS Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 april.

Autorisert lege og deltidslege

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Allmennlegevakten.

 Søknadsfrist: 30 april.

Ferievikar 2015

Vikariat.  Invivo Medisinske Senter, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund/Volda.

 Søknadsfrist: 01 mai.

Spesialist i klinisk psykologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosomatisk avdeling.

Konsultasjonspsykiatri og psykosomatikk  Søknadsfrist: 01 mai.

Psykiater/Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Klinikk for psykisk helsevern - DPS Søre Sunnmøre døgnseksjon Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege i palliativ medisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 mai.

Ledig stilling for lege i spesialisering - Radiologisk avdeling

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Radiologisk avdeling.

Diakonhjemmet Sykehus  Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege /spesialist i voksenpsykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo DPS, Allmennpoliklinikken Søknadsfrist: 01 mai.

Sommervikar for allmennlege

Midlertidig.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 03 mai.

Avdelingssjef - hjertesykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, avdeling for Hjertesykdommer.

 Søknadsfrist: 03 mai.

100 % stilling som fastlege/kommuneoverlege

Fast stilling.  Nord-Fron kommune, VINSTRA.

(60 % privat praksis og 40 % kommunal stilling) Søknadsfrist: 03 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Diagnostisk klinikk.

Organgrupper ved Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 03 mai.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen.

Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 03 mai.

Etablert fastlegehjemmel i Kristiansand

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Helse og sosial - Behandling og rehabilitering.

Vestre torv legesenter Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege/ lege/ forsker i mikrobiologisk beredskap

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege/ lege/ forsker i infeksjonsimmunologi

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk .

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, seksjon Tertnes.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, seksjon Askøy.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Seniorrådgiver (fast) - lege - 2015/05

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, OSLO.

Er du en samfunnsengasjert lege med interesse for pasientsikkerhet? Søknadsfrist: 03 mai.

2 x 100 % faste stillinger for overlege / radiolog

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, BERGEN.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Vikariat allmennpraksis Harstad

Vikariat.  Kanebogen legesenter, HARSTAD.

Søknadsfrist: 04 mai.

Professor i medisin (psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin)

Midlertidig.  Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin.

ved Institutt for klinisk medisin Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling BUP Søknadsfrist: 05 mai.

Bydelsoverlege - Bydel Sagene

Fast stilling.  Oslo Kommune Bydel Sagene, Sagene lokalmedisinske senter.

Oslo kommune, Bydel Sagene  Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, TYNSET.

Tynset  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

2 rådgivende overleger

Fast stilling.  HELFO, ROL utland.

HELFO utland søker 2 rådgivende overleger, hver på 50 % stilling, til å inngå i et tverrfaglig team. Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegevikar for 7-8 mnd.

Vikariat.  Vestre Ensjø Legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, KONGSVINGER.

Kongsvinger Søknadsfrist: 05 mai.

3 avtalehjemler innen psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, JESSHEIM.

Follo og Øvre Romerike Søknadsfrist: 05 mai.

Ny 100% avtalehjemmel i urologi

Helse Sør-Øst RHF, TØNSBERG.

Vestfold Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - indremed/kardiologi

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Buskerud Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Buskerud Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, MOSS.

Østfold Søknadsfrist: 05 mai.

5 avtalehjemler i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - generell kirurgi

Helse Sør-Øst RHF, KRISTIANSAND S.

Kristiansand Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege vikar i kardiologi og overlegevikar i endokrinologi/nefrologi

Vikariat.  Helse Førde, Førde sentralsjukehus.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Ytrebygda legekontor - Etat for helsetjenester.

Ytrebygda legekontor - Etat for helsetjenester  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege medisinsk genetikk

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegehjemmel ved Markveien legesenter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Markveien legesenter .

Oslo kommune, Bydel Grünerløkka  Søknadsfrist: 05 mai.

LIS-lege

Vikariat.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Skjermingsavdelingen.

Vikariat i 100 % stilling fra d.d. til 30.06.16 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

Vikariat Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegestillinger

Fast stilling.  Øyer kommune, ØYER.

To fastlegestillinger Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer .

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Avdeling for sykehjemsmedisin.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Sortland kommune, Sortland kommunale legekontor.

Sortland kommunale legekontor Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering.

Nevrologisk poliklinikk, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Vi søker spesialist i allmennmedisin

Midlertidig.  NAV, BERGEN.

for spennende deltidsstilling i Hordaland fylke Søknadsfrist: 07 mai.

Fastlegevikariat ved Høvik legesenter i Bærum

Vikariat.  Anders Nyquist, HØVIK.

Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege, LSR 7846

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin - Enhet for onkologisk radiologi, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 07 mai.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Vestvågøy kommune, Helseenheten i Vestvågøy kommune.

Helseenheten Vestvågøy kommune Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege - kardiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling BS .

Medisinsk avdeling BS  Søknadsfrist: 08 mai.

Kommuneoverlege /Fastlege 100 % fast stilling i Vinje kommune

Fast stilling.  Vinje kommune, VINJE.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Sykehjemslege - ferievikar

Vikariat.  Hole kommune, Hole bo- og rehabiliteringssenter.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Ledig stilling som kommuneoverlege og fastlege

Vikariat.  Stranda kommune, Helsetenesta.

Helsetenesta Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

Poliklinikk ved Alderspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 08 mai.

Kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Tysfjord kommune, Helse- og omsorgsetaten.

Helse- og omsorgsetaten Søknadsfrist: 08 mai.

Seksjonsoverlege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Fastlegevikariat Voss

Vikariat.  Henriette Bondevik, VOSS.

Søknadsfrist: 09 mai.

Specialist/Överläkare till Öron- Näsa-och Halskliniken i Norrköping

Fast stilling.  Landstinget i Östergötland, Norrköping.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Avdelingslederstilling/professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Fødeavdelingen, Obstetrikk og gynekologi/Det medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin  Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen  Søknadsfrist: 10 mai.

Overleger og Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Rehabilitering Sandnessjøen .

Rehabilitering Sandnessjøen  Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 10 mai.

2 Fastlegehjemler Eikeliklinikken

Fast stilling.  Bærum kommune, Folkehelsekontoret.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikiken.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Stabsdirektør helse

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Stabsområde Helse.

Stabsområde Helse, Brumunddal  Søknadsfrist: 10 mai.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Halden Sarpsborg .

spesialister i psykiatri  Søknadsfrist: 10 mai.

Sykehjemslege

Vikariat.  Lier kommune, LIER.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Forskningsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Forskningsavdelingen, Brumunddal .

Forskningsavdelingen, Brumunddal  Søknadsfrist: 10 mai.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, Sykehjemmene i Tønsberg.

Fast/Vikariat Søknadsfrist: 10 mai.

Lege 100% stilling

Fast stilling.  Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering, HALDEN.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 mai.

LIS 4-års stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken - Avdeling for anestesiologi, Ullevål  Søknadsfrist: 11 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 12 mai.

20 prosent avtaleheimel i hjartesjukdomar i Haugesund

Helse Vest RHF, Haugesund.

 Søknadsfrist: 12 mai.

100 % stilling som lege

Vikariat.  Unicare Helse AS, Hovseterhjemmet.

vikariat fra 28.05.15 til 08.04.16 med mulighet for forlengelse Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) .

Immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 12 mai.

LIS-lege / assistentlege

Fast stilling.  NKS Bjørkeli, Voss Distriktspsykiatriske Senter.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Smittevernoverlege/Smittevernlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Nordlandssykehuset HF  Søknadsfrist: 12 mai.

Fordypningsstilling i palliasjon for lege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Øyrane legekontor - Etat for helsetjenester.

Øyrane legekontor - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 12 mai.

Ledig fastlegehjemmel i privat praksis og vikariat som kommunalt ansatt fastlege

Fast stilling.  Eigersund kommune, EIGERSUND.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Sandnes

Helse Vest RHF, Sandnes.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Ledig fastlegehjemmel ved Porsgrunn legesenter

Porsgrunn kommune, PORSGRUNN LEGESENTER.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlegeavtale ledig ved nytt legesenter i Arendal

Fast stilling.  Arendal kommune, Kystveien legesenter.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AHUS/OUS .

AHUS/OUS Søknadsfrist: 12 mai.

VIKARIAT I FASTLEGEPRAKSIS

Vikariat.  Iryna Gran, HOLMESTRAND.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlege med listestorleik ca 1000 - vikariat - Kommunalt arbeid 10,67 % stilling

Vikariat.  Giske kommune, VALDERØYA.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Grong kommune, GRONG.

Legetjenesten i Grong og Namsskogan Søknadsfrist: 13 mai.

Fastlegehjemmel i Søndre Land

Søndre Land kommune, Legetjenesten.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nukleærmedisinsk Seksjon.

Nukleærmedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Distriktspsykiatrisk senter Lister, Farsund .

Distriktspsykiatrisk senter Lister, Farsund  Søknadsfrist: 15 mai.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte- og lungeklinikken.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege i revmatologi - id.nr: 13569

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar enhet for Akutt døgn 1  Søknadsfrist: 15 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevro -, Ortopedi og Rehabiliteringsklinikken.

 Søknadsfrist: 16 mai.

OVERLEGE

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne - og barneklinikken.

 Søknadsfrist: 17 mai.

Kommunelegestilling med fastlegeliste

Fast stilling.  Lierne kommune, NORDLI.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 17 mai.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Søknadsfrist: 17 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

Anestesiavdelingen, Flekkefjord Søknadsfrist: 17 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 17 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bærum kommune, Folkehelsekontoret.

Invivo Medisinske Senter AS Søknadsfrist: 18 mai.

Professor i Klinisk bakteriologi

Fast stilling.  Göteborgs Universitet, ØSTERSUND.

förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Psykisk helsevern.

Barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes  Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 18 mai.

Psykiater/overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Distriktstpsykiatrisk Senter.

Distriktspsykiatrisk senter, Fredrikstad Søknadsfrist: 18 mai.

Psykiatrispesialist (avdelingsoverlege)

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Tynset.

 Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

DPS døgnenhet Søknadsfrist: 19 mai.

Vikar søkes til 4-lege fastlegepraksis

Vikariat.  Hakadal legekontor as, HAKADAL.

Søknadsfrist: 19 mai.

Legestillinger i Fredrikstad kommune

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

 Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling - leger .

Nevrologisk avdeling - leger  Søknadsfrist: 19 mai.

Kommunelege

Vikariat.  Sørum kommune, Levekår.

Sørum kommune og Fet kommune, 40% vikariat Søknadsfrist: 20 mai.

Oppsalhjemmet søker en lege i 70 stilling

Fast stilling.  Norlandia - Oppsalhjemmet, Oppsalhjemmet.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering, B - grein stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Allmennlege

Fast stilling.  Holtålen kommune, Holtålen legekontor.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Plastikkirurgisk seksjon.

Vikariat Plastikkirurgisk seksjon - Kirurgisk avdeling BS  Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund sykehus Søknadsfrist: 20 mai.

Ledig fastlegehjemmel ved Linderud legesenter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Bjerke, Linderud legesenter.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Doctoral Research Fellowship - Colorectal Cancer

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Health and Society.

Faculty of Medicine, Institute of Health and Society Søknadsfrist: 20 mai.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 20 mai.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Bedriftslege

Fast stilling.  Stamina, avd. Grenland - Porsgrunn.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Kliniska professorer

Fast stilling.  Universitetssjukhuset Örebro, ÖREBRO.

 Søknadsfrist: 21 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi

Helse Nord RHF, TROMSØ.

Tromsø Søknadsfrist: 22 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, ALTA.

Alta Søknadsfrist: 22 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, MO I RANA.

Mo i Rana Søknadsfrist: 22 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin

Helse Nord RHF, NARVIK.

Narvik Søknadsfrist: 22 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin

Helse Nord RHF, ALTA.

Alta Søknadsfrist: 22 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, SVOLVÆR.

Svolvær Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Kristiansund poliklinikk  Søknadsfrist: 22 mai.

Lege 100 %, vikariat

Vikariat.  Åstveit Helsesenter AS, ØVRE ERVIK.

 Søknadsfrist: 22 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

Psykiatri - Divisjon psykisk helsevern  Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering i Fysikalsk medisin og ReHabilitering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes .

Klinikk Kirkenes, Avdeling for rehabilitering Søknadsfrist: 25 mai.

80% stilling som fastløna fastlege i Åseral kommune

Fast stilling.  Åseral kommune, ÅSERAL.

 Søknadsfrist: 25 mai.

80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune

Fast stilling.  Åseral kommune, Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune.

 Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 25 mai.

Fastlege

Vikariat.  Steinkjer kommune, Dampsaga legesenter.

Vikariat i 100 % stilling Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS .

Vesterålen DPS  Søknadsfrist: 26 mai.

Institusjonslege 50% stilling

Fast stilling.  Stiftelsen Karmsund ABR senter, AVALDSNES.

med mulighet for 100% etter avtale Søknadsfrist: 26 mai.

Ledig deleliste

Fast stilling.  Søgne kommune, SØGNE.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlegehjemmel Dalen legesenter

Bergen Kommune, Dalen legesenter - Etat for helsetjenester.

Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 26 mai.

Nyopprettet fastlegehjemmel Nesttun legekontor

Bergen Kommune, Nesttun legekontor - Etat for helsetjenester.

Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlege med listestorleik 540/kommuneoverlege 40 % - vikariat

Vikariat.  Giske kommune, VALDERØYA.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlegehjemmel / deleliste

Bergen Kommune, Årstad bydel - Etat for helsetjenester.

Årstad bydel - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 26 mai.

Ledige fastlegehjemler (null-lister) i Lier kommune

Fast stilling.  Lier kommune, LIER.

 Søknadsfrist: 26 mai.

100 prosent avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Bergen sentrum

Helse Vest RHF, Bergen sentrum.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 26 mai.

2 fastlegestillinger i Arendal kommune

Fast stilling.  Arendal kommune, Legegruppen Arendal.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Lillesand kommune, LILLESAND.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Ledig stilling som fastlege/ kommunelege

Fast stilling.  Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Overlege, Leder for livmorhalsprogrammet

Fast stilling.  Kreftregisteret, OSLO.

80-100%  Søknadsfrist: 26 mai.

Spesialist i hjertesykdommer

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Fastlegehjemmel, Storhamar legesenter

Hamar kommune, Storhamar legesenter.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Malvik kommune, Saksvik legekontor DA.

 Søknadsfrist: 28 mai.

Spesialist i fys.med. og rehabilitering

Fast stilling.  Hokksund Rehabiliteringssenter AS, HOKKSUND.

To faste 100 % stillinger Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Øvre Romerike .

DPS Øvre Romerike  Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering med fortrinn

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 30 mai.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Orkdal kommune, Helse.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Överläkare/Specialist till Kvinnokliniken

Fast stilling.  Region Kronoberg, VÄXJÖ.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, Flekkefjord Søknadsfrist: 31 mai.

Enhetsleder (overlege el. psykologspesialist)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri.

Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri Søknadsfrist: 31 mai.

Overlegestilling i endokrinologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Do you want to work with emergency response in international operations?

Midlertidig.  Norges Røde Kors, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege akuttkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - Seksjon akuttkirurgi  Søknadsfrist: 01 juni.

Avdelingsoverlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i hudsykdommer (id.nr. 10145)

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering - fast

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr avd barne-og ungdomspsykiatri .

Phr avd. barne- og ungdomspsykiatri  Søknadsfrist: 02 juni.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 05 juni.

Ledig fastlegehjemmel med driftstilskudd

Fast stilling.  Lenvik kommune, Finnsnes legekontor.

ved Finnsnes legekontor Søknadsfrist: 11 juni.

Fastlegevikariat Fredrikstad 100%

Vikariat.  Ragnhild Risnes, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 15 juni.

Allmennlege 100 % fast stilling - privat medisinsk senter

Fast stilling.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 01 september.