Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling - Nukleærmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen, Fredrikstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kvinneklinikken Kristiansand .

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 01 september.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk .

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 01 september.

To faste overlegestillinger

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen, Tromsø.

Røntgenavdelingen, Generell seksjon  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

Medsinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegevikariat Hareid v. Ålesund

Vikariat.  Inga Marthe Grønseth, HAREID.

Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Opptreningssenteret i Finnmark, ALTA.

 Søknadsfrist: 01 september.

2 fastleger

Fast stilling.  Bø kommune, Bø legesenter .

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 september.

Arendal søker kommuneoverlege i 100% stilling og 50% stilling

Fast stilling.  Arendal kommune, Stab helse.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Avdeling for akuttmedisin.

Avdeling for akuttmedisin  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel, 100%

Fast stilling.  Skiptvet kommune, Sentraladministrasjon.

Skiptvet kommune Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege / Kaptein - Major

Fast stilling.  Forsvaret, Etterretningsbataljonen.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege i kirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Volda sjukehus.

Klinikk for kirurgi Volda Søknadsfrist: 01 september.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk klinikk.

Akuttmedisinsk klinikk, AMK- og luftambulanseavdelingen Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegeheimel

Fast stilling.  Surnadal kommune, Surnadal legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Urologi og endokrinkirurgi.

Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd.  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering, 5 års stilling

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer  Søknadsfrist: 02 september.

Overlege barnehabilitering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Avdeling for barnehabilitering Søknadsfrist: 02 september.

Leger i spesialisering, 3 vikariater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk - Ullevål.

MED miljø og yrkesmedisin Søknadsfrist: 02 september.

4-årsstillinger for lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin - Enhet for LIS, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 02 september.

OVERLEGE/LEGE I SPESIALISERING

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 02 september.

Vikariat i fastlegepraksis i Moelv

Vikariat.  Saleh Alamoudi, MOELV.

Søknadsfrist: 03 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Hilde Caroline Råmunddal, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 03 september.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester.

Divisjon spesialisthelsetjenester Søknadsfrist: 03 september.

To ledige postdoktorstillinger

Midlertidig.  Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi (AME).

 Søknadsfrist: 04 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinskfaglig seksjon.

KDI AVDELING FOR FARMAKOLOGI  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Øyeavdelingen, Arendal  Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Øre-nese-hals seksjon.

18. mnd vikariat Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for psykisk helsevern.

Spesialpsykiatri Søknadsfrist: 07 september.

Rådgivende lege

Fast stilling.  Gjensidige forsikring ASA, OSLO.

 Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Seksjon døgn.

 Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering, voksenpsykiatri

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus og Spesialpsykiatrisk Klinikk.

Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus og Spesialpsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 07 september.

Lege/sykehjemslege vikariat 20% + 30%

Fast stilling.  Bærum kommune, Dønski bo- og behandlingssenter.

fast 20%, fordelt på 2 institusjoner - Dønski bo-og behandlingssenter Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad.

Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 08 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for medisinsk mikrobiologi .

1 års vikariat - Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 08 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus.

Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 08 september.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon og Institutt for klinisk medisin.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 09 september.

3 nye fastlegehjemler

Fast stilling.  Bergen Kommune, Solheimsgaten 23.

 Søknadsfrist: 09 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Årstad bydel.

 Søknadsfrist: 09 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eigersund kommune, Privat praksis.

 Søknadsfrist: 09 september.

50 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, Bergen sentrum.

 Søknadsfrist: 09 september.

Vikariat ledig i Sandvika i Bærum

Vikariat.  Helene Thorvik, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 09 september.

Ledig avtalehjemmel for fastlege

Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

 Søknadsfrist: 09 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

to seks måneders vikariater med mulighet for forlengelse Søknadsfrist: 10 september.

Fastlege

Fast stilling.  Molde kommune, Legesenteret Storgata 12 -14.

Helsetjenesten - Legesenteret Storgata 12 -14  Søknadsfrist: 10 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling, Elverum Søknadsfrist: 10 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kvinesdal kommune, Kvinesdal legesenter .

 Søknadsfrist: 10 september.

Ledig fastlegeheimel

Fast stilling.  Ulstein kommune, ULSTEINVIK.

Ulstein legesenter AS Søknadsfrist: 10 september.

Researcher in environmental epodemiology

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Epidemiologi.

 Søknadsfrist: 10 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Drammen sykehus.

Øre-nese-halsavdelingen, Drammen sykehus Søknadsfrist: 10 september.

Ledige vikariater fastlegehjemmel

Vikariat.  Rauma kommune, Rauma legesenter.

 Søknadsfrist: 10 september.

Leger

Fast stilling.  Balderklinikken, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 september.

Fastlegevikariat Notodden

Vikariat.  Rajesh Kaur, NOTODDEN.

Søknadsfrist: 10 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon spiseforstyrrelser, Barn og unge døgnbehandlingsenhet Søknadsfrist: 10 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen.

Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen Søknadsfrist: 11 september.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Hedmark, HAMAR.

 Søknadsfrist: 11 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi  Søknadsfrist: 12 september.

Overlege i anestesi LSR 13958

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Kirurgisk Klinikk Levanger Søknadsfrist: 12 september.

Intervensjonsradiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Trondheim kommune, Mathesongården legesenter .

 Søknadsfrist: 12 september.

Anestesileger

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Ambulansehelikopter Evenes .

Ambulansehelikopter Evenes  Søknadsfrist: 12 september.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, DPS poliklinikk Ålesund.

Klinikk for psykisk helsevern - DPS poliklinikk Ålesund Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 14 september.

Fastlege

Vikariat.  Vindafjord kommune, Helse og psykiatri, Ølen legekontor.

Vindafjord kommune har ledig fastlegeheimelvikariat ved Ølen legekontor i Ølen i gruppepraksis med totalt 5 legeheimlar. Søknadsfrist: 14 september.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Døgnenheten Tana.

Døgnenheten Tana, Klinikk Psykisk helsevern og rus Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemler

Fast stilling.  Askøy Kommune, Fromreide legesenter/Strand legesenter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Gynekolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling, gynekologisk/fødeseksjon.

Gynekologisk/fødeseksjon Mo i Rana  Søknadsfrist: 14 september.

LIS-legestilling

Fast stilling.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Akutt- og avrusningsavdelingen.

Akutt- og avrusingsavdelingen Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Åsnes kommune, Helseavdelingen.

i Åsnes kommune ved Åsnes legesenter DA Søknadsfrist: 14 september.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Avd. for rus og avh.behandling Søknadsfrist: 14 september.

Ledig legehjemmel

Fast stilling.  Målselv Kommune, MOEN.

2 stillinger  Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel(evt. hjemler) til Tøyenområdet

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Gamle Oslo, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel Bryn legesenter

Fast stilling.  Bærum kommune, Folkehelsekontoret.

 Søknadsfrist: 14 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon.

Regional sikkerhetsseksjon - Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet  Søknadsfrist: 14 september.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Arendal kommune, ARENDAL.

fast stilling i 80% og et års vikariat i hel stilling  Søknadsfrist: 15 september.

Fastlege

Fast stilling.  Arendal kommune, Pollen legesenter .

 Søknadsfrist: 15 september.

Kommuneoverlege i Steinkjer

Fast stilling.  Steinkjer kommune, STEINKJER.

Idnr. 613 Søknadsfrist: 15 september.

Ledig stilling som lege

Fast stilling.  Sauda kommune, SAUDA.

 Søknadsfrist: 15 september.

Nyopprettet fastlegehjemmel

Fast stilling.  Drammen kommune, Svensedammen legesenter.

 Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi.

Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi.

Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi Søknadsfrist: 15 september.

Lege - Tenerife

Midlertidig.  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Knut Marius Ulrichsen Olsen, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 15 september.

2 fastleger

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, FOSNAVÅG.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 15 september.

Specialistläkare/ bitr. överläkare

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Barnakutkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 Søknadsfrist: 15 september.

Professor/førsteamanuensis i avansert klinisk sykepleie (eldremedisin)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.

Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern .

Follo DPS Døgn  Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Seksjon for bildediagnostikk, BILDE-RS Leger Ringerike Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand Søknadsfrist: 15 september.

Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

fra 1. januar 2015 Søknadsfrist: 15 september.

Overlegestilling

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Brystdiagnostisk senter.

på Brystdiagnostisk Senter, Røntgenavdelingen  Søknadsfrist: 15 september.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Øvre Romerike.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Lege.

 Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 16 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Malvik kommune, Vikhammer legekontor .

 Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund.

DPS Kristiansund poliklinikk Søknadsfrist: 16 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Svelvik kommune, SVELVIK.

2.gangs utlysning Søknadsfrist: 17 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 17 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus søker overlege med solid erfaring innen hoftekirurgi Søknadsfrist: 17 september.

Sideutdanning

Midlertidig.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

innen allmennmedisin Søknadsfrist: 17 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, Lillekollen Legesenter.

 Søknadsfrist: 18 september.

Psykiater/Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, DPS Søre Sunnmøre døgnseksjon.

2 x 100 % fast stilling Søknadsfrist: 19 september.

Vikarlege

Midlertidig.  Legehuset A/S, HOKKSUND.

 Søknadsfrist: 19 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal.

Klinikk for psykisk helsevern - seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 20 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 20 september.

Driftsavtale for psykologspesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Psykiatri.

100 % driftsavtale i Svolvær - Avtalespesialister Søknadsfrist: 20 september.

Spesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Øre-, nese- og halssykdommer.

30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre Søknadsfrist: 20 september.

Driftsavtale - spesialist i øyesykdommer

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Øyesykdommer.

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Søknadsfrist: 20 september.

Avtalehjemmel for spesialist i Urologi

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Urologi.

100 % avtalehjemmel, Bodø Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Generell kirurgi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lyngdal kommune, Lyngdal legesenter .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, DPS Nedre Telemark.

DPS nedre Telemark - Allmennpoliklinikken, Skien  Søknadsfrist: 21 september.

Felles kommuneoverlegestilling mellom kommunene Risør og Tvedestrand

Fast stilling.  Risør kommune, RISØR.

Andre gangs utlysning - Kommuneoverlege i 100 % stilling  Søknadsfrist: 21 september.

Overlege/psykiaterstillinger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

DPS Halden-Sarpsborg Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Psykiatrisk klinikk.

Enhet for poliklinisk behandling Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering (LiS)

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin.

Klinikk for medisin, Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus  Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Kvinnesenteret. .

Kvinnesenteret, Gynekologisk seksjon Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kinikk for hovud/hals.

Vikariat 6 mndr. Søknadsfrist: 22 september.

Ledende overlæge

Fast stilling.  Aalborg Sygehus, AALBORG.

 Søknadsfrist: 22 september.

Øyelege

Vikariat.  Sandvika Øyelegesenter, SANDVIKA.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Seksjonsansvarlig overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

BILDE-BS, Seksjon Bærum Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering, fordypning hjerte

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, barnemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 23 september.

Forskningsrådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, FoU-avdelingen.

FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Overlege - fast dagstilling

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

Primært spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Spesialist i nevrologi eller almennmedisin er også aktuelt. Søknadsfrist: 23 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR 4415 Søknadsfrist: 23 september.

Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Fagavdelingen og FoU-avdelingen.

Fagavdelingen og FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Liaisonpsykiater

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 september.

Overlege gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

LSR.nr. 2595 Søknadsfrist: 23 september.

Fastlegevikariat 50 -100% i Stavanger

Vikariat.  Turid Brække Norheim, STAVANGER.

Søknadsfrist: 24 september.

Leder av Bedriftshelsetjenesten

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Enhet for bedriftshelsetjenesten (BHT).

Enhet for bedriftshelsetjenesten (BHT) Søknadsfrist: 24 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Jan Markussen v. Glenn Bertelsen, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 25 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Fag- og forskningssenteret .

Kvalitetsavdeling, Fag- og forskningssenteret Søknadsfrist: 26 september.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josenfinesgate DPS, Seksjon Døgnbehandling Søknadsfrist: 26 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 27 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Hjerteavdelingen Søknadsfrist: 28 september.

Ledig vikariat som fastlege

Vikariat.  Ronny Cassells, FLORØ.

Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

2 års vikariat Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien .

BUP Skien Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien.

BUP Skien Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Hode- og bevegelsesklinikken.

ØNH/kjeve pol. og operasjon - Hode- og bevegelsesklinikk  Søknadsfrist: 29 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg DPS.

Klinikk for psykisk helse og rus - Kongsberg DPS Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Førde, Psykiatrisk klinikk.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 30 september.

Overlege vikariat - Akuttpsykiatri

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre-, Nese-, Halsavdelingen.

Øre-, Nese-, Halsavdelingen  Søknadsfrist: 30 september.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Finnmark, Helse- og sosialavdelingen.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling.

Nevrologisk avdeling  Søknadsfrist: 30 september.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, LØDINGEN.

Lødingen Legesenter  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Avdeling for patologi, Lillehammer Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre- nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 30 september.

100 % avtalespesialist i indremedisin, nyresykdommer og hypertensjon

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Diagnostisk klinikk.

Diagnostisk klinikk, Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Kommuneoverlege/kommunelege

Fast stilling.  Flesberg kommune, LAMPELAND.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering - 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

Avdeling for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Fekjær psykiatriske senter .

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykisk Helsevern og Rusklinikken.

Psykisk Helsevern og Rusklinikken - Akuttpost Nord  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Modum bad, Psykiatrisk poliklinikk.

Psykiatrisk Poliklinikk Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Radiologi Haugesund.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering (LIS) vikariat i ett år

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikken.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 01 oktober.

PhD-stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Sykelig overvekt forskning - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS).

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne.

Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne, Mosjøen Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i voksenpsykiatrien

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS - VOP .

Lofoten DPS  Søknadsfrist: 07 oktober.

100 % avtaleheimel i fødselshjelp –og kvinnesjukdomar på Stord

Helse Vest RHF, Stord.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Cort Piil Helsesenter.

Bergenshus Søknadsfrist: 07 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 07 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kragerø kommune, KRAGERØ.

 Søknadsfrist: 10 oktober.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Taran Rai, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 10 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege (barnesykdommer)ved OUS kombinert med professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken (pediatri).

Kvinne- og barneklinikken (pediatri) Søknadsfrist: 14 oktober.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk A Søknadsfrist: 15 oktober.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag.

NAV Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag  Søknadsfrist: 15 oktober.