Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

Psykiatri - Divisjon psykisk helsevern  Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegevikariat i Bergen sentrum

Vikariat.  Knut Erik Emberland, BERGEN.

Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege faggruppe for nevropatologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 24 mai.

Gynekolog

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk.

Føde/gynekologisk seksjon, Stord sjukehus Søknadsfrist: 24 mai.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service .

Divisjon Medisinsk service  Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlege

Vikariat.  Steinkjer kommune, Dampsaga legesenter.

Vikariat i 100 % stilling Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering i Fysikalsk medisin og ReHabilitering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes .

Klinikk Kirkenes, Avdeling for rehabilitering Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 25 mai.

80% stilling som fastløna fastlege i Åseral kommune

Fast stilling.  Åseral kommune, ÅSERAL.

 Søknadsfrist: 25 mai.

80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune

Fast stilling.  Åseral kommune, Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune.

 Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Hjelset.

Avdeling for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal - Seksjon for akuttpsykiatri/ Seksjon for rehabilitering, Hjelset  Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege urologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Urologisk seksjon.

Kirurgisk avdeling BS  Søknadsfrist: 25 mai.

Kommunelege

Fast stilling.  Åmli kommune, ÅMLI.

 Søknadsfrist: 25 mai.

Fastlege på fastlønn i Notodden kommune

Fast stilling.  Notodden kommune, Legetjenester.

Notodden kommune skal opprette et kommunalt fastlegekontor samlokalisert med Notodden interkommunale legevakt. Vi har derfor ledig 3,5 fastlegestillinger.  Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege Øye

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Hode og Bevegelse klinikken .

Hode og Bevegelse klinikken Søknadsfrist: 25 mai.

Sykehjemslege ved Re helsehus

Fast stilling.  Re kommune, Re helsehus.

Fra 01.10.2015 (arkivsaksnr. 15/971)  Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering - Seksjon poliklinikk Molde .

Nevrologisk avdeling - Klinikk for rehabilitering - Seksjon poliklinikk Molde  Søknadsfrist: 25 mai.

Fastlegehjemmel Dalen legesenter

Bergen Kommune, Dalen legesenter - Etat for helsetjenester.

Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 26 mai.

Nyopprettet fastlegehjemmel Nesttun legekontor

Bergen Kommune, Nesttun legekontor - Etat for helsetjenester.

Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlege med listestorleik 540/kommuneoverlege 40 % - vikariat

Vikariat.  Giske kommune, VALDERØYA.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlegehjemmel / deleliste

Bergen Kommune, Årstad bydel - Etat for helsetjenester.

Årstad bydel - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 26 mai.

2 fastlegestillinger i Arendal kommune

Fast stilling.  Arendal kommune, Legegruppen Arendal.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Lillesand kommune, LILLESAND.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Overlege psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS .

Vesterålen DPS  Søknadsfrist: 26 mai.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 26 mai.

Overlege, Leder for livmorhalsprogrammet

Fast stilling.  Kreftregisteret, OSLO.

80-100%  Søknadsfrist: 26 mai.

Institusjonslege 50% stilling

Fast stilling.  Stiftelsen Karmsund ABR senter, AVALDSNES.

med mulighet for 100% etter avtale Søknadsfrist: 26 mai.

Ledig stilling som fastlege/ kommunelege

Fast stilling.  Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 26 mai.

100 prosent avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Bergen sentrum

Helse Vest RHF, Bergen sentrum.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Ledige fastlegehjemler (null-lister) i Lier kommune

Fast stilling.  Lier kommune, LIER.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Ledig deleliste

Fast stilling.  Søgne kommune, SØGNE.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, klinikk for thoraxkirurgi .

Klinikk for thoraxkirurgi Søknadsfrist: 26 mai.

Kommunal lege - 2 faste stillinger, 100 %

Fast stilling.  Ski kommune, Samhandlingsenheten.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Bedriftslege vikariat

Vikariat.  HMS GRUPPEN, BERGEN.

HMS GRUPPEN i Bergen søker vikarlege i 50-60%stilling  Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Skien.

Avdeling for arbeidsmedisin Søknadsfrist: 26 mai.

Seksjonsleder/ass.kommuneoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Seksjon for folkehelsearbeid.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Tre ass. kommuneoverleger

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Seksjon for folkehelsearbeid.

 Søknadsfrist: 26 mai.

1 nyopprettet og 1 etablert fastlegehjemmel ved Skreia legesenter

Østre Toten kommune, Skreia legesenter.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlegehjemmel, Storhamar legesenter

Hamar kommune, Storhamar legesenter.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Spesialist i hjertesykdommer

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Fastlegevikariat, Kragerø

Vikariat.  Hilde Røegh, KRAGERØ.

Søknadsfrist: 27 mai.

Lege

Fast stilling.  Vestvågøy kommune, Korttidsavdeling og KAD.

Korttidsavdeling og KAD, ref.nr. 15/1651 Søknadsfrist: 27 mai.

Kommuneleger

Fast stilling.  Lebesby kommune, Nordkyn legetjeneste.

 Søknadsfrist: 27 mai.

100% stilling som Helseleder i Tynset kommunes Helse og - omsorgsavdeling

Fast stilling.  Tynset kommune, Helse og - omsorgsavdeling.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Malvik kommune, Saksvik legekontor DA.

 Søknadsfrist: 28 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal Sjukehus.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 28 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderpsykiatrisk poliklinikk.

Alderpsykiatrisk poliklinikk, Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 28 mai.

Overlege og lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS.

 Søknadsfrist: 29 mai.

Lege

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Stovnerskogen.

 Søknadsfrist: 29 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 29 mai.

Kvalitetsrådgiver/helsefaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Stab, Fag og kvalitet .

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Stab, Fag og kvalitet  Søknadsfrist: 29 mai.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Øvre Romerike .

DPS Øvre Romerike  Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering med fortrinn

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 30 mai.

Spesialist i fys.med. og rehabilitering

Fast stilling.  Hokksund Rehabiliteringssenter AS, HOKKSUND.

To faste 100 % stillinger Søknadsfrist: 30 mai.

Fastlege og fastlege vikariat

Fast stilling.  Sogndal kommune, Sogndal Legesenter.

 Søknadsfrist: 30 mai.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, Flekkefjord Søknadsfrist: 31 mai.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Orkdal kommune, Helse.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Associate Professor of Pharmacology and Professor or Associate Professor of Pharmacology

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege - Gastoenterolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus Søknadsfrist: 31 mai.

Enhetsleder (overlege el. psykologspesialist)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri.

Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri Søknadsfrist: 31 mai.

Överläkare/Specialist till Kvinnokliniken

Fast stilling.  Region Kronoberg, VÄXJÖ.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlegestilling i endokrinologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikken.

 Søknadsfrist: 31 mai.

L.I.S, indremedisin

Midlertidig.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege i psykiatri

Vikariat.  Vestre Viken, Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Bærum.

1 års vikariat - BDPS Psykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 31 mai.

Langtidsvikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Gry Jerijervi, OSLO.

Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øre,- nese og halsavdelingen, Utdanningsseksjonen  Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Drammen DPS, Akuttseksjonen Søknadsfrist: 31 mai.

Til vår avdeling på Loland i Vennesla søkes Overlege / lege

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

Leger med og uten spesialitet oppfordres til å søke Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 31 mai.

PhD-student

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, The Norwegian PSC Research Center.

The Norwegian PSC Research Center  Søknadsfrist: 31 mai.

Kommuneoverleger og overlege

Fast stilling.  Trondheim kommune, miljørettet helsevern.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Postdoc

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, The Norwegian PSC Research Center.

The Norwegian PSC Research Center Søknadsfrist: 31 mai.

LiS, Utdanning for allmennpraktiker

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

KLINIKK FOR ØRE-NESE-HALS, KJEVE-OG ØYESYKDOMMER Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Vikariat.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, lunge- og allergiseksjonen Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering (B-gren)

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kar/thoraxkirurgisk avdeling.

Kar/thoraxkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege akuttkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - Seksjon akuttkirurgi  Søknadsfrist: 01 juni.

Do you want to work with emergency response in international operations?

Midlertidig.  Norges Røde Kors, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i hudsykdommer (id.nr. 10145)

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 juni.

Avdelingsoverlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering - fast

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Avdelingsoverlege/avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for geriatri - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering, medisinsk mikrobiologi

Midlertidig.  Fürst Medisinsk Laboratorium, Fürst Medisinsk Laboratorium.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Lege

Fast stilling.  Nøtterøy kommune, Helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Helsestasjon Søknadsfrist: 01 juni.

Doktorgradsstipendiat (lege)

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Forskningsmidler.

Forskningsmidler  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Vi søkjer overlege i 100% fast stilling frå 01.09.2015.  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege - KKT Ernæringspoliklinikken

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Rikshospitalet Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kvinneklinikken, Kristiansand .

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege ved Klinikk Sikkerheitspsykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus, avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 01 juni.

FASTLEGEVIKAR

Vikariat.  Ekholt legekontor, DILLING.

Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Avdeling for geriatri  Søknadsfrist: 01 juni.

Legevaktsjef og legevaktslege

Fast stilling.  Larvik kommune, LARVIK.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Fagrådgiver (50%) / Veilederkoordinator (20%)

Fast stilling.  SKIL a/s, Bergen.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, LILLEHAMMER.

100% fast stilling fra 1. september 2015 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege, spesialist i gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Gastrokirurgisk avdeling.

Gastrokirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 01 juni.

Lege helsestasjon Nøtterøy og Tjøme

Fast stilling.  Nøtterøy kommune, Helsestasjon og skolehelsetjeneste.

36 % fast stilling fra 17.08.2015 Søknadsfrist: 01 juni.

Leger 2 x 100% fast, Skien helsehus

Fast stilling.  Skien kommune, Skien helsehus.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll.

Enhet for øyeblikkelig hjelp 1, Reinsvoll Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr avd barne-og ungdomspsykiatri .

Phr avd. barne- og ungdomspsykiatri  Søknadsfrist: 02 juni.

Fastlege

Fast stilling.  Bø kommune, Bø Legesenter.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Klinikk for kirurgi, Avdeling for ØNH Søknadsfrist: 02 juni.

Avdelingsoverlege/avdelingssjef anestesi

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, anestesiavdelingen.

 Søknadsfrist: 02 juni.

VIKARIAT I ALLMENNPRAKSIS

Vikariat.  Siv Løge-Høiberget, LINDESNES.

Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege/spesialist i psykiatri100 % fast stilling

Fast stilling.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

Avdeling for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 02 juni.

Fastlegehjemmel

Nord-Aurdal kommune, Fagernes Legesenter.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi, Kristiansand Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege fast, samt LIS-vikariat

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, divisjon Lillehammer.

Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi  Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Divisjon Medisinsk service Søknadsfrist: 02 juni.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Primærhelsetjenester.

Seniorrådgiver – klassifisering og finansiering av helsetjenester  Søknadsfrist: 02 juni.

Trysil kommune har fra d.d. ledig 50 % fast stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Trysil kommune, helse- omsorgs- og sosialtjenesten.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Augeavdelinga - Klinikk for kirurgi Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege (seksjonsoverlege)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger.

St. Olavs Hospital - Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 03 juni.

Rådgiver/Seniorrådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, RELIS - Regionalt Legemiddelinformasjonssenter.

RELIS - Regionalt Legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst Søknadsfrist: 03 juni.

Fastlegehjemmel Hakadal Legekontor

Fast stilling.  Nittedal kommune, Enhet for helse.

Nittedal kommune Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, BILDE-BS Seksjon Bærum .

BILDE-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 03 juni.

Sjukeheimslege ved Sivdamheimen

Fast stilling.  Time kommune, Sivdamheimen.

 Søknadsfrist: 03 juni.

Engasjement for fastlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 03 juni.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Bildediagnostisk avdeling.

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 04 juni.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 05 juni.

Dekan ved Det medisinske fakultet

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

midlertidig tilsetting Søknadsfrist: 05 juni.

Vikart på Lambertseter i Oslo

Vikariat.  Svein Høegh Henrichsen, OSLO.

Søknadsfrist: 06 juni.

LEDIG FASTLEGEHEIMEL

Sund kommune, SKOGSVÅG.

2. gongs utlysning  Søknadsfrist: 07 juni.

LIS, anestesiologi

Midlertidig.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk.

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 07 juni.

Ledig 100 % vikariat som sykehjemslege i Halden kommune

Vikariat.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har et ledig 100 % vikariat som sykehjemslege i påvente av utlysning og fast ansettelse. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Vikariatet har en varighet på minimum 6 måneder med mulighet til forlengelse eller fast ansettelse. Søknadsfrist: 07 juni.

Assisterende fylkeslege x 2

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oppland, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Fastlege/ kommuneoverlege/ tilsynslege, saksnr. 15/446

Vikariat.  Sveio kommune, SVEIO.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege anestesiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Anestesi, intensiv og operasjon avd BS  Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

Seksjon nevrologi/slag, Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 07 juni.

Vi søker spesialist i allmennmedisin

Midlertidig.  NAV, BERGEN.

for spennende deltidsstilling i Hordaland fylke Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i utdanningsstilling

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisinske fag.

Farmakologisk og toksikologisk fortolkning Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Kirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 07 juni.

Avtalehjemmel i fastlegeordningen - Moelv legesenter

Fast stilling.  Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 07 juni.

Vikariat ved Lambertseter legesenter, Oslo

Vikariat.  Lambertseter legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege - Avdeling for patologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?  Søknadsfrist: 08 juni.

Seksjonsleder/overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

- Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 08 juni.

Ny avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Steinkjer kommune, Sannan legesenter.

Steinkjer kommune lyser nå ut en ny avtalehjemmel for fastleger Søknadsfrist: 08 juni.

Lege i spesialisering - 2 års stilling

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Lege i spesialisering – klinisk fordypningsstilling i hoftekirurgi

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Overlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100% fast stilling Søknadsfrist: 08 juni.

Legevaktsjef/sjukeheimslege

Fast stilling.  Voss kommune, Kommunalavdeling helse og omsorg.

Utfordrande og spanande oppgåver i ein framtidsretta kunnskapsorganisasjon Søknadsfrist: 08 juni.

Fastlegehjemmel i Holmestrand kommune

Holmestrand kommune, Holmestrand Medisinske Senter A/S.

 Søknadsfrist: 09 juni.

Ledig fastlegehjemmel

Haugesund kommune, Gard helsehus.

 Søknadsfrist: 09 juni.

Ledig fastlegehjemmel ved Heistad legekontor

Porsgrunn kommune, HEISTAD LEGEKONTOR.

 Søknadsfrist: 09 juni.

Vikariat i allmennmedisin, Asker

Vikariat.  Sverre Thorstensen, VOLLEN.

Søknadsfrist: 09 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 09 juni.

100 % fast avtalehjemmel for fastlege

Trysil kommune, Trysil legesenter.

Trysil legesenter Søknadsfrist: 09 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Danmarksplass Legesenter - Etat for helsetjenester.

Danmarksplass Legesenter Søknadsfrist: 09 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Gullgruven legekontor - Etat for helsetjenester.

Gullgruven legekontor Søknadsfrist: 09 juni.

Overlege mamma-endokrin

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar  Søknadsfrist: 09 juni.

Vikar for fastlege i Haram kommune

Vikariat.  Haram kommune, Helsetenester.

Haram kommune har ledig vikariat for fastlege frå dags dato til medio februar Søknadsfrist: 10 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juni.

Fastlegehjemmel i Klæbu

Klæbu kommune, Klæbu Legesenter AS.

 Søknadsfrist: 10 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for anestesi og intensivmedisin - Anestesiavdelingen - leger  Søknadsfrist: 10 juni.

Ledig fastlegehjemmel med driftstilskudd

Fast stilling.  Lenvik kommune, Finnsnes legekontor.

ved Finnsnes legekontor Søknadsfrist: 11 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevro -, Ortopedi og Rehabiliteringsklinikken.

 Søknadsfrist: 12 juni.

Fastlegevikariat 50% i Stavanger

Vikariat.  Kjersti Hodne, STAVANGER.

Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege i endokrinkirurgi

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege - gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand .

Kirurgisk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege, nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

Seksjon nevrologi/slag, Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Avdelingsdirektør

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk .

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk  Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus, Helse Fonna  Søknadsfrist: 14 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

KLINIKK FOR BILDEDIAGNOSTIKK  Søknadsfrist: 15 juni.

Praksisveiledere i allmennpraksis

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn.

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering, rotasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk/Klinikk for hjertemedisin/Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

 Søknadsfrist: 15 juni.

Radiolog - overlegestilling

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad.

Radiologisk Avdeling  Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege i medisinsk genetikk

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Medisinsk Genetisk Avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Stilling som sjukeheimsoverlege

Fast stilling.  Volda kommune, VOLDA.

 Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering, revmatologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

- Revmatologisk avdeling  Søknadsfrist: 15 juni.

Fastlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Dorthe Marie Borge, OSLO.

Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering, radiologi

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 15 juni.

Overleger og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk service.

Divisjon Medisinsk service - Avdeling for patologi, Lillehammer  Søknadsfrist: 16 juni.

Ledig stilling som overlege ved døgnenheten

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Tiller DPS .

Tiller DPS  Søknadsfrist: 16 juni.

Overleger psykiatri og TSB

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten DPS.

Psykisk helse- og rusklinikk - Salten DPS Søknadsfrist: 16 juni.

Lege i spesialisering / lege / legevikar

Midlertidig.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

 Søknadsfrist: 16 juni.

Ledig 100% langtidsvikariat i Asker

Vikariat.  Maria Therese Fanghol-Syvertsen, ASKER.

Søknadsfrist: 16 juni.

Vikariat 25 %

Vikariat.  Tove Borgen, OSLO.

Søknadsfrist: 16 juni.

Sommervikariat i fastlegepraksis Oslo

Vikariat.  Ellen Sofie Thorsen, OSLO.

Søknadsfrist: 17 juni.

100% veletablert fastlegehjemmel med driftstilskudd

Tønsberg kommune, migrasjonshelsetjeneste for Tønsberg mottak.

 Søknadsfrist: 17 juni.

Fastlegehjemmel 100 % vikariat Snertingdal Helsesenter

Gjøvik Kommune, Snertingdal Helsesenter.

 Søknadsfrist: 18 juni.

Vikariat psykiatri Horten

Vikariat.  Kim Augestad, HORTEN.

Søknadsfrist: 18 juni.

Fastlegestilling/deleliste og 1-2 års-vikariat for fastlege

Fast stilling.  Flora kommune, FLORØ.

 Søknadsfrist: 19 juni.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF.

- DPS Solvang, Kristiansand  Søknadsfrist: 19 juni.

Overlege i patologi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

 Søknadsfrist: 20 juni.

Allmennlege til vikariat i Oslo City Legesenter

Vikariat.  Oslo City Legesenter AS, OSLO.

Søknadsfrist: 20 juni.

Legevikariat i full stilling ved Ekeberg Legekontor, Oslo

Vikariat.  Ekeberg legekontor, OSLO.

Søknadsfrist: 20 juni.

PhD stipend og ett Post doc stipend

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros DPS .

innen psykiske traumer og PTSD i Helse Midt-Norge - Nidaros DPS  Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme døgnenhet.

DPS Strømme døgnenhet, Kristiansand  Søknadsfrist: 21 juni.

Stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser .

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser  Søknadsfrist: 21 juni.

Sjukeheimslege og kommunelege/fastlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

 Søknadsfrist: 22 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum .

Avdeling for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum  Søknadsfrist: 23 juni.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Egersund

Helse Vest RHF, Egersund.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Drammen DPS, Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 23 juni.

Arendal kommune utlyser stilling for kommuneoverlege og for sykehjemslege

Fast stilling.  Arendal kommune, ARENDAL.

 Søknadsfrist: 23 juni.

100% avtalehjemmel i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, HAMAR.

Hamar Søknadsfrist: 23 juni.

100 % avtaleheimel i psykiatri i Bergensområdet

Helse Vest RHF, Bergensområdet.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Overlege i anestesiologi

Fast stilling.  Betanien Hospital, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 23 juni.

100 prosent avtaleheimel i fordøyelsessjukdomar i Egersunde

Helse Vest RHF, Egersund.

 Søknadsfrist: 23 juni.

AVTALE-TIL GRUPPEPRAKSIS/PARTNERSKAP

Fast stilling.  Smertemedisinsk institutt, OSLO.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Fastlege

Fast stilling.  Hemne kommune, Hemne Legesenter på Kyrksæterøra.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Ledig fastlegehjemmel ved Kolbu legesenter

Østre Toten kommune, LENA.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Dalen legesenter - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Eidsvåg legekontor - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Fastlege i Gloppen kommune

Fast stilling.  Gloppen kommune, SANDANE.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Ryggkirurg

Fast stilling.  Västra Götlandsregionen, NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Ortopedkliniken.

 Søknadsfrist: 24 juni.

Fastlegevikariat Fredrikstad 100%

Vikariat.  Ragnhild Risnes, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 30 juni.

Overlege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS  Søknadsfrist: 30 juni.

Psykologspesialist/overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Poliklinikk Lian .

Bup - poliklinikk Lian Søknadsfrist: 30 juni.

Lege i spesialisering i nukleærmedisin

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 juni.

Kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Tysfjord kommune, Helse- og omsorgsetaten.

Helse- og omsorgsetaten Søknadsfrist: 06 juli.

Fastlegevikariat, Kragerø Legesenter

Vikariat.  Anne Solheim Bentzen, KRAGERØ.

Søknadsfrist: 06 juli.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 13 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 09 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Allmennlege 100 % fast stilling - privat medisinsk senter

Fast stilling.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 01 september.