Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 23 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Psykisk helse og rusbehandling.

Psykiatrisk Fylkesavdeling  Søknadsfrist: 23 april.

Sjukeheimslege, sommarvikar

Vikariat.  Time kommune, Sivdamheimen.

 Søknadsfrist: 23 april.

Overlege Nord

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvarets sanitet (FSAN), Sessvollmoen.

Ved kontor for allmennhelsetjeneste er det stilling ledig som Overlege Nord for yrkestilsetting.  Søknadsfrist: 23 april.

Lege i spesialisering innan auge-faget, vikariat

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 23 april.

Lege i spesialisering - Enhet medisinske leger

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, medisinsk avdeling .

Kirkenes - medisinsk avdeling Søknadsfrist: 23 april.

LEDIG FASTLEGEHJEMMEL

Fast stilling.  Lyngen kommune, LYNGSEIDET.

 Søknadsfrist: 23 april.

Overleger / avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Skien, Porsgrunn.

Enhet for Bryst- og Endokrinkirurgi, Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 23 april.

Sykehjemslege - sommervikar

Vikariat.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 23 april.

Ledig vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Roar Pedersen, ÅLESUND.

Søknadsfrist: 24 april.

Legevikar, LSR nr. 6206

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

Avdeling barnehabilitering, Østerlide Søknadsfrist: 24 april.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 24 april.

Ledig deleliste ved Legekontorene Centrum

Randaberg kommune, RANDABERG.

 Søknadsfrist: 24 april.

Overlegevikariat

Vikariat.  Akershus universitetssykeh HF, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Grorud Søknadsfrist: 24 april.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Lungeseksjonen - Medisinsk avdeling, Kristiansand .

Lungeseksjonen - Medisinsk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 24 april.

FASTLEGEHJEMLER I BYDEL ULLERN

Oslo kommune Bydel Ullern, OSLO.

 Søknadsfrist: 24 april.

Overlege / lege

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

100 % fast stilling i Skien Søknadsfrist: 24 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for gyn-, uro- og mammapatologi.

KDI medfaglig enhet for gyn- og mammapat Søknadsfrist: 25 april.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, Seksjon Helse.

50 % fast stilling Søknadsfrist: 25 april.

Spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, rehabliteringsavdeling nevrologi  Søknadsfrist: 25 april.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, rehabiliteringsavdeling nevrologi  Søknadsfrist: 25 april.

SYKEHJEMSLEGE

Fast stilling.  Melhus kommune, MELHUS.

80-100 % Søknadsfrist: 25 april.

Lege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Medisin .

grenspesialisering i geriatri Søknadsfrist: 25 april.

Lege

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

(grenspesialisering i geriatri) Søknadsfrist: 25 april.

PhD-stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling.

Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet Søknadsfrist: 25 april.

LIS-lege, LSR-nr. 5491 og 7997

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 25 april.

Overlege, spesialist i psykiatri, LSR-nr. 5406

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 25 april.

Overlege i psykiatri, LSR-nr. 6449

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 25 april.

OVERLEGE

Fast stilling.  Helse Førde, Psykiatrisk klinikk.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 26 april.

LEGE I SPESIALISERING

Fast stilling.  Helse Førde, Psykisk Helsevern.

 Søknadsfrist: 26 april.

Vikariat i hjemmel med mulighet for overtagelse

Vikariat.  Apotekgården Legesenter, ÅRNES.

Søknadsfrist: 26 april.

Overlege/forsker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, ME/CFS-Senteret.

Medisinsk klinikk ME-senteret Søknadsfrist: 27 april.

Lege i utdanningsstilling

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisinske fag.

Farmakologisk og toksikologisk fortolkning Søknadsfrist: 27 april.

Fastlegevikariat - Bærum

Vikariat.  Frode Emil Frøyland, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 27 april.

Overlegestillinger/lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 27 april.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

6 måneder vikariat med mulighet for forlengelse  Søknadsfrist: 27 april.

Leger i spesialisering (LIS)

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 27 april.

Spesialist i psykiatri / klinisk psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering, Seksjon voksenhabilitering .

100 % fast stilling ved Seksjon voksenbehandling Søknadsfrist: 27 april.

Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri .

 Søknadsfrist: 27 april.

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, BUP Sandnessjøen.

BUP Sandnessjøen  Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

 Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering, revmatologi Id.nr: 12385

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 27 april.

Overlegestilling i indremedisin og kardiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 27 april.

Leder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Lipidklinikken.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier ved Lipidklinikken  Søknadsfrist: 27 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk seksjon .

Alderspsykiatrisk seksjon  Søknadsfrist: 27 april.

Fastlegeheimel i Bømlo kommune

Fast stilling.  Bømlo kommune, Helsetenester.

Fastlegeheimel – privat drift Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Nevrologisk avdeling - Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Josefinesgate DPS.

Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 28 april.

Enhetsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, Poliklinikk allmennpsykiatri  Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for psykisk helsevern barn og unge - Poliklinikken (BUP) Ålesund.

Poliklinikken BUP, Ålesund Søknadsfrist: 28 april.

Nyoppretta legeheimel

Fast stilling.  Førde kommune, Førde legesenter .

 Søknadsfrist: 29 april.

Sommervikariat i allmennpraksis sentralt i Sandvika

Vikariat.  Løkketangen fastlegekontor, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 29 april.

Legevikar

Vikariat.  Akershus universitetssykeh HF, Palliativt senter, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for alderspsykiatri - poliklinikk  Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overleger

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Anestesiavdelingen.

- Anestesi / Akuttmedisin / Intensivtransport Søknadsfrist: 29 april.

100% avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, MOSS.

Moss Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

30% avtalehjemmel - seniorpolitikk - øye

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 29 april.

100% avtalehjemmel i gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 29 april.

40% avtalehjemmel - seniorpolitikk - psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, LARVIK.

Larvik Søknadsfrist: 29 april.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen kommune

Bergen Kommune, BERGEN.

Bergenhus bydel Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Avdeling for samfunnsmedisin.

avdeling for samfunnsmedisin Søknadsfrist: 29 april.

KOMMUNELEGE

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

Fast stilling Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

40% avtalehjemmel - seniorpolitikk - psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Arendal Søknadsfrist: 29 april.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Tysvær kommune, Aksdal senter legekontor.

 Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Søknadsfrist: 29 april.

LEDIG FASTLEGEHJEMMEL

Frogn kommune, DRØBAK.

 Søknadsfrist: 29 april.

50 prosent avtaleheimel i augesjukdomar ved Sotra Øyeklinikk

Helse Vest RHF, STRAUME.

Fjell kommune utanfor Bergen Søknadsfrist: 29 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 4444 Søknadsfrist: 29 april.

Seksjonsoverlege

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum.

 Søknadsfrist: 29 april.

2014-048 - Ledig fastlegehjemmel og 2014-049 - Vikariat fastlege

Fast stilling.  Rana kommune, MO I RANA.

Ytteren legesenter og Selfors legesenter Søknadsfrist: 29 april.

Fastlegeliste i Brattvåg

Fast stilling.  Haram kommune, Helsetenester.

Haram kommune har ei ledig fastlegeliste og eventuelt vikariat frå 15.06.14. 2. gongs utlysing.  Søknadsfrist: 30 april.

Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

LSR nr. 4212 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin .

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 20961 Søknadsfrist: 30 april.

Fastlegeavtale - ny hjemmel

Oslo kommune Bydel Frogner, FASTLEGENE Colosseum.

0-liste ved FASTLEGENE Colosseum Søknadsfrist: 30 april.

Lege

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Kreftavdelinga.

Palliativt team  Søknadsfrist: 30 april.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvarets sanitet (FSAN) .

Forsvarets sanitet har 2 ledige stillinger som UVB Dykkerlege med tjenestested Haakonsvern.  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS.

Klinikk Psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS Søknadsfrist: 30 april.

SJUKEHEIMSLEGE

Vikariat.  Ørsta kommune, ØRSTA.

80 % VIKARIAT VED ØRSTAHEIMEN LEDIG Søknadsfrist: 30 april.

Overlege / lege

Fast stilling.  Borgestadklinikken - Blå Kors Sør, SKIEN.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 30 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 21076 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 21077 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege / lege

Fast stilling.  Borgestadklinikken - Blå Kors Sør, ØVREBØ.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 30 april.

Vikariat som assisterande fylkeslege

Vikariat.  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Helse- og sosialavdelinga.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Jeløy Kurbad, MOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 30 april.

Ledig fastlegehjemmel

Nord-Aurdal kommune, FAGERNES.

 Søknadsfrist: 30 april.

ID 827 - Fastlege v/Legehuset AS, Hokksund

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, HOKKSUND.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidarsos DPS .

 Søknadsfrist: 30 april.

Kommunelege i Sykkylven, vikariat

Vikariat.  Sykkylven kommune, SYKKYLVEN.

 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS  Søknadsfrist: 30 april.

Fast 100 % stilling som Overlege i Gastro

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund sjukehus.

Spesialist i Urologi - Kristiansund sjukehus Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Senter for psykisk helse Nord-Troms.

Senter for psykisk helse Nord-Troms Søknadsfrist: 30 april.

Lege, sommervikariat

Vikariat.  Tønsberg kommune, TØNSBERG.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege, LSR-nr. 13097

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for hovud/hals.

 Søknadsfrist: 30 april.

Fastlegehjemmel med deleliste/vikariat fra d.d.

Larvik kommune, LARVIK.

Arkivsaknr.: 14/1882 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken Kristiansand  Søknadsfrist: 30 april.

1 års vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Gunn Marit Daaland, KRISTIANSAND S.

Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øyeavdelingen - Ullevål Søknadsfrist: 01 mai.

Øre-nese-hals-spesialist

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS.

søkes til Aleris sykehus i Oslo Søknadsfrist: 02 mai.

Spesialist i ortopedi

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS, Trondheim.

søkes til Aleris sykehus i Trondheim Søknadsfrist: 02 mai.

Fastlege

Nedre Eiker kommune, SOLBERGELVA.

Eiker Legekontor, Solbergelva Søknadsfrist: 02 mai.

Sykehjemsleger 100% og 50%

Fast stilling.  Oppegård kommune, Pleie og omsorg.

 Søknadsfrist: 02 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk, Bodø.

Medisinsk stab Søknadsfrist: 02 mai.

Lege i Spesialisering, B-gren

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

LSR nr. 13561 Søknadsfrist: 02 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ullevål eller Radiumhospitalet.

Avdeling for medisinsk biokjemi - Rikshospitalet, Ullevål eller Radiumhospitalet Søknadsfrist: 02 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Follo DPS Døgn.

Follo DPS Døgn  Søknadsfrist: 04 mai.

Klinikksjef

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk, Bodø.

Medisinsk klinikk, Bodø  Søknadsfrist: 04 mai.

Viakriat i fastlegestilling

Vikariat.  Mahsa G.Mahmoodzadeh, SKEDSMOKORSET.

Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Habiliteringsavdelingen .

Habiliteringsavdelingen  Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering LSR-nr. 8773

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege i barnekreft- og ØNH-patologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnkreft-, ØNH-, sarkom-, hemato- og nevropatologi, Rikshospitalet.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Enhet for barneradiologi, seksjon for Radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin. Søknadsfrist: 05 mai.

Generalsekretær

Fast stilling.  Norsk pasientforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Fast stilling for Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hospice Sangen, Hamar .

indremedisin Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Klinikk for diagnostikk, Avdeling for radiologi - Molde sjukehus Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 05 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Aurskog-Høland kommune, AURSKOG.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Medisinsk avdeling, Enhet medisinske leger  Søknadsfrist: 06 mai.

Etatsoverlege

Fast stilling.  Sykehjemsetaten i Oslo kommune, OSLO.

Stabsstilling uten linjeansvar - rapporterer til etatsdirektør Søknadsfrist: 06 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Øyer kommune, ØYER.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Avdeling for kompleks epilepsi, Seksjon for barn og unge med epilepsi .

Seksjon for barn og unge med epilepsi Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 07 mai.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg distriktspsykiatriske senter.

Kongsberg DPS Søknadsfrist: 07 mai.

Lege i spesialisering, fordypning

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

 Søknadsfrist: 07 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, GREÅKER.

 Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for muskel-skjelett, Ullevål .

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for muskel-skjelett, Ullevål Søknadsfrist: 07 mai.

Gynekolog søkes til Aleris i Stavanger

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS, Stavanger.

 Søknadsfrist: 07 mai.

Allmennlege søkes til Aleris i Stavanger

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS, Stavanger.

 Søknadsfrist: 07 mai.

Daglig leder

Fast stilling.  SKIL AS, Senter for kvalitet i legekontor .

Den norske legeforening  Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege anestesi

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon akuttmottak og anestesi.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, BUPA Ungdomsseksjonen Bjerketun.

BUPA Ungdomsseksjonen Bjerketun Søknadsfrist: 08 mai.

Ass. Medisinsk redaktør

Vikariat.  Tidsskrift for Den norske legeforening, Redaksjonen.

vikariat Søknadsfrist: 09 mai.

Gynekolog i inntil 100% stilling

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS, Bergen.

søkes til Aleris Helse i Bergen Søknadsfrist: 09 mai.

KOMMUNELEGE II

Fast stilling.  Nissedal kommune, TREUNGEN.

100 % stilling – ID 326 Søknadsfrist: 09 mai.

Overlege

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Operasjons- og intensivklinikken.

Opin-akuttmedisinsk klinikk, delt overlegestilling Søknadsfrist: 09 mai.

Lege i spesialisering, LSR-nr. 5338

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk .

 Søknadsfrist: 09 mai.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Mikrobiologi og smittevern .

Mikrobiologi og smittevern Søknadsfrist: 10 mai.

SOMMERLEGEVAKT SANDEFJORD

Midlertidig.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 10 mai.

B-grein stilling i Infeksjonsmedisin, LSR-nr. 5220

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 mai.

B-grein Hematologi, LSR-nr. 12992

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Vikar i privatpraksis, psykiatrihjemmel i Oslo

Vikariat.  Anne Christine Østrem, OSLO.

Søknadsfrist: 10 mai.

Kommunelege

Fast stilling.  Høylandet kommune, HØYLANDET.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 11 mai.

L.I.S. i nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slagseksjon .

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinskfaglig seksjon.

Medisinskfaglig seksjon, Avdeling for farmakologi  Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken - Radiumhospitalet.

Avdeling for gynekologisk kreft - Radiumhospitalet Søknadsfrist: 11 mai.

Lege - Kommunal øyeblikkelig hjelp

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Lokalmedisisnke tjenester.

Valhalla korttidssykehjem - 2 stillinger Søknadsfrist: 11 mai.

Legevaktlege natt

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Kristiansand legevakt.

Kristiansand legevakt Søknadsfrist: 11 mai.

Lege i spesialisering Psykiatri, 14 stillingar

Fast stilling.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

100 % fast stilling i vaktfri tjeneste Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege i psykiatri voksenpsykiatrisk poliklinikk 100 %

Fast stilling.  Hospitalet Betanien, BERGEN.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Hudlege i 100% stilling

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS, Trondheim.

søkes til Aleris i Trondheim Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Follo DPS - Tidlig intervenering og rehabilitering (TIRe).

Follo DPS - Tidlig intervenering og rehabilitering (TIRe) Søknadsfrist: 11 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

 Søknadsfrist: 11 mai.

Psykiater/psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Smertepoliklinikken, Ottestad.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Divisjon psykisk helsevern.

TIRe Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

B-gren fordøyelsessykdommer  Søknadsfrist: 12 mai.

SYKEHJEMSLEGE I 100 % STILLING

Fast stilling.  Aurskog-Høland kommune, Sektor Helse og rehabilitering.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Bærum kommune, Medisinsk senter Fornebu.

Deleliste - Medisinsk senter Fornebu Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlegevikariat ledig fra 19.05.14

Vikariat.  Khakan Altaf Chaudhry, MJØNDALEN.

Søknadsfrist: 12 mai.

Kommuneoverlege og Fastlege

Fast stilling.  Steigen kommune, LEINESFJORD.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege Anestesiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon somatikk.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Anestesi og Intensivavdeling.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Psykiater/overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Volda sjukehus, DPS Søre Sunnmøre døgnseksjon Søknadsfrist: 13 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Volda sjukehus, DPS Søre Sunnmøre døgnsseksjon Søknadsfrist: 13 mai.

Specialistläkare/Överläkare

Fast stilling.  Västra Götlandsregionen, GÖTEBORG.

med inriktning mot ryggmärgsskadevård Søknadsfrist: 13 mai.

Kommuneoverlege 50 %

Fast stilling.  Tromsø Kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Byrådsavdeling for helse og omsorg  Søknadsfrist: 13 mai.

Vikariatstilling i allmennpraksis med mulighet for kjøp av praksis

Vikariat.  Peter Setsaas, OPPDAL.

Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk.

Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk Søknadsfrist: 13 mai.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Fast 100 % stilling ved Akuttmedisinsk avdeling fra 01.09.14 Søknadsfrist: 13 mai.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 14 mai.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykeh HF, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 14 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bærum kommune, Østerås legekontor.

Østerås legekontor Søknadsfrist: 14 mai.

60 til 80 % stilling som kommunelege

Fast stilling.  Forsand kommune, FORSAND.

 Søknadsfrist: 14 mai.

Bedriftslege

Fast stilling.  Oslo HMS-senter, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 mai.

Lege i spesialisering x 3

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 15 mai.

Spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Blå Kors Øst AS, Behandling.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Vikariat fastlegeliste i Haram kommune

Vikariat.  Haram kommune, Helsetenester.

Haram kommune har ei ledig fastlegeliste, og dersom den nye fastlegen ikkje kan starte frå 15.06.14 blir det ledig vikariat frå same dato. Søknadsfrist: 15 mai.

To ledige kommunale fastlønnsstillinger: 100 % og 80 %

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Ledig vikariat i allmennlegepraksis ved Larvik kommune.

Vikariat.  Susan Hisanawi, LARVIK.

Søknadsfrist: 15 mai.

Lege i grenspesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

Hjertemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 16 mai.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk - Trondheim og Orkdal Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 18 mai.

FASTLEGEVIKARIAT

Vikariat.  Linn Hatteland, AKSDAL.

Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 19 mai.

Ledig stilling som fastlege/kommunelege

Fast stilling.  Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avd. for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum  Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 20 mai.

SPESIALIST I NEVROLOGI

Fast stilling.  MS-Senteret Hakadal AS, HAKADAL.

FAST 50 % STILLING MED MULIGHET FOR UTVIDELSE Søknadsfrist: 20 mai.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 20 mai.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Øye avdelingen, Lillehammer Søknadsfrist: 20 mai.

Fastlegehjemmel

Mandal kommune, MANDAL.

Spiggeren legesenter, Mandal Søknadsfrist: 20 mai.

2 ledige fastlegehjemler i Sandefjord

Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Cataract-kirurg

Fast stilling.  Sandvika Øyelegesenter, SANDVIKA.

med egen avtale søkes Søknadsfrist: 20 mai.

Ledig fastlegehjemmel, Cort Piil Helsesenter

Bergen Kommune, BERGEN.

Bergenhus bydel Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege, spesialist i psykiatri. LSR-nr. 5407

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling stemning.

 Søknadsfrist: 20 mai.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Stavanger

Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 20 mai.

LIS nevrologi (vikariat)

Vikariat.  Helse Førde, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nord-Aurdal kommune, FAGERNES.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Vikariat i allmennpraksis sentralt i Larvik

Vikariat.  Lars Krogh, LARVIK.

Søknadsfrist: 20 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Finnøy kommune, FINNØY.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Drammen DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 23 mai.

Ledig fastlegehjemmel i Birkenes kommune

Birkenes kommune, BIRKELAND.

 Søknadsfrist: 23 mai.

ETABLERT FASTLEGEHJEMMEL VED BRYGGEN MEDISINSKE SENTER

Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

 Søknadsfrist: 23 mai.

Fastlege med driftstilskudd

Fast stilling.  Sørreisa kommune, Dyrøy og Sørreisa legetjeneste .

Legekontoret Stakkevold AS  Søknadsfrist: 25 mai.

100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

 Søknadsfrist: 25 mai.

Spesialist i Øyesykdommer

Helse Nord RHF, Øyesykdommer.

100 % avtalehjemmel for spesialist i Øyesykdommer Lakselv, evt. Karasjok Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling, vikariat i 1 år Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege/Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Psykisk helsevern og rus.

 Søknadsfrist: 25 mai.

Doktorgradsstipendiat (lege), fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Forskningsavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 27 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund.

Avdeling for distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen, Arendal/Kristiansand.

Øyeavdelingen, Arendal/Kristiansand Søknadsfrist: 27 mai.

2 Fastlegehjemler

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, OSLO.

Oslo kommune, Bydel Grünerløkka Søknadsfrist: 27 mai.

Kardiolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege, 100 % st. fast

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 21399 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege - voksenpsykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS nordre Østfold.

DPS nordre Østfold - Ambulant akutteam Moss  Søknadsfrist: 01 juni.

Klinikkdirektør

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eigersund kommune, EIGERSUND.

 Søknadsfrist: 03 juni.

En overlege og 3 LiS-stillinger

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk service.

 Søknadsfrist: 03 juni.

100 % avtaleheimel

Fast stilling.  Helse Vest RHF, BERGEN.

revmatologi i Bergen Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege i faggruppe for nevropatologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 10 juni.