Legestillinger i Vikna kommune

Vikna kommune, RØRVIK.

 Søknadsfrist: 26 januar.

2 stillinger som lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Enhet for avgiftning. Sanderud  Søknadsfrist: 26 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 26 januar.

Lege i allmennpraksis

Vikariat.  Oslo Medisinske senter, OSLO.

Vikariat i 100 % stilling Søknadsfrist: 26 januar.

Lege i spesialisering 100 % utdanningsstilling i Allmennpoliklinikk

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS).

Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

DPS Kongsvinger - poliklinikken Søknadsfrist: 27 januar.

Urolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

Ringerike sykehus  Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

VPP Kirkenes  Søknadsfrist: 27 januar.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for psykosomatisk medisin.

Klinikk for psykosomatisk medisin, Seksjon for konsultasjonspsykiatri  Søknadsfrist: 27 januar.

Sykehjemslege ved Ryen helsehus - Oslo

Fast stilling.  Ryenhjemmet - Sykehjemsetaten, OSLO.

100 % fast stilling, samt 80 % vikariat Søknadsfrist: 27 januar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

 Søknadsfrist: 27 januar.

Overlege LSR-nr. 14095

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS .

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS  Søknadsfrist: 27 januar.

Ledig fast 100 % stilling som kommunelege

Fast stilling.  Åmli kommune, ÅMLI.

 Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 27 januar.

Fastlege i Gloppen kommune

Fast stilling.  Gloppen kommune, SANDANE.

 Søknadsfrist: 28 januar.

Overlege/spesialist i onkologi

Vikariat.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus.

Medisinsk avdeling, Kreft poliklinikk leger BS Søknadsfrist: 28 januar.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 29 januar.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Marianne Heier Nappen, BRANDBU.

Søknadsfrist: 30 januar.

Fastlegevikariat Arkaden Legesenter

Vikariat.  Yngvild Stokke, OSLO.

Søknadsfrist: 30 januar.

Lege i spesialisering, revmatologi

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Consultant Psychiatrists

Fast stilling.  NHS Grampian, North East Scotland.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Øya helsehus, overlege/lege

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege (seksjonsoverlege)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 30 januar.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Ullensaker kommune, JESSHEIM.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Deltidslege - Allmennlegevakten

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, OSLO.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege/spesialist i nevrologi eller fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Søknadsfrist: 30 januar.

Vikar for overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus og avhengighetsbehandling, Seksjon rusakuttmottak og avgiftning, Rusakuttmottak  Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege/spesialist i nevrologi eller fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Søknadsfrist: 30 januar.

Sykehjemslege Linåkertunet Bo og Rehabilitering

Fast stilling.  Ringebu kommune, FÅVANG.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk D.

DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk D  Søknadsfrist: 30 januar.

Nyopprettet faslegehjemmel

Fast stilling.  Ringebu kommune, FÅVANG.

Ved Ringebu Helsesenter Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege barnekreft og blodsykdommer

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 31 januar.

Fastlegepraksis m/veiledning av turnuslege vurderes utleid ut 3-6 mnd

Vikariat.  Tore Olai Høghjelle, VINTERBRO.

Søknadsfrist: 31 januar.

Spesialist med driftsavtale, psykiatri

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

100 % hjemmel i Molde  Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 31 januar.

Senior Consultant / Adjunct Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo .

Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo Søknadsfrist: 31 januar.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, Lødingen legesenter.

Lødingen Legesenter Søknadsfrist: 31 januar.

LiS innan psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Kommuneoverlege 100 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Aleris sykehus i Oslo søker erfaren Gastroenterolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Aleris sykehus i Oslo søker spesialist i plastikkirurgi

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 januar.

ØYELEGE

Fast stilling.  Blepharo Øyeklinikk, SANDNES.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Avdelingsleder/professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 31 januar.

Kommuneoverlege/fastlegehjemmel

Fast stilling.  Rana kommune, MO I RANA.

Rana kommune/Sentrum legegruppe Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for intervensjon og diagnostikk.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund, seksjon Molde Søknadsfrist: 31 januar.

LEDIG 11 MND. VIKARIAT I FASTLEGEHEIMEL

Vikariat.  Lom kommune, LOM.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Vikariat i allmennpraksis.

Vikariat.  Anne Lise Bangstad, VERDAL.

Søknadsfrist: 31 januar.

LiS B-gren i geriatri (2 år)

Midlertidig.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Medisinsk klinikk .

 Søknadsfrist: 31 januar.

LIS-lege ved Betanien DPS

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Betanien DPS.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege i håndkirurgi

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevro- og ortopediklinikken.

Nevro- og ortopediklinikken, Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 31 januar.

Vikariat - lege/ overlege

Vikariat.  Bergen Røde Kors Sykehjem, BERGEN.

Vikariat som lege 02.03. - 31.12.2015 Søknadsfrist: 31 januar.

Leder for voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

100 % stilling Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for anestesileger .

Avdeling for anestesileger  Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret .

Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret .

Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret  Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret .

Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret  Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Revmatologisk avdeling .

ved Revmatologisk avdeling  Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon Søknadsfrist: 31 januar.

Research Biostatistician (50%)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institute of Health and Society.

Institute of Health and Society Søknadsfrist: 01 februar.

Kommunelege II 100 %

Fast stilling.  Tysnes kommune, UGGDAL.

 Søknadsfrist: 01 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter i Mosjøen.

Helgelandssykehuset Mosjøen Søknadsfrist: 01 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kvinesdal kommune, Kvinesdal legesenter.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Overleger

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for bakteriologi.

Seksjon for bakteriologi - Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 01 februar.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Stamina, Nimi.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege - spesialist i ortopedi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Ortopedisk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 01 februar.

Helsehuset Indre Østfold, Overlege/Lege

Fast stilling.  Helsehuset Indre Østfold, Allmenmedisin.

Fagansvarlig Overlege, Overlege og akuttlege Søknadsfrist: 01 februar.

Til vår avdeling på Loland i Vennesla søkes overlege / lege

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

Leger med og uten spesialitet oppfordres til å søke Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege/Lege LIS

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Konservativ ortopedi - Raskere Tilbake.

Konservativ ortopedi - Raskere tilbake - Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Søknadsfrist: 01 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Søknadsfrist: 01 februar.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Kirurgiske leger Sandnessjøen Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter Søknadsfrist: 01 februar.

Onkolog/overlege med interesse for onkologi

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for kreft, palliasjon og blodsykdommer .

Avdeling for kreft, palliasjon og blodsykdommer  Søknadsfrist: 01 februar.

Langtidsvikariat i trivelig praksis i Gjerdrum

Vikariat.  Mona Kjeldsberg, GJERDRUM.

Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Søknadsfrist: 01 februar.

Vikariat fastlege

Vikariat.  Hov legesenter, HOV.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Lege til bedriftshelse og HMS tjenester

Fast stilling.  Medisinsk Senter AS, SANDVIKA.

 Søknadsfrist: 02 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Distriktstpsykiatrisk Senter.

Distriktstpsykiatrisk Senter - Haldenklinikken, post 2  Søknadsfrist: 02 februar.

Enhetsleder

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS, Raskere tilbake poliklinikk Søknadsfrist: 02 februar.

Avtalespesialist i indremedisin, lungesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 02 februar.

Avtalespesialist i hud

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 02 februar.

Vikariat for fastlege

Vikariat.  Finn Waaler, OSLO.

Søknadsfrist: 02 februar.

Fastlegehjemmel, 1 stilling

Sunndal kommune, Helse- og barneverntjenesten.

Sunndal Legesenter DA  Søknadsfrist: 02 februar.

Sykehjemslege 60 %

Fast stilling.  Nedre Eiker kommune, Bråta bo og aktivitetssenter.

Bråta bo- og aktivitetssenter, Mjøndalen Søknadsfrist: 02 februar.

Overlege (barne- og ungdomspsykiatri)

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

BUP Oslo Nord  Søknadsfrist: 02 februar.

Lege i spesialisering (Radiologi)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 02 februar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten DPS .

Salten distriktspsykiatriske senter  Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege i plastikkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk.

KMD Klinikk for medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 03 februar.

Fastlegeavtale for allmenpraktiserende lege

Stange kommune, Romedal Legesenter.

Romedal Legesenter ledig fra 01.08.15 Søknadsfrist: 03 februar.

LIS - onkologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk.

Kreftpoliklinikken Søknadsfrist: 03 februar.

Fastleger

Fast stilling.  Nedre Eiker kommune, HELSEHUSET LEGEKONTOR DA, MJØNDALEN.

Ved v/helsehuset legekontor DA - Mjøndalen Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 03 februar.

Fastlege med listestorleik ca. 1000

Fast stilling.  Giske kommune, Giske legekontor.

Kommunalt arbeid 10,67 % stilling Søknadsfrist: 03 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Malvik kommune, Hommelvik legekontor.

 Søknadsfrist: 03 februar.

Overlegestilling i endokrinologi

Midlertidig.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

Engasjement for 1 år, ledig frå 1. mars 2014 Søknadsfrist: 03 februar.

Fastlege, Bydel St. Hanshaugen

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, Helse- og miljøseksjonen.

 Søknadsfrist: 03 februar.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk ØNH

Helse Sør-Øst RHF, ASKER.

Asker Søknadsfrist: 03 februar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 04 februar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 04 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset .

Avdeling Brøset Søknadsfrist: 04 februar.

Overlege fast stilling

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Betanien rehabilitering og sykehjem.

 Søknadsfrist: 04 februar.

Avtaleheimel fastlege

Fast stilling.  Sykkylven kommune, SYKKYLVEN.

 Søknadsfrist: 05 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Follo, TiRe Søknadsfrist: 05 februar.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Lillehammer legesenter, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 05 februar.

Overlege i medisinsk genetikk

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Medisinsk genetisk avdeling Søknadsfrist: 06 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, BUP Notodden.

BUP Notodden  Søknadsfrist: 06 februar.

Kommuneoverlege/medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 06 februar.

Allmennlege

Fast stilling.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 06 februar.

Fylkeslege/Avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Finnmark, VADSØ.

 Søknadsfrist: 06 februar.

Fastlegevikariat Fana legekontor - Bergen

Vikariat.  Camilla Hovig, FANA.

Søknadsfrist: 06 februar.

Overlege

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 06 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 februar.

LIS - ortopedi

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Volda sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Volda sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Karkirurgi.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

KOMMUNEOVERLEGE

Vikariat.  Vadsø kommune, Vadsø helsesenter.

Svangerskapsvikariat Søknadsfrist: 08 februar.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kvinneklinikken.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Fastlegevikar på Oslo-vest.

Vikariat.  Therese Kilvær, OSLO.

Søknadsfrist: 08 februar.

Overlege i bryst- og endokrinkirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering  Søknadsfrist: 08 februar.

Fastlege ved Lunde helsesenter

Vikariat.  Nome kommune, Lunde helsesenter.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

Barne- og ungdomsavdelingen Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft,-kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Kreft,-kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 08 februar.

Vikariat Fastlegepraksis

Vikariat.  Bjørg Kanestrøm Holmen, OS.

Søknadsfrist: 09 februar.

Consultant

Fast stilling.  Region Hovedstaden Rigshospitalet, Cleft Lip, Palate and Craniofacial Surgery Section.

 Søknadsfrist: 09 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Diagnostisk klinkk.

Diagnostisk klinkk, Røntgenavd. Søknadsfrist: 09 februar.

2 etablerte fastlegehjemler i Kristiansand

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Helse og sosial - Behandling og rehabilitering.

Vågsbygd legesenter  Søknadsfrist: 09 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikk, Molde sjukehus Søknadsfrist: 09 februar.

Senior Consultant / Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Vi søker dyktig og faglig oppdatert spesialist i psykiatri i 100 % fast stilling Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege, lunge- og allergiseksjonen

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Lunge- og allergiseksjonen.

Barnemedisinsk avdeling, Kvinne- og barneklinikken  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 10 februar.

LIS vikariat i 6mnd

Vikariat.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Medisinsk avdeling, Hematologisk seksjon, Kristiansand Søknadsfrist: 10 februar.

Kardiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

Ringerike sykehus Søknadsfrist: 10 februar.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter.

Kronstad distriktspsykiatriske senter  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP) .

Asker DPS, Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP)  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi - Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer - Kirurgisk avdeling, urologisk seksjon Søknadsfrist: 10 februar.

Legemiddelrådgiver RELIS

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi, Seksjon RELIS .

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi, Seksjon RELIS Søknadsfrist: 10 februar.

Fastlege/kommunelege

Vikariat.  Seljord kommune, SELJORD.

1 års vikariat med mogeleg forlenging Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering/Overlege

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS .

 Søknadsfrist: 10 februar.

Vi søker medisinsk redaktør (vikariat)

Vikariat.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte- og lungeklinikken.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Søknadsfrist: 10 februar.

Vikariat i fastlegepraksis ledig, Porsgrunn

Vikariat.  Kristin Storetvedt Heldaas, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 11 februar.

Stilling ledig for lege og legespesialist

Fast stilling.  Sørlandets rehabiliteringssenter, EIKEN.

 Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Volda sjukehus.

DPS Søre Sunnmøre poliklinikk Søknadsfrist: 12 februar.

Verksamhetschef till Neuroradiologiska kliniken

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Neuroradiologiska kliniken.

 Søknadsfrist: 13 februar.

Lege i Spesialisering B - gren

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 13 februar.

Forsker

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 13 februar.

Overlege - Spesialist

Fast stilling.  Steffensrud Rehabiliteringssenter AS, BØVERBRU.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 13 februar.

Overlege nevrologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 13 februar.

Lege i spesialisering - Nevrologi

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevrologi.

Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling  Søknadsfrist: 14 februar.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Modum bad, Avd. for spiseforstyrrelser.

Avd. for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 15 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Bamble kommune, Stathelle legesenter.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege i gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling er det ledig en fast overlegestilling i gastroenterologi i 100 % stilling Søknadsfrist: 15 februar.

Søker fastlegevikar på Kongsvegen Legesenter, Brumunddal

Vikariat.  Khan, BRUMUNDDAL.

Søknadsfrist: 15 februar.

Vikariat/ev.deleliste

Vikariat.  Karin Monsbakken, GJØVIK.

Søknadsfrist: 15 februar.

Sykehjemslege / Sykehjemsoverlege

Vikariat.  Arendal kommune, ARENDAL.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk, Avdeling for patologi, Drammen sykehus.

Medisinsk diagnostikk, Avdeling for patologi, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering innanfor nevrologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevroklinikken.

Nevroklinikken Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen  Søknadsfrist: 15 februar.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, STJØRDAL.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Rehabilitering Sandnessjøen .

Rehabilitering Sandnessjøen  Søknadsfrist: 15 februar.

Nevrolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Nevrologisk poliklinikk Mosjøen .

Nevrologisk poliklinikk Mosjøen  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Seksjon for immunologi og infeksjonsmedisin  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Døgnaveling for voksne Mo i Rana .

Døgnaveling for voksne Mo i Rana  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana  Søknadsfrist: 15 februar.

Ledig vikariat som lege

Fast stilling.  Steinkjer kommune, STEINKJER.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Fastelege ved Telegata legesenter

Fast stilling.  Notodden kommune, Telegata Legesenter.

Hjemmel ledig i veletablert 4 legepraksis med turnuslege Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA Ungdomsseksjonen, Bjerketun Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund, seksjon Molde Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatri vaktleger Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege, medisinskfaglig rådgiver

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rusakuttmottak og avgiftning.

Avdeling rus og avhengighetsbehandling, Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering - Generell kirurgi

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Kirurgiske leger Mo i Rana Søknadsfrist: 15 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege / Spesialist

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, Åsebråten poliklinikk  Søknadsfrist: 16 februar.

Lyst på ny jobb - i et internasjonalt team med høi faglighet?

Fast stilling.  Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 16 februar.

Sakkyndig lege (ortoped)

Fast stilling.  Pasientskadenemnda, OSLO.

Ledig fast stilling (20-40 %) Søknadsfrist: 16 februar.

Overlege /spesialist i ortopedi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for ortopedi Søknadsfrist: 16 februar.

Avtaleheimel

Helse Vest RHF, STAVANGER.

40 % Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege, karkirurgi

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Lavangen kommune, Tennevoll.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Fastlege

Fast stilling.  Hof kommune, HOF.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege - gastroenterolog

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for Medisin.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, PHR Kongsberg DPS (KDPS).

PHR Kongsberg DPS (KDPS) Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for rus og psykiatri.

Seksjon for rus og psykiatri, DPS nedre Telemark Søknadsfrist: 17 februar.

Ledig stilling som kardiolog

Fast stilling.  Feiringklinikken AS, FEIRING.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 17 februar.

Kommuneoverlege/kommunelege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar  Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Radiologisk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 17 februar.

Vi søker nå en Gynekolog i 80 -100%-stilling

Fast stilling.  IVF-Klinikken Oslo AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Grane kommune har ledig stilling som Kommunelege I.

Fast stilling.  Grane kommune, TROFORS.

 Søknadsfrist: 18 februar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter  Søknadsfrist: 18 februar.

Overlege / Psykiater, fast 100 %

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Langtids Fastlegevikariat i Asker

Vikariat.  Marta Galvan Luzuriaga, ASKER.

Søknadsfrist: 19 februar.

Vikariat i allmennpraksis Harstad

Vikariat.  Kanebogen legesenter, HARSTAD.

Søknadsfrist: 19 februar.

Lege i spesialisering - Medisinsk diagnostikk

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Drammen  Søknadsfrist: 20 februar.

100 % avtalespesialist i øyesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 20 februar.

50 % avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Barnesykdommer - Trondheim - Helse Midt-Norge RHF Søknadsfrist: 20 februar.

Overlege - spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering .

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering  Søknadsfrist: 20 februar.

Ledig 1 fastlegeheimel i Årdal kommune

Årdal kommune, ÅRDALSTANGEN.

 Søknadsfrist: 20 februar.

Allemennleger vikar søkes

Vikariat.  Frogner Medisinke ins. DA, FROGNER.

Søknadsfrist: 20 februar.

Seksjonsleder lege/overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Karkirurgisk seksjon.

Karkirurgisk seksjon Søknadsfrist: 22 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken, Avdeling for anestesiologi, Rikshospitalet Søknadsfrist: 22 februar.

Overlege anestiesi

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

 Søknadsfrist: 22 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus Søknadsfrist: 22 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Vestre Viken, Bærum DPS.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Bærum DPS Søknadsfrist: 22 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 22 februar.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 22 februar.

Lege i spesialisering B-gren fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 23 februar.

Lege i spesialisering B-gren endokrinologi

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 23 februar.

Overlege ved avdeling for hudsykdommer

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 24 februar.

Overlege - Gastrokirurgi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Inntil 2 stillinger ledig ved Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 24 februar.

Overlege og Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Patologisk avdeling.

Patologisk avdeling  Søknadsfrist: 24 februar.

Lege / legespesialist

Fast stilling.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Fastlegehjemmel

Nord-Aurdal kommune, Fagernes Legesenter.

 Søknadsfrist: 27 februar.

Doktorgradstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for helsetjenesteforskning.

Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus Søknadsfrist: 28 februar.

Spesialist til fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Nevrolog

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, medisinske avdeling på Majorstuen i Oslo.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Er du vår nye sjukeheimslege?

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim/ Kvednatunet.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 28 februar.

Lege

Fast stilling.  Vadsø kommune, Legeseksjonen.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Overlege - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling .

Seksjon for gastromedisin, indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikken, Volda Søknadsfrist: 01 mars.

Kombinert stilling som overlege (50 %) og professor/førsteamanuensis (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Ledig legehjemmel

Målselv Kommune, Øverbygd legetjeneste.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Fastlegehjemmel

Fauske kommune, Havnegården legekontor.

Havnegården Legekontor Søknadsfrist: 01 mars.

LIS-lege vikariat 100 %

Vikariat.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Overlege, fast og vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Kvinneklinikken.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

ACT-teamet i Follo Søknadsfrist: 01 mars.

LIS-lege i anestesi

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

4-års stilling Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Avd. for distriktspsykiatriske senter Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 mars.

2 ledige fastlegehjemler fra 27/7-15

Fast stilling.  Fræna kommune, Helse familie.

Torget legekontor, Elnesvågen Søknadsfrist: 02 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger.

Akuttmedisinsk avdeling, Anestesi Søknadsfrist: 03 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 03 mars.

professor/førsteamanuensis i medisin (medisinske atferdsfag)

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Ledig fastlegevikariet ved Nordvegen Legesenter

Vikariat.  Morten Mathisen, AVALDSNES.

Søknadsfrist: 30 mars.