Overlege i indremedisin og endokrinologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Endokrinologisk avdeling Søknadsfrist: 26 november.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer  Søknadsfrist: 26 november.

2 x 100 % faste stillinger som kommunelege

Fast stilling.  Lebesby kommune, KJØLLEFJORD.

 Søknadsfrist: 26 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS.

Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS Søknadsfrist: 26 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneseksjonen psykisk helse.

BUPA Barneseksjonen psykisk helse, Enhet B Søknadsfrist: 26 november.

Lege i familiesenter

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, SARPSBORG.

 Søknadsfrist: 27 november.

Kommunelege 100 % stilling

Fast stilling.  Nissedal kommune, TREUNGEN.

 Søknadsfrist: 27 november.

SJUKEHEIMSLEGAR

Fast stilling.  Voss kommune, Kommunalavdeling helse og omsorg.

 Søknadsfrist: 28 november.

PORSGRUNN KOMMUNE HAR LEDIG EN FASTLEGEHJEMMEL

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

 Søknadsfrist: 28 november.

2 fastlegehjemler og langtidsvikariat

Hadsel kommune, Helse- og omsorgsavdelingen.

Hadsel kommune Søknadsfrist: 28 november.

OVERLEGE I 100 % FAST STILLING

Fast stilling.  Hernes Institutt, ELVERUM.

HERNES INSTITUTT UTVIDER Søknadsfrist: 28 november.

Overlege - LSR-nr. 2707

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Øyeseksjonen - Kirurgisk klinikk .

Øyeseksjonen - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 28 november.

FASTLEGEVIKAR 100% Skjetten i Skedsmo

Vikariat.  Tonje Kvist Bjune, SKJETTEN.

Søknadsfrist: 28 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 28 november.

Lege i spesialisering - (5-års stilling)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

St. nr 06 / ID. nr 5446 Søknadsfrist: 28 november.

Overlegestilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for medisinsk biokjemi, medisinsk faglig seksjon  Søknadsfrist: 28 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykisk Helse og avhengighet.

Psykisk Helse og avhengighet, Akuttenheten, Josefinesgate DPS  Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Bærum sykehus - Anestesi, intensiv og operasjon avd. Søknadsfrist: 30 november.

Fastlege - nyopprettet null-hjemmel

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

Det er ledig nyopprettet hjemmel for en fastlege i Skedsmo kommune. Oppstart er beregnet våren 2015. Søknadsfrist: 30 november.

Bedriftslege

Fast stilling.  Unicare Helse AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 30 november.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Kristiansand.

Radiolog – Unilabs Røntgen Kristiansand Søknadsfrist: 30 november.

Rådgiver/spesialrådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for farmakologi, RELIS Sør-Øst .

Avdeling for farmakologi, RELIS Sør-Øst Søknadsfrist: 30 november.

Lege (14/7042)

Fast stilling.  Ålesund kommune, Team folkehelse og velferd i rådmannens stab.

Team folkehelse og velferd i rådmannens stab Søknadsfrist: 30 november.

Lege (14/7041)

Fast stilling.  Ålesund kommune, Team folkehelse og velferd i rådmannens stab.

Team folkehelse og velferd i rådmannens stab Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 30 november.

Aleris søker hudlege og nevrolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Fastlege ved Fastlegene COLOSSEUM

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Fastlegene COLOSSEUM.

 Søknadsfrist: 30 november.

Specialistläkare till ÖNH-kliniken

Fast stilling.  Landstinget i Östergötland, ÖNH-kliniken.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund Søknadsfrist: 30 november.

Spesialist i gynekologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen.

Kvinne/Barnklinikk - Vesterålen  Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlegestilling for spesialist i psykiatri.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege (spesialist i psykiatri)

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for rehabilitering.

Seksjon for rehabilitering  Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestillinger: Nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonsseksjon .

Infeksjonsseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 november.

Overlege i generell kirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 30 november.

Har du lyst til å arbeide som lege i Halden og være med på å utvikle vårt fremtidige helsehus og sykehjemsmedisin?

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege i Halden kommune - tilknyttet KAD (kommunale akutt døgnplasser) og korttidsplasser Søknadsfrist: 30 november.

Lege, B-gren geriatri

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Geriatrisk seksjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Anestesilege

Fast stilling.  Aleris Helse, TROMSØ.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 30 november.

Er du lege og har lyst til å arbeide i Halden

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig 100 % fastlønnet stilling som fastlege med kommunale oppgaver Søknadsfrist: 30 november.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, avdeling Molde.

Kvinneklinikken, avdeling Molde Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - Reinsvoll  Søknadsfrist: 01 desember.

2 fastlegestillingar i Herøy kommune

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, Helsesenteret på Eggesbønes.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Fastlegeavtale for almenpraktiserende lege

Fast stilling.  Sigdal kommune, Prestfoss legesenter.

Prestfoss legesenter Søknadsfrist: 01 desember.

Kardiolog? Ambitiøs?

Fast stilling.  Sygehus Thy-Mors, Klinik Medicin.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig fastlegevikariat ved Åsanelegekontor, Bergen

Vikariat.  Li Cui, NYBORG.

Søknadsfrist: 01 desember.

LIS - prosjektstilling

Midlertidig.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 01 desember.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Therese Thu Huynh, OSLO.

Søknadsfrist: 01 desember.

Overlegevikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Radiolog – Austad Diagnostikk, avd. Stavanger

Fast stilling.  Austad Diagnostikk AS, STAVANGER.

Fast stilling, ønskelig med kompetanse innen ultralyd diagnostikk  Søknadsfrist: 01 desember.

LIS-lege i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

4 års-utdanningsstilling Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Modum bad, Avdeling for depressive lidelser.

Avdeling for depressive lidelser Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege - barnepsykiater

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Askim Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Anestesiologisk seksjon Søknadsfrist: 01 desember.

Spesialist i infeksjonssykdommer

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege/spesialist i blodsykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 02 desember.

Urolog 1 års vikariat

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege gastroenterologisk kirurgi, Orkdal sjukehus

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Nyopprettet fastlegehjemmel (0-liste)

Fast stilling.  Bergen Kommune, Skjold legesenter.

Skjold Legesenter Søknadsfrist: 02 desember.

Ledig vikariat i allmennmedisin i Stavanger/bydel Hinna

Vikariat.  Mira Noltemeier, STAVANGER.

Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  NKS Bjørkeli, Voss Distriktspsykiatriske Senter .

 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR.id.nr. 8430 Søknadsfrist: 02 desember.

Vikariat Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR nr. 7585 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Vestre Viken, Seksjon Bærum .

Bilde-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 02 desember.

Fastlegehjemmel i Sandnes kommune

Fast stilling.  Sandnes kommune, Opus legesenter.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk .

Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 02 desember.

100% avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Aust-Agder Søknadsfrist: 02 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Åsane bydel.

Åsane bydel - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i nevrologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, seksjon for voksenepilepsi .

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga Søknadsfrist: 03 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Søknadsfrist: 03 desember.

Vikar for Fastlege

Vikariat.  Bjørg Kanestrøm Holmen, LODDEFJORD.

Søknadsfrist: 04 desember.

Vikariat, allmennpraksis i Svolvær

Vikariat.  Lars Andreas Dahl Olsen, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 04 desember.

Vikariat i fastlegepraksis-Sandefjord

Vikariat.  Christina von dem Borne, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 05 desember.

Overlege abdominalradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Abdomen/barn-enheten.

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 05 desember.

Lege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Kirurgisk avdeling .

 Søknadsfrist: 05 desember.

Overlege - thoraxradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 05 desember.

OVERLEGE/PSYKIATER

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Psykiatrisk klinikk.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege - radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling  Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 07 desember.

LIS - indremedisin

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, Avdeling Medisin HS .

Avdeling Medisin HS  Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i Spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 desember.

AVTALEHJEMLER FOR FASTLEGER

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 07 desember.

Fastlegevikariat bydel FrognerTittel

Vikariat.  Frode Elsness, OSLO.

Søknadsfrist: 07 desember.

LIS - Klinisk nevrofysiologi

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 07 desember.

Helsestasjonslege, 20% stilling, vikariat

Vikariat.  Eidsvoll kommune, Helsestasjonstjenesten, Familiens hus.

 Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL), Smerteteamet Søknadsfrist: 07 desember.

Urolog

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo BUP Søknadsfrist: 07 desember.

Kommuneoverlege/ fastlege 60% fast

Fast stilling.  Rennebu kommune, RENNEBU.

 Søknadsfrist: 07 desember.

Legestilling

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi- og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk .

Klinikk for bildediagnostikk Seksjon radiologi  Søknadsfrist: 07 desember.

Lege søkes til Helsehus Vest - Tåsen

Fast stilling.  Norlandia Care Norge AS, Tåsenhjemmet, OSLO.

Vi søker etter lege med erfaring, spesialisering og/eller interesse innen rehbilitering og geriatri Søknadsfrist: 08 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barneintensiv Søknadsfrist: 08 desember.

LIS - B-gren infeksjonssykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 08 desember.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 desember.

Nyopprettet fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, Enhet helse.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for patologi, Kristiansand Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll Søknadsfrist: 09 desember.

Fagsjef forskning

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Drammen sykehus.

Klinikk Drammen sykehus Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Overlege fast, samt LIS-vikariat

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi  Søknadsfrist: 09 desember.

Lege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

Overvektsseksjonen - Gjøvik  Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Avdelingsleder / professorat II / førsteamanuensis (20 % stilling) i ortopedi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 09 desember.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, Eikertun sykehjem.

ID 885 Søknadsfrist: 10 desember.

Legestilling

Vikariat.  Ballangen kommune, Ballangen legekontor.

Vikariat Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering, B-grein nyresjukdomar

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering, NR-id 3409

Midlertidig.  FysMed-klinikken, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Seksjonsledere

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Gynekologisk avdeling.

Gynekologisk avdeling Søknadsfrist: 10 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Bø kommune, Bø Legesenter.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Kommuneoverlege 100 % stilling

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

 Søknadsfrist: 10 desember.

LIS assistentlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset.

TYS Medisin leger Søknadsfrist: 10 desember.

Vikariat i fastlegepraksis -Oslo.

Vikariat.  svein Høegh Henrichsen, OSLO.

Søknadsfrist: 10 desember.

Fastlege - Sandaker legekontor

Fast stilling.  Oslo Kommune Bydel Sagene, OSLO.

Fastlegeavtale  Søknadsfrist: 10 desember.

KOMMUNEOVERLEGE/FASTLEGE

Fast stilling.  Averøy kommune, Averøy legesenter.

100 % fast stilling med tiltredelse 03.03.2015 Søknadsfrist: 10 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i spesialisering - pediatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i Spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi Søknadsfrist: 12 desember.

Vikar for fastlege, Steinkjer

Vikariat.  Ingrid Korssjøen, STEINKJER.

Søknadsfrist: 12 desember.

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 12 desember.

Sykehjemslege Rødtvet sykehjem

Fast stilling.  Attendo Omsorg AS, Attendo Rødtvet sykehjem.

100% stilling - fleksibel arbeidstid Søknadsfrist: 12 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Vestre Viken, Lier.

LIER Psykiatrisk avdeling, felles  Søknadsfrist: 12 desember.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Etnedal kommune, Etnedal legekontor.

 Søknadsfrist: 12 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Døgnbehandlingsenhet for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

LSR-nr. 5343, 9782, 8792 og 12172 - Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Allmenpoliklinikken.

Allmennpoliklinikken, DPS nedre Telemark Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Kreftavdelinga, Ålesund Søknadsfrist: 14 desember.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Buskerud.

NAV Buskerud Søknadsfrist: 14 desember.

Stipendiat (PhD)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, HLK KARDIOLOGISK AVDELING.

HLK Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg DPS Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn- og familieklinikken.

BUP, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege i klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling, Fredrikstad.

Nevrologisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 15 desember.

Ledig vikariat psykiatri, Bergen

Vikariat.  Nina Anne Berge, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 desember.

KOMMUNEOVERLEGE

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege / Psykiater

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 desember.

100% avtalehjemmel i barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Drammen Søknadsfrist: 16 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Haugesund kommune, Helse og forebygging.

Nyopprettet legehjemmel (0-hjemmel) Søknadsfrist: 16 desember.

Fastlegehjemmel

Oslo kommune Bydel Alna, Haugerud legesenter.

ved Haugerud legesenter Søknadsfrist: 16 desember.

Fordypningsstilling for lege og vikariat for LIS

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 16 desember.

Svangerskapsvikariat 100% stilling kommunelege

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 16 desember.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Nygårdsgaten legesenter.

 Søknadsfrist: 16 desember.

Vikariat Lege i spesialisering, bryst- og endokrinkirurgi (B-grein)

Vikariat.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 16 desember.

Vikariat lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHABILITERING / NEVROLOGISK POLIKLINIKK.

 Søknadsfrist: 16 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Gaustad.

Seksjon for psykosebehandling, Gaustad, Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege Mamma-/endokrinkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Mamma - Fag .

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Mamma - Fag  Søknadsfrist: 18 desember.

Sykehjemslege/fastlege - REF.NR 14/5505Tittel

Vikariat.  Peer Gynt helsehus, MOSS.

Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege i patologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Nedre Romerike Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Psykiatri .

 Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege onkologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Avdeling for kreft og lindrende behandling .

Avdeling for kreft og lindrende behandling  Søknadsfrist: 20 desember.

Fastlege - 100 % ledig stilling

Fast stilling.  Vik kommune, VIK I SOGN.

 Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, Medisinsk avdeling, Kirkenes.

Medisinsk avdeling, Kirkenes Søknadsfrist: 20 desember.

Legevikariat 80 % stilling

Vikariat.  Bergen Røde Kors Sykehjem, BERGEN.

Lege/ overlege Søknadsfrist: 21 desember.

Spes. i allmennmedisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Spes. i indremedisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 desember.

Gastrokirurg/generell kirurg

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, BUP Oppland Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 23 desember.

Fastlege, deleliste - Bydel Vestre Aker

Fast stilling.  Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, Røalegene AS.

Røalegene AS, Griniveien 6 Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset, Regional Sikkerhetsavdeling.

Avdeling Brøset  Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege, eventuelt Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Medisinsk mikrobiologi - Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike, Enhet for tidlig intervensjon og rehabilitering Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 31 desember.

Kommunelegevikariat 100% i Finnmarkskystens perle!

Vikariat.  Måsøy kommune, Havøysund legesenter.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege i lungemedisin

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lungeseksjonen.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 31 desember.

Ledig stilling som lege – Fjell sjukeheim

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest.

Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 31 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Anestesi- og overvåkningsavdelingen, Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege radiologi Bodø

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon RSA.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 01 januar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Ullern, Bjørnsletta legesenter.

 Søknadsfrist: 02 januar.

Overlege / Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering og rehabilitering.

Divisjon habilitering og rehabilitering Granheim Lungesykehus  Søknadsfrist: 03 januar.

1 FASTLEGEHJEMMEL OG 1 LEGEVAKT STILLING

Fast stilling.  Lyngen kommune, LYNGSEIDET.

 Søknadsfrist: 05 januar.

Fastlegehjemmel i Vollen

Fast stilling.  Asker kommune, ASKER.

 Søknadsfrist: 07 januar.

Fastlegehjemmel

Oslo kommune bydel Grorud, Kalbakken legegruppe.

Kalbakken legegruppe Søknadsfrist: 09 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for medisinsk genetikk .

Medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 11 januar.

2 fastlegestillingar i Herøy kommune

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, legesenteret i Myrvåg.

 Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege og LIS

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, AiR Klinikk.

 Søknadsfrist: 15 januar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 januar.

Senior Consultant (full time position)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 16 januar.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, Lødingen legesenter.

Lødingen Legesenter Søknadsfrist: 31 januar.