100 prosent avtaleheimel i fordøyelsessjukdomar på Jæren

Helse Vest RHF, Jæren.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

Fastlegeheimel

Fast stilling.  Vestre Slidre Kommune, Slidre Legesenter.

Vestre Slidre Kommune/Slidre legesenter Søknadsfrist: 13 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand/Arendal.

Anestesi/luftambulansetjenesten/intensivtransport, Kristiansand/Arendal Søknadsfrist: 13 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, FRIISEBRYGGA LEGESENTER.

Ved friisebrygga legesenter Søknadsfrist: 13 oktober.

80% avtale i nevrologi - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, SANDVIKA.

Sandvika Søknadsfrist: 13 oktober.

Vikar søkes til Gågatalegesenter

Vikariat.  Hasibullah Amiri, KONGSVINGER.

Søknadsfrist: 13 oktober.

Ledig vikariat som fastlege

Vikariat.  Eigersund kommune, EIGERSUND.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

Etablert fastlegeheimel ledig

Voss kommune, Vossevangen legesenter.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

Embete som medisinsk kyndig rettsmedlem

Fast stilling.  Trygderetten, OSLO.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

ID 974 - Kommunelege

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, Nedre Eiker kommune.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

Enhetsleder og to overlegevikariat

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI).

 Søknadsfrist: 13 oktober.

Enhetsleder

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Enhet gynekologiske leger Søknadsfrist: 13 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Avdeling for anestesiologi, Rikshospitalet Søknadsfrist: 14 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 14 oktober.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 14 oktober.

Fastlegeheimel Valestand legekontor.Vikariat

Vikariat.  Osterøy kommune, Valestand legekontor.

 Søknadsfrist: 14 oktober.

Overlege, fast stilling innan medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Helse Bergen, Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB).

 Søknadsfrist: 15 oktober.

100 % fast stilling som overlege ved Borgestadklinikken, avd. Bragernes

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, DRAMMEN.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp Søknadsfrist: 15 oktober.

Ledig fastlegehjemmel v/Vikhammer Legekontor DA

Malvik kommune, Vikhammer Legekontor DA.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Ledig fastlegehjemmel Hommelvik Legekontor DA

Malvik kommune, Hommelvik Legekontor DA.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Vikariat lege/overlege

Vikariat.  NKS Olaviken, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

4-6 måneder med mulighet for forlenging Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege - spesialist i allmennmedisin

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Spiseforstyrrelsespoliklinikken Gaustad / Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege (psykiater) - med interesse for alderspsykiatri

Fast stilling.  NKS Olaviken, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Bærum DPS  Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klilnikk for Lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus  Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege generell kirurgi

Fast stilling.  Helse Bergen, Traumesenteret, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 16 oktober.

Lege i spesialisering i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 16 oktober.

Barne- og ungdomspsykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 16 oktober.

Overlege psykiatri 100% stilling i poliklinikk

Fast stilling.  Bergfløtt Behandlingssenter, LIER.

 Søknadsfrist: 16 oktober.

Lege i spesialisering, 6 vikariater

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 18 oktober.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum .

Medisinsk diagnostikk Søknadsfrist: 18 oktober.

Er du vår neste barnelege?

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for barne- og ungdomsmedisin.

Overlege - Avdeling for barne- og ungdomsmedisin - Sykehuset Telemark HF  Søknadsfrist: 18 oktober.

Overlegar, nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for thoraxkirurgi .

 Søknadsfrist: 18 oktober.

Overlege, indremedisin

Vikariat.  Helse Fonna, Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon Stord.

 Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege i spesialisering, indremedisin

Vikariat.  Helse Fonna, Klinikk somatikk Stord.

 Søknadsfrist: 18 oktober.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjertemedisinsk avdeling.

Hjertemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet

Fast stilling.  Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 18 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

fastlønnsstilling med daglegevakt Søknadsfrist: 19 oktober.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Rana kommune, Selfors sykehjem.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Lillesand kommune, LILLESAND.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Koordinator for kursvirksomhet - Tromsø

Midlertidig.  Den norske legeforeningen, OSLO.

Legers videre- og etterutdanning Søknadsfrist: 19 oktober.

Legespesialist ved Nimi Ringerike AS

Fast stilling.  Stamina Group AS, Nimi Ringerike AS.

 Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege gynekologi og obstetrikk

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Gynleger BS  Søknadsfrist: 20 oktober.

Timebasert arbeid som sesjonslege

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern.

Vaksenhabiliteringstenesta Søknadsfrist: 20 oktober.

Fastlegehjemmel Oasen legesenter

Bergen Kommune, Oasen legesenter - Etat for helsetjenester.

Fastlegehjemmel Oasen legesenter Søknadsfrist: 20 oktober.

Fengselshelsetjenesten Leger

Fast stilling.  Bergen Kommune, Fengselshelsetjenesten - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 20 oktober.

Tolga kommune søker inntil 2,0 årsverk som kommunelege/fastlege fra 1. januar 2016

Fast stilling.  Tolga kommune, Tolga legekontor.

 Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 20 oktober.

Lege - seniorrådgiver

Midlertidig.  Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester.

- spesialisthelsetjeneste Søknadsfrist: 20 oktober.

Fastlegehjemmel, 1 stilling

Sunndal kommune, Sunndal Legesenter DA.

Sunndal Legesenter DA Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 20 oktober.

Ledig fastlegehjemmel i Haugesund

Haugesund kommune, Gard Legesenter.

 Søknadsfrist: 20 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdeling Søknadsfrist: 21 oktober.

Ledig fastlegevikariat Os Allmennpraksis

Vikariat.  Sveinung Gangstø, OS.

Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Seljord DPS.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 22 oktober.

Volvat søker psykiater

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, Volvat Majorstuen og Nationaltheatret.

 Søknadsfrist: 22 oktober.

Fastlegeheimel-vikariat

Vikariat.  Førde kommune, Førde kommunale legesenter.

 Søknadsfrist: 22 oktober.

Allmennlegevakten

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Allmennlegevakten.

Ledige stillinger Søknadsfrist: 22 oktober.

Spennende mulighet

Fast stilling.  Novartis Norge As, Pharma.

Medical Advisor Cardiology Søknadsfrist: 22 oktober.

Overlege, onkologi

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / KREFTAVDELINGA.

 Søknadsfrist: 23 oktober.

Avdelingslege/Offiser ved sykestuen Setermoen

Fast stilling.  Forsvaret, Setermoen/Bardufoss.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som avdelingslege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Setermoen Søknadsfrist: 23 oktober.

Fastlegeheimel

Ål kommune, ÅL.

 Søknadsfrist: 23 oktober.

Fastlege Risøyhamn legekontor

Vikariat.  Andøy kommune, RISØYHAMN.

Vikariat ut august 2016 Søknadsfrist: 23 oktober.

Kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Moskenes kommune, Reine Legekontor.

100% stilling fra 01.01.2016 Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege/Offiser ved sykestuen Setermoen

Fast stilling.  Forsvaret, Setermoen/Bardufoss.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som lege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Setermoen Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege/Offiser ved sykestuen Ørlandet

Fast stilling.  Forsvaret, Ørlandet.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som lege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Ørlandet Søknadsfrist: 23 oktober.

Avdelingslege/Offiser ved sykestuen Jørstadmoen

Fast stilling.  Forsvaret, Jørstadmoen.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som avdelingslege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Jørstadmoen Søknadsfrist: 23 oktober.

Avdelingslege/Offiser ved sykestuen Skjold

Fast stilling.  Forsvaret, Skjold.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som avdelingslege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Skjold Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege/Offiser ved sykestuen Terningmoen

Fast stilling.  Forsvaret, Terningmoen.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som lege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Terningmoen Søknadsfrist: 23 oktober.

20 % stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Oppdal kommune, OPPDAL.

 Søknadsfrist: 24 oktober.

Spesialist i hjertesykdommer

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

 Søknadsfrist: 25 oktober.

Senior consultant

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, The Institute of Clinical Medicine.

combined with a part-time professorship (20 %) Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling - leger .

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 25 oktober.

Gynekolog

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

 Søknadsfrist: 25 oktober.

Legevaktslege natt

Fast stilling.  Orkdal kommune, SIO Legevakt.

2 vikariater og 1 fast stilling ved SIO Legevakt Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Medisinsk Diagnostikk .

Radiologisk avdeling Søknadsfrist: 25 oktober.

Fastlege-hjemmel - fast og vikariat

Lyngdal kommune, Lyngdal legesenter.

Lyngdal legesenter  Søknadsfrist: 26 oktober.

Vikariat i fastlegestilling

Vikariat.  Mahsa G.Mahmoodzadeh, SKEDSMOKORSET.

Søknadsfrist: 26 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, psykisk helsevern.

BUP Øvre Romerike  Søknadsfrist: 26 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 26 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, psykisk helsevern.

Avdeling BUP Søknadsfrist: 26 oktober.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Birkenes kommune, Birkenes legesenter.

 Søknadsfrist: 26 oktober.

Legestillinger ved fire av Sykehjemsetatens sykehjem

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, OSLO.

Deltidsstillinger ved fire av Sykehjemsetatens sykehjem Søknadsfrist: 26 oktober.

Ledig fastlegehjemmel og kommuneoverlege i Nesset kommune

Fast stilling.  Nesset kommune, EIDSVÅG I ROMSDAL.

 Søknadsfrist: 27 oktober.

Fastlegehjemmel i Bergen

Bergen Kommune, Arna Bydel - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 27 oktober.

Fastlegehjemmel / deleliste i Bergen

Fast stilling.  Bergen Kommune, Bergenhus bydel - Etat for helsetjenester.

Bergenhus bydel - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 27 oktober.

Fastlegehjemmel i Bergen

Bergen Kommune, Loddefjord bydel - Etat for helsetjenester.

Loddefjord bydel - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 27 oktober.

Ledende overlæge

Fast stilling.  Region Nordjylland, Kardiologisk Afdeling, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital.

 Søknadsfrist: 27 oktober.

Overlege i anestesiologi

Fast stilling.  Betanien Hospital, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 27 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar .

Kirurgisk avdeling, Hamar  Søknadsfrist: 27 oktober.

20 % avtaleheimel i psykiatri / klinisk psykologi i Sunnhordland

Fast stilling.  Helse Vest RHF, Sunnhordland.

 Søknadsfrist: 27 oktober.

Lege i spesialiseringe

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 27 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

KLINIKK FOR BILDEDIAGNOSTIKK Søknadsfrist: 29 oktober.

Lege, Værnesregionen DMS, 40 % vikariat

Vikariat.  Stjørdal kommune, Værnesregionen DMS.

 Søknadsfrist: 29 oktober.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi (DDT) .

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi  Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 30 oktober.

LIS B-gren endo 1-års vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon .

Avdeling for hjertesykdommer  Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege i gastrokirurgi

Vikariat.  Helse Bergen, ØVD/LPG - Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 31 oktober.

To årsvikariat som fastlegar

Vikariat.  Skjåk kommune, Skjåk legesenter.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Kommuneoverlege - 2.gongs utlysing

Fast stilling.  Norddal kommune, VALLDAL.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Ledige fastlegehjemler - Øksnes kommune

Øksnes kommune, Øksnes helsesenter.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Ryen legekontor

Oslo kommune Bydel Østensjø, Ryen legekontor.

Fastlegehjemmel Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern.

Alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering, vikariat i 6 månader

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 november.

Rådgiver/seniorrådgiver

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Helsefaglige kodeverk.

- Helsefaglige kodeverk Søknadsfrist: 01 november.

Overlege - karkirurgi

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Karkirurgi .

Kirurgisk avdeling - Seksjon karkirurgi Søknadsfrist: 01 november.

Fastlege ved Marienlyst legesenter - Bydel Frogner

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Marienlyst legesenter .

Oslo kommune, Bydel Frogner  Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

avdeling for medisinsk biokjemi, medisinskfaglig seksjon Søknadsfrist: 01 november.

Ledig stilling som fastlege

Fast stilling.  Austevoll kommune, Storebø legekontor.

Fastlønna fastlege - Austevoll kommune Søknadsfrist: 01 november.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS, fagområde psykose.

 Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegeheimel - Flåten legesenter i Os kommune

Os kommune, Flåten legesenter.

 Søknadsfrist: 01 november.

SiO Helse søker psykiater

Fast stilling.  SiO Helse, Psykisk helse i SiO Helse.

fast 100 % stilling Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen Sandnessjøen .

Røntgenavdelingen Sandnessjøen  Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen Mo i Rana .

Røntgenavdelingen Mo i Rana  Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger, Mo i Rana.

Fast og vikariat Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund/Volda.

Avdeling for radiologi  Søknadsfrist: 01 november.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Beate Kragerud, JESSHEIM.

Søknadsfrist: 01 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi - Ålesund sjukehus.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 01 november.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

Bærum sykehus Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 01 november.

Bedriftslege / spesialist i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Vestoppland Bedriftshelsetjeneste SA, RAUFOSS.

 Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for endokrinologi Søknadsfrist: 02 november.

Ny avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Steinkjer kommune, Sannan legesenter.

ev. fastlønnet stilling Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk/Klinikk for hjertemedisin/Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 november.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Habiliteringseksjonen.

Habiliteringsseksjonen, NOR-klinikken Søknadsfrist: 02 november.

Kommuneoverlege, fast 100 %

Fast stilling.  Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 02 november.

Vikar for fastlege ved Vossevangen legesenter

Vikariat.  Voss kommune, Vossevangen legesenter.

 Søknadsfrist: 02 november.

Vikariat i allmennpraksis, Oslo

Vikariat.  Elena Igorevna Semenenko, OSLO.

Søknadsfrist: 02 november.

Fastlege

Fast stilling.  Søndre Land kommune, Helse og familie.

Fastlegehjemmel i Søndre land Søknadsfrist: 02 november.

Tilsynslege ved Hønefoss omsorgssenter

Fast stilling.  Ringerike kommune, Hønefoss Omsorgssenter.

 Søknadsfrist: 03 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

 Søknadsfrist: 03 november.

Spesialist i indremedisin eller kardiologi

Fast stilling.  LHL-klinikkene, Feiringklinikken.

 Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Poliklinikk Arendal .

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdelingen.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 04 november.

Ledig Fastlegehjemmel

Verdal kommune, Verdal legesenter.

 Søknadsfrist: 05 november.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Måsøy kommune, HAVØYSUND.

 Søknadsfrist: 08 november.

Lege i spesialiseringe

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk Klinikk Vesterålen.

Medisinsk Klinikk Vesterålen Søknadsfrist: 08 november.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS Søknadsfrist: 08 november.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, UNN Tromsø.

Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 08 november.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Moss kommune, Orkerød sykehjem.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 09 november.

1 års vikariat som fastlege i Sandefjord

Vikariat.  Victoria Antonescu, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 09 november.

50% avtale i hudsykdommer - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, TROLLÅSEN.

Akershus, Kolbotn  Søknadsfrist: 10 november.

100 % avtalehjemmel i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, JESSHEIM.

Øvre Romerike, Jessheim Søknadsfrist: 10 november.

20 prosent avtaleheimel i fødselshjelp og kvinnesjukdomar

Helse Vest RHF, Stavangerområdet.

Stavangerområdet Søknadsfrist: 10 november.

30% avtale i psykiatri - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 10 november.

100 % AVTALE I PSYKIATRI

Helse Sør-Øst RHF, PORSGRUNN.

Telemark, Porsgrunn Søknadsfrist: 10 november.

100 % avtale i revmatologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo øst Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 10 november.

Ledig fastlegeavtale ved Møllebyen legesenter i Moss

Moss kommune, Møllebyen legesenter.

 Søknadsfrist: 10 november.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, Gullgruven legesenter.

 Søknadsfrist: 10 november.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Nyfødt intensiv seksjon.

 Søknadsfrist: 10 november.

Ny 100% avtalehjemmel i ØNH

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Drammen  Søknadsfrist: 10 november.

Fastlegehjemmel / deleliste i Bergen

Bergen Kommune, Fyllingsdalen bydel - Etat for helsetjenester.

Fastlegehjemmel / deleliste i Bergen Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering - Voksenpsykiatrisk avdeling

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig 2 faste stillinger, og et 6 mnd. vikariat med mulighet til forlengelse for lege i spesialisering i psykiatri. Søknadsfrist: 15 november.

Ledig fastlegeheimel med opparbeidd liste

Fitjar kommune, FITJAR.

 Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Ålesund behandlingssenter  Søknadsfrist: 15 november.

Overlege i Ryggkirurgi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Ortopedisk klinikk.

Ortopedisk klinikk  Søknadsfrist: 15 november.

Overlege/psykiater - Ålesund behandlingssenter

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Seksjon for avrusning Søknadsfrist: 15 november.

Overlege - Revmatologisk avdeling

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kristiansand Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Barneavdelingen Bodø.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 15 november.

Fastlegehjemmel

Nesodden kommune, Fagerstrand legesenter.

 Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Revmatologisk avdeling.

Kristiansand Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin.

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 17 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 17 november.

Fastlege - avtaleheimel

Sykkylven kommune, SYKKYLVEN.

 Søknadsfrist: 25 november.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - seksjon akutt kirurgi  Søknadsfrist: 01 desember.