Overlege i urologi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Kirurgiske leger - Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn - Klinikk Kirkenes  Søknadsfrist: 30 august.

Kommuneoverlege i Trondheim kommune (2 stillinger)

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege / Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Ledig vikariat i perioden 21.09.2015 - 31.12.2016  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

LiS - stilling patologi - vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 august.

Seksjonsoverlege - geriatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes  Søknadsfrist: 30 august.

Fastlege – avtaleheimel

Fast stilling.  Sykkylven kommune, Sykkylven legesenter.

 Søknadsfrist: 30 august.

OVERLEGE

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

- DPS Kristiansund poliklinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Fastlege - 15/1559

Fast stilling.  Vindafjord kommune, Helse og psykiatri, Ølen legekontor.

Det er ledig 100% fast stilling som Fastlege frå 01.10.2015 Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus .

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til barnehabilitering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken .

– med erfaring innen eller interesse for fagfeltet barnehabilitering til ett års vikariat Søknadsfrist: 31 august.

Sykehjemslege 100 % fast

Fast stilling.  Bråset bo- og omsorgssenter, RØYKEN.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Bergen Kommune, Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet, ØHD.

 Søknadsfrist: 31 august.

Leger til ØHD, Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet

Fast stilling.  Bergen Kommune, ØHD, Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– med erfaring innen fagfeltet lunge og allergologi Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– til nyopprettet stilling innen barnenevrologi og barnehabilitering Søknadsfrist: 31 august.

Ledig fastlegehjemmel ved Heistad legekontor

Porsgrunn kommune, HEISTAD LEGEKONTOR.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overleger - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for gastromedisin .

Indremedisinsk avdeling - Seksjon for gastromedisin  Søknadsfrist: 31 august.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege 70% stilling

Fast stilling.  Spydeberg kommune, SPYDEBERG.

 Søknadsfrist: 31 august.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Nes kommune Akershus Fylke, Nes sykehjem.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege i barneonkologi

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsavdelingen.

Barne- og ungdomsavdelingen Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk .

Faste og vikariater - Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Årsvikariat for lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  Bergensklinikkene, Enhet for rusmedisin.

Rus og avhengighetsmedisin - en fast stilling Søknadsfrist: 31 august.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BUP Madla.

BUP Madla  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Gastroenterologisk kirurgi.

Gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 31 august.

Fastlege - årsvikariat - Bamble legesenter

Vikariat.  Bamble kommune, Bamble legesenter.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostikk Klinikk.

Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 31 august.

Fastlønnet fastlege

Fast stilling.  Røyken kommune, Røyken kommunale legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

40 % avtaleheimel i psykiatri i Stavanger

Helse Vest RHF, Psykiatri i Stavanger.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fagdirektør

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Granheim Lungesykehus.

lungesykdommer/indremedisin  Søknadsfrist: 01 september.

Seksjonsleder/forsker I

Fast stilling.  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, OSLO.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel

Oslo kommune Bydel Bjerke, Bydel Bjerke.

Fastlege - Oslo kommune, Bydel Bjerke Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemme ved Helsebanken legesenter

Gjesdal kommune, Helsebanken legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

- fastlege i overvektspoliklinikk Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Fast stilling som overlege i Thorax, hjerte og kar diagnostikk/radiologi Søknadsfrist: 01 september.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Øye avdelingen, Lillehammer  Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Rolland legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel - deleliste

Farsund kommune, FARSUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum.

Øye avdelingen, Elverum  Søknadsfrist: 01 september.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen

Bergen Kommune, Arna bydel - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

Døgnenheten - DPS Follo  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege - gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kirurgisk avdeling.

- Kir.avd leger SSA  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

søkes til DPS Nedre Romerike, team for tidlig intervensjon  Søknadsfrist: 01 september.

20 % avtaleheimel i barne- og ungdomspsykiatri i Bergen

Fast stilling.  Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel ved Elvebakken legesenter

Fast stilling.  Alta kommune, ALTA.

 Søknadsfrist: 01 september.

Sykehjemsoverlege og fastlegeavtale

Fast stilling.  Moss kommune, Orkerød sykehjem.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlege i Hyllestad kommune

Fast stilling.  Hyllestad kommune, Helseavdelinga.

Vi søkjer etter fastlege til eit lite landleg legekontor, fastløn eller privat praksis etter nærare avtale! Søknadsfrist: 01 september.

Fastlege ved Holdbergs Plads legesenter - Bydel Frogner

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Holdbergs Plads legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 01 september.

LEDIG FASTLEGEHJEMMEL

Haugesund kommune, Gard helsehus.

 Søknadsfrist: 01 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kongsberg kommune, KONGSBERG.

 Søknadsfrist: 01 september.

Ledig fastlegehjemmel

Vefsn kommune, MOSJØEN.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering fast og vikariat

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken (BFK).

- Barne- og ungdomspsykiatri, Helse Nord-Trøndelag HF  Søknadsfrist: 01 september.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Buskerud, Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen.

Fast 100 % stilling Søknadsfrist: 01 september.

Bedriftslege

Fast stilling.  Stamina Group AS, Stamina Helse.

 Søknadsfrist: 01 september.

Ledig etablert fastlegeheimel i Bømlo kommune

Fast stilling.  Bømlo kommune, Kystlegane.

 Søknadsfrist: 01 september.

Kombinert stilling som forsker og fagutvikler

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU psykisk helsevern.

FOU psykisk helsevern Søknadsfrist: 02 september.

Rådgivende lege

Fast stilling.  Tryg, Medisinsk Avdeling i Tryg forsikring.

 Søknadsfrist: 02 september.

Nyopprettet fastlegehjemmel

Fast stilling.  Vestvågøy kommune, Leknes legesenter .

Vestvågøy kommune, Leknes legesenter Søknadsfrist: 03 september.

Overlege i onkologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus.

Klinikk for Medisin, Kreftavdelinga, Enhet for palliasjon og kreft, lindrende team Søknadsfrist: 04 september.

Ledig 60-100% fast stilling for ny kollega

Fast stilling.  Oslo Hudlegesenter, OSLO.

 Søknadsfrist: 04 september.

Spesialist innenfor spesialisert rehabilitering

Fast stilling.  Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter, HAGAVIK.

Ravneberghaugen trenger en dedikert legespesialist i 100 % stilling snarest Søknadsfrist: 04 september.

Overlege barnekirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 04 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk.

Medisinsk divisjon - avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 04 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

Klinikk for barn og unge - BUP poliklinikk - Molde sjukehus Søknadsfrist: 05 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 06 september.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mosjøen.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen Søknadsfrist: 06 september.

Gastrokirurg

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen.

Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen Søknadsfrist: 06 september.

Overlege psykiatri 100 % st ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 06 september.

Faste stillingar for LIS og fleire vikariat ledige

Fast stilling.  Helse Bergen, Augeavdelinga.

 Søknadsfrist: 06 september.

Prosjektleder

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet .

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet Søknadsfrist: 06 september.

Overlege / Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark.

APAT/VPP Tana Søknadsfrist: 06 september.

Ledig fastlegehjemmel ved Kolbu legesenter

Østre Toten kommune, Kolbu legesenter.

 Søknadsfrist: 06 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Møre og Romsdal.

med mulighet for funksjon som koordinerende rådgivende overlege (KROL) Søknadsfrist: 06 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 06 september.

Lege i spesialisering - Vikariat - Øye

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Øyeavdelingen på SUS.

 Søknadsfrist: 06 september.

Clinical professor in child and adolescent psychiatry

Fast stilling.  Århus universitet, AARHUS C.

 Søknadsfrist: 07 september.

Clinical professor and chair in clinical psychiatry

Fast stilling.  Århus universitet, AARHUS C.

 Søknadsfrist: 07 september.

Overlege - vikariat - Anestesiseksjonen

Vikariat.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Vestre Viken - Kongsberg Sykehus Søknadsfrist: 07 september.

Overlege/ Professor/ Førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre- nese- hals.

Øre- nese- halsavdelingen Søknadsfrist: 08 september.

Fagutvikler

Fast stilling.  Verdighetsenteret, BERGEN.

Fast stilling - 100 % Søknadsfrist: 08 september.

Privat lege med erfaring i onkologi

Midlertidig.  Privat, OSLO.

 Søknadsfrist: 08 september.

PSYKIATER/OVERLEGE

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 08 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 08 september.

Overlege - Augeavdelinga

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Klinikk for kirurgi Ålesund  Søknadsfrist: 08 september.

Vikar - øyelegepraksis i Mandal

Vikariat.  Olav Solberg, MANDAL.

Søknadsfrist: 09 september.

Lege i spesialisering, vikariat, voksenpsykiatri

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykisk helse- og rusklinikken .

Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 09 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Ortopedisk.

Ortopedisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 09 september.

Sykehjemslege - vikariat

Vikariat.  Kongsberg kommune, KONGSBERG.

 Søknadsfrist: 09 september.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BUPA, Seksjon ungdom N1.

BUPA, Seksjon ungdom N1 Søknadsfrist: 09 september.

Klinikksjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 10 september.

Aleris sykehus i Oslo søker karkirurg

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Deltid Søknadsfrist: 10 september.

Aleris Helse søker spesialist i gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Deltid Søknadsfrist: 10 september.

Samfunnsmedisiner 100 % fast stilling

Fast stilling.  Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, Helse- og Miljøtilsyn IKS.

 Søknadsfrist: 10 september.

AVTALE-TIL GRUPPEPRAKSIS/PARTNERSKAP

Fast stilling.  Smertemedisinsk institutt, OSLO.

 Søknadsfrist: 11 september.

Fastlegeavtale (ID 1079)

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

 Søknadsfrist: 11 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 11 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Fengselspsykiatrisk poliklinikk.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 11 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 12 september.

Fastlege vikariat fram til 01.09.2016

Vikariat.  Sogndal kommune, Sogndal Legesenter.

 Søknadsfrist: 12 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kongsberg kommune, Hvittingfoss legekontor.

 Søknadsfrist: 13 september.

Spesialist i indremedisin

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 13 september.

Overlege/LIS

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk.

Er du vår nye kollega? Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Intermediær og utredningsenhet, Gaustad.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Intermediær og utredningsenhet, Gaustad Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 13 september.

Fastlegeavtale i Arendal

Fast stilling.  Arendal kommune, GRIMSTAD.

Ledig fastlegeavtalehjemmel for overdragelse ved Legegruppen Arendal Søknadsfrist: 13 september.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Primærhelsetjenester.

Selvmordsforebygging, vold- og traumefeltet Søknadsfrist: 13 september.

LEDIG DELELISTE I FASTLEGEHJEMMEL I LUNNER KOMMUNE

Lunner kommune, HARESTUA.

 Søknadsfrist: 13 september.

Etatsoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, OSLO.

 Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Alderspykiatrisk seksjon, Nordmøre og Romsdal.

Psykiater/geriater Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel - Snarøya Medisinske Senter

Fast stilling.  Bærum kommune, Fastlegehjemmel Snarøya Medisinske Senter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel - Medisinsk Senter Fornebu

Fast stilling.  Bærum kommune, Medisinsk senter Fornebu.

 Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel Fornebu legesenter

Fast stilling.  Bærum kommune, Fastlegehjemmel Fornebu legesenter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 14 september.

Vi har 2 ledige legehjemler i Odda kommune

Odda kommune, Odda Legesenter og Bygdarbøen Legesenter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Avdelingssjef avdeling for blodsykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 14 september.

Vikariat Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge .

 Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Arbeidsmedisin.

Seksjon for arbeidsmedisin  Søknadsfrist: 14 september.

Vikar fastlegevikar

Vikariat.  Øyer kommune, TRETTEN.

 Søknadsfrist: 14 september.

Forsker II (seniorforsker)

Fast stilling.  Uni Research, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi  Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Ortopedisk radiologi  Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Brystdiagnostikk (BDS)  Søknadsfrist: 15 september.

Psykiater eller legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum DPS.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Voksenhabilitering Søknadsfrist: 15 september.

Lege / legespesialist

Fast stilling.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

100 % fast stilling  Søknadsfrist: 15 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sørum kommune, Bankgården legekontor AS.

 Søknadsfrist: 15 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Konrad Jamrozy, JESSHEIM.

Søknadsfrist: 15 september.

100% avtalehjemmel i ØNH

Helse Sør-Øst RHF, SKI.

Ski Søknadsfrist: 15 september.

Overleger, spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 15 september.

To legestillinger

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 15 september.

Overlege, gastroenterologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 15 september.

Deleliste ved Lura legesenter i Sandnes kommune

Fast stilling.  Sandnes kommune, Lura legesenter.

 Søknadsfrist: 15 september.

Fastlege

Fast stilling.  Hemne kommune, Hemne Legesenter på Kyrksæterøra.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 15 september.

100 % avtaleheimel i revmatologi i Bergen

Fast stilling.  Helse Vest RHF, BERGEN.

 Søknadsfrist: 15 september.

Ledig fastlegehjemmel

Lillehammer kommune, Sentrum legekontor DA.

 Søknadsfrist: 15 september.

Ledig stilling som LIS ved anestesiavdelingen - 2 faste og 2 årsvikariater

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 september.

Langtids fastlegevikariat 40%-60% er ledig i Hønefoss sentrum

Vikariat.  Marina Aksønova-Dehli, HØNEFOSS.

Søknadsfrist: 15 september.

LIS vikariat nevrologi

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHABILITERING / NEVROLOGISK POLIKLINIKK.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege - LSR-nr. 9237

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonseksjon.

Infeksjonseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 15 september.

Overlege - Fødselshjelp og kvinnesjukdomar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Fødselshjelp og kvinnesjukdomar.

Kvinneklinikken Volda  Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Indremedisin Søknadsfrist: 15 september.

FASTLEGE - HELSEENHETEN

Fast stilling.  Vadsø kommune, Helseenheten.

to 100 % stillinger og en 50 % stilling Søknadsfrist: 16 september.

Fastlege/allmennlege

Fast stilling.  Rana kommune, Lokalmedisinsk.

2 stillinger Søknadsfrist: 16 september.

Leger i vaktlag KØH

Fast stilling.  Ullensaker kommune, Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH).

Hjemmevakt med uttrykning på kveld, helg/høytid Søknadsfrist: 16 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Hedmark.

Vi ønsker en lege med engasjement og interesse for samfunnsmedisinske spørsmål! Søknadsfrist: 16 september.

Professor i hematopatologi förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Fast stilling.  Uppsala universitet, UPPSALA.

 Søknadsfrist: 17 september.

Overlege / seniorrådgiver

Fast stilling.  Statens Legemiddelverk, Avdeling for legemiddelutredning.

Har du lyst til å arbeide med legemidler innen offentlig forvaltning og europeisk legemiddelsamarbeid? Søknadsfrist: 18 september.

Overlege og professor/førsteamanuensis

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet NTNU, i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Kombinert stilling som overlege (50%) og professor/førsteamanuensis i medisin (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 20 september.

Ledig Fastlegehjemmel i Nannestad kommune

Fast stilling.  Nannestad kommune, Kommuneoverlegen.

Ved Holter legekontor er det fra 01.01.2016 ( mulig før), ledig en fastlegehjemmel, da hjemmelsinnehaver går over i annen stilling.  Søknadsfrist: 20 september.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS .

PHA Søndre Oslo DPS Søknadsfrist: 20 september.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Aleris Omsorg, Boganes sykehjem.

 Søknadsfrist: 20 september.

Ledig 50% stilling som fastlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, Helsetjenester.

Kommunalt ansatt fastlege med tilleggsansvar for migrasjonshelsetjeneste Søknadsfrist: 20 september.

To overlegestillinger

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling Kvinneklinikken.

 Søknadsfrist: 20 september.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, KVB Avdeling for gynekologisk kreft .

KVB Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

Anestesiavdelingen, Flekkefjord  Søknadsfrist: 20 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABUP).

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABUP) Søknadsfrist: 20 september.

Liaisonpsykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Akuttpsykiatri - Disjon psykisk helsevern Søknadsfrist: 20 september.

Overlege - LSR-nr. 9191

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonseksjon.

Infeksjonseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 20 september.

Fastlege

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, OSLO.

Fastlegeavtale - Oslo kommune, Bydel Vestre Aker Søknadsfrist: 21 september.

Ledig fastlegehjemmel i Grue kommune

Grue kommune, Furubo Legesenter.

 Søknadsfrist: 22 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Drammen DPS Søknadsfrist: 22 september.

Lis lege medisinsk genetikk - vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk genetikk .

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 22 september.

LiS - stilling patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Laboratoriemedisinsk klinikk Søknadsfrist: 22 september.

Fastlegehjemmel, Legetorget Lillehammer

Lillehammer kommune, Legetorget Lillehammer.

 Søknadsfrist: 22 september.

Fastlege

Hol kommune, Legetjenesten, Geilo.

 Søknadsfrist: 23 september.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Gro Flateland Ahlberg, HOF.

Søknadsfrist: 24 september.

Senior Consultant/Adjunct Professor/Associate Professor in Medicine(Neurosurgery)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, The Institute of Clinical Medicine.

Department of Neurosurgery, Oslo University Hospital / The Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 25 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 25 september.

Vikariat i fastlegehjemmel

Vikariat.  Marianne Ravneberg, OSLO.

Søknadsfrist: 25 september.

Unicare Friskvernklinikken søker spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Unicare Helse AS, Friskvernklinikken.

 Søknadsfrist: 25 september.

Vikar i øyelegepraksis i Trondheim

Vikariat.  Helene K. Laukeland, TRONDHEIM.

Søknadsfrist: 25 september.

Lege (15/4445)

Fast stilling.  Ålesund kommune, Team Helse og velferd i rådmannens stab.

Team helse og velferd i rådmannens stab Søknadsfrist: 25 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Brystdiagnostisk senter.

Brystdiagnostisk Senter - Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 28 september.

Vi søger overlæger og afdelingslæger

Fast stilling.  Region Nordjylland, AALBORG Ø.

 Søknadsfrist: 28 september.

50% avtalehjemmel i hud - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, LARVIK.

Larvik Søknadsfrist: 29 september.

2 nye fastlegehjemler i Sandnes kommune

Sandnes kommune, SANDNES.

 Søknadsfrist: 29 september.

100% avtalehjemmel i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, ASKER.

Akershus vest Søknadsfrist: 29 september.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Fjellsiden legesenter.

Fjellsiden legesenter Søknadsfrist: 29 september.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Valkendofsgaten 9, Bergenhus bydel.

Valkendofsgaten 9, Bergenhus bydel Søknadsfrist: 29 september.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Nesttun Allmennpraksis.

Nesttun Allmennpraksis Søknadsfrist: 29 september.

Avdelingsoverlege/overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk diagnostikk, Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 29 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin - Arbeidsmedisinsk avdeling.

Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin - Arbeidsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 29 september.

Assisterende kommuneoverlege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 29 september.

Fastlege i praksis

Vikariat.  Øvre Eiker kommune, Legehuset AS Hokksund.

 Søknadsfrist: 29 september.

Fastlegeavtale med "null- liste"

Øvre Eiker kommune, Legekontoret i Vestfossen.

2.gangs utlysning Søknadsfrist: 29 september.

Palliativt senter på SUS søker overlege -inntil 70% stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Palliativt senter på SUS.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering, BUP

Fast stilling.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

Fast stilling og vikariat Søknadsfrist: 30 september.

Ledig stilling som fastlege ved veldrevet legekontor

Fast stilling.  Loppa kommune, ØKSFJORD.

 Søknadsfrist: 30 september.

Forskningsadministrator - Sykelig overvekt forskning

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk.

Medisinsk klinikk, Tønsberg Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi .

Immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ruspoliklinikken.

Ruspoliklinikken Ringerike DPS Søknadsfrist: 30 september.

Overlege - Liaisonpsykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Søknadsfrist: 30 september.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Opptreningssenteret i Finnmark, ALTA.

 Søknadsfrist: 30 september.

LEDIG STILLIG – KOMMUNELEGE 2

Fast stilling.  Berlevåg kommune, BERLEVÅG.

 Søknadsfrist: 30 september.

Palliativt senter på SUS søker overlege -inntil 70% stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Palliativt senter på SUS.

 Søknadsfrist: 30 september.

Bedriftslege/allmennlege

Fast stilling.  International SOS AS, Stavanger og Haugesund/Stord.

Fast stilling - Haugesund/Stord Søknadsfrist: 30 september.

Bedriftslege/allmennlege

Fast stilling.  International SOS AS, SANDNES.

Fast stilling - Stavanger Søknadsfrist: 30 september.

Senior bedriftslege/arbeidsmedisiner

Fast stilling.  International SOS AS, SANDNES.

Fast stilling - Stavanger Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Psykosepoliklinikken Søknadsfrist: 30 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Rælingen kommune, FJERDINGBY.

Fjerdingby legesenter Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege i generell kirurgi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Kirurgiske leger .

Kirurgiske leger - Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kirurgisk avdeling, Kristiansand.

Kirurgisk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 04 oktober.

Kommunelege

Fast stilling.  Åmli kommune, ÅMLI.

 Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege - spesialist i radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Radiologi.

Sykehuset Østfold HF Søknadsfrist: 05 oktober.