Sykehjemslege 2 x 20% stilling, alternativt 40% stilling

Fast stilling.  Råde kommune, RÅDE.

Søknadsfrist: 08 desember.

Vikariat i avtalepraksis, Fredrikstad

Vikariat.  OptiKon Medisinske Senter, GAMLE FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 08 desember.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Malvik kommune, HOMMELVIK.

Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, SANDVIKA.

BUPA Bærum BUP Søknadsfrist: 09 desember.

Vi søker gynekolog til nytt senter i Stavanger!

Fast stilling.  Medicus, STAVANGER.

Bli en del av et spennende kjede med dyktige fagpersoner Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SOLA.

Allmenpsykiatrisk Poliklinikk - Sola DPS  Søknadsfrist: 09 desember.

Klinikksjef

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Intensiv/intermediær, anestesi, ortopedi, operasjon og dagkirurgi Søknadsfrist: 10 desember.

Klinikksjef Kirurgisk klinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 desember.

Klinikksjef

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Prehospital klinikk - Helse Stavanger HF  Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering i ortopedi

Midlertidig.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for kirurgi.

To års stilling Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Revmatologisk avdeling.

Vikariat - Revmatologisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Ledig vikariat for
helsestasjonslege i Moss

Fast stilling.  Moss kommune, MOSS.

Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege / psykiater

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Klostergata .

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin  Søknadsfrist: 11 desember.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Akuttmedisinsk seksjon.

Medisinsk avdeling, Akuttmedisinsk seksjon, Kristiansand  Søknadsfrist: 11 desember.

Øyelege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Spesialistpoliklinikken UNN Harstad.

Spesialistpoliklinikken Harstad  Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Kirurgisk avdeling.

Vikariat - Kirurgisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege - fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP).

Spesialist i psykiatri - fast stilling Søknadsfrist: 11 desember.

To ledige fastlegeheimlar

Skjåk kommune, SKJÅK.

Søknadsfrist: 11 desember.

Avdelingsoverlege 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisin - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisin - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Leger - ØHD (KAD) 

Fast stilling.  Ålesund kommune, VH Legetjenester og akutt helseberedskap.

Legetjenester og akutt helseberedskap Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Medisinske leger Mosjøen Søknadsfrist: 11 desember.

Åfjord og Roan legetjeneste
søker fastlege

Fast stilling.  Åfjord kommune, ÅFJORD.

Søknadsfrist: 12 desember.

 
Professor in Orthopedics
associated with employment

Fast stilling.  Linköpings Universitet, LINKÖPING.

at the University Hospital in Linköping Søknadsfrist: 12 desember.

Leder for avdeling Folkehelse 

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

Helsetjenesten Søknadsfrist: 12 desember.

Overlege – Radiologi 

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 desember.

Etablert fastlegehjemmel

Kristiansund kommune, FREI.

ved Frei Legesenter Søknadsfrist: 12 desember.

Lege i spesialisering i onkologi. Faste stillingar og vikariat.

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk .

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk  Søknadsfrist: 12 desember.

Vikar for fastlege

Vikariat.  Anne Korsæth, SOLA.

Søknadsfrist: 12 desember.

Forsker

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for forskning og utvikling .

Divisjon Psykisk Helsevern  Søknadsfrist: 12 desember.

Kommuneoverlege/Fastlege

Fast stilling.  Hasvik kommune, HASVIK.

i Hasvik Kommune Søknadsfrist: 13 desember.

100 % avtaleheimel i ØNH - sjukdomar

Helse Vest RHF, BERGEN.

i Bergen sentrum Søknadsfrist: 13 desember.

100 prosent avtaleheimel i hjartesjukdomar

Helse Vest RHF, STAVANGER.

i Stavangerområdet Søknadsfrist: 13 desember.

Legevaktslege - natt

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, Helse og velferd.

Søknadsfrist: 13 desember.

Ledig fast stilling som avtalelege

Fast stilling.  Larvik kommune, LARVIK.

ved Larvik kommune, Torget medisinske senter Søknadsfrist: 13 desember.

Ledig 100% fast stilling som avtalelege

Fast stilling.  Larvik kommune, STAVERN.

i Larvik kommune, p.t. i Stavern Søknadsfrist: 13 desember.

Avtalehjemmel i hudsykdommer 

Helse Sør-Øst RHF, KONGSVINGER.

Kongsvinger  Søknadsfrist: 13 desember.

Avtalehjemmel i psykiatri 

Helse Sør-Øst RHF, GRAN.

Gran, Oppland  Søknadsfrist: 13 desember.

50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i gynekologi lokalisert til Larvik 

Helse Sør-Øst RHF, LARVIK.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Ledig 50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for kirurgi.

Avdeling for kirurgi - Molde sjukehus  Søknadsfrist: 13 desember.

Fastelegehjemmel

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

Familielegen AS Søknadsfrist: 14 desember.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Enhet basistjenester - Behandlende tjenester Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege, anestesiologi 

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 14 desember.

Det søkes etter fastlege til deleliste

Fast stilling.  Frogn kommune, HEER.

ved Heer legekontor i Drøbak Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering (LiS)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 14 desember.

1 ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Ullensaker kommune, KLØFTA.

Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering - 2 års stilling

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, SANDVIKA .

Søknadsfrist: 15 desember.

Lege / legevikar

Vikariat.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

Søknadsfrist: 15 desember.

Ledig vikariat i fastlegepraksis, Oslo

Vikariat.  Mai-Ly Nguyen Bøksle, OSLO.

Søknadsfrist: 15 desember.

Fastlege vikariat i Porsgrunn

Vikariat.  Friisebrygga Legesenter, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering, karkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Ortopedi- og kirurgiavdeliningen  Søknadsfrist: 15 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Lyngdal kommune, LYNGDAL.

Lyngdal Legesenter Søknadsfrist: 15 desember.

2 Fastlegestillingar

Fast stilling.  Flora kommune, FLORØ.

Søknadsfrist: 15 desember.

Fastlegehjemmel/vikariat

Sunndal kommune, Helse- og barneverntjenesten.

Sunndal Legesenter DA Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering i generell indremedisin

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjertemedisinsk avdeling.

Fellesfunksjoner og avskrivninger Hjertemed.avd  Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering - Indremedisin

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, STOKMARKNES.

Medisinsk klinikk legestab Vesterålen  Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering (vikariat)

Vikariat.  Vestre Viken, Ungdomsseksjonen for Ø-hjelp.

BUPA Ungdomsseksjonen for Ø-hjelp Søknadsfrist: 15 desember.

LIS B-gren i hjertesykdommer, ett års vikariat 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, BUP.

 Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering (thoraxkirurgi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Thoraxkirurgisk avdeling.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Thoraxkirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling BUP.

Avdeling BUP Søknadsfrist: 16 desember.

Fastlege-deleliste ved Fagerborglegene

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Fagerborglegene.

Bydel Frogner Søknadsfrist: 16 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Senter for kreftbehandling .

Senter for kreftbehandling, Kristiansand  Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering - BUP Hinna 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Gyn-/fødeavdeling.

Gyn-/fødeavdeling, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 17 desember.

Ledig fastlegeavtale

Fast stilling.  Moss kommune, MOSS.

ved Peer Gynt legekontor i Moss Søknadsfrist: 18 desember.

LIS B-gren gastroenterologisk seksjon 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken Søknadsfrist: 18 desember.

Direktør for Revmatologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Haukeland universitetssjukehus  Søknadsfrist: 18 desember.

KOMMUNEOVERLEGE

Fast stilling.  Klepp kommune, KLEPPE.

60-100 % stilling Søknadsfrist: 18 desember.

Fastlegehjemmel ved Vika legesenter AS

Fast stilling.  Ålesund kommune, VH Legetjenester og akutt helseberedskap.

Ålesund Kommune Søknadsfrist: 18 desember.

Rådgivende overlege 

Fast stilling.  NAV, NAV Østfold.

  Vil du være med å gi mennesker muligheter som rådgivende overlege ved NAV Østfold? Søknadsfrist: 18 desember.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Tana Kommune, TANA.

ved Tana og Nesseby legekontor Søknadsfrist: 18 desember.

Lege i spesialisering - Urologi 

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege - Urologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Urologisk seksjon.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Gastroenterologisk kirurgi - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering - Barnekirurgi 

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Østmarka .

Avdeling Østmarka  Søknadsfrist: 19 desember.

To overleger i radiologi

Fast stilling.  Vestre Viken,  Avdeling for bildediagnostikk Drammen.

 Avdeling for bildediagnostikk Drammen, Kongsberg og Brystdiagnostisk senter  Søknadsfrist: 19 desember.

Ledig stilling som fastlege

Fast stilling.  Eid kommune, NORDFJORDEID.

Eid Legekontor  Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege revmatologi Id.nr: 4540

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Revmatologisk avdeling.

Ledig vikariat for perioden 15.01.2017 – 31.12.2019 Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering - medisinsk genetikk

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Seksjon medisin.

Laboratoriemedisinsk genetikk - Avdeling for medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 20 desember.

Legevikar/overlege 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling Barne- og ungdomshabilitering, HABU Stavanger  Søknadsfrist: 20 desember.

Bydelsoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Bydel Nordre Aker .

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker Søknadsfrist: 20 desember.

Vikar for sykehjemslege – 60% stilling

Vikariat.  Nedre Eiker kommune, MJØNDALEN.

Søknadsfrist: 20 desember.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Tønsberg.

Dyktig og effektiv radiolog Søknadsfrist: 20 desember.

Fastlegevikar i 100% stilling

Vikariat.  Taran Rai, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon spesialisert behandling Haugesund.

Seksjon spesialisert behandling Haugesund Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon spesialisert behandling Haugesund.

Seksjon spesialisert behandling Haugesund Søknadsfrist: 20 desember.

FASTLEGEHEIMEL

Fast stilling.  Klepp kommune, Legetenesta.

Jæren legesenter Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Voksenpsykiatri  Søknadsfrist: 20 desember.

Fastlegehjemmel

Øksnes kommune, MYRE.

Øksnes legekontor  Søknadsfrist: 21 desember.

Ledig fast 100% stilling overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS.

Lovisenberg DPS – Seksjon ambulant virksomhet  Søknadsfrist: 21 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Fjell kommune, STRAUME.

Søknadsfrist: 21 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, RASP (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) .

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri til Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 21 desember.

Fastlegehjemmel i Rana kommune

Rana kommune, Moheia legesenter.

  Fastlegehjemmel ledig for snarlig tiltredelse Søknadsfrist: 21 desember.

Lege 

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Smittevern, miljø og helse.

Avdeling for influensa Søknadsfrist: 22 desember.

Overlege i psykiatri 100% 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SANDNES.

Sandnes DPS, seksjon Varatun  Søknadsfrist: 22 desember.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for patologi.

Divisjon Medisinsk service, Avdeling for patologi, Lillehammer  Søknadsfrist: 22 desember.

Fastlegehjemmel/0-hjemmel

Fast stilling.  Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevern.

Strinda legesenter Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk seksjon.

Alderspsykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege (Hemapatologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for utdanning og forskningssøtte.

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Enhet for hematopatologi Søknadsfrist: 23 desember.

Vikariat i spesialistpraksis hudsykdommer

Vikariat.  Erik Tørud, OSLO.

Søknadsfrist: 23 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Sola kommune , SOLA.

Sola Legesenter Søknadsfrist: 23 desember.

Fastlegevikariat langvarig i Oslo, 60-100%

Vikariat.  Ivan Djurovic, OSLO.

Søknadsfrist: 25 desember.

Stilling for LIS lege - 2 års vikariat med mulighet for forlengelse 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 25 desember.

Vikariat i fastlegepraksis, Kongsberg

Vikariat.  Martin W. Vedeld, KONGSBERG.

Søknadsfrist: 27 desember.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen 

Bergen Kommune, ULSET.

Åsane bydel - Etat for helsetjenester  Søknadsfrist: 27 desember.

Lege i spesialisering - Anestesiavdelingen, leger 

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 27 desember.

Fastlegevikariat i Lindesnes

Vikariat.  Christina Masson, LINDESNES.

Søknadsfrist: 28 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Drammen kommune, DRAMMEN.

ved Grev Wedel legesenter - Drammen kommune Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege ved Smertepoliklinikken

Fast stilling.  Vestre Viken, Anestesiseksjonen.

Anestesiseksjonen Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

Fast stilling Søknadsfrist: 31 desember.

Radiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 desember.

Ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

Avtalespesialister Søknadsfrist: 31 desember.

100 % avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi i Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

Helse Nord RHF/Avtalehjemler  Søknadsfrist: 31 desember.

75 % senioravtale for spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

Avtalespesialister Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/spesialist indremedisin og geriatri

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling, Harstad .

Med. Harstad Søknadsfrist: 31 desember.

Specialist i allmänmedicin

Fast stilling.  Backa Läkarhus AB, STRÖMSTAD.

Søknadsfrist: 31 desember.

Fast stilling som Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

B-grein hematologi - Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 31 desember.

Fastlegehjemmel (allmennmedisin)

Vefsn kommune, Vefsn legesenter.

Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege i klinisk kardiologi 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 31 desember.

PhD Position in Precision Oncology for Colorectal Cancer

Midlertidig.  NTNU, Department of Cancer Research and Molecular Medicine.

Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 31 desember.

Fastlegevikariat i Mo i Rana

Vikariat.  Øvermo legesenter, MO I RANA.

Øvermo legesenter Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege - Radiologi

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen.

Røntgenavdeling Sandnessjøen  Søknadsfrist: 01 januar.

Ferievikar/ Turnuslegevikar
sommer 2017

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 01 januar.

Psykiater / overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Helgelandssykehuset DPS Mosjøen, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege i gynekologi

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen gynekologisk-/fødeavdeling.

Kirurgiske leger Sandnessjøen Søknadsfrist: 01 januar.

Ledig fastlegehjemmel 

Oslo kommune Bydel Ullern, OSLO.

Harbitzalleen legesenter  Søknadsfrist: 02 januar.

Driftsavtale for allmennlege / fastlege - Daaeskogen legesenter

Fast stilling.  Ålesund kommune, VH Legetjenester og akutt helseberedskap.

Legetjenester og akutt helseberedskap Søknadsfrist: 02 januar.

Bedriftslege - Arbeidsmedisiner

Fast stilling.  Bedriftshelsetjenesten Trondheim, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 02 januar.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Legetjenester, Porsgrunn kommune, PORSGRUNN.

ved Vestsiden Legesenter Søknadsfrist: 02 januar.

Enhetsleder ved allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Vinderen.

Voksenpsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 02 januar.

Psykiater/overlege 

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK  Søknadsfrist: 02 januar.

Fastlegehjemmel ved Alleen legesenter DA

Fast stilling.  Narvik kommune, Enhet Helsetjenester.

Søknadsfrist: 02 januar.

Fastlege - 2 stillinger

Fast stilling.  Sauherad kommune, GVARV.

Søknadsfrist: 02 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk sykehusavdeling.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal og Kristiansand Søknadsfrist: 02 januar.

Fastlegehjemmel

Molde kommune, MOLDE.

ved Legekontoret Molde Brygge Søknadsfrist: 03 januar.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Rana kommune, MO I RANA.

Søknadsfrist: 04 januar.

Psykiater ved Follo AkuttTeam 

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, SKI.

Søknadsfrist: 04 januar.

Fastlegeavtale

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

Søknadsfrist: 06 januar.

FASTLEGEHJEMMEL

Vikariat.  Gjøvik Kommune, Helse.

Vikariat ved Biri Helsesenter i 100 % Søknadsfrist: 06 januar.

Stipendiat

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

Hva påvirker utviklingen av kols Søknadsfrist: 08 januar.

100% legehjemmel i fastlegeordning

Målselv Kommune, BARDUFOSS.

v/Andslimoen legetjeneste Søknadsfrist: 08 januar.

Lege i spesialisering i indremedisin

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Narvik Søknadsfrist: 08 januar.

Overlege, Allmennpoliklinikk Årstad 

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Kronstad DPS  Søknadsfrist: 08 januar.

Lege i spesialisering - medisinsk biokjemi

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Tverrfaglig laboratoriemedisin  Søknadsfrist: 08 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 08 januar.

Bedriftslege

Fast stilling.  Ringvoll bedriftshelsetjeneste, MOSS.

Søknadsfrist: 08 januar.

PhD position in early onset adolescent psychosis study

Midlertidig.  Universitetet i Oslo, NORMENT.

 Søknadsfrist: 08 januar.

Fastlege

Fast stilling.  Evje og Hornnes kommune, Enhet for Helse og familie.

 Søknadsfrist: 08 januar.

Kommuneoverlege/fastlege

Vikariat.  Beiarn kommune, Legekontoret i Beiarn Kommune.

Søknadsfrist: 09 januar.

Fastlegehjemmel Allmennmedisin

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Grorud, OSLO.

- Avdeling samfunn og nærmiljø Søknadsfrist: 09 januar.

Kommunelege/fastlege

Fast stilling.  Bardu kommune, BARDU.

Søknadsfrist: 10 januar.

100 % avtalehjemmel 

Helse Sør-Øst RHF, GJØVIK.

Indremedisin/gastro - Gjøvik  Søknadsfrist: 10 januar.

100 % avtalehjemmel 

Helse Sør-Øst RHF, HAMAR.

Indremedisin/gastro - Hedmark  Søknadsfrist: 10 januar.

Fastlege - Bydel Søndre Nordstrand

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand, Holmlia legesenter.

Søknadsfrist: 10 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Arbeidsmedisinsk avdeling .

Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 10 januar.

Avdelingssjef/avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Divisjon Lillehammer, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 januar.

Er du spesialist i voksenpsykiatri? Da ser vi fram til din søknad. 

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS.

Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Enhet Søndre Nordstrand.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 15 januar.

Sjeflege/overlege

Fast stilling.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

Psykiatri  Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Lister .

DPS Lister, poliklinikk Farsund Søknadsfrist: 15 januar.

Lege i spesialisering 

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus .

Avdeling for distriktspsykiatrisk senter Nordmøre og Romsdal - Molde sjukehus  Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedi/revmakirurgi - Kongsvinger Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, MANDAL.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal  Søknadsfrist: 15 januar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

Radiologi Søknadsfrist: 18 januar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

Revmatologi Søknadsfrist: 18 januar.

Sakkyndige spesialister (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

Ortopedisk kirurgi Søknadsfrist: 18 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Arendal  Søknadsfrist: 20 januar.

Fastlegehjemmel - selvstendig næringsdrivende

Fast stilling.  Steinkjer kommune, STEINKJER.

Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Høvdinggården legekontor AS Søknadsfrist: 25 januar.

Lege i spesialisering 100%, palliasjon, vikariat/engasjement 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for blod og kreftsykdommer  Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering - Nuklærmedisin

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nukleærmedisin.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 januar.