Fastlege i Andebu

Fast stilling.  Andebu kommune, ANDEBU.

 Søknadsfrist: 02 april.

Overlege/psykiater, 100 % stilling

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling.

Psykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 02 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 03 april.

Fastlegehjemmel

Askøy Kommune, Fromreide legesenter.

Samfunnsmedisinsk avdeling, Legetjenesten  Søknadsfrist: 05 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP Poliklinikken Molde Søknadsfrist: 05 april.

1 års legevikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Stine Ankerstjerne, OSLO.

Søknadsfrist: 05 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik.

Gyn/fødeavdeling - Gjøvik  Søknadsfrist: 05 april.

Allmennlege / skadelege til Volvat Majorstuen

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, Volvat Majorstuen.

 Søknadsfrist: 06 april.

Allmennlegevikariat 3,5 mnd, Levanger

Vikariat.  Håvard Dybdahl, LEVANGER.

Søknadsfrist: 06 april.

Vikariat for avtalespesialist i øyesykdommer, Skien

Vikariat.  Tina Dale Brauti, SKIEN.

Søknadsfrist: 06 april.

Overlege, Barnepsykiater

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 06 april.

Ledig ett årsverk for lege.

Fast stilling.  Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

Satsing på kommunalt legearbeid!  Søknadsfrist: 06 april.

Enhetsleder/overlege og overlegevikariat

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Enhet for brystdiagnostikk Søknadsfrist: 06 april.

Fastlegehjemmel

Stavanger kommune, St. Olav legegruppe.

St. Olav legegruppe  Søknadsfrist: 06 april.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 april.

Fastlegehjemmel

Trondheim kommune, Moholt legesenter.

Moholt legesenter Søknadsfrist: 06 april.

Vikariat i Allmennpraksis Oslo

Vikariat.  Rajeetha Prasanna, OSLO.

Søknadsfrist: 06 april.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Stavanger kommune, Hundvåg legesenter.

 Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, Øyeavdeling Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for blodsykdommer Søknadsfrist: 06 april.

Fagsjef utvikling

Fast stilling.  Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norsk Luftambulanse.

 Søknadsfrist: 06 april.

Sykehjemslege - vikariat

Vikariat.  Kongsberg kommune, KONGSBERG.

 Søknadsfrist: 06 april.

Ferievikarar for LIS

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Ortopedisk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering (LiS)

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, MOLDE SJUKEHUS .

Klinikk for medisin, Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Kristiansund Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, DPS Kongsvinger - poliklinikk  Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk Helse- og Rusklinikken.

Phr klinikkledelse  Søknadsfrist: 07 april.

Overlege / leder (Obstetrikk og gynekologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

ved Kvinne og barneklinikken, OUS kombinert med professor II/førsteamanuensis - 20 % stilling, Institutt for klinisk medisin, UIO Søknadsfrist: 07 april.

Spes. i allmennmedisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

40 - 100 % stilling Søknadsfrist: 07 april.

Spes. i fysikalsk medisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

40 - 100 % Søknadsfrist: 07 april.

Postdoktor/forsker

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, forskningsprosjekt.

”Influensasykdom hos barn i Norge: sykdomsbyrde og vaksineeffekt”  Søknadsfrist: 07 april.

2 PhD-stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Seksjon for psykoseforskning.

PHA Seksjon for psykoseforskning  Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering (psykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon .

Regional sikkerhetsseksjon  Søknadsfrist: 07 april.

Fastlege, deleliste

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, Helse- og miljøseksjonen.

 Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 07 april.

Bedriftslege/Lege søkes i Molde

Fast stilling.  Stamina, Stamina Helse - Molde.

 Søknadsfrist: 07 april.

Vikariat for fastlege ved Kalbakken legegruppe.

Vikariat.  Peter Kittelsen, OSLO.

Søknadsfrist: 08 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 april.

Fastlegehjemmel

Sauherad kommune, Sauherad Legesendter.

 Søknadsfrist: 08 april.

100% stilling som Helseleder

Fast stilling.  Tynset kommune, Helse og - omsorgsavdeling.

 Søknadsfrist: 08 april.

Ledig fastlegehjemmel

Tynset kommune, Tynset legekontor .

 Søknadsfrist: 08 april.

Fastlegehjemmel Åsgårdstrand helsesenter

Fast stilling.  Horten kommune, Åsgårdstrand helsesenter.

 Søknadsfrist: 08 april.

Fastlegevikariat Storgata Legesenter- Notodden

Vikariat.  Selma Aricigil, NOTODDEN.

Søknadsfrist: 08 april.

Lege i allmennpraksis

Fast stilling.  Aurland kommune, AURLAND.

Vi har ledig nyoppretta 100% fast stilling som lege i allmennpraksis. Søknadsfrist: 08 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 09 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 09 april.

Overlege/Spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 09 april.

Bedriftslege

Fast stilling.  Frisk i Nord SA, HAMMERFEST.

 Søknadsfrist: 09 april.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, abdominalradiologisk enhet  Søknadsfrist: 09 april.

Forsker/overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Enhet for kunnskapsutvikling.

 Søknadsfrist: 10 april.

Kommuneoverlege 50 %

Fast stilling.  Nesodden kommune, NESODDTANGEN.

 Søknadsfrist: 10 april.

Ph.D. Stipendiat

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 april.

Ph.D. kandidat stilling for lege ledig

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 10 april.

Bedriftslege vikariat

Vikariat.  HMS GRUPPEN, BERGEN.

HMS GRUPPEN i Bergen søker vikarlege i 50-60 % stilling Søknadsfrist: 10 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk - nukleærmedisin .

Avdeling for bildediagnostikk - nukleærmedisin  Søknadsfrist: 10 april.

Overleger - Ullevål sykehus

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Vi har ledige overlegestillinger på Øyeavdelingen Søknadsfrist: 10 april.

2 fastlegehjemler ledige fra 27/7-15

Fast stilling.  Fræna kommune, ELNESVÅGEN.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 10 april.

Fastlege

Vikariat.  Karlsøy kommune, HANSNES.

 Søknadsfrist: 10 april.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Hedmark, HAMAR.

 Søknadsfrist: 10 april.

LIS-legestilling ledig

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, ØNH avdelingen.

ved ØNH avdelingen Søknadsfrist: 10 april.

Fastlege, vikariat

Vikariat.  Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid .

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid  Søknadsfrist: 10 april.

Ledige stillinger som fastleger og tilsynslege

Fast stilling.  Brønnøy kommune, Brønnøy Legesenter.

Brønnøy helse- og velferdssenter Søknadsfrist: 11 april.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sør-Varanger kommune, KIRKENES.

Kirkenes legesenter Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi..

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi. Søknadsfrist: 12 april.

Overlege - radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 april.

Ledig legehjemmel

Målselv Kommune, Øverbygd legetjeneste.

 Søknadsfrist: 12 april.

Ass.fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, Helseavdelingen.

fast 100 % stilling Søknadsfrist: 12 april.

Fastlege

Fast stilling.  Høyanger kommune, Helsehuset.

 Søknadsfrist: 12 april.

FASTLEGE - KOMMUNEOVERLEGE

Fast stilling.  Fusa kommune, EIKELANDSOSEN.

 Søknadsfrist: 12 april.

Overlege (patologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi  Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr avd. barne- og ungdomspsykiatri .

Phr avd. barne- og ungdomspsykiatri  Søknadsfrist: 12 april.

Langtidsvikariat i fastlegehjemmel

Vikariat.  Marker kommune, ØRJE.

 Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 april.

Overlegestilling i indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

 Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi .

Nevrologi Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 april.

Vi søker etter to stillinger som kommunelege 2

Fast stilling.  Vardø kommune, Legetjenesten.

Fastlønnet og selvstendig næringsdrivende på legevakt. Søknadsfrist: 12 april.

2 overlegestillinger, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for spiseforstyrrelser .

Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 12 april.

Bedriftslege/Arbeidsmedisiner

Fast stilling.  Stamina, Bergen.

 Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

- Voksenpsykiatri  Søknadsfrist: 12 april.

Prosjektleder

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, RAAO .

med ansvar for oppbygging av Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, RAAO  Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Avd. rus- og avhengighetsbehandling, Rusakuttmottak, døgn Søknadsfrist: 13 april.

Fastlegehjemmel Gågaten legesenter

Fast stilling.  Bærum kommune, Gågaten legesenter.

Helsetjenester Søknadsfrist: 13 april.

Fastlegehjemmel, 1 stilling

Sunndal kommune, Sunndal Legesenter DA.

 Søknadsfrist: 13 april.

Lege i spesialisering - Onkologi

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Onkologi.

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad Søknadsfrist: 13 april.

Fastlegevikariat Sørumsand

Vikariat.  Solveig Bugge, SØRUMSAND.

Søknadsfrist: 13 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 13 april.

Seksjonsleder til Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 13 april.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 14 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken, Sykehuset Levanger.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 14 april.

Vikariat kommunelege II

Vikariat.  Nesna kommune, Nesna legekontor.

Nesna legekontor Søknadsfrist: 14 april.

Radiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus Søknadsfrist: 14 april.

VIKARIAT I FASTLEGEPRAKSIS

Vikariat.  Karin Monsbakken, GJØVIK.

Søknadsfrist: 14 april.

Sjefredaktør

Fast stilling.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 april.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk ØNH

Helse Sør-Øst RHF, MOSS.

Moss Søknadsfrist: 14 april.

100% avtalehjemmel - ØNH

Helse Sør-Øst RHF, SKI.

Ski Søknadsfrist: 14 april.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, klinikk for thoraxkirurgi .

klinikk for thoraxkirurgi  Søknadsfrist: 14 april.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk - øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 14 april.

Doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Hjertemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 april.

Overlege, gastroenterologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 15 april.

Fastlegeheimel

Os kommune, Sjøkanten legesenter.

 Søknadsfrist: 15 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar .

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 15 april.

Vikariat allmennpraksis Harstad

Vikariat.  Kanebogen legesenter, HARSTAD.

Søknadsfrist: 15 april.

Ledige vikariater for leger med spesialisering i revmatologi

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 15 april.

Overlege

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

 Søknadsfrist: 15 april.

Lege i spesialisering, 1 års vikariat innan medisinsk biokjemi

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 15 april.

Vikariat fastlege ved Nedre Eiker Legesenter

Vikariat.  Nedre Eiker kommune, Nedre Eiker Legesenter.

 Søknadsfrist: 15 april.

Vikar

Vikariat.  Ragnhild Risnes, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 16 april.

Fastlegevikariat Nydalen

Vikariat.  Eli Ringstad Skeid, OSLO.

Søknadsfrist: 16 april.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen - Moelv legesenter

Fast stilling.  Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL.

 Søknadsfrist: 16 april.

Kommunelege II 100 %

Fast stilling.  Tysnes kommune, UGGDAL.

heimel 3021 - 2.gongs utlysing. Søknadsfrist: 16 april.

Overlege vik.

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 16 april.

Lege i 100 % stilling

Fast stilling.  Rogaland A-senter as, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 17 april.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

 Søknadsfrist: 17 april.

Fastlege/kommunelege 2

Fast stilling.  Grane kommune, TROFORS.

 Søknadsfrist: 17 april.

Deltidsvikariat

Vikariat.  Ann-Trude Notø, KROKELVDALEN.

Søknadsfrist: 17 april.

Specialist inom Hud

Fast stilling.  Region Kronoberg, Norden utenom Norge.

 Søknadsfrist: 18 april.

Overlege/lege

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, RAULAND.

i fast stilling eller kortere engasjement Søknadsfrist: 19 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 april.

Ledige stillinger som overleger og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 19 april.

Ledige stillinger som overleger og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 19 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 19 april.

Vikar søkes til Gågatalegesenter

Vikariat.  Hasibullah Amiri, KONGSVINGER.

Søknadsfrist: 20 april.

100 % avtalespesialist i øyesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, ORKANGER.

Orkanger - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 20 april.

Overlege sykehjem og legevakt

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

med øyeblikkelig hjelp døgnplasser Søknadsfrist: 20 april.

Fastlege med listestorleik 950 (vikariat)

Vikariat.  Gol kommune, Gol legekontor.

 Søknadsfrist: 20 april.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Lillehammer legesenter, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 20 april.

Overlege og lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 20 april.

Vikariat ledig - Majorstuhuset legegruppe

Vikariat.  Trine Bjørner, OSLO.

Søknadsfrist: 20 april.

Vikariat fastlege

Vikariat.  Vågå kommune, Vågå Helsesenter.

 Søknadsfrist: 20 april.

Lege i grenspes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 20 april.

Bedriftslege

Vikariat.  Unicare Helse AS, Helse.

vikariat Søknadsfrist: 20 april.

Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for avgiftning og kartlegging.

Avdeling for rusbehandling - Seksjon for avgiftning og kartlegging  Søknadsfrist: 20 april.

100% nyopprettet fastlønnet stilling som fastlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, TØNSBERG.

 Søknadsfrist: 21 april.

Ledig vikariat fastlege

Vikariat.  Kvinesdal kommune, Kvinesdal legesenter.

 Søknadsfrist: 21 april.

Fastlegevikariat ledig

Vikariat.  Kristine Gedde, RASTA.

Søknadsfrist: 22 april.

Lege i sykehjem - Enhet helse

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, Enhet helse.

 Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for medisinsk mikrobiologi .

1 års vikariat - Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 22 april.

Leder for voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK (VOP).

 Søknadsfrist: 24 april.

Overlege/spesialist i anestesiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund sjukehus.

Avdeling for anestesi, Kristiansund sjukehus Søknadsfrist: 26 april.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Søknadsfrist: 26 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

Radiologi Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatri vaktleger  Søknadsfrist: 27 april.

Psykoterapiveileder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter  Søknadsfrist: 27 april.

VALLERHJEMMET BBS (korttidsinstitusjon)

Vikariat.  Bærum kommune, Vallerhjemmet BBS (korttidsinstitusjon).

SOMMERVIKARIAT Søknadsfrist: 27 april.

Lege

Fast stilling.  Stavanger kommune, Øyeblikkelig hjelp - Stokka sykehjem.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved Stokka sykehjem  Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger Søknadsfrist: 28 april.

Legar i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Seksjon for anestesi leger Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Avdeling for anestesi Søknadsfrist: 28 april.

Forsker - Helseøkonomi

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Avdeling for Vaksine i Divisjon for Smittevern.

 Søknadsfrist: 29 april.

Ledig fastlegevikariat, Lørenskog

Vikariat.  Christoffer Hasemann, LØRENSKOG.

Søknadsfrist: 30 april.

Clinical Professor in Surgery

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm.

 Søknadsfrist: 30 april.

Allmennlege – stilling ledig, listetak 600

Fast stilling.  Frøya kommune, Frøya legekontor.

 Søknadsfrist: 30 april.

Konstituert overlege og LIS

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 30 april.

Kommuneoverlege og kommunelege

Fast stilling.  Berlevåg kommune, BERLEVÅG.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege i psykiatri 100 % st

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

voksenpsykiatrisk polikl Søknadsfrist: 30 april.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen .

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen  Søknadsfrist: 30 april.

Vi søker inntil 2 leger til Døgnåpen legevakt sommeren 2015

Midlertidig.  Tønsberg kommune, Tønsberg interkommunale legevakt.

 Søknadsfrist: 30 april.

Sykehjemslege vikariat

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege /spesialist i voksenpsykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo DPS, Allmennpoliklinikken Søknadsfrist: 01 mai.

Sommervikar for allmennlege

Midlertidig.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Avdelingssjef - hjertesykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, avdeling for Hjertesykdommer.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Professor i medisin (psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin)

Midlertidig.  Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin.

ved Institutt for klinisk medisin Søknadsfrist: 04 mai.

2 x 100 % faste stillinger for overlege / radiolog

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, BERGEN.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Fastlegehjemmel ved Markveien legesenter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Markveien legesenter .

Oslo kommune, Bydel Grünerløkka  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege medisinsk genetikk

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Ytrebygda legekontor - Etat for helsetjenester.

Ytrebygda legekontor - Etat for helsetjenester  Søknadsfrist: 05 mai.

LIS-lege

Vikariat.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Skjermingsavdelingen.

Vikariat i 100 % stilling fra d.d. til 30.06.16 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

Vikariat Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling BUP Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, TYNSET.

Tynset  Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering.

Nevrologisk poliklinikk, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Vi søker spesialist i allmennmedisin

Midlertidig.  NAV, BERGEN.

for spennende deltidsstilling i Hordaland fylke Søknadsfrist: 07 mai.

Kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Tysfjord kommune, Helse- og omsorgsetaten.

Helse- og omsorgsetaten Søknadsfrist: 08 mai.

Seksjonsoverlege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen  Søknadsfrist: 10 mai.

Overleger og Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Rehabilitering Sandnessjøen .

Rehabilitering Sandnessjøen  Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 10 mai.

Avdelingslederstilling/professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Fødeavdelingen, Obstetrikk og gynekologi/Det medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin  Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 mai.

LIS 4-års stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken - Avdeling for anestesiologi, Ullevål  Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AHUS/OUS .

AHUS/OUS Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 mai.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Sandnes

Helse Vest RHF, Sandnes.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Øyrane legekontor - Etat for helsetjenester.

Øyrane legekontor - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 12 mai.

Fordypningsstilling i palliasjon for lege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Ledig fastlegehjemmel ved Porsgrunn legesenter

Porsgrunn kommune, PORSGRUNN LEGESENTER.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlegeavtale ledig ved nytt legesenter i Arendal

Fast stilling.  Arendal kommune, Kystveien legesenter.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Smittevernoverlege/Smittevernlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Nordlandssykehuset HF  Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlegehjemmel i Søndre Land

Søndre Land kommune, Legetjenesten.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Distriktspsykiatrisk senter Lister, Farsund .

Distriktspsykiatrisk senter Lister, Farsund  Søknadsfrist: 15 mai.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte- og lungeklinikken.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Professor i Klinisk bakteriologi

Fast stilling.  Göteborgs Universitet, ØSTERSUND.

förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling - leger .

Nevrologisk avdeling - leger  Søknadsfrist: 19 mai.

Oppsalhjemmet søker en lege i 70 stilling

Fast stilling.  Norlandia - Oppsalhjemmet, Oppsalhjemmet.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Kliniska professorer

Fast stilling.  Universitetssjukhuset Örebro, ÖREBRO.

 Søknadsfrist: 21 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, SVOLVÆR.

Svolvær Søknadsfrist: 22 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin

Helse Nord RHF, ALTA.

Alta Søknadsfrist: 22 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin

Helse Nord RHF, NARVIK.

Narvik Søknadsfrist: 22 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi

Helse Nord RHF, TROMSØ.

Tromsø Søknadsfrist: 22 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, MO I RANA.

Mo i Rana Søknadsfrist: 22 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, ALTA.

Alta Søknadsfrist: 22 mai.

Ledig stilling som fastlege/ kommunelege

Fast stilling.  Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Do you want to work with emergency response in international operations?

Midlertidig.  Norges Røde Kors, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 juni.