Bedriftslege

Vikariat.  Helse & Sikkerhet SA, MO I RANA.

fom.  15.august 2016 og i ett år. Søknadsfrist: 01 juli.

Hel evt deltids sykehjemslege i Sandnes kommune ved Åse BOAS

Fast stilling.  Sandnes kommune, SANDNES.

Søknadsfrist: 01 juli.

Bedriftslege / Lege i spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Frisk HMS, OSLO.

Søknadsfrist: 01 juli.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Lørenskog kommune, Lørenskog sykehjem.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 01 juli.

2. gangs utlysning: LIS radiologi

Vikariat.  Helse Førde, Radiologisk avdeling/Radiologisk seksjon FSS.

Radiologisk avdeling/Radiologisk seksjon FSS Søknadsfrist: 01 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 01 juli.

Onkolog - vikariat - Kar og generell kirurgisk seksjon

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon ruspoliklinikker.

Fast 100 % stilling - Ruspoliklinikken Mortensrud Søknadsfrist: 03 juli.

Kommuneoverlege 50%

Fast stilling.  Hamar kommune, Samfunnsmedisinsk enhet.

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Med medisinske leger lofoten Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Anestesiavdelingen.

Legeseksjon Harstad Søknadsfrist: 03 juli.

Fastlege og legevikarer

Fast stilling.  Hol kommune, HOL.

Legetjenesten i Hol kommune – Geilo legesenter og Hol legekontor Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i Spesialisering vikariat

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, MO I RANA.

Medisinske leger Mo i Rana Søknadsfrist: 03 juli.

Overlegestilling (vikariat) - Augeavdelinga

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i spesialisering psykiatri (LIS) - Ryfylke DPS Randaberg

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, RANDABERG.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, HALDEN.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege/Psykiater - Bjørgvin DPS, Avdeling rehabilitering

Fast stilling.  Helse Bergen, TERTNES.

Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

B-gren - Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Hode- og bevegelsesklinikken (HBEV) .

Fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 04 juli.

Lege i spesialisering - Kløver 1

Fast stilling.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

Søknadsfrist: 04 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Medisinsk stab  Søknadsfrist: 04 juli.

Lege i spesialisering 

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Medisinsk stab  Søknadsfrist: 04 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kirurgisk avdeling BS.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 04 juli.

Vikariat B-gren gastrokirurgi

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Gastrokirurgisk avdeling.

Gastro Legetjeneste  Søknadsfrist: 04 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 05 juli.

Vi søker etter allmennlege i 100 % stilling

Fast stilling.  Forusakutten, STAVANGER.

Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering - Barne og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering, Barneseksjonen

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 05 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling .

Klinikk psykisk helse og rusbehandling Søknadsfrist: 05 juli.

Nyopprettet fastlegehjemmel hos legene på Bryggen

Fast stilling.  Røyken kommune, Helse/Sosial.

Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 05 juli.

Fastlege deleliste - Vennesla kommune

Fast stilling.  Vennesla kommune, Selvstendig næringsdrivende.

Søknadsfrist: 05 juli.

Fast stilling for lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin og vikariat

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Søknadsfrist: 06 juli.

Lege i spesialisering - alderspsykiatri

Vikariat.  NKS Olaviken, ERDAL.

Søknadsfrist: 06 juli.

Er du Nordlandssykehusets doktor Semmelweis?

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Seksjon for infeksjonsmedisin.

Søknadsfrist: 07 juli.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Senter for kreftbehandling (SFK).

Senter for kreftbehandling, Kristiansand Søknadsfrist: 07 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Senter for kreftbehandling, Kristiansand.

Senter for kreftbehandling, Kristiansand Søknadsfrist: 07 juli.

Vi trenger to nye spesialister til avdeling for fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for fordøyelsessykdommer.

Fordøyelse leger Søknadsfrist: 08 juli.

Sommervikar søkes til Enerhaugen Legesenter

Vikariat.  Elisabeth Rødland, OSLO.

Søknadsfrist: 08 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk Avdeling Narvik.

Medisinsk Avdeling Narvik Søknadsfrist: 08 juli.

Fastlegevikar Arkaden Legesenter

Vikariat.  Yngvild Stokke, OSLO.

Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege - Seksjon akutt og intensiv psykiatri

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Overlegestilling i urologi - Kirurgisk avdeling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering i urologi - Kirurgisk avdeling

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering generell kirurgi - Kirurgisk avdeling

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Vikariat for LIS-lege - MEDISINSK AVDELING / MEDISINSK SEKSJON FSS

Vikariat.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, HARSTAD.

Søknadsfrist: 10 juli.

Spesialrådgivar - vil du vere med på utviklinga av spesialisthelsetenestetilbodet på Vestlandet? 

Fast stilling.  Helse Vest RHF, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Kombinert stilling overlege (rus- og avhengighetsmedisin)/ klinisk forskning

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 10 juli.

1 års vikariat i veldrevet fastlegepraksis

Vikariat.  Susanne Prøsch, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Mikrobiologisk avdeling.

Medisinsk mikrobiologi - Klinikk medisinsk diagnostikk, Mikrobiologisk avdeling  Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Mikrobiologisk avdeling .

Medisinsk mikrobiologi - Klinikk medisinsk diagnostikk, Mikrobiologisk avdeling  Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering (indremedisin)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 10 juli.

Fast vikariat i almenpraksis 50-60%

Vikariat.  Marina Aksønova-Dehli, HØNEFOSS.

Søknadsfrist: 11 juli.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Maria Skalleberg, STANGE.

Søknadsfrist: 11 juli.

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 11 juli.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, KRÅKERØY.

Søknadsfrist: 12 juli.

Kommunelege/avtaleheimel

Fast stilling.  Balestrand kommune, BALESTRAND.

Søknadsfrist: 12 juli.

Lege søkes

Fast stilling.  Legevakt Vest, OSLO.

Legevakt Vest utvider senhøsten 2016! Søknadsfrist: 12 juli.

Vikariat i allmennpraksis ved Helsetorget legesenter

Vikariat.  Joseph DeLuca, ELVERUM.

Søknadsfrist: 13 juli.

Kollega til helprivat allmennpraksis søkes

Vikariat.  Løkketangen fastlegekontor, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 13 juli.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Magnus Selmer, STANGE.

Søknadsfrist: 13 juli.

Vikariat som Overlege i allergologi - Yrkesmedisinsk avdeling

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 13 juli.

Ledig vikariat i fastlegepraksis, Oslo

Vikariat.  Phuong Nguyen, OSLO.

Søknadsfrist: 14 juli.

Avdelingsdirektør - Helseregistre

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege - Medisinsk fødselsregister - Helsedata og digitalisering 

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 juli.

Lege Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Vikariat.  Nøtterøy kommune, Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Søknadsfrist: 15 juli.

Chief physician specialized in neurointervention, Department of Diagnostic Radiologi

Fast stilling.  Region Hovedstaden Rigshospitalet, HILLERØD.

Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, VETTRE.

Alderspsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 juli.

Sykehjemslege

Vikariat.  Kongsvinger kommune, KONGSVINGER.

  Kongsvinger kommune har ledig 80% vikariatstilling som sykehjemslege Søknadsfrist: 16 juli.

Ledig stilling for 2 fastlegar på Lofthus legekontor

Fast stilling.  Ullensvang herad, Lofthus legekontor.

 Søknadsfrist: 17 juli.

Vikariat 50% i deleliste v/Helsetorget DA

Vikariat.  Anneli Borge Hansen, BERGEN.

Søknadsfrist: 17 juli.

Leger I Nord - fastlegehjemmel

Bodø kommune, BODØ.

Søknadsfrist: 17 juli.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, LAKSELV.

Døgnenheten Lakselv Søknadsfrist: 17 juli.

Overlege / psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus .

Søknadsfrist: 17 juli.

Vikariat i allmennpraksis ved Activia legesenter

Vikariat.  Elverum kommune, ELVERUM.

Søknadsfrist: 17 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 17 juli.

Overlege, Valen sjukehus - Seksjon for spesialisert behandling Valen

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 17 juli.

Kommuneoverlege søkes, 100% fast stilling

Fast stilling.  Tana Kommune, TANA.

Søknadsfrist: 17 juli.

Lege i spesialisering, rotasjon

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 18 juli.

Overlege - BUP Sandnes

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SANDNES.

Søknadsfrist: 18 juli.

Overlege psykiatri

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikk.

Lofoten DPS Søknadsfrist: 19 juli.

Kommunelege med hovedansvar Sleneset/Lovund

Fast stilling.  Lurøy kommune, Sleneset/Lovvund.

Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Akuttpsykiatri og psykosebehandling.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for medisinsk biokjemi.

Divisjon Medisinsk service, Avdeling for medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 19 juli.

Overlege Brystdiagnostisk senter (BDS) - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 20 juli.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Søknadsfrist: 20 juli.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Ingrid Sætersmoen, LØTEN.

Søknadsfrist: 20 juli.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 24 juli.

LIS-lege - Fysikalsk medisin og rehabilitering seksjon Stord

Vikariat.  Helse Fonna, STORD.

Søknadsfrist: 24 juli.

Fastlegestilling 100% ledig i Volda kommune frå 01.01.2017

Fast stilling.  Volda kommune, VOLDA.

(sak 2016/952. ID 791) Søknadsfrist: 24 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Nyfødtintensiv avdeling.

Nyfødtintensiv Ullevål Søknadsfrist: 24 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Akuttpsykiatrisk avdeling .

Psykisk helse- og rusklinikk, Akuttpsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 24 juli.

100 % Vikariat som lege, 50% Fastlege og 50% Helsestasjonslege

Midlertidig.  Mandal kommune, MANDAL.

Søknadsfrist: 24 juli.

Fastlegehjemmel ved Flattum legesenter

Ringerike kommune, Flattum legesenter.

Flattum legesenter Søknadsfrist: 25 juli.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Vestre Viken, KONGSBERG.

Klinikk for psykisk helse og rus - Kongsberg DPS  Søknadsfrist: 25 juli.

Lege på Gran Canaria

Vikariat.  Greveløkka Medisinske AS, VESTFOSSEN.

Søknadsfrist: 25 juli.

1 ledig avtalehjemmel v/ Nærøy legekontor fra den 01.09.16

Nærøy kommune, KOLVEREID.

Søknadsfrist: 25 juli.

Overlege ved øyeavdelingen

Fast stilling.  Betanien Hospital, SKIEN.

Søknadsfrist: 26 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Bergenhus bydel - Etat for helsetjenester

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 26 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, FLAKTVEIT.

Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 28 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, ULSET.

Søknadsfrist: 28 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken .

Kvinneklinikken SØ Søknadsfrist: 30 juli.

Personallege/Bedriftslege

Fast stilling.  AktiMed Norge AS, Aker Care Trondheim/AktiMed BHT Trondheim.

Aker Care Trondheim/AktiMed BHT Trondheim Søknadsfrist: 30 juli.

Ledig fastlegevikariat

Vikariat.  Verdal kommune, VERDAL.

Søknadsfrist: 30 juli.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, GRÅLUM.

klinikk for medisin Søknadsfrist: 31 juli.

20 % avtale/seniorpolitikk i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 juli.

40 % avtale/seniorpolitikk i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 juli.

50 % avtale/seniorpolitikk i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, HORTEN.

Horten, Vestfold Søknadsfrist: 31 juli.

60 % avtale/seniorpolitikk i ØNH

Helse Sør-Øst RHF, LØRENSKOG.

Lørenskog, Akershus Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering i Gastroenterologi - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering i Generell indremedisin - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Flesberg kommune, LAMPELAND.

i Flesberg og Rollag kommuner Søknadsfrist: 31 juli.

Vikariat Overlege post C

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Post C.

Søknadsfrist: 31 juli.

  Ny Fastlegehjemmel Løten legesenter

Løten kommune, LØTEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Vi søker radiolog til fast stilling 

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Søknadsfrist: 31 juli.

Fastlegehjemmel ved Legetorget Lillehammer DA 

Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 31 juli.

Fastlegehjemmel

Vikariat.  Hadsel kommune, Helseavdelingen.

Helseavdelingen Søknadsfrist: 31 juli.

Kommunelege 2

Fast stilling.  Folldal kommune, FOLLDAL.

Søknadsfrist: 01 august.

Overlege, spesialist i patologi

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 01 august.

Fastlege

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, HOKKSUND.

Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling Nord .

Avdeling Nord - Storslett - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 01 august.

Ledig vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Nina Rasmussen Eikenes, ARENDAL.

Søknadsfrist: 01 august.

Psykiater 

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Østfold/ Kalnes.

DPS Akutt  Søknadsfrist: 01 august.

Fastlegevikariat i Mo i Rana

Vikariat.  Øvermo legesenter, MO I RANA.

Søknadsfrist: 01 august.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Steinkjer kommune, STEINKJER.

ved Høvdinggården legekontor AS Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bildediagnostisk avdeling.

Diagnostisk klinikk, Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.

Fastlege/kommunelege: Vikariat frå 1.9.16 til 1.3.17 med mogeleg forlenging

Vikariat.  Seljord kommune, SELJORD.

Søknadsfrist: 01 august.

Fastlegehjemmel ved Storgata Legesenter

Fast stilling.  Notodden kommune, Storgata legesenter.

Praksis i veletablert legepraksis med fire leger og helsesekretærer i 3,4 stilling. Søknadsfrist: 01 august.

Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 01 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Ski kommune, SKI.

Søknadsfrist: 01 august.

Lege ved Presteløkka rehabiliteringssenter Larvik kommune - med arkivsaksnummer 16/5864

Fast stilling.  Larvik kommune, LARVIK.

Søknadsfrist: 01 august.

Lege

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, RAULAND.

Rehabiliteringssenteret AiR. AiR Klinikk Søknadsfrist: 01 august.

Vi søker nå Gynekolog i 80 -100%-stilling

Fast stilling.  IVF-Klinikken Oslo AS, OSLO.

Søknadsfrist: 02 august.

100 % Avtalehjemmel i gastormedisin

Helse Sør-Øst RHF, HAMAR.

Hamar Søknadsfrist: 02 august.

Vikariat for fastlege

Vikariat.  Vanylven kommune, FISKÅBYGD.

Søknadsfrist: 05 august.

Stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Vanylven kommune, FISKÅBYGD.

Søknadsfrist: 05 august.

Avdelingslege/offiser ved sykestuen Madla

Fast stilling.  Forsvaret, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 05 august.

Lege/offiser ved sykestuen Madla

Fast stilling.  Forsvaret, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 05 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Helgelandssykehuset Mosjøen.

Søknadsfrist: 07 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kongsberg kommune, KONGSBERG.

Søknadsfrist: 07 august.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdeling Sandnessjøen.

Røntgenavdeling Sandnessjøen Søknadsfrist: 07 august.

1 Ledig nyopprettet fastlegehjemmel 

Ullensaker kommune, KLØFTA.

Søknadsfrist: 07 august.

100 % Avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, HAMAR.

Hedmark Søknadsfrist: 09 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 10 august.

Lindrende og Korttid - Sykehjemsleger

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

Søknadsfrist: 10 august.

2. gangsutlysning - Ledig fastlegehjemmel ved Frakkagjerd legesenter

Fast stilling.  Tysvær kommune, AKSDAL.

Søknadsfrist: 10 august.

Verksamhetschef, Onkologiska kliniken

Fast stilling.  Region Östergötland, LINKÖPING.

Søknadsfrist: 11 august.

Lege i spesialisering(LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering .

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering  Søknadsfrist: 11 august.

Fastlege

Fast stilling.  Bykle kommune, BYKLE.

100 % fast stilling f.o.m. snarast - 2-gongs lysning Søknadsfrist: 12 august.

Lege i spesialisering, psykiatri - Seksjon for spesialisert behandling Valen

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 14 august.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Øyeseksjonen.

Kirurgisk klinikk, Øyeseksjonen Søknadsfrist: 14 august.

Fastlegeheimel

Fast stilling.  Førde kommune, Legeteneste og rehabilitering.

Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Urologisk avdeling  Søknadsfrist: 14 august.

Fastlegehjemmel Medisinske Senter Fornebu

Fast stilling.  Bærum kommune, Helse / Omsorg / Sosial.

Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA).

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering .

Liaisonpsykiater Søknadsfrist: 14 august.

SPESIALRÅDGIVER - lege

Fast stilling.  Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Vil du være med på å forme morgendagens helsetjeneste? Søknadsfrist: 14 august.

Overlege, øyefaget - Øye seksjon

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 14 august.

Fastlegehjemmel deleliste Asker kommune

Fast stilling.  Asker kommune, Nesbru legesenter A/S.

Avd. Helsetjenester Søknadsfrist: 14 august.

Fastlegehjemmel, Asker kommune, Vollen legekontor

Fast stilling.  Asker kommune, Vollen legekontor.

Avd. Helsetjenester Søknadsfrist: 14 august.

Fastlege kommunalt legesenter, Bydel St. Hanshaugen - Helse- og miljøseksjonen

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, OSLO.

Søknadsfrist: 15 august.

Vice-Chancellor

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Norden utenom Norge.

Søknadsfrist: 15 august.

Klinikksjef for Kvinneklinikken

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, St. Olavs Hospital HF.

- kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis II ved Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 15 august.

Overlege 

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest .

Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 15 august.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Rælingen kommune, Enhet for familie og helse.

Enhet for familie og helse - Stallbakken legesenter Søknadsfrist: 15 august.

Ledig fastlegeavtale i Moss

Moss kommune, MOSS.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 19 august.

Enhetsleder

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Enhet for rus og psykiatri Søknadsfrist: 19 august.

Leger/ legespesialister

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 19 august.

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø

Helse Nord RHF, TROMSØ.

Helse Nord RHF/Avtalehjemler Søknadsfrist: 21 august.

LIS vikariat, barne- og ungdomspsykiatri - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge 

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 21 august.

Overlege, mammaradiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar Søknadsfrist: 22 august.

Lege i fast stilling

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering .

Aure Rehabiliteringssenter  Søknadsfrist: 22 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Andøy kommune, Helse og familie.

Det er ledig en fastlegehjemmel ved Andenes legekontor.  Søknadsfrist: 22 august.

Fastlege - 2 hjemler - Ny utlysning

Fast stilling.  Åsnes kommune, FLISA.

Søknadsfrist: 23 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Akuttpsykiatrisk avdeling.

Akuttpsykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 27 august.

Direktør for nytt område

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

Søknadsfrist: 29 august.

Leger, spesialisering i indremedisin 

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Senior consultant or leader combined with a part time (20%) academic position

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Obstetrics and Gynaecology.

Division of Obstetrics and Gynaecology - Ullevål and Rikshospitalet Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatri.

Medisinsk klinikk - Pediatriseksjon Søknadsfrist: 31 august.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Professor in Medicine (Medical Oncology)

Fast stilling.  NTNU, The Faculty of Medicine.

Søknadsfrist: 09 september.

Fastlegehjemmel

Lier kommune, Regnbuen legekontor.

Regnbuen legekontor Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.

Overlegar/ spesialistar i psykiatri - Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Fast stilling.  Helse Førde, NORDFJORDEID.

Søknadsfrist: 18 september.