Overlege fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 25 oktober.

Rådgiver innenfor helse og omsorg i kommunal sektor

Fast stilling.  Agenda Kaupang AS, STABEKK.

Søknadsfrist: 26 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, ÅLESUND.

BUP poliklinikken Ålesund - Klinikk for barn og unge Søknadsfrist: 26 oktober.

Poliklinikkleder

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 27 oktober.

Fastlegevikariat Geilo

Vikariat.  Silje Aasheim Koldal, / Hol Kommune, Geilo Legesenter.

Søknadsfrist: 28 oktober.

Rådgjevande overlege (1296-2016-4)

Fast stilling.  NAV, BERGEN.

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Søknadsfrist: 28 oktober.

Etatsoverlege - medisinskfaglig rådgiver - Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger

Vikariat.  Oslo kommune velferdsetaten, OSLO.

Søknadsfrist: 28 oktober.

Fastlegehjemmel Bryggen legesenter 

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Søknadsfrist: 28 oktober.

Fastlegehjemmel Sørbyen legesenter

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid .

Søknadsfrist: 28 oktober.

Fastlegehjemmel Gildheim legesenter

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legekontor DA i tre-legesenter

Fast stilling.  Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

Vikariat - Bedriftslege søkes til bedriftshelsetjeneste

Vikariat.  Medco Bedriftshelsetjeneste, TANANGER.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege i geriatri - Geriatrisk seksjon

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 30 oktober.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Kirurgisk område Mosjøen Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Døgnavdelingen.

Døgnavdeling for voksne Mo i Rana Søknadsfrist: 30 oktober.

2 overlegar til Ambulant akutteam

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Hudlege

Fast stilling.  Aleris Helse AS, Drammen.

søkes til Aleris Drammen Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer.

Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer Søknadsfrist: 30 oktober.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneavdeling for nevrofag.

Barneavdeling for nevrofag Søknadsfrist: 30 oktober.

Lege

Vikariat.  Bergen Røde Kors Sykehjem, BERGEN.

Vikariat Søknadsfrist: 30 oktober.

Øyelege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, HARSTAD.

Spesialistpoliklinikken Harstad Søknadsfrist: 30 oktober.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS.

Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gyn/fødeavdelingen.

Gyn/fødeavdelingen - Kongsvinger Søknadsfrist: 30 oktober.

Fast stilling som lege i spesialisering ved Seksjon for klinisk farmakologi

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Laboratorium for klinisk biokjemi Søknadsfrist: 30 oktober.

Fastlege - ledig heimel

Fast stilling.  Fusa kommune, Helse-, familie og velferd.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege - Øye

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

BILDE-BS Seksjon Bærum Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering, B-gren karkirurgi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 31 oktober.

Oppdal kommune har ledig fastlegehjemmel fra 1.5.2017

Fast stilling.  Oppdal kommune, OPPDAL.

Det er 8 fastleger i Oppdal kommune, fordelt på 2 legesenter, Auna legesenter og Oppdal legesenter. Søknadsfrist: 31 oktober.

Specialistläkare/överläkare till Allergimottagning

Fast stilling.  Västra Götalandsregionen, Universitetssjukhus.

Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus, Allergimottagning Søknadsfrist: 31 oktober.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Nannestad kommune, NANNESTAD.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon for spesialisert behandling, Haugesund .

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, ROP- og avrusningsposten.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, KARMSUND.

Søknadsfrist: 31 oktober.

FASTLEGEHJEMMEL

Vikariat.  Gjøvik Kommune, Helse.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, STOKMARKNES.

Vesterålen DPS Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Radiolog - 100 % fast stilling

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 oktober.

Vi søker etter to psykologspesialistar/ psykologar til faste 100% stillingar.

Fast stilling.  Helse Bergen, TERTNES.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering - 100% fast

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, Ringerike Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering, medisinsk mikrobiologi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering generell kirurgi 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Kirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 31 oktober.

Vikariat ledig Ås sentrum

Vikariat.  Bjarne O. Vig, ÅS.

Søknadsfrist: 01 november.

Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legekontor DA i tre-legesenter

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Sentrum legekontor.

 Søknadsfrist: 01 november.

Ledig 1 års fastlegevikariat ved Dovre legesenter på Lørenskog

Vikariat.  Dovre legesenter, LØRENSKOG.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegevikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

Søknadsfrist: 01 november.

Psykiater 100% fast st.

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Gauselskogen.

Søknadsfrist: 01 november.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Hjertemedisinsk avdeling.

Hjertemedisinsk avdeling - Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Larvik kommune, Kommuneoverlegen.

Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

2 stillinger Søknadsfrist: 01 november.

20 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 01 november.

100 prosent avtaleheimel

Helse Vest RHF, BERGEN.

Søknadsfrist: 01 november.

100 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, STORD.

Søknadsfrist: 01 november.

4 fastlegeheimlar

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, FOSNAVÅG.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Ringerike kommune, HØNEFOSS.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegevikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Frøya kommune, SISTRANDA.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegehjemmel

Vefsn kommune, MOSJØEN.

Søknadsfrist: 01 november.

Overlege - vikariat

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Alderspsykiatrisk seksjon.

Alderspsykiatrisk seksjon i Psykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 01 november.

Ph.D. Stipendiat

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegehjemmel ved Sentrum legepraksis

Fast stilling.  Alta kommune, Tjenesteområdet Helse og sosial.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 01 november.

Overlegestilling i Psykiatrisk Divisjon

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, EGERSUND.

på Dalane DPS Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering -onkologi, 100% fast stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for blod og kreftsykdommer Søknadsfrist: 01 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, LILLEHAMMER.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, Poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 02 november.

Overlege - vikariat

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykiatrisk avdeling.

Akuttseksjon i Psykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

2 faste og 1 vikariat - Medisink klinikk Søknadsfrist: 02 november.

Turnuslege

Vikariat.  Osterøy kommune, LONEVÅG.

Søknadsfrist: 03 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 03 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 03 november.

50 % avtalehjemmel i junior/senior

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 04 november.

Fastlegehjemmel Andenes

Andøy kommune, Helse og familie.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering, vikariat, hematologi 100%

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling psykisk helsevern for barn og unge.

BUP poliklinikk Molde Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering - ett års vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Stavanger DPS, gruppepoliklinikk  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering, B-gren bryst- og endokrinkirurgi 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 04 november.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Narvik kommune, Enhet Fag og forvaltning.

Enhet Fag og forvaltning Søknadsfrist: 05 november.

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS søker lege til fulltidsstilling!

Fast stilling.  Colosseumklinikken Medisinske Senter AS, OSLO.

Søknadsfrist: 05 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, Psykiatrisk klinikk .

Søknadsfrist: 06 november.

Kommunelege/fastlege

Fast stilling.  Tysfjord kommune, KJØPSVIK.

Helse- og omsorgsetaten Søknadsfrist: 06 november.

Kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Tysfjord kommune, KJØPSVIK.

Helse- og omsorgsetaten Søknadsfrist: 06 november.

Er du vår neste barnelege?

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for barne- og ungdomsmedisin .

Overlege - Avdeling for barne- og ungdomsmedisin Søknadsfrist: 06 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Anestesiavdelinga.

Anestesiavdelinga - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 november.

Vikar i 50% stilling i fastelegepraksis.

Vikariat.  Dr. Øien fastlegekontor majorstuen, OSLO.

Søknadsfrist: 06 november.

LIS B-gren endo 1 års vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 06 november.

Fastlege og vikar for fastlege ved Halsnøy helsesenter

Fast stilling.  Kvinnherad kommune, SÆBØVIK.

Søknadsfrist: 06 november.

Overlege/psykiater - 100 % fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, OTTESTAD.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Psykosepoliklinikken Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsavdelingen.

Barne- og ungdomsavdelingen Søknadsfrist: 06 november.

Lege i grenspesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Gastromedisinsk seksjon.

Gastromedisin - Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 06 november.

Overlege, kirurgi 

Vikariat.  Helse Fonna, ODDA.

Søknadsfrist: 06 november.

Spesialist

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS Søknadsfrist: 06 november.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Brystdiagnostisk seksjon.

Brystdiagnostisk seksjon - Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 06 november.

Overleger

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, LEVANGER.

Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling .

Psykiatrisk avdeling Blakstad Søknadsfrist: 06 november.

Overlege i karkirurgi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 06 november.

KOMMUNAL FASTLEGESTILLING

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

FAST/VIKARIAT Søknadsfrist: 07 november.

Fastlegehjemler med arbeid som tilsynslege i sykehjem og fengsel

Fast stilling.  Holmestrand kommune, HOLMESTRAND.

Søknadsfrist: 07 november.

Ledig fastlegeavtale

Fast stilling.  Trøgstad kommune, TRØGSTAD.

ved Skjønhauglegene i Trøgstad Søknadsfrist: 07 november.

Ledig Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Levanger kommune, Enhet Institusjonstjenester.

Søknadsfrist: 07 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Levanger kommune, Enhet Institusjonstjenester.

Søknadsfrist: 07 november.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Undersøkelsesenheten.

Søknadsfrist: 07 november.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

Søknadsfrist: 07 november.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for kirurgi, radiologisk avdeling.

Klinikk for kirurgi, radiologisk avdeling Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 07 november.

Avdelingsleder Røntgenavdelingen 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen.

Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 07 november.

Avdelingsleder Laboratoriemedisin 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for radiologi.

Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 07 november.

3. gangs utlysing

Fast stilling.  Åsnes kommune, FLISA.

LEDIGE HJEMLER I TO-LEGEPRAKSIS. OGSÅ LEDIG STILLING SYKEHJEMSLEGE Søknadsfrist: 08 november.

Lege i spesialisering - 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, Avdeling for traumelidelser.

Avdeling for traumelidelser Søknadsfrist: 08 november.

Fastløna fastlege med kommunale oppgåver

Fast stilling.  Fitjar kommune, FITJAR.

Søknadsfrist: 08 november.

Ledig fastlegehjemmel/
kommunelege III

Fast stilling.  Storfjord kommune, OTEREN.

Søknadsfrist: 08 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Øre-nese-hals avdelingen.

Søknadsfrist: 08 november.

Fastlegehjemmel 100% fast stilling fra 01.01.2017

Fast stilling.  Rennebu kommune, RENNEBU.

Søknadsfrist: 09 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Arendal Søknadsfrist: 10 november.

Akuttlege - deltidsstilling eller vikariat

Vikariat.  Helsehuset Indre Østfold, ASKIM.

Søknadsfrist: 10 november.

Overlege

Vikariat.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 10 november.

Fast 100% stilling som Overlege Radiologi

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

Søknadsfrist: 11 november.

Volvat Oslo søker endokrinolog/indremedisiner

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, OSLO.

Avdeling Majorstua Søknadsfrist: 11 november.

Fastlegehjemmel - Helse og omsorg

Fast stilling.  Songdalen kommune, NODELAND.

Songdalen kommune Søknadsfrist: 11 november.

Fastlege ved Svelgen helsesenter

Fast stilling.  Bremanger kommune, SVELGEN.

Søknadsfrist: 11 november.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Kristiansand.

Medisinsk ansvarlig radiolog Søknadsfrist: 11 november.

Gynekolog i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris Helse AS, Nesttun.

søkes til Aleris Nesttun i Bergen Søknadsfrist: 11 november.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, KARASJOK.

TSB eller psykiatri Søknadsfrist: 13 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) .

ARA poliklinikk, Kristiansand Søknadsfrist: 13 november.

Fagsjef medisin i 50% stilling

Fast stilling.  Legevakta i Drammensregionen IKS, DRAMMEN.

Søknadsfrist: 13 november.

Kommunelege 1

Fast stilling.  Øygarden kommune, RONG.

STILLING MED SAKSNR. 16/3733 Søknadsfrist: 13 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling .

Ortopedisk avdeling - Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 13 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling - Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 13 november.

Overlege i arbeidsmedisin - vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

Yrkesmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 13 november.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oppland, Helse- og sosialavdelingen.

Helse- og sosialavdelingen Søknadsfrist: 13 november.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Bryn.

Søknadsfrist: 13 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, LARVIK.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, Sandefjord/Larvik Søknadsfrist: 13 november.

Rådgivende lege (deltid ca. 10%)

Fast stilling.  Oslo Pensjonsforsikring AS, OSLO.

Søknadsfrist: 14 november.

Nyopprettet fastlegehjemmel ved
City legesenter 

Fast stilling.  Drammen kommune, DRAMMEN.

Søknadsfrist: 14 november.

Hudlege i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris Helse AS, Nesttun.

søkes til Aleris Nesttun i Bergen Søknadsfrist: 14 november.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Nes kommune Akershus Fylke, Nes sykehjem.

Nes sykehjem Søknadsfrist: 14 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Nes kommune Akershus Fylke, Vormsund legekontor.

Vormsund legekontor Søknadsfrist: 14 november.

Fastlegeheimel

Fast stilling.  Surnadal kommune, Surnadal legesenter.

Surnadal legesenter Søknadsfrist: 14 november.

100 % fast avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege

Fast stilling.  Trysil kommune, TRYSIL.

Trysil legesenter Søknadsfrist: 14 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Minde Medisinske senter - Bergen kommune Søknadsfrist: 15 november.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Landås legesenter - Bergen kommune Søknadsfrist: 15 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, Helse og velferd.

Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Kirurgisk avdeling Narvik.

Kirurgisk avdeling Narvik Søknadsfrist: 15 november.

Ledige fastlegehjemler

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Markveien legesenter.

Fastlegehjemler - Oslo kommune, Bydel Grünerløkka Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Nyfødt/barn intensiv - Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 15 november.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, KJELLER.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 november.

Fastlege/sjukeheimslege

Fast stilling.  Hareid kommune, HAREID.

Søknadsfrist: 15 november.

Ledig fastlegehjemmel

Rælingen kommune, FJERDINGBY.

Fjerdingby legesenter - Enhet for familie og helse Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, N1.

Søknadsfrist: 15 november.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Solvang .

DPS Solvang, Kristiansand Søknadsfrist: 16 november.

Vikariat som fastlege på Ringerike

Vikariat.  Tyristrand Legekontor, TYRISTRAND.

Søknadsfrist: 16 november.

Engasjert bedriftslege søkes til spennende stilling

Vikariat.  Unicare, OSLO.

Unicare Helse AS Søknadsfrist: 17 november.

Overlege barne- og ungdomspsykiatri - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 17 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Lungeseksjon.

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling - Lungeseksjon Søknadsfrist: 18 november.

Fastlege og kommuneoverlege

Fast stilling.  Røst kommune, RØST.

på Røst Søknadsfrist: 18 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Farsund kommune, FARSUND.

Søknadsfrist: 18 november.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Lungeseksjon.

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling - Lungeseksjon Søknadsfrist: 18 november.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, LAKSELV.

2. gangs utlysning - Døgnenheten Lakselv Søknadsfrist: 20 november.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, KARASJOK.

Familieenheten, SANKS Karasjok Søknadsfrist: 20 november.

Fagdirektør

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Faglig utfordrende - tydelig og sentral posisjon - ledelse Søknadsfrist: 20 november.

Overlege og Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 20 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 22 november.

Lege i spesialisering i generell indremedisin, vikariat i 6 månader - Medisinsk avdeling

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 22 november.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Anestesi/Intensivseksjonen .

Anestesi/Intensivseksjonen Søknadsfrist: 22 november.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Barnemedisin - Barne- og ungdomsklinikken (BUK) Søknadsfrist: 23 november.

Ledig stilling som kommunelege 2

Fast stilling.  Måsøy kommune, HAVØYSUND.

i Måsøy kommune Søknadsfrist: 23 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Barnehabilitering Søknadsfrist: 23 november.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, GRAVDAL.

Lofoten DPS Voksenpsykiatri Søknadsfrist: 25 november.

Fast stilling for lege i spesialisering innanfor nevrologi - Nevrologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 27 november.

Länssjukhuset i Kalmar söker Överläkare/Specialistläkare

Fast stilling.  Landstinget Kalmar Län, KALMAR.

Søknadsfrist: 27 november.

Overlege, psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Seksjon for spesialisert behandling Valen Søknadsfrist: 27 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk sykehusavdeling.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Søknadsfrist: 27 november.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, TANA.

VPP Tana Søknadsfrist: 27 november.

Overdraging av fastlegeheimel 

Fast stilling.  Ulvik kommune, ULVIK.

Ulvik, Hardanger Søknadsfrist: 28 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Nord-Aurdal kommune, FAGERNES.

Søknadsfrist: 29 november.

Ledig stilling som LiS ved anestesilegeavdelingen

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

6 faste - Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 29 november.

Fastlege

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, HOKKSUND.

Legehuset AS, Hokksund. Søknadsfrist: 30 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Flesberg kommune, LAMPELAND.

Flesberg og Rollag kommuner har ledig fastlegehjemmel med ønsket overtakelse snarest mulig Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling .

Ringerike sykehus - Hallingdal sjukestugu Søknadsfrist: 30 november.

2 kommuneleger

Fast stilling.  Larvik kommune, LARVIK.

Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for anestesileger .

Avdeling for anestesileger Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Seksjon for øyeblikkelig hjelp- akuttenhet 6.1 Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 04 desember.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Avdeling medisinsk service Klinikk Kirkenes.

Avdeling medisinsk service Klinikk Kirkenes Søknadsfrist: 04 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

B-gren fordøyelsessykdommer - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 05 desember.

Etablert fastlegehjemmel ved Vågen legesenter

Fast stilling.  Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 31 desember.