Kardiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling.

Ringerike sykehus Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse.

Søknadsfrist: 24 mai.

Ledig stilling for kommunelege med hovedansvar Sleneset /Lovund 

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel, Ajer legesenter

Hamar kommune, Ajer legesenter.

Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Plastikkirurgisk seksjon.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel i Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune, Legetjenester.

Utsatt søknadsfrist til 24.05.16 Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Synergi helse.

Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Psykiatri døgnenheter - Salten DPS Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Spesialavdeling for voksne.

Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege pediatri

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Barne og ungdomsklinikken.

Søknadsfrist: 24 mai.

Lege søkes til fastlegehjemmel på Tau legesenter

Fast stilling.  Strand kommune, JØRPELAND.

Søknadsfrist: 24 mai.

100 % avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, ELVERUM.

Elverum, Hedmark Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel i Gjesdal kommune

Fast stilling.  Gjesdal kommune, ÅLGÅRD.

Søknadsfrist: 24 mai.

Smittevernoverlege/Smittevernlege 

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Seksjon for infeksjonsmedisin.

Seksjon for infeksjonsmedisin - Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Fet Legesenter AS, FETSUND.

Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

Sundet legesenter Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel deleliste

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Carl Berner legene.

  Oslo kommune, Bydel Grünerløkka Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

100 % fast med snarlig tiltredelse Søknadsfrist: 25 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Råde kommune, RÅDE.

Søknadsfrist: 25 mai.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Elverum Søknadsfrist: 25 mai.

Seksjonsoverlege-geriatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus Søknadsfrist: 25 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Synergi helse.

Bydel Nordre Aker Søknadsfrist: 25 mai.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Abdominalradiologisk enhet Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering
 

Midlertidig.  Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, TROMSØ.

Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege, spesialist i indremedisin/lungesykdommer

Fast stilling.  Glittreklinikken, HAKADAL.

Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Modum bad, VIKERSUND.

Søknadsfrist: 27 mai.

Vi har ledig fastlegehjemmel

Sund kommune, SKOGSVÅG.

Søknadsfrist: 27 mai.

Ledige stillinger som fastlege

Fast stilling.  Brønnøy kommune, BRØNNØYSUND.

Brønnøy legesenter Søknadsfrist: 27 mai.

Ledige vikariatstillinger som fastlege

Vikariat.  Brønnøy kommune, BRØNNØYSUND.

Brønnøy legesenter Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevro-, hud og revmatolgisk avdeling .

Nevro-,ortopedi-, og rehabiliteringslinikken (NOR), Nevro-, hud og revmatolgisk avdeling (NEHR), fagområde nevrologi Søknadsfrist: 27 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Søknadsfrist: 28 mai.

Legevaktlege/utrykningslege

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Lokalmedisisnke tjenester.

Kristiansand legevakt/ØHD Søknadsfrist: 29 mai.

Overlege 100 % fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, HAMAR.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Poliklinikk Hamar 2 Søknadsfrist: 29 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter.

Døgnavdeling for voksne - Mo i Rana  Søknadsfrist: 29 mai.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikk .

Kirurgisk dagavdeling - Mosjøen Søknadsfrist: 29 mai.

Øyelege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk dagavdeling.

 Kirurgisk dagavdeling Søknadsfrist: 29 mai.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Klinikk for kirurgi.

Søknadsfrist: 29 mai.

Lege i spesialisering, indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, STORD.

Søknadsfrist: 29 mai.

Medisinske leger

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Kardiolog / spesialist i indremedisin Søknadsfrist: 29 mai.

Medisinske leger

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Gastroenterolog Søknadsfrist: 29 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, DRAMMEN.

Drammen DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 29 mai.

Daglegevakt vikar sommer 2016

Vikariat.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 29 mai.

Overlege - spesialist i kardiologi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling Flekkefjord Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering, B-grein Endokrinologi

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 30 mai.

Ledig fastlegeavtale ved Brandbu legegruppe

Fast stilling.  Gran kommune, JAREN.

Søknadsfrist: 30 mai.

Klinisk stipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

(hud- og veneriske sykdommer) Søknadsfrist: 30 mai.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

MED miljø og yrkesmedisin Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege i psykiatri 100%

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sandnes DPS, seksjon Varatun.

Sandnes DPS, seksjon Varatun Søknadsfrist: 30 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

Søknadsfrist: 30 mai.

Bedriftslege søkes til bedriftshelsetjeneste

Fast stilling.  Medco Bedriftshelsetjeneste, TANANGER.

Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Palliativt senter Søknadsfrist: 31 mai.

Overleger

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Søknadsfrist: 31 mai.

Fastlegehjemmel/deleliste

Fast stilling.  Stavanger kommune, Legesenteret Olav V's gate.

Søknadsfrist: 31 mai.

Ass- / LIS-lege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Revmatologisk avdeling.

Hode og bevegelsesklinikken Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for arbeidsmedisin.

Avdeling for arbeidsmedisin Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege med spesialitet Kardiologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Med. stab. Søknadsfrist: 31 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Seksjon for radiologi .

Bildediagnostisk avdeling, seksjon for Radiologi Søknadsfrist: 31 mai.

Fagsjef

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Dir direktør Søknadsfrist: 31 mai.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bildediagnostisk avdeling.

Faste stillinger og vikariater - Radiologisk enhet Bodø Søknadsfrist: 31 mai.

Deleliste ved Sandtangen legesenter

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege 

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling Arendal Søknadsfrist: 31 mai.

Radiolog med mammografikompetanse

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

til Unilabs Røntgen Majorstuen Søknadsfrist: 31 mai.

Bedriftslege

Fast stilling.  Follo Bedriftshelsetjeneste as, ÅS.

Arbeidsmedisiner Søknadsfrist: 31 mai.

Forsker

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

 I BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE OG/ELLER BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

Forsker 1/Seksjonsleder

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

FOR SEKSJON FORSKNING SPESIALISTHELSETJENESTER OG STATLIG BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

3-årig doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for Patologi.

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 31 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

BUP poliklinikk Saupstad  Søknadsfrist: 31 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, RISSA.

BUP poliklinikk - Fosen Søknadsfrist: 31 mai.

Fastlegevikariat ved Markveien Legesenter i Oslo fra 15. august 2016

Vikariat.  Markveien Legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Fastlege ved Nome legesenter

Fast stilling.  Nome kommune, Nome legesenter.

Søknadsfrist: 01 juni.

Kommunal fastlege ved Nome legesenter

Fast stilling.  Nome kommune, Nome legesenter.

Søknadsfrist: 01 juni.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering (vikariat)

Vikariat.  Vestre Viken, KONGSBERG.

BUPA Kongsberg BUP Søknadsfrist: 01 juni.

Vikariat som fastlege ledig i Halden

Vikariat.  Oscarsgate legekontor, HALDEN.

Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk Genetisk Avdeling.

Medisinsk Genetisk Avdeling Søknadsfrist: 01 juni.

Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legekontor DA i tre-legesenter

Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, LILLEHAMMER.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, Poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 01 juni.

Fastlegehjemmel - 100 %

Frøya kommune, Frøya Legekontor.

Søknadsfrist: 01 juni.

Radiolog

Fast stilling.  Medi 3 AS, ÅLESUND.

Søknadsfrist: 01 juni.

Lege

Fast stilling.  Klinikk Hausken, BERGEN.

Søknadsfrist: 01 juni.

Ledig stilling som allmennlege

Fast stilling.  Holtålen kommune, ÅLEN.

Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, GRAVDAL.

Lofoten Distriktspsykiatriske senter Søknadsfrist: 02 juni.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Frøya kommune, SISTRANDA.

Søknadsfrist: 03 juni.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Vil du være med å utvikle Norges mest spennende universitetssykehus? Søknadsfrist: 03 juni.

Lege i Helsehus / sykehjem - Enhet helse

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, Enhet helse.

Søknadsfrist: 03 juni.

Lege i spesialisering, vikariat, onkologi 100%

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 03 juni.

Allmennlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Aman Rai , OSLO.

Søknadsfrist: 03 juni.

Psykiater/Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, VETTRE.

Asker DPS - Utredningsseksjonen for unge - Hvalstadåsen Søknadsfrist: 03 juni.

Lege i spesialisering, psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 05 juni.

Fastleger - 2 hjemler

Fast stilling.  Åsnes kommune, Hedmark.

LEDIG HJEMMLER I DAG DREVET I TO-LEGEPRAKSIS: Søknadsfrist: 05 juni.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, ANKENESSTRAND.

Russeksjon Narvik - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 05 juni.

Legestillinger

Vikna kommune, RØRVIK.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 05 juni.

Kommunelege

Vikariat.  Ski kommune, Kommunallegeteamet.

Vikariat Søknadsfrist: 05 juni.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Sola kommune , Sola bo- og hjemmetjenester avd. Soltun.

46,67% fast stilling ved Sola bo- og hjemmetjenester Søknadsfrist: 05 juni.

Ledig fastlegehjemmel i Mosjøen

Fast stilling.  Vefsn kommune, Legetjenesten.

Søknadsfrist: 05 juni.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 05 juni.

Forskningsveileder med god kjennskap til RCT

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Kvalitets- og utviklingssenteret Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, STAVERN.

Rehabiliteringsavdeling Nevro, Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for klinisk farmakologi US.

Avdeling for farmakologi, Seksjon for klinisk farmakologi US, medisinskfaglig enhet Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, KIROT avd. bløtdelskirurgi Bodø .

KIROT avd. bløtdelskirurgi - Bodø Søknadsfrist: 05 juni.

Fastlegehjemmel

Randaberg kommune, RANDABERG.

Søknadsfrist: 06 juni.

Professor

Midlertidig.  Lovisenberg diakonale høgskole, Avdeling for master- og videreutdanning.

Søknadsfrist: 06 juni.

Sykehjemsleger

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 06 juni.

Nyopprettet fastlegehjemmel

Re kommune, REVETAL.

Søknadsfrist: 06 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Fertilitetsseksjonen.

Søknadsfrist: 07 juni.

Forsker / postdoktor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

FOU psykisk helsevern  Søknadsfrist: 07 juni.

Postdoktor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Implementering av psykosebehandling Søknadsfrist: 07 juni.

Doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Implementering av psykosebehandling Søknadsfrist: 07 juni.

Daglege

Fast stilling.  Bærum kommune, Asker og Bærum legevakt.

Asker og Bærum legevakt Søknadsfrist: 07 juni.

Områdeschef 

Fast stilling.  Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering - fast stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 07 juni.

Fastlegehjemmel ved Storgata Legesenter

Fast stilling.  Notodden kommune, Helse og Omsorg.

Ledig hjemmel i veletablert legepraksis på Notodden. Søknadsfrist: 08 juni.

Overlege - spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 08 juni.

Vikariat i fastlegepraksis i Øyer ved hafjell

Vikariat.  Øyer legekontor, ØYER.

Søknadsfrist: 08 juni.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 09 juni.

Sommervikar m.m ved Nydalen Legesenter, Oslo

Vikariat.  Steven Hoel, OSLO.

Søknadsfrist: 09 juni.

Ledig vikariat i fastlegepraksis-snarlig oppstart

Vikariat.  Jamal Sabri Mousa, HALDEN.

Søknadsfrist: 09 juni.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Trondheim kommune, SAUPSTAD.

Saupstad legesenter - Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Søknadsfrist: 10 juni.

  Kommuneoverlege

Fast stilling.  Moss kommune, MOSS.

Det er ledig 100 % stilling som kommuneoverlege i Moss kommune.   Søknadsfrist: 12 juni.

Vikariat fastlege i 1 år

Fast stilling.  Skjervøy kommune, SKJERVØY.

Søknadsfrist: 12 juni.

Fastlegehjemmel Invivo Medisinske Senter AS

Fast stilling.  Bærum kommune, Helse / Omsorg / Sosial.

Søknadsfrist: 12 juni.

Senior Consultant combined with Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases.

Vascular surgery Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Volda Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, Avdeling Medisin.

Avdeling Medisin Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Voksenpsykiatri - Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege - Psykiater - Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

DPS nordre Østfold - ACT-team Mosseregionen og Indre Østfold Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon spiseforstyrrelser .

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 12 juni.

Overlegevikariat

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, JESSHEIM.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 12 juni.

Fastlegehjemmel Slemmestad legesenter

Fast stilling.  Røyken kommune, Slemmestad legesenter.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 juni.

Spesialist i ortopedi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 juni.

Seksjonsleiar - Avdeling for rusmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

To faste stillinger som overlege Søknadsfrist: 12 juni.

Helsesjef

Fast stilling.  Stavanger kommune, STAVANGER.

Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege – Ortopedisk klinikk

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling.

Oslo Universitetssykehus Søknadsfrist: 12 juni.

Ledig fastlegehjemmel ved Sør-Fron legesenter

Sør-Fron kommune, SØR-FRON.

Søknadsfrist: 13 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

BUP Hinna Søknadsfrist: 13 juni.

1 års vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Eva Maria Monsen, RIDABU.

Søknadsfrist: 13 juni.

Lege i spesialisering innen mikrobiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for laboratoriemedisin.

Avdeling for laboratoriemedisin Søknadsfrist: 13 juni.

LiS / Ass. lege - 1 års vikariat

Vikariat.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 13 juni.

Legevaktssjef vikariat

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

Søknadsfrist: 13 juni.

Fastlegehjemmel Minde Medisinske Senter

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlegehjemmel Sletten allmennpraksis

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering SI (Ottestad/Gjøvik) Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Olsvik legesenter .

Søknadsfrist: 14 juni.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

Til Unilabs Røntgen Tønsberg Søknadsfrist: 15 juni.

Fastlegehjemmel ledig

Fast stilling.  Eide kommune, EIDE.

Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege - fast stilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Seksjon for bakre segment, Øyeavdelingen, Ullevål Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege i palliativ medisin

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Hudlege - vikariat

Vikariat.  Erik Tørud, OSLO.

Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 15 juni.

Vikariat i fastlegepraksis - Kystlegane

Vikariat.  Bømlo kommune, Kystlegane.

 2. gongs utlysing Søknadsfrist: 15 juni.

Fastlege - vikariat

Vikariat.  Bardu kommune, BARDU.

Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Tverrfaglig laboratoriemedisin Søknadsfrist: 15 juni.

Fastlege i Kragerø

Fast stilling.  Kragerø kommune, KRAGERØ.

VIL DU JOBBE SOM FASTLEGE I KRAGERØ? Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 15 juni.

Fastleger

Fast stilling.  Strand kommune, JØRPELAND.

JØRPELAND LEGESENTER Søknadsfrist: 15 juni.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, TØNSBERG.

Søknadsfrist: 17 juni.

Vikariat som Fastlege

Vikariat.  Ekholt legekontor, DILLING.

Søknadsfrist: 18 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for rus og avhengighet.

RAM Søknadsfrist: 18 juni.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lenvik kommune, Senjalegen.

100 % Fastlegehjemmel Senjalegen Finnsnes Søknadsfrist: 19 juni.

Ledig 1 års vikariat i fastlegepraksis fom. 01.09.16

Vikariat.  Friisebrygga Legesenter, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 19 juni.

Overlege kardiologi

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING.

Søknadsfrist: 19 juni.

Fastlegehjemler

Tynset kommune, TYNSET.

Søknadsfrist: 19 juni.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Avdelingen for Akuttmedisin .

Anestesileger Hammerfest Søknadsfrist: 20 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk sykehusavdeling.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Søknadsfrist: 20 juni.

Fastlege vikariat

Vikariat.  Friisebrygga Legesenter, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 20 juni.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 20 juni.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 21 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

ID 1172 Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 21 juni.

Deleliste for fastlege ved Kragsgata Legesenter, Risør

Fast stilling.  Risør kommune, RISØR.

Søknadsfrist: 24 juni.

Ledige legestillinger i Risør kommune

Fast stilling.  Risør kommune, RISØR.

Søknadsfrist: 24 juni.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Infeksjonsmedisinsk seksjon.

Infeksjonsmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 26 juni.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

Søknadsfrist: 26 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, ORKANGER.

Divisjon Psykisk Helsevern - Orkdal DPS Søknadsfrist: 26 juni.

100 prosent avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Stavangerområdet

Helse Vest RHF, STAVANGER.

Søknadsfrist: 28 juni.

Fastlege

Fast stilling.  Ulstein kommune, ULSTEINVIK.

Søknadsfrist: 28 juni.

Fastlegehjemmel ved Byhagen Legesenter

Fast stilling.  Alta kommune, Tjenesteområde helse og sosial.

Søknadsfrist: 28 juni.

Doktorgradsstipendiatstilling

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for medisinsk genetikk.

Klinikk for laboratoriemedisin - Enhet for hjertegenetikk Søknadsfrist: 28 juni.

Fast stilling for LIS lege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Gjerstad kommune, SUNDEBRU.

Fastlegevikariat i Gjerstad kommune Søknadsfrist: 30 juni.

Fast stilling for lege i spesialisering innanfor nevrologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

Bedriftslege

Vikariat.  Helse & Sikkerhet SA, MO I RANA.

fom.  15.august 2016 og i ett år. Søknadsfrist: 01 juli.

Overlege/Psykiater - Bjørgvin DPS, Avdeling rehabilitering

Fast stilling.  Helse Bergen, TERTNES.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.