Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, ASKER.

Asker DPS Søknadsfrist: 26 august.

Allmennlege i behov for sideutdanning i psykiatri

Vikariat.  Vestre Viken, ASKER.

Asker DPS Søknadsfrist: 26 august.

Vikariat i psykiatri i Horten

Vikariat.  Kim Augestad, HORTEN.

Søknadsfrist: 26 august.

Fastlegehjemmel Ranheim legesenter

Fast stilling.  Trondheim kommune, RANHEIM.

Søknadsfrist: 26 august.

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Barneseksjonen, psykisk helse, Barn, Front-team  Søknadsfrist: 26 august.

Vikar for overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk Overvåkning.

Medisinsk overvåkning Søknadsfrist: 27 august.

To overleger - Gynekologer 

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, ÅLESUND.

Klinikk for barn, unge og Kvinner - Helse Møre og Romsdal  Søknadsfrist: 27 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Akuttpsykiatrisk avdeling.

Akuttpsykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 27 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Akuttpsykiatrisk avdeling.

Akuttpsykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 27 august.

Lege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, SANDNESSJØEN.

Legemiddelsassistert behandling og polikliniske oppgaver - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen  Søknadsfrist: 28 august.

Anestesilege til redningshelikoptertjeneste

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, BREKSTAD.

Klinikk for Akutt- og mottaksmedisin Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering, vikariat 

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø  Søknadsfrist: 28 august.

Vil du bli en del av sykehjemslegeteamet i Halden kommune?

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi utvider teamet vårt, og har en ledig:
- 100 % fast stilling som sykehjemslege Søknadsfrist: 28 august.

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT Clinical professor of geriatric medicine (combined position)

Fast stilling.  Syddansk Universitet, Odense.

Søknadsfrist: 28 august.

100 % stilling som fastlege

Fast stilling.  Nord-Fron kommune, VINSTRA.

Søknadsfrist: 28 august.

Praksiskonsulent (PKO) ved Voksenpsykiatrisk avdeling (VPA) på Vinderen

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Diakonhjemmet Sykehus Søknadsfrist: 29 august.

Fastlege

Fast stilling.  Vadsø kommune, Helseenheten, legeseksjonen.

Søknadsfrist: 29 august.

Spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 29 august.

Direktør for nytt område

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

Søknadsfrist: 29 august.

Senior consultant or leader combined with a part time (20%) academic position

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Obstetrics and Gynaecology.

Division of Obstetrics and Gynaecology - Ullevål and Rikshospitalet Søknadsfrist: 30 august.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i psykiatri 100% fast stilling

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TILLER.

Allmennpoliklinikk - Tiller DPS Søknadsfrist: 30 august.

Overlege - Kardiolog 

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for hjertesykdommer.

Overlege - Avdeling for hjertesykdommer - Akershus universitetssykehus HF Søknadsfrist: 30 august.

Kommunelege

Fast stilling.  Fyresdal kommune, Avdeling helse.

Då ein av legane våre går av med pensjon i haust søkjer vi etter kommunelege, id. 417 Søknadsfrist: 30 august.

Fastlegehjemler

Fast stilling.  Lenvik kommune, Finnsnes og Silsand legekontor.

Finnsnes legekontor og Silsand legekontor Søknadsfrist: 30 august.

1 ledig fastlege hjemmel i Skien kommune ved Bergsland legesenter

Fast stilling.  Skien kommune, SKIEN.

Søknadsfrist: 30 august.

Klinikksjef på Trasoppklinikken

Fast stilling.  Trasoppklinikken, OSLO.

Søknadsfrist: 30 august.

Overlege ortopedi - proteseseksjon

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 august.

Overlege anestesi

Vikariat.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

Vikariat - Overlege anestesi - Haraldsplass Diakonale Sykehus Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk - BILDE-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Fødsel og kvinnesykdommer - Kirurgisk klinikk Gynekologi  Søknadsfrist: 31 august.

BEDRIFTSLEGE/ALLMENNLEGE

Fast stilling.  International SOS (Medical Services) AS, HAUGESUND.

Fast stilling Søknadsfrist: 31 august.

To fastlegestillinger ledig

Fast stilling.  SiO Helse, OSLO.

Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Kirurgisk klinikk, Gastro - Sykehuset i Vestfold HF Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 31 august.

Fastlege i deleliste

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Helse og sosial.

Sandens medisinske senter Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatri.

Medisinsk klinikk - Pediatriseksjon Søknadsfrist: 31 august.

Overlege gynekologisk onkologi 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Gynekologisk onkologisk seksjon.

Kvinneklinikken Tromsø Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk - BILDE-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege i psykiatri 50 % fast - Gauselskogen

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 01 september.

Onkolog

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

100% Kombinert stilling knyttet til klinikk og undervisning Søknadsfrist: 01 september.

Allmennlege (16/5264)

Vikariat.  Ålesund kommune, VH Legetjenester og akutt helseberdskap.

Virksomhet legetjenester og akutt helseberedskap Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Nedre Romerike.

Sped- og småbarnsteam - BUP Nedre Romerike Søknadsfrist: 01 september.

Fastlege/kommunelege: Vikariat frå 1.9.16 til 1.3.17 med mogeleg forlenging

Vikariat.  Seljord kommune, SELJORD.

Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Bedriftslege

Fast stilling.  Follo Bedriftshelsetjeneste as, ÅS.

Arbeidsmedisiner Søknadsfrist: 01 september.

Senior consultant combined with position as Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Division of Emergencies and Acute care, Oslo University Hospital / Institute of Clinical medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, KJELLER.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk B Søknadsfrist: 01 september.

Bedriftslege

Vikariat.  Stamina Group AS, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Seksjon for klinisk nevrofysiologi .

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 01 september.

PhD stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, SARPSBORG.

Helsetjenesteforskning Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderspsykiatrisk seksjon B.

Alderspsykiatrisk seksjon B, Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 01 september.

LEDIG 100 % AVTALEHJEMMEL I FASTLEGEORDNIGEN

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Søknadsfrist: 01 september.

Overlege - Radiologi

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Radiologisk avdeling Søknadsfrist: 01 september.

Ny fastlegeheimel i Naustdal kommune

Fast stilling.  Naustdal kommune, NAUSTDAL.

Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

DPS Nedre Romerike, Åråsen døgn Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, ÅLESUND.

ACT team/Ambulant rehabiliteringsteam - DPS Nordmøre og Romsdal  Søknadsfrist: 02 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV Arbeidsrådgivning Oslo, OSLO.

Søknadsfrist: 02 september.

LiS - stilling patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk - Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avd..

Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Søknadsfrist: 04 september.

Lege i spesialisering, vikariat 

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Barneavdelingen.

Barneavdelingen - Kbarn stab barn  Søknadsfrist: 04 september.

Vikar for lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdomar - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Overlegestilling - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MO I RANA.

Ambulant akutteam Mo i Rana Søknadsfrist: 04 september.

Avdelingssjef - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Fast stilling.  Vestre Viken, ASKER.

Søknadsfrist: 04 september.

Spesialist endokrinologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Endokrinologisk avdeling .

Endokrinologisk avdeling  Søknadsfrist: 04 september.

Fastlegeheimel - vikariat

Vikariat.  Førde kommune, FØRDE.

Søknadsfrist: 04 september.

Overlege

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

Enhet ortopediske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 04 september.

Overlege 

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling  Søknadsfrist: 04 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Førde, FØRDE.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 04 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Horten kommune, Vektergården legesenter.

Legetjenesten - Vektergården legesenter Søknadsfrist: 04 september.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Marianne Mathiesen, KONGSBERG.

Søknadsfrist: 05 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling .

Kirurgisk avdeling - Molde sjukehus  Søknadsfrist: 05 september.

Tilsynslege

Fast stilling.  Alfa - Kurs og behandlingssenter, ANDEBU.

Søknadsfrist: 05 september.

Helsestasjonslege

Fast stilling.  Lier kommune, Helsetjenesten i Lier .

40% fast stilling Søknadsfrist: 05 september.

Forskningsleder eventuelt kombinert med stilling som professorat II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Søknadsfrist: 05 september.

Ledige legestillinger

Fast stilling.  Kautokeino kommune, KAUTOKEINO.

Søknadsfrist: 05 september.

Etatsoverlege - medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo kommune velferdsetaten, Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger .

Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger Søknadsfrist: 05 september.

Lege i spesialisering B-gren

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Lungemedisinsk avdeling .

Klinikk for Lunge og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 06 september.

Fastlege

Vikariat.  Vestvågøy kommune, LEKNES.

Vikariater Søknadsfrist: 06 september.

Bydelsoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Bjerke, OSLO.

i Bydel Bjerke Søknadsfrist: 06 september.

Rådgjevande overlege (1493-2016-01)

Vikariat.  NAV Sogn og Fjordane, LEIKANGER.

Søknadsfrist: 07 september.

Professor in Medicine (Medical Oncology)

Fast stilling.  NTNU, The Faculty of Medicine.

Søknadsfrist: 09 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling Kongsberg sykehus Søknadsfrist: 10 september.

  Ledig fast stilling som assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, TRONDHEIM.

Søknadsfrist: 10 september.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver 

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 11 september.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Barne og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 11 september.

Vikar - Lege i spesialisering - BUP Bryne

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BRYNE.

Søknadsfrist: 11 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, NAMSOS.

Vaktlegeenheten Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 11 september.

Overlege 100% fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, OTTESTAD.

DPS Elverum-Hamar Enhet for akutt døgn 1 og akutt døgn 2  Søknadsfrist: 11 september.

Fastlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Dorthe Marie Borge, OSLO.

Søknadsfrist: 11 september.

Seksjonsoverlege/overlege intervensjonsradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

BDA Intervensjon  Søknadsfrist: 11 september.

Leiar for Regionalt utdanningssenter for legar i spesialisering, kombinert med 20% bistilling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 11 september.

Fastlegevikariat i Arendal

Vikariat.  Nina Rasmussen Eikenes, ARENDAL.

Søknadsfrist: 12 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling Flekkefjord  Søknadsfrist: 12 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 12 september.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Ingebjørg Hilstad, KLØFTA.

Søknadsfrist: 12 september.

Kommuneoverlege/sykehjemslege

Fast stilling.  Lunner kommune, ROA.

 Søknadsfrist: 12 september.

Nyopprettet fastlegehjemmel i Bydel Vestre Aker

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, OSLO.

Søknadsfrist: 12 september.

Sykehjemslege - fast 100% og vikariat i 80% og 100%

Fast stilling.  Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 12 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Vestvågøy kommune, LEKNES.

Søknadsfrist: 13 september.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for kardiologisk intervensjon .

Kardiologisk avdeling, Seksjon for kardiologisk intervensjon  Søknadsfrist: 13 september.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Betanien Hospital, Revmatologisk avdeling.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 13 september.

Assistentleger søkes

Fast stilling.  Betanien Hospital, Revmatologisk avdeling.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 13 september.

LEDIG 100 % AVTALEHJEMMEL I PSYKIATRI

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

LOKALISERT TIL DRAMMEN Søknadsfrist: 13 september.

Ledig 20 % avtalehjemmel i gynekologi – Seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, SKIEN.

LOKALISERT TIL SKIEN, TELEMARK Søknadsfrist: 13 september.

Ledig 20 % avtalehjemmel i barnesykdommer - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Lokalisert i Oslo Søknadsfrist: 13 september.

Fastlegevikariat med fremtidsutsikter

Vikariat.  Bård Nome As, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 13 september.

Fastlege

Fast stilling.  Hemne kommune, KYRKSÆTERØRA.

Søknadsfrist: 13 september.

20 % hjemmel/seniorpolitikk i barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 13 september.

100 % avtalehjemmel i nevrologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 13 september.

Kommunelege I

Fast stilling.  Øygarden kommune, RONG.

STILLING MED SAKSNR 16/3319 Søknadsfrist: 13 september.

100 prosent avtaleheimel i fordøyelsessjukdomar i Bergen

Helse Vest RHF, BERGEN.

Søknadsfrist: 13 september.

Ledig fastlegehjemmel i Haugesund kommune

Haugesund kommune, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 13 september.

Fastlege

Fast stilling.  Sauherad kommune, AKKERHAUGEN.

Søknadsfrist: 13 september.

Flesberg og Rollag kommuner

Fast stilling.  Flesberg kommune, LAMPELAND.

Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Anestesi- og Intensivavdelingen  Søknadsfrist: 13 september.

Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 13 september.

Psykiater/psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering .

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering (Ottestad/Gjøvik)  Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel

Lier kommune, Regnbuen legekontor.

Regnbuen legekontor Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel

Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 14 september.

Overlege - spennende kombinasjonsstilling 

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Seksjon for voksenhabilitering .

Samarbeid mellom DPS Solvang og Seksjon for voksenhabilitering  Søknadsfrist: 14 september.

Overlege 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for patologi .

Divisjon Medisinsk service, Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering - 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, VIKERSUND.

Avdeling for traumelidelser Søknadsfrist: 14 september.

Clinical Professor in psychiatry

Fast stilling.  Aarhus universitet, AARHUS C.

Re-advertisement Søknadsfrist: 15 september.

1-2 års vikariat i velfungerende allmennlegepraksis

Vikariat.  Heiane legesenter, STORD.

Søknadsfrist: 15 september.

Overlæge/afdelinsglæge til Psykiatrien og Sexologisk Center

Fast stilling.  Region Nordjylland, AALBORG.

Søknadsfrist: 15 september.

Overlegestilling i Infeksjonsmedisin - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 september.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, ARENDAL.

Sørlandet sykehus Søknadsfrist: 15 september.

Overlege på avdeling for patologi

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 15 september.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Kristiansund kommune, .

Søknadsfrist: 15 september.

100 % avtalehjemmel i psykiatri

Helse Midt-Norge RHF, STJØRDAL.

Molde - Kristiansund - Helse Midt-Norge RHF Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.

Ny fastlegehjemmel/0-hjemmel - Kalvskinnet legesenter

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

Søknadsfrist: 16 september.

Ny fastlegehjemmel/0-hjemmel - Sørbyen legesenter

Fast stilling.  Trondheim kommune, TILLER.

Søknadsfrist: 16 september.

Psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, SANDVIKA.

BDPS Poliklinikk 1 Psykisk helse og rus  Søknadsfrist: 16 september.

Spesialist i plastikkirurgi

Fast stilling.  Aleris Helse, Tromsø/Bodø.

søkes til Aleris sykehus i Tromsø/Bodø Søknadsfrist: 17 september.

Ledig vikariat for fastlege

Vikariat.  Stina Michelle Kristoffersen, TROMSØ.

Søknadsfrist: 17 september.

Overlege intermediæravdelingen ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)

Fast stilling.  Nord-Aurdal kommune, FAGERNES.

Søknadsfrist: 18 september.

Overlege - Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling.

PHA Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd  Søknadsfrist: 18 september.

Kommuneoverlege, Helse og rehabilitering

Fast stilling.  Aurskog-Høland kommune, BJØRKELANGEN.

Søknadsfrist: 18 september.

Overlegar/ spesialistar i psykiatri - Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Fast stilling.  Helse Førde, NORDFJORDEID.

Søknadsfrist: 18 september.

Radiologer

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for radiologi.

BDS og Generell radiologi Søknadsfrist: 18 september.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for ortopedi og revmatologi.

Avdeling for ortopedi og revmatologi Søknadsfrist: 18 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 18 september.

Øyelege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, HARSTAD.

Spesialistpoliklinikken Harstad  Søknadsfrist: 18 september.

Fastlegehjemmel/deleliste Sentrum legesenter

Fast stilling.  Elverum kommune, ELVERUM.

Søknadsfrist: 19 september.

Lege i spesialisering - BUPA, Seksjon ungdom N1

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 19 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 19 september.

Fastlegehjemmel Landås Legesenter - Fastlegetilskudd

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 20 september.

  Lege i spesialiserng, Poliklinikken

Vikariat.  Modum bad, VIKERSUND.

Søknadsfrist: 20 september.

Overlege (spesialist i barne- og ungdomspsykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, BUP Oslo syd  Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 23 september.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, BJORBEKK.

DPS Aust-Agder, døgnenheten Arendal Søknadsfrist: 23 september.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, GRIMSTAD.

DPS Aust-Agder, Grimstad Søknadsfrist: 23 september.

Vikar søkes til avtalepraksis i kardiologi, Oslo snarest

Vikariat.  Svend Aakhus, OSLO.

Søknadsfrist: 23 september.

Seksjonsoverlege / overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon psykiatri.

Klinikk psykisk helse og avhengighet - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme Søknadsfrist: 25 september.

Overlege / Psykiater / Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

DPS nordre Østfold – ACT-team Mosseregionen og Indre Østfold  Søknadsfrist: 25 september.

Fastlegehjemmel/Vikariat 1 stilling

Sunndal kommune, Helse- og barneverntjenesten.

Sunndal Legesenter DA Søknadsfrist: 26 september.

Fastlegehjemmel

Klæbu kommune, KLÆBU.

Søknadsfrist: 27 september.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for barnehabilitering.

Avdeling for barnehabilitering Søknadsfrist: 27 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Barnelege - Endokrinologi og diabetes  Søknadsfrist: 27 september.

Et års vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Lege i spesialisering til 17.10.2016 Søknadsfrist: 30 september.

Overlegestilling ved Gastroenterologisk seksjon - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 30 september.

Psykiater - Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)

Fast stilling.  Helse Bergen, TERTNES.

Søknadsfrist: 30 september.

Professor in medicine and Clinical Professor in Surgery

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, .

Søknadsfrist: 30 september.

Chief Physician 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Dpt. of Pulmonary Medicine.

Dpt. of Pulmonary Medicine Søknadsfrist: 30 september.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Lungemedisinsk avdeling.

Lungemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 30 september.

Stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Vanylven kommune, FISKÅBYGD.

Søknadsfrist: 30 september.

Ledig lokale i Oslo sentrum - Grønland Helsesenteret AS

Vikariat.  Grønland helsesenteret AS, OSLO.

Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Nevrologisk avdeling.

Hbev. stab. nevro. Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, KIRKENES.

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF Søknadsfrist: 02 oktober.

LIS i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, BUP avdeling.

BUP avdeling - Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 02 oktober.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Våler i Østfold, Helse og omsorg.

Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, HØNEFOSS.

Ringerike DPS Søknadsfrist: 10 oktober.

Vi søker leger i 20-50 % stillinger - Helseklage

Fast stilling.  Helseklage, BERGEN.

Søknadsfrist: 16 oktober.