Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - seksjon akutt kirurgi  Søknadsfrist: 01 desember.

Spesialist Øre-Nese-Hals

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Narvik.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Avdeling for bryst-/endokrinkirurgi  Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Ringerike DPS .

Ringerike DPS Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk - VPP Kirkenes Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Hjerteseksjon.

Medisinsk klinikk - Hjerteseksjon  Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service, Lillehammer.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig fastlege vikariat

Vikariat.  Rubia N. Malik, SOLA.

Søknadsfrist: 01 desember.

Sykehjemslege på Kantarellen Bo- og rehabiliteringssenter

Fast stilling.  Aleris Omsorg, Kantarellen Bo- og rehabiliteringssenter.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Dalane DPS, Egersund.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Vikariat i fastlegepraksis, Bergen sentrum

Vikariat.  Carl Fredrik Dalaker, BLOMSTERDALEN.

Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig fastlegeheimel i Lom kommune

Lom kommune, LOM.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Immunologi og transfusjonsmedisin - Klinisk farmakologi - Medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 01 desember.

Fastlegeheimlar - Os Allmennpraksis i Os kommune

Os kommune, OS.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering – klinisk fordypningsstilling

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, ortopedisk avdeling.

3 stillinger ledig ved ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital Søknadsfrist: 01 desember.

Fastlegevikar - Lilletorget legekontor

Vikariat.  Sarpsborg kommune, Team legevakt.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Vikariat i fastlegepraksis, Porsgrunn

Vikariat.  Solveig Mykleset, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege / spesialist radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Ny stilling - 100% dagtid - unik mulighet ved Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Søknadsfrist: 02 desember.

60-100% stilling som kommunelege

Fast stilling.  Fusa kommune, Helse-,familie og velferd.

Vi har ledig stilling med fastlegeansvar for 724 pasientar.  Søknadsfrist: 02 desember.

100% fastlegevikariat

Vikariat.  Fusa kommune, Helse, familie og velferd.

Ledig frå medio januar og i eitt år med mogelegheit for forlenging Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering, barn

Fast stilling.  Helse Fonna, Barneseksjon.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Mikrobiologi Søknadsfrist: 03 desember.

Vikar - fastlegehjemmel ved St. Hanshaugen legesenter - kommunalt ansatt - Bydel St. Hanshaugen

Vikariat.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, St. Hanshaugen legesenter.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Assisterende kommuneoverlege 80 %

Fast stilling.  Bergen Kommune, Helsevernenheten.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Fast stilling for lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Vikar for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 03 desember.

100 % avtalespesialist i urologi

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim - Helse Midt-Norge RHF Søknadsfrist: 04 desember.

Vikar til fastlegepraksis i Halden

Vikariat.  Jamal Sabri Mousa, HALDEN.

Søknadsfrist: 04 desember.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 04 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Aker.

Karkirurgisk avdeling, Aker Søknadsfrist: 04 desember.

Fastlegevikar Volda Legesenter, Volda kommune

Vikariat.  Siri Tangen Standal, VOLDA.

Søknadsfrist: 04 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen Sandnessjøen .

Røntgenavdelingen Sandnessjøen  Søknadsfrist: 06 desember.

Fast stilling som seniorrådgiver i sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Fast stilling.  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten .

 Søknadsfrist: 06 desember.

Lege

Fast stilling.  Alstahaug kommune, Sandnessjøen legekontor.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikken .

Kirurgisk dagavdeling Søknadsfrist: 06 desember.

Øyelege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling - Mosjøen.

Kirurgisk dagavdeling Søknadsfrist: 06 desember.

Øyelege

Fast stilling.  Øyelegene AS, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Fastlegehjemmel

Bodø kommune, BODØ.

Sentrumslegene Bodø as  Søknadsfrist: 06 desember.

Fast stilling hel-eller deltid for spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Sandvika Nevrosenter, SANDVIKA.

 Søknadsfrist: 06 desember.

fastlegehjemmel

Fast stilling.  Rana kommune, Sentrum legegruppe.

Sentrum Legegruppe Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Intermediær og utredningsenhet, Gaustad Søknadsfrist: 06 desember.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk .

Senter for sykelig overvekt Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i spesialisering - ØNH

Vikariat.  Helse Fonna, Øre-nese-hals seksjon.

 Søknadsfrist: 06 desember.

LIS, nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slag seksjon.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling .

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling .

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i spesialisering, psykiatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Karmøy DPS.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneintensiv seksjon.

Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Gyn-, Mamma- og Urogenital patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 07 desember.

Fastlegehjemmel

Hadsel kommune, STOKMARKNES.

og vikariat fastlegehjemmel Søknadsfrist: 07 desember.

100 % avtalehjemmel i barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, NOTODDEN.

Notodden Søknadsfrist: 08 desember.

Kommunelege

Fast stilling.  Lurøy kommune, Sleneset/Lovund.

 Søknadsfrist: 08 desember.

20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i nevrologi

Helse Sør-Øst RHF, KRISTIANSAND S.

Kristiansand Søknadsfrist: 08 desember.

100 % avtalehjemmel i indremedisin/gastromedisin

Helse Sør-Øst RHF, MANDAL.

Mandal, Vest-Agder Søknadsfrist: 08 desember.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike DPS .

Ringerike DPS  Søknadsfrist: 08 desember.

40 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo  Søknadsfrist: 08 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Lungemedisinsk seksjon.

Indremedisinsk avdeling - Lungemedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 08 desember.

1 ledig fastlegehjemmel, deleliste, i Skien ved Falkum Legesenter

Fast stilling.  Skien kommune, Falkum Legesenter.

 Søknadsfrist: 08 desember.

100 % avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Østlige bydeler, Oslo Søknadsfrist: 08 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 08 desember.

Vikariat i allmennpraksis, Sandefjord

Vikariat.  Ingunn Krohn Olsen, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 08 desember.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 08 desember.

Vikariat i fastlegepraksis - Oslo sentrum

Vikariat.  Tahira Gilani Mehrnawaz, OSLO.

Søknadsfrist: 08 desember.

Skien helsehus søker to leger i full stilling

Fast stilling.  Skien kommune, Skien helsehus.

 Søknadsfrist: 08 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 09 desember.

Sykehjemslege

Vikariat.  Melhus kommune, Kommuneoverlegen.

VIikariat som sykehjemslege, 80-100%  Søknadsfrist: 09 desember.

LiS / Ass. lege - Solli DPS

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Urologi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndig spesialist (deltid): Barne- og ungdomspsykiatri

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndig spesialist (deltid): Maxillofacial kirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndig spesialist (deltid): Hjertesykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndig spesialist (deltid): Fordøyelsessykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Lungesykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Nevrokirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Ortopedisk kirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Ortopedisk kirurgi (ryggkirurgi)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege i Endokrinologi ved Hormonlaboratoriet

Fast stilling.  Helse Bergen, Hormonlaboratoriet.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Ledige fastlegehjemler

Vikariat.  Flekkefjord kommune, FLEKKEFJORD.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Nordre Land kommune, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk .

Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).

Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Søknadsfrist: 10 desember.

Tyrilistiftelsens enhet i Skien søker lege

Fast stilling.  Tyrili, Tyrili Sør.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Fastlegevikariat ved Asker legesenter

Vikariat.  Kathrine Eriksen, ASKER.

Søknadsfrist: 10 desember.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Øre-Nese-Hals Søknadsfrist: 10 desember.

Legevikar i fengsel og sykehjem

Vikariat.  Sarpsborg kommune, Enhet helse.

Legevikariat for en eller to leger Søknadsfrist: 10 desember.

Vi søker vikar for en av våre fastleger

Vikariat.  Rennesøy kommune, RENNESØY.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege/spesialist

Midlertidig.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for Bildediagnostikk Søknadsfrist: 11 desember.

Er du vår nye Lege for flyktningar , arbeidsinnvandrarar og familiegjenforente?

Fast stilling.  Fjell kommune, STRAUME.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Leger til Ankomstsenter Østfold

Fast stilling.  Råde kommune, Ankomstsenter Østfold.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Kommunelege 100 % stilling

Fast stilling.  Farsund kommune, FARSUND.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Spennende overlegestilling for geriater 50-100% ved ortopedisk seksjon - Kirurgisk avdeling

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Kirurgisk avdeling.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Lege

Vikariat.  Nøtterøy kommune, Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter .

 Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege lungesykdommer

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Notodden - Medisinske leger Øvre Telemark.

 Søknadsfrist: 12 desember.

Kommuneoverlege i Modum kommune

Fast stilling.  Modum kommune, VIKERSUND.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Sykehjemslege fast 2 x 100% og vikariat 80%, med mulighet for fast

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Vikarlegar i Suldal kommune

Vikariat.  Suldal kommune, SULDAL.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Klinikkoverlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Mottaksklinikken.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Gastroseksjon Kirurgi Søknadsfrist: 13 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 13 desember.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Psykisk helsevern.

Orkdal DPS Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 13 desember.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Bergen, Mottaksklinikken.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 13 desember.

Lege i spesialisering, årsvikariat 80-100%

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Stavanger DPS-Post 1.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital og Sykehuset Innlandet Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, BUP Sør-Troms og BUP Ofoten.

BUP Sør-Troms og BUP Ofoten Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital og Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 13 desember.

Direktør til Bioteknologirådets sekretariat

Fast stilling.  Helse- og omsorgsdepartementet, Bioteknologirådets sekretariat.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Lege i spesialisering, indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon Stord.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Lege i spesialisering i onkologi. Faste stillingar og vikariat

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Barne og ungdomsklinikken.

 Søknadsfrist: 14 desember.

Vikariat i fastlegepraksis Bergen/Åsane

Vikariat.  Bharat Shukla, ULSET.

Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg.

Drammen DPS Thorsberg døgnseksjonen Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus.

PHR Drammen DPS Søknadsfrist: 14 desember.

Fast stilling som overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nukleærmedisinsk Seksjon.

Radiologisk avdeling, Nukleærmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 15 desember.

Senior Consultant or Senior Researcher

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Division of Mental Health Services.

Institute of Clinical Medicine Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 15 desember.

Senior Consultant 100% position at Dept of Gynecological Oncology

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Dept of Gynecological Oncology.

Combined with Adjunct Professor / Associate Professor 20 % position in Medicine (Gynecology) Søknadsfrist: 15 desember.

2 ledige avtalehjemler v/ Nærøy legekontor fra den 01.02.16.

Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Kvinneklinikken SI Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 15 desember.

Vi har nå ledig svangerskapsvikariat i 60% stilling, med tiltredelse 1. februar.

Vikariat.  Stiftelsen Nordberghjemmet, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Fastlege ved Din lege - Bydel Fronger

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Din lege.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering, hjartesjukdommar

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Vikariat som lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Kirurgisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Poliklinikk  Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege - anestesiologi, vikariat

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon Intensiv, anestesi Haugesund.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

Onkologi Søknadsfrist: 15 desember.

Ledig fastlegehjemmel, 2.gangs utlysning

Grue kommune, Furubolegesenter.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for arbeidsmedisin.

Avdeling for arbeidsmedisin Søknadsfrist: 16 desember.

Psykologspesialist/psykiater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, Nydalen DPS Søknadsfrist: 16 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk, Urologisk seksjon Søknadsfrist: 16 desember.

Vikariat som fastlege – Smestad legesenter- Bydel Ullern

Vikariat.  Camilla R. Ystborg, OSLO.

Søknadsfrist: 16 desember.

Ledig fastlegehjemmel ved Helsetorget legesenter i Elverum

Elverum kommune, Helsetorget legesenter.

 Søknadsfrist: 16 desember.

Lege ved helsestasjon/skolehelsetjeneste

Fast stilling.  Ringerike kommune, helsestasjon/skolehelsetjeneste.

 Søknadsfrist: 17 desember.

Legevakts overlege

Fast stilling.  Ringerike kommune, Ringerike Interkommunale legevakt.

 Søknadsfrist: 17 desember.

Overlege i psykiatri 100%

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sandnes DPS, seksjon Varatun/FACT team.

 Søknadsfrist: 18 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Stange kommune, Romedal Legesenter - Helse og omsorg.

Romedal Legesenter - Helse og omsorg Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Medisinsk diagnostikk, Medisinsk biokjemi, Drammen sykehus Søknadsfrist: 18 desember.

Fastlegevikar sökes

Vikariat.  Marjan Fatehnia, ASKIM.

Søknadsfrist: 18 desember.

Psykiater til døgnavdelingene

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-senteret.

 Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS .

Akuttenheten, Søndre Oslo DPS Søknadsfrist: 18 desember.

Ledig årsvikariat for allmennlege i Oppdal fra 1.1.2016

Vikariat.  Kristin Gravaune, OPPDAL.

Søknadsfrist: 18 desember.

Kommuneoverlege/sykehjemslege

Fast stilling.  Hvaler kommune, SKJÆRHALDEN.

 Søknadsfrist: 18 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Overhalla kommune, Overhalla legekontor.

kommunal avtale  Søknadsfrist: 18 desember.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Virologi og infeksjonsimmunologi Søknadsfrist: 20 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Onkologisk - Palliativ avdeling Søknadsfrist: 20 desember.

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Tromsø.

Helse Nord RHF - Driftsavtale Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Svolvær.

Svolvær - Helse Nord RHF Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Alta.

Alta - Helse Nord RHF  Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Alta.

Alta - Helse Nord RHF  Søknadsfrist: 20 desember.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Rana kommune, Helseparken.

 Søknadsfrist: 20 desember.

Fastlegevikariat på Grønland helsesenter

Vikariat.  Khalid Khawar, OSLO.

Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

DPS Follo - Enhet for gruppeterapi Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus Søknadsfrist: 21 desember.

Ledig fastlegehjemmel i Flesberg og Rollag kommuner

Fast stilling.  Flesberg kommune, Flesberg og Rollag kommuner.

 Søknadsfrist: 21 desember.

Ledig fast stilling som bedriftslege/bedriftsoverlege Bardufoss

Fast stilling.  Forsvaret, Operasjonsstøtteavdeling - Hæren.

Operasjonsstøtteavdeling - Hæren Søknadsfrist: 22 desember.

20% fast stilling som sykehjemslege

Fast stilling.  Råde kommune, Sykehjem.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Fastlegehjemmel, Ridabu legesenter

Hamar kommune, Ridabu legesenter.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Tynset.

Distriktspsykiatrisk senter Tynset, Poliklinikk Søknadsfrist: 25 desember.

Fastlegevikariat Levanger kommune

Vikariat.  Andreas Storeheier, LEVANGER.

Søknadsfrist: 28 desember.

Vikariat hos Irislegene

Vikariat.  Bjørn Petter Johannesen, OS.

Søknadsfrist: 28 desember.

Ny fastlege Vinkjelleren legesenter

Fast stilling.  Grimstad kommune, GRIMSTAD.

 Søknadsfrist: 30 desember.

Fastlegehjemmel/kommunelege

Fast stilling.  Songdalen kommune, Songdalen legesenter.

 Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken Søknadsfrist: 31 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Melhus kommune, Folkehelse.

ved Lundamo Legesenter Søknadsfrist: 31 desember.

Rågivende lege

Fast stilling.  Protector forsikring ASA, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

til våre avdelinger i Skien. Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP).

Avdeling for barn og unges psykiske helse Søknadsfrist: 01 januar.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Bildediagnostisk avdeling.

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 04 januar.

Ledig avtalehjemmel for lege

Eigersund kommune, EIGERSUND.

 Søknadsfrist: 05 januar.

40 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH

Helse Sør-Øst RHF, ELVERUM.

Elverum Søknadsfrist: 05 januar.

Fastlege - avtaleheimel

Sykkylven kommune, SYKKYLVEN.

 Søknadsfrist: 05 januar.

100 % avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, SLEPENDEN.

Akershus Søknadsfrist: 05 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme.

Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 06 januar.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Andøy kommune, Helse og familie.

ANDENES LEGEKONTOR Søknadsfrist: 08 januar.

Kommunelege

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, Øvre- og Nedre Eiker kommune.

 Søknadsfrist: 08 januar.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, seksjon Narvik.

seksjon Narvik Søknadsfrist: 10 januar.

Fastlegehjemmel i Kristiansund kommune

Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

 Søknadsfrist: 10 januar.