Overlege i pediatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus .

Drammen sykehus, Barneavdelingen  Søknadsfrist: 31 oktober.

ØNH overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Kirurgisk/ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 31 oktober.

Ledig fastlegehjemmel i Oppdal kommune

Fast stilling.  Oppdal kommune, OPPDAL.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad.

Senter for psykisk helse Sør-Troms; Harstad  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern for barn og unge.

Psykisk helsevern for barn og unge  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK).

HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK  Søknadsfrist: 31 oktober.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for thoraxanestesi - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, KIRURGISK KLINIKK. .

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Overleger i anestesiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 31 oktober.

Vaktlege

Fast stilling.  LEGEVAKT VEST, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken i Ålesund Søknadsfrist: 01 november.

Allmennlege

Fast stilling.  Aleris Helse, Stavanger.

Heltid, Stavanger Søknadsfrist: 01 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kirurgisk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 01 november.

Ledig fastlegevikariat, Hareid kommune

Vikariat.  Inga Marthe Grønseth, HAREID.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegevikariat med snarlig tiltredelse

Vikariat.  Bodø kommune, Innstranda legesenter.

Innstranda legesenter Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegevikariat Manstad Fredrikstad

Vikariat.  Linn Aimee Stangeland, MANSTAD.

Søknadsfrist: 01 november.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ruspoliklinikken.

Lovisenberg DPS, Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 01 november.

Overlege - vikar

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 01 november.

Overlege (lunge) og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk enhet, Notodden .

Medisinsk enhet, Notodden  Søknadsfrist: 02 november.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

 Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal  Søknadsfrist: 02 november.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 02 november.

Avd. overlege i psykiatri minimum 50% stilling.

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, OSLO.

 Søknadsfrist: 02 november.

Overlege anestesi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Avdeling akuttmedisin Søknadsfrist: 02 november.

Sjukeheimslege/kommuneoverlege

Vikariat.  Osterøy kommune, LONEVÅG.

Vikariat frå 15.01.15 Søknadsfrist: 02 november.

LIS - Indremedisin

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 02 november.

Overlege LSR-nr. 2676

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, Poliklinikk Personlighetspsykiatri  Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 02 november.

Fastlegehjemmel i Vektergården

Fast stilling.  Sør-Varanger kommune, KIRKENES.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 03 november.

Overlege/spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klnikk for diagnostikk.

Avdeling for radiologi, Molde sjukehus Søknadsfrist: 03 november.

Lege - Arbeidsmedisiner

Fast stilling.  Stamina, BERGEN.

 Søknadsfrist: 03 november.

Overlege Psykiatri og vikariat lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Josefinesgate DPS.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Josefinesgate DPS  Søknadsfrist: 03 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for radiologi.

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 03 november.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 03 november.

LIS - Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 03 november.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Aust-Augder, sosial- og helseavdeling.

 Søknadsfrist: 04 november.

LIS fastlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen.

Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk Serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum – Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar Søknadsfrist: 04 november.

Overlege pediatrisk gastroenterologi

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 04 november.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eigersund kommune, EIGERSUND.

privat praksis  Søknadsfrist: 04 november.

Fordypningsstilling i palliasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken .

Kreftklinikken  Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 04 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Levanger kommune, Åsen legesenter.

 Søknadsfrist: 05 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike, døgnenhet .

DPS Nedre Romerike, døgnenhet  Søknadsfrist: 05 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Kvinne/barn klinikk.

Kbarn stab barn  Søknadsfrist: 05 november.

LIS - Radiologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Ålesund sjukehus.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 05 november.

LIS - Radiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Ålesund sjukehus.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 05 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Onkologi.

Avdeling for kreft, palliasjon og blodsykdommer  Søknadsfrist: 05 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 06 november.

Fastlegehjemmel i Kristiansand

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Helse og sosial - Behandling og rehabilitering.

Trekanten legesenter i Vågsbygd Søknadsfrist: 06 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 november.

Ledig 2 fastlegeheimlar i Årdal kommune

Fast stilling.  Årdal kommune, ÅRDALSTANGEN.

 Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering radiologi

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

1 års vikariat, i tillegg mulighet for ytterligere 2 vikariater. Søknadsfrist: 07 november.

Overlege allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

Sola Dps Søknadsfrist: 07 november.

Ledige fastlegehjemler

Overhalla kommune, OVERHALLA.

Overhalla legekontor Søknadsfrist: 07 november.

Deleliste - fastlegehjemmel - Bydel Østensjø

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Østensjø, Skøyenåsen.

Skøyenåsen Søknadsfrist: 07 november.

Kommuneoverlege 100 %

Fast stilling.  Tromsø Kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg.

 Søknadsfrist: 08 november.

LEDER FOR ØYEBLIKKELIG HJELP – DØGNAVDELING

Fast stilling.  Bergen Kommune, Øyeblikkelig hjelp – døgnavdeling .

 Søknadsfrist: 08 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

 Søknadsfrist: 08 november.

Sektionschef

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus .

 Søknadsfrist: 09 november.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad Distriktpsykiatriske Senter (DPS).

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 09 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk seksjon.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk seksjon  Søknadsfrist: 09 november.

Overlege ØNH

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 09 november.

ØYE. Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Medisinsk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 09 november.

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Arbeidstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet.

Direktoratet for arbeidstilsynet Søknadsfrist: 09 november.

Seksjonsleder lege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

6 mnd vikariat Søknadsfrist: 09 november.

ØYE. Lege i spesialisering. Vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve-og øyesykdommer.

klinikk for øre-nese-hals, kjeve-og øyesykdommer  Søknadsfrist: 09 november.

Seksjonsleder (alt. overlege)

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for radiologi .

Seksjon for radiologi  Søknadsfrist: 09 november.

Overlege/Psykiater

Vikariat.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling.

 Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer  Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling .

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Stipendiatstilling – Svangerskapskomplikasjoner og kardiovaskulær sykdom

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

Institutt for samfunnsmedisin Søknadsfrist: 09 november.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon avhengighetsbehandling voksen Søknadsfrist: 09 november.

Professor/ Associate Professor in Psychiatry

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Institute of Clinical Medicine Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for geriatri Søknadsfrist: 10 november.

Radiologer - Unilabs Røntgen Majorstuen, Oslo

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Majorstuen.

Faste stillinger, ønskelig med med kompetanse innen CT eller mammografi Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering - rotasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering B-gren endokrinologi

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for endokrinologi Søknadsfrist: 10 november.

Rådgivende overlege

Vikariat.  NAV, NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim.

NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk, Radiologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 november.

Landsbyen Flisa søker Fastlege

Fast stilling.  Åsnes kommune, Helseavdelingen.

i Åsnes kommune ved Åsnes legesenter DA Søknadsfrist: 10 november.

Gynekolog

Vikariat.  Kristin Tronstad, Vest-Agder.

Søknadsfrist: 10 november.

LIS - Radiologi

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 10 november.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 11 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern.

Døgnenheten ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Kongsvinger Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 11 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Revmatologisk avdeling  Søknadsfrist: 11 november.

Overlege - spesialist i klinisk nevrofysiologi og nevrologi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand og Arendal.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 11 november.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlegestilling for spesialist i psykiatri .

 Søknadsfrist: 11 november.

Stipendiat (PhD) og Postdoc

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, HLK Kardiologisk avdeling.

HLK Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse.

Psykiatrisk sykehusavdeling Søknadsfrist: 11 november.

Institusjonslege, korttid og KAD

Fast stilling.  Ullensaker kommune, JESSHEIM.

enhet Rehabilitering, utredning og forebygging (RUF) Søknadsfrist: 11 november.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Avdeling for sykehjemsmedisin.

Avdeling for sykehjemsmedisin Søknadsfrist: 11 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 11 november.

Overleger psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten distriktspsykiatriske senter.

PHR - Salten DPS Søknadsfrist: 11 november.

Sykehjemslege - Avdeling for sykehjemsmedisin

Fast stilling.  Bergen Kommune, Avdeling for sykehjemsmedisin.

 Søknadsfrist: 11 november.

Vikariat i 2 legepraksis – med arkivsaksnummer 14/7573

Vikariat.  Larvik kommune, Sentrum legekontor.

 Søknadsfrist: 11 november.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Berlevåg kommune, BERLEVÅG.

 Søknadsfrist: 12 november.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Melhus kommune, MELHUS.

Melhus kommune har ledig 100% stilling som kommuneoverlege Søknadsfrist: 12 november.

Overlege psykiatri/psykologspesialist og psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS nordre Østfold.

DPS nordre Østfold Søknadsfrist: 12 november.

Fastlege

Fast stilling.  Suldal kommune, Kommunelegekontoret i Suldal.

Saksnr:14/1243 Søknadsfrist: 12 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

Vikariat 6 månader Søknadsfrist: 12 november.

Ledig fastlegevikariat Holmestrand kommune

Vikariat.  Anne Egaas Kavlie-Borge, HOLMESTRAND.

Søknadsfrist: 12 november.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Epidemiologi.

Epidemiologi Søknadsfrist: 12 november.

Fastlegevikariat ved Sydsiden Legesenter, Halden

Vikariat.  Berit Fauske, HALDEN.

Søknadsfrist: 12 november.

Vikariat i allmennpraksis i Lillestrøm

Vikariat.  Ravi Gulati, LILLESTRØM.

Søknadsfrist: 13 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  NKS Olaviken, ERDAL.

100 % stilling, ettårig Søknadsfrist: 14 november.

KOORDINERENDE Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Forvaltning.

 Søknadsfrist: 14 november.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, BUP Øst Finnmark.

BUP Kirkenes Søknadsfrist: 14 november.

50-100% overlegestilling

Fast stilling.  Meråker Sanitetsforenings Kurbad A/S, MERÅKER.

i Meråker og i Stjørdal Søknadsfrist: 14 november.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer  Søknadsfrist: 14 november.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 14 november.

Medisinsk overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Odda sjukehus.

 Søknadsfrist: 14 november.

Fastlegehjemmel 100 % fast stilling

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, Lillekollen legesenter.

Lillekollen legesenter Søknadsfrist: 14 november.

Enhetsleder, døgnenhet for voksne

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk Psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 14 november.

Øyelege - snarlig tiltredelse

Vikariat.  Øyelegeklinikken AS, TRONDHEIM.

Vikariat for 100 % avtalespesialist Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Josefinesgate DPS.

Josefinesgate DPS, Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 15 november.

LIS - Psykiatri

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Sunnmøre, Avdeling for sykeshuspsykiatri og alderspsykiatri Søknadsfrist: 15 november.

Leger med erfaring fra akuttmedisin

Fast stilling.  Larvik kommune, Larvik helsehus.

Arbeid ved Larvik Interkommunale Legevakt Søknadsfrist: 15 november.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Sara B. Langhelle, AVALDSNES.

Søknadsfrist: 15 november.

Studieleder for leger

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, Undervisningsavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 15 november.

Overlege/Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

APS Nordmøre og Romsdal, Hjelset Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

 Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  Jeløy Kurbad, MOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 16 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret .

Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret  Søknadsfrist: 16 november.

Overlegestilling anestesi

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Vikariat, Orkdal Sjukehus - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger, Mosjøen.

Medisinske leger, Mosjøen Søknadsfrist: 16 november.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 16 november.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Habilitering og rehabilitering, Gjøvik.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering SI (Ottestad/ Gjøvik)  Søknadsfrist: 16 november.

E-læring og kursutvikling for fastleger og legevaktpersonell: 1-2 prosjektstillinger (engasjement)

Midlertidig.  Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Søknadsfrist: 16 november.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

 Søknadsfrist: 16 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Kreftavdelinga, Ålesund Søknadsfrist: 16 november.

Bedriftslege i 100 % stilling

Fast stilling.  Tromsø Kommune, Arbeidsmiljøtjenesten (AMT).

Arbeidsmiljøtjenesten (AMT), Tromsø kommunes interne bedriftshelsetjeneste  Søknadsfrist: 16 november.

Overlege i onkologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kreftavdelingen, Kristiansund sjukehus.

Kreftavdelingen, Kristiansund sjukehus Søknadsfrist: 16 november.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Natalia Orlova Øien, OSLO.

Søknadsfrist: 16 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG .

BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG Søknadsfrist: 16 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Enhet BUP Nordstrand.

BUPA, BUP Oslo Syd, enhet Nordstrand Søknadsfrist: 17 november.

Rådgivende leger i Bergen

Fast stilling.  Tryg, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 17 november.

Nyopprettet fastlegestilling

Fast stilling.  Ringebu kommune, RINGEBU.

i Ringebu kommune Søknadsfrist: 17 november.

Søker medlemmer for perioden 2015-2018

Midlertidig.  Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), OSLO.

 Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - geriatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - hematologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - lunge

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Enhetsleder - lege, psykolog eller 3-årig helsefaglig høyskoleutdannet

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - kardiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - endokrinologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - akuttmedisin

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Fastlegevikariat Tranby Legesenter

Vikariat.  Marte Øien Fretland, TRANBY.

Søknadsfrist: 17 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Drammen kommune, Strømsø legesenter.

 Søknadsfrist: 17 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, BUP poliklinikken Molde.

BUP poliklinikken Molde Søknadsfrist: 17 november.

PSYKIATER

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

 Søknadsfrist: 17 november.

20 prosent avtaleheimel i indremedisin

Helse Vest RHF, Bergen.

Bergen Søknadsfrist: 18 november.

Fastlege 100 % stilling

Fast stilling.  Vinje kommune, VINJE.

 Søknadsfrist: 18 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Barn og unges psykiske helsevern, ABUP Søknadsfrist: 18 november.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS.

Vesterålen DPS Søknadsfrist: 18 november.

Lege i spesialsering

Vikariat.  Vestre Viken, DDPS poliklinikken .

DDPS poliklinikken Søknadsfrist: 18 november.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, BILDE-BS Seksjon Bærum Søknadsfrist: 18 november.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike DPS.

Ringerike DPS Søknadsfrist: 18 november.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Egersund

Helse Vest RHF, Egersund.

 Søknadsfrist: 18 november.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal/Kristiansand.

Luftambulansetjenesten/Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 18 november.

Fastlegevikariat Vollen Helse AS

Vikariat.  Vollen Helse AS, VOLLEN.

Søknadsfrist: 18 november.

LIS - Psykiatri

Midlertidig.  Vestre Viken, Ringerike DPS.

Ringerike DPS Søknadsfrist: 18 november.

Overleger - onkologer

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kreftavdelingen, seksjon for onkologi.

Kreftavdelingen, seksjon for onkologi Søknadsfrist: 19 november.

Fastlege

Fast stilling.  Time kommune, Bryne legesenter.

 Søknadsfrist: 19 november.

Physicians for Lifecare development

Fast stilling.  Tieto, OSLO.

 Søknadsfrist: 19 november.

Overlege i psykiatri-100% fast stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

Sola DPS, Enhet Spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 19 november.

Assistentlege/Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Ålesund behandlingssenter Søknadsfrist: 19 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling Søknadsfrist: 19 november.

ARENDAL KOMMUNE SØKER ENGASJERT KOMMUNEOVERLEGE !

Fast stilling.  Arendal kommune, Helse stab.

Ny utlysning Søknadsfrist: 20 november.

Overlege

Fast stilling.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 20 november.

Overlege onkologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Avdeling for kreft og lindrende behandling .

Avdeling for kreft og lindrende behandling  Søknadsfrist: 20 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Grorud.

BUP Grorud Søknadsfrist: 20 november.

Overlege/forsker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken - Stab - Nyfødtscreening Søknadsfrist: 21 november.

Helsetjenesten - fastlegehjemmel og vikariat

Molde kommune, Helsetjenesten .

 Søknadsfrist: 21 november.

Fast 100 % stilling som kommunelege

Fast stilling.  Tana Kommune, Legesenteret for Tana og Nesseby.

 Søknadsfrist: 22 november.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 23 november.

Fastlegevikariat ledig i Oslo

Vikariat.  Finn Paugard, OSLO.

Søknadsfrist: 23 november.

Fagsjef

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Fagsjef.

Senter for fag, forsking og utdanning Søknadsfrist: 23 november.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk og ortopedisk klinikk.

Kirurgisk og ortopedisk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø Søknadsfrist: 23 november.

Overlege, barnesykdommer

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Kvinne- og barneavdelingen  Søknadsfrist: 23 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 23 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 23 november.

Spesialist i fødselshjelp

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 23 november.

Legar (2 utdanningsstillingar)

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin  Søknadsfrist: 23 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Drammen kommune, Eikeland/Kjær legekontor.

 Søknadsfrist: 24 november.

Ledig fastlegevikariet ved Nordvegen Legesenter.

Vikariat.  Morten Mathisen, AVALDSNES.

Søknadsfrist: 24 november.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin Søknadsfrist: 24 november.

Ledig fastlegehjemmel

Grong kommune, Legetjenesten i Grong og Namsskogan.

Legetjenesten i Grong og Namsskogan Søknadsfrist: 25 november.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Nyfødtintensiv avdeling, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling, Ullevål  Søknadsfrist: 25 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Larvik kommune, Helgeroa Legesenter.

Arkivsaksnummer 14/7914 Søknadsfrist: 25 november.

Seniorrådgiver (fast) - psykiater

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Undersøkingseininga.

Undersøkelsesenheten Søknadsfrist: 25 november.

Fagsjef (fast)- lege/jurist

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Undersøkelsesenheten.

 Søknadsfrist: 25 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, DPS Gjøvik  Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer, Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 25 november.

LIS i revmatologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for Revmatologi Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger.

Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger - døgnenheten Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Ledig vikariat for fastlege

Vikariat.  Skjåk kommune, Skjåk legesenter.

 Søknadsfrist: 25 november.

Lege i allmennpraksis

Vikariat.  Oslo Medisinske senter, OSLO.

vikariat i 100% stilling  Søknadsfrist: 25 november.

Overlege i indremedisin og endokrinologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Endokrinologisk avdeling Søknadsfrist: 26 november.

Kommunelege 100 % stilling

Fast stilling.  Nissedal kommune, TREUNGEN.

 Søknadsfrist: 27 november.

PORSGRUNN KOMMUNE HAR LEDIG EN FASTLEGEHJEMMEL

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

 Søknadsfrist: 28 november.

SJUKEHEIMSLEGAR

Fast stilling.  Voss kommune, Kommunalavdeling helse og omsorg.

 Søknadsfrist: 28 november.

OVERLEGE I 100 % FAST STILLING

Fast stilling.  Hernes Institutt, ELVERUM.

HERNES INSTITUTT UTVIDER Søknadsfrist: 28 november.

Overlege - LSR-nr. 2707

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Øyeseksjonen - Kirurgisk klinikk .

Øyeseksjonen - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 28 november.

Overlege (spesialist i psykiatri)

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for rehabilitering.

Seksjon for rehabilitering  Søknadsfrist: 30 november.

Spesialist i gynekologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen.

Kvinne/Barnklinikk - Vesterålen  Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlegestilling for spesialist i psykiatri.

 Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund Søknadsfrist: 30 november.

Har du lyst til å arbeide som lege i Halden og være med på å utvikle vårt fremtidige helsehus og sykehjemsmedisin?

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege i Halden kommune - tilknyttet KAD (kommunale akutt døgnplasser) og korttidsplasser Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 30 november.

Fastlege ved Fastlegene COLOSSEUM

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Fastlegene COLOSSEUM.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestillinger: Nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonsseksjon .

Infeksjonsseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 november.

Overlege i generell kirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 30 november.

Lege, B-gren geriatri

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Geriatrisk seksjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Anestesilege

Fast stilling.  Aleris Helse, TROMSØ.

 Søknadsfrist: 30 november.

Er du lege og har lyst til å arbeide i Halden

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig 100 % fastlønnet stilling som fastlege med kommunale oppgaver Søknadsfrist: 30 november.

2 fastlegestillingar i Herøy kommune

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, Helsesenteret på Eggesbønes.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - Reinsvoll  Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, avdeling Molde.

Kvinneklinikken, avdeling Molde Søknadsfrist: 01 desember.

Overlegevikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 desember.

100% avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Aust-Agder Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk .

Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Vestre Viken, Seksjon Bærum .

Bilde-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Fastlegehjemmel i Sandnes kommune

Fast stilling.  Sandnes kommune, Opus legesenter.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  NKS Bjørkeli, Voss Distriktspsykiatriske Senter .

 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR.id.nr. 8430 Søknadsfrist: 02 desember.

Vikariat Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR nr. 7585 Søknadsfrist: 02 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Åsane bydel.

Åsane bydel - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i nevrologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, seksjon for voksenepilepsi .

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Avdelingsleder / professorat II / førsteamanuensis (20 % stilling) i ortopedi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 09 desember.

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 12 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

LSR-nr. 5343, 9782, 8792 og 12172 - Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Kreftavdelinga, Ålesund Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 31 desember.