Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Sjøholt ambulant og døgnseksjon Søknadsfrist: 05 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk.

Radiologi Søknadsfrist: 06 mars.

Overleger 2 x 100 %

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Søknadsfrist: 06 mars.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

avdeling Føde/gyn  Søknadsfrist: 06 mars.

Fastlegevikar, Oslo

Vikariat.  Fagerborglegene, OSLO.

Søknadsfrist: 06 mars.

LEDIG FASTLEGEHEIMEL

Fast stilling.  Sund kommune, SKOGSVÅG.

 Søknadsfrist: 06 mars.

Fastlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Dorthe Marie Borge, OSLO.

Søknadsfrist: 07 mars.

Vikar søkes til Gågatalegesenter

Vikariat.  Hasibullah Amiri, KONGSVINGER.

Søknadsfrist: 07 mars.

Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene i Halden kommune?

Fast stilling.  Halden kommune, Område behandlende tjenester.

Vi har en ledig 100 % stilling som fastlønnet lege i Halden kommune - 60 % som sykehjemslege og 40 % som kommunelege med oppgaver innen samfunnsmedisin Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Radiologisk avdeling.

seksjon for muskel- og skjelettradiologi  Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Radiologisk avdeling.

seksjon for gastroenterologisk og onkologisk radiologi  Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for hjertesykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

LIS - B-gren i fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

Ledig 100 % fastlønnet stilling som fastlege i Halden kommunenonsen

Fast stilling.  Halden kommune, Område behandlende tjenester.

 Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for radiologi.

Avdeling for radiologi Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Kirurgiske leger Sandnessjøen Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Gastromedisinsk avdeling Søknadsfrist: 08 mars.

Fastlegehjemmel

Etnedal kommune, Etnedal legekontor.

 Søknadsfrist: 08 mars.

Ønsker du drømmejobben på Geilo i sommer?

Midlertidig.  Hol kommune, Legetjenesten – Geilo legesenter.

 Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege TSB

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for Rus- og Avhengigehtsbehandling, Seksjon Ruspoliklinikker  Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger Mo i Rana.

Fast og vikariat Søknadsfrist: 08 mars.

Fastlege (0-liste)

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Atrium legesenter.

Atrium legesenter - Bestilleravdeling  Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i spesialisering - ØNH

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

Kommunelege med fastlegeliste

Fast stilling.  Lierne kommune, NORDLI.

 Søknadsfrist: 09 mars.

Vikariat - 3 måneder

Vikariat.  Diako Hamedi, SKI.

Søknadsfrist: 09 mars.

Lege i spesialisering B-gren blodsykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 09 mars.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for avgiftning og kartlegging.

Avdeling for rusbehandling - Seksjon for avgiftning og kartlegging Søknadsfrist: 09 mars.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Kirurgisk klinikk.

Seksjon for urologi ønsker å ansette overlege med godkjent spesialitet! Søknadsfrist: 09 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

50 % arvelig kreft, 50 % laboratoriegenetikk Søknadsfrist: 09 mars.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Tønsberg.

Kirurgisk klinikk, Kirurgisk fagavdeling Søknadsfrist: 10 mars.

LIS - ortopedi

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 10 mars.

Lege ØHD - Kristiansand - Fast 100%

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Valhalla helsesenter.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold - Valhalla helsesenter Søknadsfrist: 10 mars.

Kommunale legestillinger - fast og vikariat

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

Akuttavdeling, legevakt og sykehjem Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege geriatri

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 10 mars.

Lege - Seniorrådgiver

Vikariat.  Helsedirektoratet, Spesialisthelsetjenester.

Spesialisthelsetjeneste Søknadsfrist: 10 mars.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger.

Kongsvinger  Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

Vi søker primært spesialist i fysikalsk medisin, nevrologi, reumatologi eller almenmedisin. (andre spesialiteter oppfordres til å søke hvis interesse for fagfeltet) Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege (patologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, Seksjon for hemapatologi  Søknadsfrist: 10 mars.

Vikariat fastlege

Vikariat.  Gausdal kommune, Gausdal legekontor.

 Søknadsfrist: 10 mars.

Fastlege - Bydel Nordre Aker

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 mars.

Fastlegehjemmel

Bamble kommune, Langesund legesenter.

Langesund legesenter  Søknadsfrist: 10 mars.

Fastlegehjemmel

Bamble kommune, Stathelle legesenter.

Stathelle legesenter  Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, TSB teamet.

TSB teamet - Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger  Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 10 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik Søknadsfrist: 10 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk avdeling Kristiansand Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege Psykiatrisk Poliklinikk, Modum Bad

Fast stilling.  Modum bad, Psykiatrisk Poliklinikk.

 Søknadsfrist: 10 mars.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

Kvinne og barneklinikken, Fødeavdelingen, Fostermedisinsk seksjon Søknadsfrist: 10 mars.

Vikariat fastlege

Vikariat.  Hov legesenter, HOV.

 Søknadsfrist: 10 mars.

Overlegevikariat, Utdanningsstilling og LIS-vikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 11 mars.

To ledige stillinger som ph.d.-stipendiater innenfor gynekologi/obstetrikk/pediatri

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 11 mars.

LEGE

Vikariat.  Jeløy Kurbad, MOSS.

Vikariat Søknadsfrist: 11 mars.

Lege

Vikariat.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

ET ÅRS VIKARIAT I 50 PST. STILLING  Søknadsfrist: 11 mars.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Vikariat for Lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Vikariat for Lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 13 mars.

Ledig stilling som fastlege

Vikariat.  Stranda kommune, Helsetenesta.

 Søknadsfrist: 14 mars.

Allmennlegevikariat

Vikariat.  Øistein A. Wirak, KRISTIANSAND S.

Søknadsfrist: 14 mars.

AVDELINGSLEGE – FERIEVIKAR 100 % st.

Vikariat.  Klepp kommune, Jæren øyeblikkelig hjelp.

 Søknadsfrist: 15 mars.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Poliklinikk Stavanger.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Vikariat i fastlegehjemmel ved Lillekollen Legesenter

Vikariat.  Johanne Vikin, HUNNDALEN.

Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTE

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i D-stilling

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 15 mars.

Lege ved tverfaglig smerteenhet

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Avdeling anestesilegetjenester .

50 % stilling - Avdeling anestesilegetjenester  Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken, Josefinesgate DPS.

Psykosepoliklinikken, Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Seksjon for vaksenhabilitering, Molde sjukehus Søknadsfrist: 15 mars.

AVDELINGSOVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Lege søkes!

Midlertidig.  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Fastlegehjemmel på Høvik

Fast stilling.  Bærum kommune, Fastlegehjemmel på Høvik.

Bærum kommune Søknadsfrist: 15 mars.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Ledig fastlegehjemmel ved Rissa legetjeneste

Fast stilling.  Rissa kommune, Rissa legetjeneste.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Seksjon for hjerteultralyd.

HLK Kardiologisk avdeling, HLK (inaktiv)  Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering radiologi

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 15 mars.

Vikariat som Overlege

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

ved Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Søknadsfrist: 15 mars.

Ledig fastlegehjemmel ved Lierbyen legesenter

Fast stilling.  Lier kommune, LIER.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

Kronstad DPS, almennpoliklinikk Årstad  Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Kongsberg DPS.

KDPS, Seksj for akuttpsyk, polkl, døgn  Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering.

Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering.

Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering vikariat

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Øyeavdeling.

Øye Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, KKT, Avdeling for klinisk service.

Seksjon for psykososial onkologi Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Geriatrisk avdeling  Søknadsfrist: 15 mars.

Nephrologist at Landspitali - University Hospital in Reykjavík Iceland

Fast stilling.  Landspítali, University Hospital.

 Søknadsfrist: 16 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for anestesi leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Overlege/spesialist i ØNH-sykdommer

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Overlege og leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for øye, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

Sundet legesenter Søknadsfrist: 16 mars.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 16 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for lungesykdommer Søknadsfrist: 17 mars.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for lungesykdommer Søknadsfrist: 17 mars.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Dalen legesenter - Etat for helsetjenester .

Dalen legesenter  Søknadsfrist: 17 mars.

Faslegehjemmel i Holmestrand kommune

Holmestrand kommune, Holmestrand Medisinske Senter A/S.

 Søknadsfrist: 17 mars.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen HNT Søknadsfrist: 17 mars.

100 % nyopprettet stilling for nevrolog

Fast stilling.  MS-Senteret Hakadal AS, HAKADAL.

 Søknadsfrist: 17 mars.

2 fastlegestillingar i Herøy kommune

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, helsesenteret på Eggesbønes.

 Søknadsfrist: 17 mars.

80% avtalehjemmel innen hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 17 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken, Sykehuset Namsos.

BUP, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 17 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar.

Kreftenheten, Indremedisin Hamar  Søknadsfrist: 17 mars.

Lege i spesialisering (LIS) B-gren

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin.

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 17 mars.

100 % avtaleheimel i revmatologi i Bergen

Helse Vest RHF, Bergen.

 Søknadsfrist: 17 mars.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 17 mars.

Spesialist i allmennmedisin

Fast stilling.  Harstad kommune, Heggen legesenter.

Heggen legesenter Søknadsfrist: 17 mars.

Overlege – Barnegastroenterologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 mars.

40% avtalehjemmel - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Arendal Søknadsfrist: 17 mars.

Leder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike - Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 18 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, avdeling Kristiansund og Molde.

Kvinneklinikken, avdeling Kristiansund og Molde Søknadsfrist: 18 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Rus- og avhengighetsbehandling, Ruspoliklinikk .

Rus- og avhengighetsbehandling, Ruspoliklinikk  Søknadsfrist: 18 mars.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lørenskog kommune, Helse og omsorgssektoren.

 Søknadsfrist: 18 mars.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 20 mars.

Legevaktslege

Midlertidig.  Eidsvoll kommune, Eidsvoll legevakt.

Ledige stillinger som legevaktsleger i Eidsvoll kommune Søknadsfrist: 20 mars.

Lege i spesialisering - VPP Kirkenes

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark .

I 2017 vil Norges mest moderne sykehus bli ferdigstilt i Kirkenes! Søknadsfrist: 20 mars.

Fastlege

Vikariat.  Sørreisa kommune, Dyrøy og Sørreisa legekontor.

Dyrøy og Sørreisa legekontor Søknadsfrist: 20 mars.

Tilsynslege

Fast stilling.  Kongsvinger kommune, KONGSVINGER.

 Søknadsfrist: 20 mars.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Troms, Helse- og omsorgsavdelingen.

med kompetanse fra spesialisthelsetjenesten Søknadsfrist: 21 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Barne- og ungdomsklinikken.

BUP Vestmar Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 22 mars.

professor/førsteamanuensis i medisin (medisinske atferdsfag)

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer – Hudavdelingen Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Leder til vår psykisk helse seksjon

Fast stilling.  SiO Helse, psykisk helse seksjon.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Aust-Agder.

DPS Aust-Agder, Arendal/Froland Søknadsfrist: 22 mars.

LIS - radiologi

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 22 mars.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, Sykehjemmene i Tønsberg.

100% fast stilling Søknadsfrist: 22 mars.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Psykisk helsevern, døgnbehandling  Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i spes., vik.

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

B-gren infeksjonssykdommer – Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 23 mars.

Stipendiat PHD Hjerteforskning

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 23 mars.

Vikariat i allmennpraksis, Gran på Hadeland

Vikariat.  Anne Karen Rabl-Vøien, GRAN.

Søknadsfrist: 23 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for imunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 24 mars.

Leder tilknyttet bistilling som professor II /førsteamanuensis i medisin

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 24 mars.

Professor II/ førsteamanuensis (20%) i medisin (kvalitetsforbedring)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn (HELSAM).

Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn Søknadsfrist: 24 mars.

Fastlegehjemmel deleliste - Lillestrøm Legesenter

Fast stilling.  Skedsmo kommune, KJELLER.

 Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, Radiumhospitalet .

Avdeling for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord og Farsund .

Gynekologi og obstetrikk  Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik  Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege intervensjonsradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege ved Brystdiagnostisk seksjon

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 24 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  NKS Olaviken, Alderspsykiatriske sykehus .

100 % stilling, ettårig Søknadsfrist: 24 mars.

1 års legevikariat i privat praksis

Vikariat.  Byporten Legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 24 mars.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Stavanger kommune, Stavanger legesenter.

 Søknadsfrist: 25 mars.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon (RSA).

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 26 mars.

Overlege/spesialist i infeksjonssykedommer og kardiologi

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 29 mars.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål .

PHA Akuttpsykiatrisk mottaksenhet Søknadsfrist: 29 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen .

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen  Søknadsfrist: 29 mars.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Siv Løge-Høiberget, SØR-AUDNEDAL.

Søknadsfrist: 29 mars.

Nevrolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Nevrologisk poliklinikk, Mosjøen.

Nevrologisk poliklinikk, Mosjøen Søknadsfrist: 29 mars.

Gastroenterolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger Mosjøen.

Medisinske leger Mosjøen  Søknadsfrist: 29 mars.

Dermatolog - Hudpoliklinikken

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikken .

Helgelandssykehuset Mosjøen Søknadsfrist: 29 mars.

Radiolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen Mosjøen .

Røntgenavdelingen Mosjøen  Søknadsfrist: 29 mars.

Ledig fastlegevikariet ved Nordvegen Legesenter

Vikariat.  Morten Mathisen, AVALDSNES.

Søknadsfrist: 30 mars.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark .

VPP Tana Søknadsfrist: 30 mars.

Fastlegevikariat i Klepp kommune

Vikariat.  Håvard Ims, KLEPPE.

Søknadsfrist: 30 mars.

Lege

Vikariat.  Dr. Selvinaz Tuncer, OSLO.

Søknadsfrist: 30 mars.

60% avtalehjemmel - seniorpolitikk - hud

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Buskerud, Drammen Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Klinikk for kirurgi.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 31 mars.

20-30% hjemmel - seniorpolitikk - hud

Helse Sør-Øst RHF, ASKER.

Akershus, Asker Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege neonatologi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike DPS.

Ringerike DPS, Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 31 mars.

Nyopprettet fastlegeavtale med “null-liste”

Øvre Eiker kommune, Legekontoret i Vestfossen.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Avdeling for kirurgiske leger Søknadsfrist: 31 mars.

40% hjemmel - seniorpolitikk - psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 mars.

LIS, indremedisin

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Avdeling Medisin, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 31 mars.

Spennande stilling i Mottaksklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, Mottaksklinikken.

2 Overlegestillingar i Indremedisin - Helse Bergen  Søknadsfrist: 31 mars.

PROFESSORSHIP/ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (MEDICAL EDUCATION)

Fast stilling.  NTNU, Faculty of Medicine.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Psykiater/overlege

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK .

 Søknadsfrist: 31 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK) - Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 31 mars.

Leder av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Fastlege/kommuneoverlege

Vikariat.  Giske kommune, VALDERØYA.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege 20 - 30 % stilling

Fast stilling.  Fekjær psykiatriske senter, Døgnavdeling.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege/spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon gastrokirurgi.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 01 april.

Psykiater/legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus.

Bærum DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet Søknadsfrist: 01 april.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Songdalen legesenter, NODELAND.

12 måneders vikariat med mulighet for forlengelse Søknadsfrist: 01 april.

Bedriftslege /Arbeidsmedisiner

Vikariat.  International SOS / Haugaland HMS, Haugesund.

Vikar (Snarest - 1. juli 2016) Søknadsfrist: 01 april.

Bedriftslege /Arbeidsmedisiner

Fast stilling.  International SOS (Norge) AS, Stavanger.

Fast stilling fra snarest Søknadsfrist: 01 april.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand/Arendal.

Revmatologisk avdeling, Kristiansand/Arendal Søknadsfrist: 01 april.

Fastlegehjemmel

Askøy Kommune, Fromreide legesenter.

Samfunnsmedisinsk avdeling, Legetjenesten  Søknadsfrist: 05 april.

Ledig ett årsverk for lege.

Fast stilling.  Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

Satsing på kommunalt legearbeid!  Søknadsfrist: 06 april.

Overlege, Barnepsykiater

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 06 april.

Overlege / leder (Obstetrikk og gynekologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

ved Kvinne og barneklinikken, OUS kombinert med professor II/førsteamanuensis - 20 % stilling, Institutt for klinisk medisin, UIO Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk Helse- og Rusklinikken.

Phr klinikkledelse  Søknadsfrist: 07 april.

Ferievikarar for LIS

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Ortopedisk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 07 april.

Spes. i allmennmedisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

40 - 100 % stilling Søknadsfrist: 07 april.

Spes. i fysikalsk medisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

40 - 100 % Søknadsfrist: 07 april.

100% stilling som Helseleder

Fast stilling.  Tynset kommune, Helse og - omsorgsavdeling.

 Søknadsfrist: 08 april.

Ledig fastlegehjemmel

Tynset kommune, Tynset legekontor .

 Søknadsfrist: 08 april.

Fastlegehjemmel

Sauherad kommune, Sauherad Legesendter.

 Søknadsfrist: 08 april.

Overleger - Ullevål sykehus

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Vi har ledige overlegestillinger på Øyeavdelingen Søknadsfrist: 10 april.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sør-Varanger kommune, KIRKENES.

Kirkenes legesenter Søknadsfrist: 12 april.

Fastlegehjemmel, 1 stilling

Sunndal kommune, Sunndal Legesenter DA.

 Søknadsfrist: 13 april.