Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

Haugesund sjukehus - Seksjon for nevrologi/slag Søknadsfrist: 02 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for kirurgi.

Klinikk for kirurgi Søknadsfrist: 02 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Enhet for psykoser Søknadsfrist: 02 august.

Stipendiatstilling

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 02 august.

Fastlege - Raufoss kommunelegekontor

Fast stilling.  Vestre Toten kommune, RAUFOSS.

2.ggs utlysing Søknadsfrist: 03 august.

Fastlegevikariat, Rødbergveien Legesenter, Harstad

Vikariat.  Elisabeth Pedersen, HARSTAD.

Søknadsfrist: 03 august.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern .

- Voksenpsykiatri Søknadsfrist: 03 august.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Allmennpoliklinikk Årstad, Kronstad DPS.

 Søknadsfrist: 04 august.

Kommunelege 100 % stilling

Fast stilling.  Farsund kommune, FARSUND.

 Søknadsfrist: 04 august.

Visjonær og ambisiøs leder

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Utviklingsenheten for helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

 Søknadsfrist: 05 august.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sørum kommune, Levekår.

 Søknadsfrist: 05 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Vestvågøy kommune, Helseenheten i Vestvågøy kommune.

Helsetjenesten  Søknadsfrist: 05 august.

Fastlege

Vikariat.  Vestvågøy kommune, Leknes legesenter .

 Søknadsfrist: 06 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Nevrologi.

Legegruppe nevrologi Søknadsfrist: 06 august.

Leger i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 06 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet - Seksjon for revmatologi.

Seksjon for revmatologi, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Seksjon Ålesund - Kvinneklinikken avdeling Ålesund og Volda Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

ABUP poliklinikk, Arendal Søknadsfrist: 07 august.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Voksen seksjonsledelse/ stab  Søknadsfrist: 08 august.

Vikariat som overlege/lege med mulighet for forlengelse

Vikariat.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Nordseterhjemmet.

 Søknadsfrist: 09 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 09 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Ledige vikariater ved Asker BUP og Bærum BUP  Søknadsfrist: 09 august.

Vikariat m/mulighet for overtagelse

Vikariat.  Gladbakk legesenter, RÅHOLT.

Søknadsfrist: 09 august.

LIS - fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Fast stilling.  Helse Fonna, Gynekologisk seksjon Haugesund .

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 09 august.

Overlege og lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDSINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING FSS .

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Sykelig overvekt.

Seksjon for sykelig overvekt Søknadsfrist: 10 august.

Vikariat i almenpraksis

Vikariat.  Trine Ingebrigtsen, OSLO.

Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk avdeling .

Kirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 10 august.

Fast stilling som overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nukleærmedisinsk Seksjon.

Radiologisk avd., Nukleærmedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 10 august.

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet.

ved det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Barneseksjonen, Psykisk helse Søknadsfrist: 10 august.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Nina Stanger, HORTEN.

Søknadsfrist: 13 august.

Psykiater/ overlege i poliklinikk 100% stilling

Fast stilling.  Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens Sosialtjeneste.

 Søknadsfrist: 14 august.

Ledig legehjemmel

Fast stilling.  Hemnes kommune, Helse og omsorgenheten .

Er du lege og har lyst til å arbeide i Hemnes kommune?  Søknadsfrist: 14 august.

Fastlege- vikariat

Oslo kommune Bydel Bjerke, Bydel Bjerke.

Fastlege - Oslo kommune, Bydel Bjerke Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkologi.

Kirurgisk klinikk, Onkologi Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 15 august.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 15 august.

Medisinsk redaktør (vikar)

Vikariat.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Studieleder for leger

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, Undervisningsavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 august.

Fastlege/kommuneoverlege

Vikariat.  Øyer kommune, ØYER.

Vikariat  Søknadsfrist: 15 august.

Stavanger legevakt

Vikariat.  Stavanger kommune, Stavanger legevakt.

Vikar deltid - dag/aften/natt leger Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).

Bupa Fellesfunksjon Søknadsfrist: 16 august.

Overlege

Fast stilling.  Sør-Varanger kommune, Kirkenes legesenter.

Overlege med særlig ansvar for eldreomsorg Søknadsfrist: 16 august.

Samhandlingslege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk service.

 Søknadsfrist: 16 august.

100% engasjement som overlege ved Seksjon for Smertebehandling og palliasjon

Midlertidig.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

Ledige stillingar for LIS i arbeidsmedisin

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

Lege/lege i spesialisering (LIS) - Avdeling for rusmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / NORDFJORD PSYKIATRISENTER.

 Søknadsfrist: 16 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Radiologisk avdeling .

Radiologisk avdeling  Søknadsfrist: 16 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 august.

LEDIG FASTLEGEHJEMMEL I LUNNER KOMMUNE

Lunner kommune, ROA.

 Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 august.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

ved Follo AkuttTeam  Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering, psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Dikemark i Asker.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon psykosebehandling Søknadsfrist: 17 august.

Fastlege

Fast stilling.  Søndre Land kommune, Legetjenesten.

Fastlegehjemel 2 g. utlysning Søknadsfrist: 17 august.

Lege søkes til Tåsen helsehus

Fast stilling.  Norlandia Care Norge AS, Tåsenhjemmet, Eldreomsorg.

Vi søker etter lege med erfaring, spesialisering og/eller interesse innen rehabilitering og geriatri Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Akureyri sykehus søker leger med spesialisering i flere fag

Fast stilling.  Akureyri Hospital, Norden utenom Norge.

 Søknadsfrist: 17 august.

Avtalespesialist i øyesykdommer

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 17 august.

Fastlegevikariat, Ørmelen legesenter, Verdal

Vikariat.  Benedicte Agdestein, VERDAL.

Søknadsfrist: 18 august.

LEGEHJEMMEL - VIKARIAT

Vikariat.  Målselv Kommune, Øverbygd legetjeneste.

 Søknadsfrist: 18 august.

Overlege (onkolog) vikar

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Med. avd. for kreft og lindrende behandling.

Med avd for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 18 august.

Lege LIS

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Alderspsykiatrisk avdeling.

Alderspsykiatrisk avd. Tåsen Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA Ungdomsseksjonen, Bjerketun  Søknadsfrist: 18 august.

Fastlegevikariat 1 år, fra 1.september 2015.

Vikariat.  Martin Skrove, EIDE.

Søknadsfrist: 18 august.

6 måneders vikariat for LIS

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 18 august.

Barnepsykiater - Overlege

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, DPS (Distriktspsykiatrisk Senter) - Vest-Finnmark.

BUP Alta (inkl ambulant team)  Søknadsfrist: 18 august.

Vikariat i allmennlegepraksis Tittel

Vikariat.  Daniella LOTFI , OSLO.

Søknadsfrist: 19 august.

Ledige fastlønnsstillinger i felles vaktordning

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Er du interessert i legevaktmedisin og beredskapsarbeid? Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 august.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Andreas Hegdahl, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 19 august.

Overlege og to leger i spesialisering

Fast stilling.  LHL-klinikkene, Glittre.

 Søknadsfrist: 20 august.

Teamleder innen smittevern

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Kunnskapsbasert folkehelse.

 Søknadsfrist: 20 august.

2 forskere/ seniorrådgivere innen smittevern

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Kunnskapsbasert folkehelse.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd. .

Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd. Søknadsfrist: 20 august.

2 forskerstillinger smitteverntiltak

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 20 august.

Fastlegehjemmel Holt Vestvollen

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Barneseksjonen, psykisk helse, Barn, enhet B Søknadsfrist: 20 august.

50% fastlegevikariat Bergen sentrum

Vikariat.  Legene på Høyden, BERGEN.

Søknadsfrist: 21 august.

Unicare Friskvernklinikken søker spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Unicare Helse AS, Friskvernklinikken.

 Søknadsfrist: 21 august.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

søkes til Smertepoliklinikken  Søknadsfrist: 21 august.

Kommunelege II - vikariat 100% stilling

Vikariat.  Lesja kommune, Lesja legekontor.

 Søknadsfrist: 22 august.

Vikar sykehjemslege

Vikariat.  Rakkestad kommune, RAKKESTAD.

 Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering barnesykdommer

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barnemedisinsk avdeling, Lunge- og allergiseksjonen  Søknadsfrist: 23 august.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi og revmatologi.

ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 23 august.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 23 august.

Lege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Legemiddelassistert behandling Helgeland Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Medisinsk serviceklinikk.

Vikariat Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering (mikrobiologi) - 2 vikariater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 23 august.

Fagsjef

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bodø.

100 % vikariat  Søknadsfrist: 23 august.

Utdanningsstillinger, arbeidsmedisin

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Medisinsk klinikk, Seksjon for miljø- og yrkesmedisin Søknadsfrist: 23 august.

Ledig 100% sykehjemslegestilling i et stimulerende fagmiljø !

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere Søknadsfrist: 24 august.

Psykiater Stord DPS

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 24 august.

Overlege - gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kirurgisk avdeling.

- Kir.avd leger SSA  Søknadsfrist: 25 august.

Avdelingsoverlege/medisinsk ansvarlig

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 25 august.

Ledig fastlegehjemmel Vika legesenter AS

Fast stilling.  Ålesund kommune, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering (LIS) B-gren

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin.

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Groduddalen.

- GRO Allmennpsykiatrisk poliklinikk A  Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer  Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Ø.hjelp rusteam/tverrfaglig team  Søknadsfrist: 25 august.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

 Søknadsfrist: 25 august.

LIS - lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK .

 Søknadsfrist: 25 august.

LIS-vikar

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus  Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

i Fysikalsk medisin og Rehabilitering. 2. gangs utlysning Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 25 august.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oppland, Helse- og sosialavdelingen.

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, OUS Rikshospitalet Seksjon for hjerteultralyd.

- HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK  Søknadsfrist: 25 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk.

- Avdeling for immunologi og transf. med.  Søknadsfrist: 25 august.

Psykiater 100 % fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 25 august.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 25 august.

LEGE I SPESIALISERING

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

FASTE STILLINGER OG VIKARIATER Søknadsfrist: 26 august.

Leger i spesialisering i øyesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Seksjon for øyesykdommer.

NKØØ, Seksjon for øyesykdommer Søknadsfrist: 28 august.

Nyopprettet fastlegehjemmel i Drammen kommune

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

 Søknadsfrist: 28 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Frysja legekontor.

Frysja legekontor Søknadsfrist: 28 august.

Overlege i gastroenterolog

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin .

 Søknadsfrist: 28 august.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 28 august.

Vi har ledig fast 100 % stilling som overlege, dermatologi

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Hudavdeling.

 Søknadsfrist: 28 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Kommuneoverlege i Trondheim kommune (2 stillinger)

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Kirurgiske leger - Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn - Klinikk Kirkenes  Søknadsfrist: 30 august.

Fastlege – avtaleheimel

Fast stilling.  Sykkylven kommune, Sykkylven legesenter.

 Søknadsfrist: 30 august.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

LiS - stilling patologi - vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 30 august.

OVERLEGE

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

- DPS Kristiansund poliklinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege / Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Ledig vikariat i perioden 21.09.2015 - 31.12.2016  Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 august.

Seksjonsoverlege - geriatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes  Søknadsfrist: 30 august.

Ledig fastlegehjemmel ved Heistad legekontor

Porsgrunn kommune, HEISTAD LEGEKONTOR.

 Søknadsfrist: 31 august.

Sykehjemslege 100 % fast

Fast stilling.  Bråset bo- og omsorgssenter, RØYKEN.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overleger - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for gastromedisin .

Indremedisinsk avdeling - Seksjon for gastromedisin  Søknadsfrist: 31 august.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege 70% stilling

Fast stilling.  Spydeberg kommune, SPYDEBERG.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus .

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk .

Faste og vikariater - Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– med erfaring innen fagfeltet lunge og allergologi Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– til nyopprettet stilling innen barnenevrologi og barnehabilitering Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til barnehabilitering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken .

– med erfaring innen eller interesse for fagfeltet barnehabilitering til ett års vikariat Søknadsfrist: 31 august.

Fastlegehjemmel - deleliste

Farsund kommune, FARSUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Rolland legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

20 % avtaleheimel i barne- og ungdomspsykiatri i Bergen

Fast stilling.  Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering fast og vikariat

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken (BFK).

- Barne- og ungdomspsykiatri, Helse Nord-Trøndelag HF  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Øye avdelingen, Lillehammer  Søknadsfrist: 01 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi  Søknadsfrist: 01 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Ortopedisk radiologi  Søknadsfrist: 01 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Brystdiagnostikk (BDS)  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Fast stilling som overlege i Thorax, hjerte og kar diagnostikk/radiologi Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

- fastlege i overvektspoliklinikk Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 september.

Seksjonsleder/forsker I

Fast stilling.  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, OSLO.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemme ved Helsebanken legesenter

Gjesdal kommune, Helsebanken legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

40 % avtaleheimel i psykiatri i Stavanger

Helse Vest RHF, Psykiatri i Stavanger.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fagdirektør

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlønnet fastlege

Fast stilling.  Røyken kommune, Røyken kommunale legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum.

Øye avdelingen, Elverum  Søknadsfrist: 01 september.

Ledig fastlegehjemmel

Vefsn kommune, MOSJØEN.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

Døgnenheten - DPS Follo  Søknadsfrist: 01 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 01 september.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen

Bergen Kommune, Arna bydel - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 01 september.

LEDIG FASTLEGEHJEMMEL

Haugesund kommune, Gard helsehus.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

søkes til DPS Nedre Romerike, team for tidlig intervensjon  Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel ved Elvebakken legesenter

Fast stilling.  Alta kommune, ALTA.

 Søknadsfrist: 01 september.

Kombinert stilling som forsker og fagutvikler

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU psykisk helsevern.

FOU psykisk helsevern Søknadsfrist: 02 september.

Gastrokirurg

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen.

Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen Søknadsfrist: 06 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 12 september.

Psykiater eller legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum DPS.

 Søknadsfrist: 15 september.

Forsker II (seniorforsker)

Fast stilling.  Uni Research, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).

 Søknadsfrist: 15 september.

Professor i hematopatologi förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Fast stilling.  Uppsala universitet, UPPSALA.

 Søknadsfrist: 17 september.

Overlege og professor/førsteamanuensis

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet NTNU, i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Kombinert stilling som overlege (50%) og professor/førsteamanuensis i medisin (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 20 september.