Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Spes. i allmennmedisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Spes. i indremedisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Ledige stillinger

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Oslo kommune, Helseetaten .

 Søknadsfrist: 22 desember.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Molde døgnseksjon Søknadsfrist: 22 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 desember.

Gastrokirurg/generell kirurg

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, BUP Oppland Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 23 desember.

2 x 100 % kommunale legestillinger

Fast stilling.  Harstad kommune, Helsehuset - Heggen legesenter.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege, B-greinstilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialisering, B-greinstilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk .

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 27 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk .

Avdeling for patologi, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 27 desember.

Lege i spesialiering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 27 desember.

Til vår avdeling på Bragernes i Drammen søker vi Lege

Vikariat.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, Avdeling Bragernes.

 Søknadsfrist: 27 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 28 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øre-,nese og halsavdelingen Søknadsfrist: 29 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Seksjon for anestesi leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 29 desember.

Lege i spesialisering barnesykdommer

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barneavdeling for nevrofag Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Seksjon for psykosebehandling Søknadsfrist: 30 desember.

Ledig avtalehjemmel

Helse Vest RHF, Stord.

50 % Søknadsfrist: 30 desember.

Fastlege, deleliste - Bydel Vestre Aker

Fast stilling.  Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, Røalegene AS.

Røalegene AS, Griniveien 6 Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset, Regional Sikkerhetsavdeling.

Avdeling Brøset  Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege, eventuelt Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Medisinsk mikrobiologi - Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike, Enhet for tidlig intervensjon og rehabilitering Søknadsfrist: 31 desember.

Ledig stilling som lege – Fjell sjukeheim

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest.

Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 31 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Anestesi- og overvåkningsavdelingen, Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege radiologi Bodø

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 31 desember.

Kommunelegevikariat 100% i Finnmarkskystens perle!

Vikariat.  Måsøy kommune, Havøysund legesenter.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege i lungemedisin

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lungeseksjonen.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 31 desember.

Smittevernoverlege/Smittevernlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Nordlandssykehuset HF  Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Senter for laboratoriemedisin - Seksjon for spesial- og tverrfaglige støttefunksjoner Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsavdeling .

Regional sikkerhetsseksjon RSA  Søknadsfrist: 31 desember.

Ledig fastlegeavtale

Fast stilling.  Eid kommune, NORDFJORDEID.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Forsker innen skadeepidemiologi

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for epidemiologi, Avdeling for helsestatistikk.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Voksenpsykiatri .

Voksenpsykiatri, Tromsø - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Øre-Nese-Halsseksjon Søknadsfrist: 31 desember.

LIS - Obstetrikk/gynekologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken, Ålesund Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus - medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 01 januar.

Fastlegevikar Auli legekontor

Vikariat.  Karina Ridderseth, AULI.

Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Lungeavdelingen Søknadsfrist: 01 januar.

Volvat Fredrikstad søker flere legespesialister

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, Fredrikstad .

 Søknadsfrist: 01 januar.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Verdal kommune, Verdal legesenter .

 Søknadsfrist: 01 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon RSA.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 01 januar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Ullern, Bjørnsletta legesenter.

 Søknadsfrist: 02 januar.

kommunal fastlegehjemmel/lege øyeblikkelig hjelp sengepost

Fast stilling.  Skien kommune, SKIEN.

 Søknadsfrist: 02 januar.

Lege i spesialisering, 5-årsstilling

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ungdomsseksjonen psykisk helse.

BUPA, Ungdomsseksjonen psykisk helse  Søknadsfrist: 02 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Kristiansund poliklinikk Søknadsfrist: 02 januar.

Bedriftslege

Fast stilling.  Stamina, Stamina Helse Bryggeklinikken.

 Søknadsfrist: 02 januar.

Overlege / Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering og rehabilitering.

Divisjon habilitering og rehabilitering Granheim Lungesykehus  Søknadsfrist: 03 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

ABUP poliklinikk, Lister  Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klnikk for diagnostikk.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Volda Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege/spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien.

BUP Skien  Søknadsfrist: 04 januar.

100 % stilling som fastlege/kommunelege

Fast stilling.  Nord-Fron kommune, VINSTRA.

(40 % kommunal stilling og 60 % privat praksis) Søknadsfrist: 04 januar.

Vikariat i vakre Lofoten

Vikariat.  Osan Legesenter, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 04 januar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken, Fredrikstad.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 04 januar.

2 Overleger og en lege i spesialisering

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Farmakologisk og toksikologisk fortolkning.

Farmakologisk og toksikologisk fortolkning  Søknadsfrist: 04 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 04 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 05 januar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 05 januar.

Lege i spesialisering B gren

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 januar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, Revmatologisk Avdeling.

 Søknadsfrist: 05 januar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Hamar kommune, Legehuset NOVA.

 Søknadsfrist: 05 januar.

1 FASTLEGEHJEMMEL OG 1 LEGEVAKT STILLING

Fast stilling.  Lyngen kommune, LYNGSEIDET.

 Søknadsfrist: 05 januar.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk - øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, RÅHOLT.

Akershus, Råholt  Søknadsfrist: 05 januar.

100% avtalehjemmel i revmatologi

Helse Sør-Øst RHF, KRISTIANSAND S.

Kristiansand Søknadsfrist: 05 januar.

40% avtalehjemmel i hud - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, HALDEN.

Halden Søknadsfrist: 05 januar.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk - nevrologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 05 januar.

40% avtalehjemmel - seniorpolitikk - barn

Helse Sør-Øst RHF, SANDVIKA.

Sandvika Søknadsfrist: 05 januar.

45% avtalehjemmel - seniorpolitikk - ØNH

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 05 januar.

Bedriftslege - 30 %

Fast stilling.  Karmøy kommune, Bedriftshelsetjeneste.

Karmøy kommune har egen bedriftshelsetjeneste (BHT) for sine ca.3000 ansatteHer kan du skrive inn undertittel Søknadsfrist: 05 januar.

Vikariat for fastlege

Vikariat.  Huseby legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 06 januar.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger, Mo i Rana.

Medisinske leger, Mo i Rana Søknadsfrist: 07 januar.

Vikariat i fastlegepraksis, Kongsvinger

Vikariat.  Iris Auel, KONGSVINGER.

Søknadsfrist: 07 januar.

Vikariat ledig i psykiatri, Horten

Vikariat.  Kim Augestad, HORTEN.

Søknadsfrist: 07 januar.

Psykiater/psykiater med plan for dobbel spesialitet rus og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-Senteret.

 Søknadsfrist: 07 januar.

Lege i spesialisering (generell indremedisin)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 07 januar.

Fastlegehjemmel i Vollen

Fast stilling.  Asker kommune, ASKER.

 Søknadsfrist: 07 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS, Gruppeenheten Søknadsfrist: 07 januar.

Fastlegevikar, Brumunddal

Vikariat.  Jon Honerød Antonsen, BRUMUNDDAL.

Søknadsfrist: 08 januar.

Fastlegehjemmel

Oslo kommune bydel Grorud, Kalbakken legegruppe.

Kalbakken legegruppe Søknadsfrist: 09 januar.

Ledig vikariat som lege

Vikariat.  Stranda kommune, STRANDA.

Det er ledig 100% vikariat som fastlege frå 05.01.2015, med listelengde på 950 pasientar. Søknadsfrist: 10 januar.

Fastlegevikariat i Sandefjord

Vikariat.  Christina von dem Borne, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for medisinsk genetikk .

Medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for gastro- og barnekirugi, Seksjon Ullevål Søknadsfrist: 11 januar.

2 fastlegestillingar i Herøy kommune

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, legesenteret i Myrvåg.

 Søknadsfrist: 11 januar.

Seksjonsleder/assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, Helseavdelingens Seksjon for kommunehelsetjeneste.

 Søknadsfrist: 11 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga Søknadsfrist: 11 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Molde sjukehus Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk overvåkning - MO Søknadsfrist: 11 januar.

FASTLEGEAVTALE

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

SKUDENESHAVN Søknadsfrist: 11 januar.

Sykehjemslege - vikariat

Vikariat.  Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

 Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Søndre Nordstrand - Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling,
BUP Søndre Nordstrand - Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG Søknadsfrist: 11 januar.

KOMMUNEOVERLEGE - 100%

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

 Søknadsfrist: 11 januar.

LIS-lege, indremedisin

Vikariat.  Helse Fonna, seksjon Stord.

Vikariat - Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon Stord  Søknadsfrist: 12 januar.

Psykolog/psykiater

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Raskere tilbake Kveldspoliklinikk.

Josefinesgate DPS, Raskere tilbake Kveldspoliklinikk  Søknadsfrist: 12 januar.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

Sykehuset Innlandet HF, divisjon Gjøvik Søknadsfrist: 12 januar.

Langtidsvikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Hilde Moseby Berge, TROLLÅSEN.

Søknadsfrist: 14 januar.

Fastlegehjemmel Bryn Medisinske senter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Østensjø, Bryn Medisinske senter.

Bydel Østensjø Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Seksjon for vaksenhabilitering, Molde sjukehus Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege og LIS

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, AiR Klinikk.

 Søknadsfrist: 15 januar.

Senior Consultant (full time position)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 16 januar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 januar.

Overlege/Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Ambulant akutteam Haldenklinikken.

Distriktspsykiatrisk Senter Halden-Sarpsborg - Ambulant akutteam Haldenklinikken Søknadsfrist: 16 januar.

Fastlegehjemmel

Averøy kommune, Averøy Legesenter.

 Søknadsfrist: 16 januar.

Professor/ Associate Professor of Medicine (Molecular Medicine), Akershus University Hospital

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institute of Clinical Medicine.

Institute of Clinical Medicine Søknadsfrist: 16 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus Søknadsfrist: 18 januar.

LIS - voksenpsykiatri

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 18 januar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

ADPS Døgnseksjonen, SIKTA  Søknadsfrist: 18 januar.

Vikar for fastlege

Vikariat.  Bømlo kommune, Helsetenester.

Bremnes legesenter Søknadsfrist: 18 januar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Beitostølen Helsesportsenter, BEITOSTØLEN.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 18 januar.

Allmennlege søkes til Aleris i Stavanger

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Heltid eller deltid Søknadsfrist: 19 januar.

Overlege Radiologi

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS.

 Søknadsfrist: 19 januar.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus.

Lillehammer helsehus Søknadsfrist: 20 januar.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 20 januar.

Koordinerende rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Buskerud.

NAV Buskerud, Drammen Søknadsfrist: 20 januar.

Fastlege

Fast stilling.  Bø kommune, Bø Legesenter.

 Søknadsfrist: 20 januar.

2 fastlegehjemler

Fast stilling.  Stavanger kommune, Tjensvoll legesenter.

 Søknadsfrist: 20 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS.

 Søknadsfrist: 20 januar.

Leger

Fast stilling.  Larvik kommune, Helse og omsorg.

Kommuneoverlege og 2 kommuneleger Søknadsfrist: 20 januar.

FYLKESLEGE / AVDELINGSDIREKTØR

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oppland, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 21 januar.

Lege i spesialisering i revmatologi

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 22 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 22 januar.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Hobøl kommune, HOBØL.

 Søknadsfrist: 23 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 23 januar.

Overlege (hudpatologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 24 januar.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling, Seksjon Radiologi Søknadsfrist: 25 januar.

Stipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Institutt for klinisk medisin Søknadsfrist: 25 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

Kvinne og barneklinikken. Barneavdeling for nevrofag, Seksjon for nevrohabilitering-barn Søknadsfrist: 25 januar.

Forsker / seniorrådgiver

Fast stilling.  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Seksjon for meldesystemer.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Søknadsfrist: 25 januar.

Stipendiat (PhD/postdoktor)

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Sykelig overvekt forskning - Medisinsk klinikk, Tønsberg  Søknadsfrist: 25 januar.

Fastlegehjemmel - Skjetten Legesenter

Fast stilling.  Skedsmo kommune, SKJETTEN.

 Søknadsfrist: 25 januar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 25 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

DPS Strømme døgnenhet, Kristiansand  Søknadsfrist: 25 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 25 januar.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST).

Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST)  Søknadsfrist: 25 januar.

Overlegestilling kombinert med Professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 25 januar.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lenvik kommune, FINNSNES.

Senjalegen Søknadsfrist: 25 januar.

Legestillinger i Vikna kommune

Vikna kommune, RØRVIK.

 Søknadsfrist: 26 januar.

Lege i spesialisering 100 % utdanningsstilling i Allmennpoliklinikk

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS).

Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

VPP Kirkenes  Søknadsfrist: 27 januar.

Urolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

Ringerike sykehus  Søknadsfrist: 27 januar.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for psykosomatisk medisin.

Klinikk for psykosomatisk medisin, Seksjon for konsultasjonspsykiatri  Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

DPS Kongsvinger - poliklinikken Søknadsfrist: 27 januar.

Fastlege i Gloppen kommune

Fast stilling.  Gloppen kommune, SANDANE.

 Søknadsfrist: 28 januar.

Lege i spesialisering, revmatologi

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Øya helsehus, overlege/lege

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege (seksjonsoverlege)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 30 januar.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Ullensaker kommune, JESSHEIM.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Consultant Psychiatrists

Fast stilling.  NHS Grampian, North East Scotland.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Fastlegepraksis m/veiledning av turnuslege vurderes utleid ut 3-6 mnd

Vikariat.  Tore Olai Høghjelle, VINTERBRO.

Søknadsfrist: 31 januar.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, Lødingen legesenter.

Lødingen Legesenter Søknadsfrist: 31 januar.

LiS innan psykiatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Spesialist med driftsavtale, psykiatri

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

100 % hjemmel i Molde  Søknadsfrist: 31 januar.

Kommuneoverlege/fastlegehjemmel

Fast stilling.  Rana kommune, MO I RANA.

Rana kommune/Sentrum legegruppe Søknadsfrist: 31 januar.

Senior Consultant / Adjunct Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo .

Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 31 januar.

ØYELEGE

Fast stilling.  Blepharo Øyeklinikk, SANDNES.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Avdelingsleder/professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege barnekreft og blodsykdommer

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 31 januar.

Kommuneoverlege 100 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Aleris sykehus i Oslo søker erfaren Gastroenterolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Aleris sykehus i Oslo søker spesialist i plastikkirurgi

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Research Biostatistician (50%)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institute of Health and Society.

Institute of Health and Society Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter i Mosjøen.

Helgelandssykehuset Mosjøen Søknadsfrist: 01 februar.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for bakteriologi.

Seksjon for bakteriologi - Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 01 februar.

Overleger

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Kvinesdal kommune, Kvinesdal legesenter.

 Søknadsfrist: 01 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Avtalespesialist i indremedisin, lungesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 02 februar.

Avtalespesialist i hud

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 02 februar.

Fastlegehjemmel, 1 stilling

Sunndal kommune, Helse- og barneverntjenesten.

Sunndal Legesenter DA  Søknadsfrist: 02 februar.

Fastlege med listestorleik ca. 1000

Fast stilling.  Giske kommune, Giske legekontor.

Kommunalt arbeid 10,67 % stilling Søknadsfrist: 03 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Malvik kommune, Hommelvik legekontor.

 Søknadsfrist: 03 februar.

Fastlegeavtale for allmenpraktiserende lege

Stange kommune, Romedal Legesenter.

Romedal Legesenter ledig fra 01.08.15 Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege i plastikkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 03 februar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten DPS .

Salten distriktspsykiatriske senter  Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 03 februar.

LIS - onkologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk.

Kreftpoliklinikken Søknadsfrist: 03 februar.

Fastleger

Fast stilling.  Nedre Eiker kommune, HELSEHUSET LEGEKONTOR DA, MJØNDALEN.

Ved v/helsehuset legekontor DA - Mjøndalen Søknadsfrist: 03 februar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 04 februar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 04 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset .

Avdeling Brøset Søknadsfrist: 04 februar.

Avtaleheimel fastlege

Fast stilling.  Sykkylven kommune, SYKKYLVEN.

 Søknadsfrist: 05 februar.

Overlege i medisinsk genetikk

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Medisinsk genetisk avdeling Søknadsfrist: 06 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Karkirurgi.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

Senior Consultant / Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 10 februar.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Modum bad, Avd. for spiseforstyrrelser.

Avd. for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 15 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Bamble kommune, Stathelle legesenter.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege i gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling er det ledig en fast overlegestilling i gastroenterologi i 100 % stilling Søknadsfrist: 15 februar.

OverlegeOverlege / Spesialist

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, Åsebråten poliklinikk  Søknadsfrist: 16 februar.

Avtaleheimel

Helse Vest RHF, STAVANGER.

40 % Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege, karkirurgi

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Seksjon for gastromedisin, indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 mars.