50 % avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, Indremedisin, hjertesykdommer.

- indremedisin, hjertesykdommer. Trondheim.  Søknadsfrist: 24 august.

Avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Indremedisin, hjertesykdommer - Trondheim.  Søknadsfrist: 24 august.

2 ledige fastlegehjemler i Oppdal kommune

Oppdal kommune, OPPDAL.

Oppdal kommune er ei fjellbygd i Midt-Norge. Oppdal er kjent for sitt alpine skiområde, sine godt utbygde ski- og sykkelløypenett samt sine flotte turområder. Mellom Dovrefjell og Trondheim ligger Oppdal – en kommune med et rikt kulturtilbud med bl.a eget kulturhus som inneholder badeanlegg, kino, bibliotek samt kultursal. Oppdal er ei bygd med aktivitets- og rekreasjonstilbud for store og små.  Søknadsfrist: 26 august.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Avdeling for nukleærmedisin  Søknadsfrist: 26 august.

Fagsjef

Fast stilling.  Lade behandlingssenter Blå Kors, TRONDHEIM.

Sentral faglederoppgave innen rusbehandling Søknadsfrist: 31 august.

Overlege urologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Fast stilling ved Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Trondheim kommune, Mathesongården legesenter .

 Søknadsfrist: 12 september.

LIS-legestilling

Fast stilling.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Akutt- og avrusningsavdelingen.

Akutt- og avrusingsavdelingen Søknadsfrist: 14 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Malvik kommune, Vikhammer legekontor .

 Søknadsfrist: 16 september.

100 % avtalespesialist i indremedisin, nyresykdommer og hypertensjon

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 30 september.