Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset, Regional Sikkerhetsavdeling.

Avdeling Brøset  Søknadsfrist: 30 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Anestesi- og overvåkningsavdelingen, Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering B gren

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 22 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 22 januar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 25 januar.

Lege i spesialisering 100 % utdanningsstilling i Allmennpoliklinikk

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS).

Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 27 januar.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege (seksjonsoverlege)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 30 januar.

Øya helsehus, overlege/lege

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Avtalespesialist i hud

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 02 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Malvik kommune, Hommelvik legekontor.

 Søknadsfrist: 03 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset .

Avdeling Brøset Søknadsfrist: 04 februar.