Personallege/Bedriftslege

Fast stilling.  AktiMed Norge AS, Aker Care Trondheim/AktiMed BHT Trondheim.

Aker Care Trondheim/AktiMed BHT Trondheim Søknadsfrist: 30 juli.

Delelistelege - Flatåsen legesenter

Fast stilling.  Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Søknadsfrist: 05 august.

Lege i spesialisering 

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, ORKANGER.

Orkdal DPS Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi .

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi - Leger Søknadsfrist: 13 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

BUP, Akuttenheten Søknadsfrist: 14 august.

Klinikksjef for Kvinneklinikken

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, St. Olavs Hospital HF.

- kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis II ved Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 15 august.

Anestesilege til redningshelikoptertjeneste 

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, BREKSTAD.

Klinikk for Akutt- og mottaksmedisin  Søknadsfrist: 23 august.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, ORKANGER.

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 23 august.

Anestesilege til redningshelikoptertjeneste

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, BREKSTAD.

Klinikk for Akutt- og mottaksmedisin Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Seksjon for klinisk nevrofysiologi .

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 01 september.

LiS - stilling patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk - Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering B-gren

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Lungemedisinsk avdeling .

Klinikk for Lunge og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 06 september.

Professor in Medicine (Medical Oncology)

Fast stilling.  NTNU, The Faculty of Medicine.

Søknadsfrist: 09 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 12 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.