Øya helsehus, overlege/lege

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege (seksjonsoverlege)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 30 januar.

Avtalespesialist i hud

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 02 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Malvik kommune, Hommelvik legekontor.

 Søknadsfrist: 03 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset .

Avdeling Brøset Søknadsfrist: 04 februar.

Kommuneoverlege/medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 06 februar.

Overlege i bryst- og endokrinkirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 08 februar.

Legemiddelrådgiver RELIS

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi, Seksjon RELIS .

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi, Seksjon RELIS Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege nevrologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 13 februar.

50 % avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Barnesykdommer - Trondheim - Helse Midt-Norge RHF Søknadsfrist: 20 februar.

Lege i spesialisering B-gren fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 23 februar.

Lege i spesialisering B-gren endokrinologi

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 23 februar.

Overlege ved avdeling for hudsykdommer

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 24 februar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 28 februar.

Kombinert stilling som overlege (50 %) og professor/førsteamanuensis (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal Sjukehus .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 01 mars.

professor/førsteamanuensis i medisin (medisinske atferdsfag)

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin.

 Søknadsfrist: 22 mars.