Fastlegevikariat i 1,5 år

Vikariat.  Angelina Lied, SELBU.

Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nevroklinikken.

Nevrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 14 februar.

Fastlegehjemmel ved Lundamo Legesenter

Melhus kommune, Lundamo Legesenter.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 16 februar.

Vikariat i allmennpraksis - sommer 2016

Vikariat.  Saksvik Legekontor DA, SAKSVIK.

Søknadsfrist: 18 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 21 februar.

Fastlegehjemmel Sørbyen legesenter

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

 Søknadsfrist: 26 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 01 mars.

Seksjonsleder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal DPS.

Poliklinikk Søknadsfrist: 06 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS).

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 13 mars.

Overlege ved revmatologisk avdeling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 13 mars.

Professor/Associate Professor in Medical Microbiology

Fast stilling.  NTNU, Faculty of Medicine.

 Søknadsfrist: 28 mars.