PROFESSORSHIP/ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (MEDICAL EDUCATION)

Fast stilling.  NTNU, Faculty of Medicine.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Fastlegehjemmel

Trondheim kommune, Moholt legesenter.

Moholt legesenter Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, Øyeavdeling Søknadsfrist: 06 april.

Fastlege, vikariat

Vikariat.  Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid .

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid  Søknadsfrist: 10 april.

Prosjektleder

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, RAAO .

med ansvar for oppbygging av Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, RAAO  Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi .

Nevrologi Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, klinikk for thoraxkirurgi .

klinikk for thoraxkirurgi  Søknadsfrist: 14 april.

100 % avtalespesialist i øyesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, ORKANGER.

Orkanger - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 20 april.

Psykoterapiveileder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter  Søknadsfrist: 27 april.

Allmennlege – stilling ledig, listetak 600

Fast stilling.  Frøya kommune, Frøya legekontor.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 03 mai.

LIS-lege

Vikariat.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Skjermingsavdelingen.

Vikariat i 100 % stilling fra d.d. til 30.06.16 Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege medisinsk genetikk

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Fordypningsstilling i palliasjon for lege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 12 mai.

Do you want to work with emergency response in international operations?

Midlertidig.  Norges Røde Kors, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 juni.