Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 01 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

B-gren - Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 17 juli.

Lege i spesialisering, rotasjon

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 18 juli.

Personallege/Bedriftslege

Fast stilling.  AktiMed Norge AS, Aker Care Trondheim/AktiMed BHT Trondheim.

Aker Care Trondheim/AktiMed BHT Trondheim Søknadsfrist: 30 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 10 august.

Klinikksjef for Kvinneklinikken

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, St. Olavs Hospital HF.

- kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis II ved Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.