Leger i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 06 august.

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet.

ved det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi og revmatologi.

ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering (LIS) B-gren

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin.

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 25 august.

LiS - stilling patologi - vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 30 august.

Kommuneoverlege i Trondheim kommune (2 stillinger)

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 august.

Fagdirektør

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege og professor/førsteamanuensis

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet NTNU, i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Kombinert stilling som overlege (50%) og professor/førsteamanuensis i medisin (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 20 september.