Lege i spesialisering ved ortopedisk avdeling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 28 september.

Overlege ved ortopedisk avdeling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk .

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 30 september.

100 % avtalespesialist i indremedisin, nyresykdommer og hypertensjon

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 30 september.

Avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Kvinnesykdommer - Trondheim Søknadsfrist: 30 september.

Leder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Region Midt-Norge.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Region Midt-Norge  Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS).

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

LIS Allmennlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 06 oktober.

LIS - B-grenstilling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 06 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Delelistelege

Fast stilling.  Trondheim kommune, Nidelven legesenter.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Delelistelege

Fast stilling.  Trondheim kommune, Nardosletta legesenter.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Fast overlegestilling

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Ortopedisk skadepoliklinikk Søknadsfrist: 12 oktober.

LIS vikariat, B-gren stilling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 14 oktober.

Overleger - Kreftklinikken

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

 Søknadsfrist: 21 oktober.

Øyelege - snarlig tiltredelse

Vikariat.  Øyelegeklinikken AS, TRONDHEIM.

Vikariat for 100 % avtalespesialist Søknadsfrist: 15 november.