Overlege - vikar

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 01 november.

LIS fastlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen.

Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen  Søknadsfrist: 04 november.

Fordypningsstilling i palliasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken .

Kreftklinikken  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Stipendiatstilling – Svangerskapskomplikasjoner og kardiovaskulær sykdom

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

Institutt for samfunnsmedisin Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer  Søknadsfrist: 09 november.

Overlege ØNH

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 09 november.

ØYE. Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 09 november.

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Arbeidstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet.

Direktoratet for arbeidstilsynet Søknadsfrist: 09 november.

ØYE. Lege i spesialisering. Vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve-og øyesykdommer.

klinikk for øre-nese-hals, kjeve-og øyesykdommer  Søknadsfrist: 09 november.

Rådgivende overlege

Vikariat.  NAV, NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim.

NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for geriatri Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering B-gren endokrinologi

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for endokrinologi Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering - rotasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin Søknadsfrist: 10 november.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Melhus kommune, MELHUS.

Melhus kommune har ledig 100% stilling som kommuneoverlege Søknadsfrist: 12 november.

Øyelege - snarlig tiltredelse

Vikariat.  Øyelegeklinikken AS, TRONDHEIM.

Vikariat for 100 % avtalespesialist Søknadsfrist: 15 november.

Overlegestilling anestesi

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Vikariat, Orkdal Sjukehus - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 november.

Aleris søker hudlege og nevrolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 30 november.

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 12 desember.