Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Avdeling for bryst-/endokrinkirurgi  Søknadsfrist: 01 desember.

100 % avtalespesialist i urologi

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim - Helse Midt-Norge RHF Søknadsfrist: 04 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 09 desember.

Sykehjemslege

Vikariat.  Melhus kommune, Kommuneoverlegen.

VIikariat som sykehjemslege, 80-100%  Søknadsfrist: 09 desember.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Psykisk helsevern.

Orkdal DPS Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital og Sykehuset Innlandet Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital og Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 13 desember.

Ledig årsvikariat for allmennlege i Oppdal fra 1.1.2016

Vikariat.  Kristin Gravaune, OPPDAL.

Søknadsfrist: 18 desember.