Leger i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken  Søknadsfrist: 07 juli.

Overleger nyfødt/barn intensiv

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger .

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 07 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Urologisk kirurgi  Søknadsfrist: 19 juli.

To ledige fastlegehjemler ved Rissa legetjeneste

Rissa kommune, RISSA.

 Søknadsfrist: 26 juli.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus, Kirurgisk klinikk.

Orkdal sjukehus - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 31 juli.

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet.

ved det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 10 august.

Fagdirektør

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 september.