Fastlegehjemmel Bryggen legesenter 

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Søknadsfrist: 28 oktober.

Fastlegehjemmel Sørbyen legesenter

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid .

Søknadsfrist: 28 oktober.

Fastlegehjemmel Gildheim legesenter

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 30 oktober.

Oppdal kommune har ledig fastlegehjemmel fra 1.5.2017

Fast stilling.  Oppdal kommune, OPPDAL.

Det er 8 fastleger i Oppdal kommune, fordelt på 2 legesenter, Auna legesenter og Oppdal legesenter. Søknadsfrist: 31 oktober.

Fastlegevikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegevikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Frøya kommune, SISTRANDA.

Søknadsfrist: 01 november.

50 % avtalehjemmel i junior/senior

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 06 november.

Fastlegehjemmel 100% fast stilling fra 01.01.2017

Fast stilling.  Rennebu kommune, RENNEBU.

Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi .

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Nyfødt/barn intensiv - Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 15 november.

Fastlege Flatåsen legesenter

Fast stilling.  Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Deleliste Søknadsfrist: 18 november.

Hitra kommune har ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Hitra kommune, HITRA.

Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

B-gren fordøyelsessykdommer - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 05 desember.