Kommuneoverlege

Fast stilling.  Orkdal kommune, Helse.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Kommuneoverleger og overlege

Fast stilling.  Trondheim kommune, miljørettet helsevern.

 Søknadsfrist: 31 mai.

LiS, Utdanning for allmennpraktiker

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

KLINIKK FOR ØRE-NESE-HALS, KJEVE-OG ØYESYKDOMMER Søknadsfrist: 31 mai.

Do you want to work with emergency response in international operations?

Midlertidig.  Norges Røde Kors, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Avdeling for geriatri  Søknadsfrist: 01 juni.

Avdelingsoverlege/avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for geriatri - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege (seksjonsoverlege)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger.

St. Olavs Hospital - Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 03 juni.

Engasjement for fastlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 03 juni.

Dekan ved Det medisinske fakultet

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

midlertidig tilsetting Søknadsfrist: 05 juni.

Stipendiat - Antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Ledig stilling som allmennlege

Vikariat.  Røros kommune, RØROS.

Vikariat 1/9-2015 til 1/9-2016 Søknadsfrist: 08 juni.

Fastlegehjemmel i Klæbu

Klæbu kommune, Klæbu Legesenter AS.

 Søknadsfrist: 10 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for anestesi og intensivmedisin - Anestesiavdelingen - leger  Søknadsfrist: 10 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk .

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk  Søknadsfrist: 14 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

KLINIKK FOR BILDEDIAGNOSTIKK  Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering, rotasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk/Klinikk for hjertemedisin/Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

 Søknadsfrist: 15 juni.

Ledig stilling som overlege ved døgnenheten

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Tiller DPS .

Tiller DPS  Søknadsfrist: 16 juni.

PhD stipend og ett Post doc stipend

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros DPS .

innen psykiske traumer og PTSD i Helse Midt-Norge - Nidaros DPS  Søknadsfrist: 21 juni.

Fastlege

Fast stilling.  Hemne kommune, Hemne Legesenter på Kyrksæterøra.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Lege i spesialisering i nukleærmedisin

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 juni.

Psykologspesialist/overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Poliklinikk Lian .

Bup - poliklinikk Lian Søknadsfrist: 30 juni.