Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Revmatologisk avdeling.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 mai.

Avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, Trondheim.

Trondheim Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for thoraxanestesi.

Avdeling for thoraxanestesi - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege i psykiatri 100% stilling

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Tiller DPS .

Ambulant ressursteam - Tiller DPS Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege / psykiater

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 15 mai.

Lege i spesialisering (LIS) med fordypning i en periode

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin .

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 17 mai.

Lege - 50 % fast natt ved SiO legevakt, 2. gangs utlysning

Fast stilling.  Orkdal kommune, ORKANGER.

Søknadsfrist: 20 mai.

Professor/førsteamanuensis i pediatri 

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet.

2 faste stillinger Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.