Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken - St. Olavs Hospital Søknadsfrist: 25 november.

Aleris søker hudlege og nevrolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege gastroenterologisk kirurgi, Orkdal sjukehus

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Kommuneoverlege/ fastlege 60% fast

Fast stilling.  Rennebu kommune, RENNEBU.

 Søknadsfrist: 07 desember.

Legestilling

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi- og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk .

Klinikk for bildediagnostikk Seksjon radiologi  Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL), Smerteteamet Søknadsfrist: 07 desember.

LIS - B-gren infeksjonssykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 08 desember.

Lege i spesialisering, NR-id 3409

Midlertidig.  FysMed-klinikken, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering - pediatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger Søknadsfrist: 11 desember.

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 12 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Fordypningsstilling for lege og vikariat for LIS

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Anestesi- og overvåkningsavdelingen, Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 31 desember.