Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 06 september.

Klinikksjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 10 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 11 september.

To legestillinger

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 15 september.

Fastlege

Fast stilling.  Hemne kommune, Hemne Legesenter på Kyrksæterøra.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 15 september.

Overlege og professor/førsteamanuensis

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet NTNU, i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Kombinert stilling som overlege (50%) og professor/førsteamanuensis i medisin (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 20 september.

LiS - stilling patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Laboratoriemedisinsk klinikk Søknadsfrist: 22 september.

Lis lege medisinsk genetikk - vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk genetikk .

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 22 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 25 september.

Vikar i øyelegepraksis i Trondheim

Vikariat.  Helene K. Laukeland, TRONDHEIM.

Søknadsfrist: 25 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin - Arbeidsmedisinsk avdeling.

Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin - Arbeidsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 29 september.

Ledig fastlegehjemmel v/Vikhammer Legekontor DA

Malvik kommune, Vikhammer Legekontor DA.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Ledig fastlegehjemmel Hommelvik Legekontor DA

Malvik kommune, Hommelvik Legekontor DA.

 Søknadsfrist: 15 oktober.