Ledig fastlegehjemmel Hommelvik Legekontor DA

Malvik kommune, Hommelvik Legekontor DA.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Ledig fastlegehjemmel v/Vikhammer Legekontor DA

Malvik kommune, Vikhammer Legekontor DA.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klilnikk for Lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus  Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for thoraxkirurgi .

 Søknadsfrist: 18 oktober.

Timebasert arbeid som sesjonslege

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 20 oktober.

Lege/Offiser ved sykestuen Ørlandet

Fast stilling.  Forsvaret, Ørlandet.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som lege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Ørlandet Søknadsfrist: 23 oktober.

20 % stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Oppdal kommune, OPPDAL.

 Søknadsfrist: 24 oktober.

Legevaktslege natt

Fast stilling.  Orkdal kommune, SIO Legevakt.

2 vikariater og 1 fast stilling ved SIO Legevakt Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

KLINIKK FOR BILDEDIAGNOSTIKK Søknadsfrist: 29 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk/Klinikk for hjertemedisin/Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for endokrinologi Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

 Søknadsfrist: 03 november.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin.

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 17 november.