Overlege i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 01 oktober.

Fastleger

Fast stilling.  Meldal kommune, Helse og Omsorg.

Meldal kommune har ledig 2 fastlegehjemler, for tiltredelse ved Meldal legekontor fra 01.01.2017.

 
 Søknadsfrist: 05 oktober.

Gynekolog i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris Helse, Trondheim.

Søknadsfrist: 07 oktober.

Delelistelege

Fast stilling.  Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Midtbyen legesenter Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken .

Kreftklinikken  Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Arbeidsmedisinsk avdeling .

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 20 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Ortopedisk avdeling .

Ortopedisk avdeling - Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 30 oktober.

50 % avtalehjemmel i junior/senior

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 04 november.