Lege i spesialisering, B-grenstilling

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk, seksjon for karkirurgi  Søknadsfrist: 27 oktober.

Allmennlege

Fast stilling.  Holtålen kommune, ÅLEN.

 Søknadsfrist: 30 oktober.

Vikariat for Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 30 oktober.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for thoraxanestesi - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 31 oktober.

Ledig fastlegehjemmel i Oppdal kommune

Fast stilling.  Oppdal kommune, OPPDAL.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege - vikar

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 01 november.

Fordypningsstilling i palliasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken .

Kreftklinikken  Søknadsfrist: 04 november.

LIS fastlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen.

Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Stipendiatstilling – Svangerskapskomplikasjoner og kardiovaskulær sykdom

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

Institutt for samfunnsmedisin Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer  Søknadsfrist: 09 november.

Overlege ØNH

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 09 november.

Rådgivende overlege

Vikariat.  NAV, NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim.

NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for geriatri Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering B-gren endokrinologi

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for endokrinologi Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering - rotasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin Søknadsfrist: 10 november.

Øyelege - snarlig tiltredelse

Vikariat.  Øyelegeklinikken AS, TRONDHEIM.

Vikariat for 100 % avtalespesialist Søknadsfrist: 15 november.

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 12 desember.