Fastlegehjemmel

Melhus kommune, MELHUS.

Ledig fastlegehjemmel ved Melhus legesenter.  Søknadsfrist: 04 mars.

Lege i spesialisering - ØNH

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i spesialisering B-gren blodsykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 09 mars.

To ledige stillinger som ph.d.-stipendiater innenfor gynekologi/obstetrikk/pediatri

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 11 mars.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Vikariat for Lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Vikariat for Lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi Søknadsfrist: 15 mars.

Ledig fastlegehjemmel ved Rissa legetjeneste

Fast stilling.  Rissa kommune, Rissa legetjeneste.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering (LIS) B-gren

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin.

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 17 mars.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 20 mars.

professor/førsteamanuensis i medisin (medisinske atferdsfag)

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer – Hudavdelingen Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

B-gren infeksjonssykdommer – Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 23 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for imunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 24 mars.

PROFESSORSHIP/ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (MEDICAL EDUCATION)

Fast stilling.  NTNU, Faculty of Medicine.

 Søknadsfrist: 31 mars.