100 % avtalespesialist i øyesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, ORKANGER.

Orkanger - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 20 april.

Psykoterapiveileder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter  Søknadsfrist: 27 april.

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Arbeidstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet.

 Søknadsfrist: 28 april.

Allmennlege – stilling ledig, listetak 600

Fast stilling.  Frøya kommune, Frøya legekontor.

 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk .

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 03 mai.

LIS-lege

Vikariat.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Skjermingsavdelingen.

Vikariat i 100 % stilling fra d.d. til 30.06.16 Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege medisinsk genetikk

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 05 mai.

Fordypningsstilling i palliasjon for lege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Allmennlege

Fast stilling.  Holtålen kommune, Holtålen legekontor.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 26 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Malvik kommune, Saksvik legekontor DA.

 Søknadsfrist: 28 mai.

Do you want to work with emergency response in international operations?

Midlertidig.  Norges Røde Kors, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 juni.