Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR 4415 Søknadsfrist: 23 september.

Fastlegevikariat 50 -100% i Stavanger

Vikariat.  Turid Brække Norheim, STAVANGER.

Søknadsfrist: 24 september.

2 x avtalehjemler for fastleger

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Radiologi Haugesund.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Taran Rai, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 10 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Stavanger kommune, Nytorget legesenter.

Nytorget legesenter Søknadsfrist: 15 oktober.

2. Overlege stillinger 1. LIS stilling

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Revmatologisk – og revmakirurgisk enhet.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

100 % avtaleheimel i psykiatri

Helse Vest RHF, Bergensområdet.

Bergensområdet Søknadsfrist: 21 oktober.