Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 19 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 april.

Assisterande fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosialavdelinga.

Vikariat (03/2015) Søknadsfrist: 22 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 26 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

Radiologi Søknadsfrist: 27 april.

Lege 50% ved Sola sjukeheim

Fast stilling.  Sola kommune, Sola sjukeheim.

 Søknadsfrist: 27 april.

Lege

Fast stilling.  Stavanger kommune, Øyeblikkelig hjelp - Stokka sykehjem.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved Stokka sykehjem  Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 april.

Sommervikar for allmennlege

Midlertidig.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Seksjonsoverlege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Ledig fastlegehjemmel i privat praksis og vikariat som kommunalt ansatt fastlege

Fast stilling.  Eigersund kommune, EIGERSUND.

 Søknadsfrist: 12 mai.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Sandnes

Helse Vest RHF, Sandnes.

 Søknadsfrist: 12 mai.

20 prosent avtaleheimel i hjartesjukdomar i Haugesund

Helse Vest RHF, Haugesund.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 18 mai.

Institusjonslege 50% stilling

Fast stilling.  Stiftelsen Karmsund ABR senter, AVALDSNES.

med mulighet for 100% etter avtale Søknadsfrist: 26 mai.

Allmennlege 100 % fast stilling - privat medisinsk senter

Fast stilling.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 01 september.