Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

LSR nr. 12047/13612 og LSR nr. 4204-9 Søknadsfrist: 18 april.

Vikariat for Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 13070-80 / 12993-77 Søknadsfrist: 20 april.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

LSR nr. 4230 og LSR nr. 4237 Søknadsfrist: 21 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon for radiologi og nukleærmedisin.

Radiologi Haugesund Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering innan auge-faget, vikariat

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 23 april.

Sjukeheimslege, sommarvikar

Vikariat.  Time kommune, Sivdamheimen.

 Søknadsfrist: 23 april.

Legevikar, LSR nr. 6206

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

Avdeling barnehabilitering, Østerlide Søknadsfrist: 24 april.

Ledig deleliste ved Legekontorene Centrum

Randaberg kommune, RANDABERG.

 Søknadsfrist: 24 april.

Lege i spesialisering, revmatologi Id.nr: 12385

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 27 april.

Overlegestilling i indremedisin og kardiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 27 april.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Tysvær kommune, Aksdal senter legekontor.

 Søknadsfrist: 29 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 4444 Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 20961 Søknadsfrist: 30 april.

Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

LSR nr. 4212 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 21076 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 21077 Søknadsfrist: 30 april.

Gynekolog søkes til Aleris i Stavanger

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS, Stavanger.

 Søknadsfrist: 07 mai.

Allmennlege søkes til Aleris i Stavanger

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS, Stavanger.

 Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege anestesi

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon akuttmottak og anestesi.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 11 mai.

L.I.S. i nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slagseksjon .

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 13 mai.

60 til 80 % stilling som kommunelege

Fast stilling.  Forsand kommune, FORSAND.

 Søknadsfrist: 14 mai.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Stavanger

Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 20 mai.