LIS 5 års utdanningsstilling

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon Intensiv.

 Søknadsfrist: 26 oktober.

OVERLEGE I ANESTESIOLOGI

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

Psykologspesialist, evt psykolog

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk poliklinikk - Dalane DPS, Egersund .

Psykiatrisk poliklinikk - Dalane DPS, Egersund  Søknadsfrist: 30 oktober.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 02 november.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eigersund kommune, EIGERSUND.

privat praksis  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 november.

Overlege allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

Sola Dps Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

 Søknadsfrist: 08 november.

Fastlege

Fast stilling.  Suldal kommune, Kommunelegekontoret i Suldal.

Saksnr:14/1243 Søknadsfrist: 12 november.

Medisinsk overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Odda sjukehus.

 Søknadsfrist: 14 november.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Sara B. Langhelle, AVALDSNES.

Søknadsfrist: 15 november.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Egersund

Helse Vest RHF, Egersund.

 Søknadsfrist: 18 november.

20 prosent avtaleheimel i indremedisin

Helse Vest RHF, Bergen.

Bergen Søknadsfrist: 18 november.

Fastlege

Fast stilling.  Time kommune, Bryne legesenter.

 Søknadsfrist: 19 november.

Overlege i psykiatri-100% fast stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

Sola DPS, Enhet Spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 19 november.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 23 november.

Spesialist i fødselshjelp

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 23 november.

Overlegestillinger: Nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.