Vi søker gynekolog til nytt senter i Stavanger!

Fast stilling.  Medicus, STAVANGER.

Bli en del av et spennende kjede med dyktige fagpersoner Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SOLA.

Allmenpsykiatrisk Poliklinikk - Sola DPS  Søknadsfrist: 09 desember.

Klinikksjef

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Intensiv/intermediær, anestesi, ortopedi, operasjon og dagkirurgi Søknadsfrist: 10 desember.

Klinikksjef Kirurgisk klinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 desember.

Klinikksjef

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Prehospital klinikk - Helse Stavanger HF  Søknadsfrist: 10 desember.

Vikar for fastlege

Vikariat.  Anne Korsæth, SOLA.

Søknadsfrist: 12 desember.

100 prosent avtaleheimel i hjartesjukdomar

Helse Vest RHF, STAVANGER.

i Stavangerområdet Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege, anestesiologi 

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering - BUP Hinna 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 16 desember.

LIS B-gren i hjertesykdommer, ett års vikariat 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 16 desember.

KOMMUNEOVERLEGE

Fast stilling.  Klepp kommune, KLEPPE.

60-100 % stilling Søknadsfrist: 18 desember.

LIS B-gren gastroenterologisk seksjon 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken Søknadsfrist: 18 desember.

Fastlegevikar i 100% stilling

Vikariat.  Taran Rai, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 20 desember.

FASTLEGEHEIMEL

Fast stilling.  Klepp kommune, Legetenesta.

Jæren legesenter Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon spesialisert behandling Haugesund.

Seksjon spesialisert behandling Haugesund Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon spesialisert behandling Haugesund.

Seksjon spesialisert behandling Haugesund Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege revmatologi Id.nr: 4540

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Revmatologisk avdeling.

Ledig vikariat for perioden 15.01.2017 – 31.12.2019 Søknadsfrist: 20 desember.

Legevikar/overlege 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling Barne- og ungdomshabilitering, HABU Stavanger  Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege i psykiatri 100% 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SANDNES.

Sandnes DPS, seksjon Varatun  Søknadsfrist: 22 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Sola kommune , SOLA.

Sola Legesenter Søknadsfrist: 23 desember.

Stilling for LIS lege - 2 års vikariat med mulighet for forlengelse 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 25 desember.

Overlege i klinisk kardiologi 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 31 desember.

Ferievikar/ Turnuslegevikar
sommer 2017

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 01 januar.

Sjeflege/overlege

Fast stilling.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

Psykiatri  Søknadsfrist: 15 januar.

Lege i spesialisering 100%, palliasjon, vikariat/engasjement 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for blod og kreftsykdommer  Søknadsfrist: 27 januar.