Spesialist 50 %

Fast stilling.  Rehabilitering Vest, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 22 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 24 august.

2 fastleger

Fast stilling.  Tysvær kommune, Aksdal senter legekontor.

 Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, BUP Haugesund.

 Søknadsfrist: 27 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 28 august.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, FSAN.

Lege/Offiser ved Skjold Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 august.

14/1654 - Fastlege

Fast stilling.  Vindafjord kommune, Helse og Psykiatri.

Vikedal legekontor Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering B-gren lunge

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 31 august.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk .

 Søknadsfrist: 01 september.

OVERLEGE/LEGE I SPESIALISERING

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Øre-nese-hals seksjon.

18. mnd vikariat Søknadsfrist: 07 september.

Ledig avtalehjemmel for fastlege

Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

 Søknadsfrist: 09 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eigersund kommune, Privat praksis.

 Søknadsfrist: 09 september.

Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR 4415 Søknadsfrist: 23 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Taran Rai, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 10 oktober.