Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vikariat - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slagseksjon.

Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege i spesialisering - Barne og ungdomsklinikken 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 24 oktober.

Overlege - Øye

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Vikariat - Bedriftslege søkes til bedriftshelsetjeneste

Vikariat.  Medco Bedriftshelsetjeneste, TANANGER.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege i geriatri - Geriatrisk seksjon

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon for spesialisert behandling, Haugesund .

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, ROP- og avrusningsposten.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, KARMSUND.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering, B-gren karkirurgi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering -onkologi, 100% fast stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for blod og kreftsykdommer Søknadsfrist: 01 november.

20 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 01 november.

Psykiater 100% fast st.

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Gauselskogen.

Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

2 stillinger Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering - ett års vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Stavanger DPS, gruppepoliklinikk  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering, vikariat, hematologi 100%

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering, B-gren bryst- og endokrinkirurgi 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 04 november.

Overlege i karkirurgi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 06 november.

KOMMUNAL FASTLEGESTILLING

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

FAST/VIKARIAT Søknadsfrist: 07 november.

Fagdirektør

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Faglig utfordrende - tydelig og sentral posisjon - ledelse Søknadsfrist: 20 november.

Ledig stilling som LiS ved anestesilegeavdelingen

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

6 faste - Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 29 november.