Overlege, psykiatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 29 november.

Lege i spesialisering - Øye

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Øyeavdelingen i Stavanger.

 Søknadsfrist: 29 november.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Randaberg kommune, RANDABERG.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering, onkologi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for blod- og kreftsykdommer.

 Søknadsfrist: 30 november.

Ledig fastlege vikariat

Vikariat.  Rubia N. Malik, SOLA.

Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Dalane DPS, Egersund.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering, barn

Fast stilling.  Helse Fonna, Barneseksjon.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Fast stilling for lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 04 desember.

Lege i spesialisering - ØNH

Vikariat.  Helse Fonna, Øre-nese-hals seksjon.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Øyelege

Fast stilling.  Øyelegene AS, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 06 desember.

LIS, nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slag seksjon.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i spesialisering, årsvikariat 80-100%

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Stavanger DPS-Post 1.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Vikarlegar i Suldal kommune

Vikariat.  Suldal kommune, SULDAL.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege - anestesiologi, vikariat

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon Intensiv, anestesi Haugesund.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Ledig avtalehjemmel for lege

Eigersund kommune, EIGERSUND.

 Søknadsfrist: 05 januar.