Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

Haugesund sjukehus - Seksjon for nevrologi/slag Søknadsfrist: 02 august.

LIS - fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Fast stilling.  Helse Fonna, Gynekologisk seksjon Haugesund .

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 09 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 16 august.

Stavanger legevakt

Vikariat.  Stavanger kommune, Stavanger legevakt.

Vikar deltid - dag/aften/natt leger Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 august.

Samhandlingslege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk service.

 Søknadsfrist: 16 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Andreas Hegdahl, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Medisinsk serviceklinikk.

Vikariat Søknadsfrist: 23 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 25 august.

Vi har ledig fast 100 % stilling som overlege, dermatologi

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Hudavdeling.

 Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

40 % avtaleheimel i psykiatri i Stavanger

Helse Vest RHF, Psykiatri i Stavanger.

 Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemme ved Helsebanken legesenter

Gjesdal kommune, Helsebanken legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

20 % avtaleheimel i barne- og ungdomspsykiatri i Bergen

Fast stilling.  Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 september.

LEDIG FASTLEGEHJEMMEL

Haugesund kommune, Gard helsehus.

 Søknadsfrist: 01 september.