OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

 Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 29 januar.

LiS innan psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 31 januar.

ØYELEGE

Fast stilling.  Blepharo Øyeklinikk, SANDNES.

 Søknadsfrist: 31 januar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Overleger

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Allmennlege

Fast stilling.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 06 februar.

Lege i Spesialisering B - gren

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 13 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Avtaleheimel

Helse Vest RHF, STAVANGER.

40 % Søknadsfrist: 17 februar.

Øyelege

Fast stilling.  Blepharo Øyeklinikk, SANDNES.

 Søknadsfrist: 20 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 22 februar.

Overlege, dermatologi

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Hudavdelingen.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Lege 60 % vikariat

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Rehabilitering Vest.

fra 1.mars til og med 01.sept 2015 Søknadsfrist: 01 mars.

Ledig fastlegevikariet ved Nordvegen Legesenter

Vikariat.  Morten Mathisen, AVALDSNES.

Søknadsfrist: 30 mars.