Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Vikariat.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 03 juni.

Sjukeheimslege ved Sivdamheimen

Fast stilling.  Time kommune, Sivdamheimen.

 Søknadsfrist: 03 juni.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

Seksjon nevrologi/slag, Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 07 juni.

LIS, anestesiologi

Midlertidig.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk.

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Ledig fastlegehjemmel

Haugesund kommune, Gard helsehus.

 Søknadsfrist: 09 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juni.

Fastlegevikariat 50% i Stavanger

Vikariat.  Kjersti Hodne, STAVANGER.

Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege, nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

Seksjon nevrologi/slag, Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 14 juni.

100 prosent avtaleheimel i fordøyelsessjukdomar i Egersunde

Helse Vest RHF, Egersund.

 Søknadsfrist: 23 juni.

100 % avtaleheimel i psykiatri i Bergensområdet

Helse Vest RHF, Bergensområdet.

 Søknadsfrist: 23 juni.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Egersund

Helse Vest RHF, Egersund.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

BUP Haugesund Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Allmennlege 100 % fast stilling - privat medisinsk senter

Fast stilling.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 01 september.