100% vikariat som lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Spesialavdeling for voksne.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Diagnostisk senter - MOBA.

Diagnostisk senter - MOBA Søknadsfrist: 11 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Diagnostisk senter - MOBA.

Diagnostisk senter - MOBA Søknadsfrist: 11 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Diagnostisk senter - MOBA.

Diagnostisk senter - MOBA Søknadsfrist: 11 oktober.

Seksjonsleiar, radiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Seksjonsleiar radiologi - 100% stlling fast Søknadsfrist: 11 oktober.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BUP Madla.

 Søknadsfrist: 12 oktober.

100 prosent avtaleheimel i fordøyelsessjukdomar på Jæren

Helse Vest RHF, Jæren.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

Ledig vikariat som fastlege

Vikariat.  Eigersund kommune, EIGERSUND.

 Søknadsfrist: 13 oktober.

Overlegar, nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege i spesialisering, 6 vikariater

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 18 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

fastlønnsstilling med daglegevakt Søknadsfrist: 19 oktober.

Ledig fastlegehjemmel i Haugesund

Haugesund kommune, Gard Legesenter.

 Søknadsfrist: 20 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 25 oktober.

20 % avtaleheimel i psykiatri / klinisk psykologi i Sunnhordland

Fast stilling.  Helse Vest RHF, Sunnhordland.

 Søknadsfrist: 27 oktober.

LIS B-gren endo 1-års vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 04 november.

20 prosent avtaleheimel i fødselshjelp og kvinnesjukdomar

Helse Vest RHF, Stavangerområdet.

Stavangerområdet Søknadsfrist: 10 november.