Overlegestillinger: Nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Radiolog – Austad Diagnostikk, avd. Stavanger

Fast stilling.  Austad Diagnostikk AS, STAVANGER.

Fast stilling, ønskelig med kompetanse innen ultralyd diagnostikk  Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig vikariat i allmennmedisin i Stavanger/bydel Hinna

Vikariat.  Mira Noltemeier, STAVANGER.

Søknadsfrist: 02 desember.

Fastlegehjemmel i Sandnes kommune

Fast stilling.  Sandnes kommune, Opus legesenter.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i Spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 desember.

AVTALEHJEMLER FOR FASTLEGER

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 07 desember.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i Spesialisering B - gren

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Haugesund kommune, Helse og forebygging.

Nyopprettet legehjemmel (0-hjemmel) Søknadsfrist: 16 desember.

Ledig avtalehjemmel

Helse Vest RHF, Stord.

50 % Søknadsfrist: 30 desember.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 januar.