Lege i spesialisering, psykiatri - Haugaland DPS

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 26 juni.

Lege i spesialisering, psykiatri - vikariat - Haugaland DPS

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 26 juni.

Lege i spesialisering Stavanger DPS ambulant akutteam

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 27 juni.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Sola kommune , SOLA.

Søknadsfrist: 28 juni.

100 prosent avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Stavangerområdet

Helse Vest RHF, STAVANGER.

Søknadsfrist: 28 juni.

Nyopprettet fastlegehjemmel (0-hjemmel) i Haugesund kommune

Haugesund kommune, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 28 juni.

Ledig 50% stilling for lege ved Haugesund legevakt

Fast stilling.  Haugesund kommune, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 28 juni.

Lege i spesialisering - Spesialavdeling for voksne

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 29 juni.

Lege søkes til fastlegehjemmel på Tau legesenter

Fast stilling.  Strand kommune, JØRPELAND.

Søknadsfrist: 29 juni.

Hel evt deltids sykehjemslege i Sandnes kommune ved Åse BOAS

Fast stilling.  Sandnes kommune, SANDNES.

Søknadsfrist: 01 juli.

Lege i spesialisering psykiatri (LIS) - Ryfylke DPS Randaberg

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, RANDABERG.

Søknadsfrist: 03 juli.

Onkolog - vikariat - Kar og generell kirurgisk seksjon

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 03 juli.

Vi søker etter allmennlege i 100 % stilling

Fast stilling.  Forusakutten, STAVANGER.

Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering - Barne og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering, Barneseksjonen

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 05 juli.

Overlege - Seksjon akutt og intensiv psykiatri

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Overlegestilling i urologi - Kirurgisk avdeling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering i urologi - Kirurgisk avdeling

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering generell kirurgi - Kirurgisk avdeling

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Spesialrådgivar - vil du vere med på utviklinga av spesialisthelsetenestetilbodet på Vestlandet? 

Fast stilling.  Helse Vest RHF, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 11 juli.

Lege/offiser ved sykestuen Madla

Fast stilling.  Forsvaret, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 05 august.

Avdelingslege/offiser ved sykestuen Madla

Fast stilling.  Forsvaret, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 05 august.

Overlege, øyefaget - Øye seksjon

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 14 august.