Overlege

Fast stilling.  Haugaland A-Senter, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege i psykiatri 100 %

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Stavanger DPS, poliklinikk .

 Søknadsfrist: 14 februar.

Langvarig sommervikariat

Vikariat.  Stavanger kommune, STAVANGER.

mars-september, 75 - 100 % stilling Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering, nevrologi

Vikariat.  Helse Fonna, Nevrologi/slag seksjon.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

 Søknadsfrist: 14 februar.

LIS i revmatologi ved seksjon for klinisk immunologi, Medisinsk divisjon

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Fastlege

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

Privatpraktiserende allmennlegepraksis Søknadsfrist: 15 februar.

50 prosent avtaleheimel i augesjukdomar ved Sotra Øyeklinikk, Fjell kommune utanfor Bergen

Helse Vest RHF, Sotra Øyeklinikk, Fjell kommune utanfor Bergen.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Fastlegar

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Fylkeslege/avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Rogaland, Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga.

Fast stilling Søknadsfrist: 17 februar.

LIS - Vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa.

 Søknadsfrist: 18 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for radiologi.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege/LIS

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Lege

Vikariat.  Stavanger kommune, STAVANGER.

Helseteam / Stavanger legevakt Søknadsfrist: 21 februar.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 23 februar.

Allmennlege i Sola kommune

Fast stilling.  Sola kommune, SOLA.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Gastrokirurgisk avdeling.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 25 februar.

Lege i spesialisering - radiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering, barn

Vikariat.  Helse Fonna, Barne Seksjon.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering, psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 28 februar.

To 100% stillinger som overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Seksjon akutt og intensiv psykiatri.

 Søknadsfrist: 29 februar.

2 ledige fastlegestillinger i Sauda kommune

Fast stilling.  Sauda kommune, Sauda Legesenter.

Allmennleger Søknadsfrist: 01 mars.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Egersund

Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 01 mars.

100 % avtaleheimel i revmatologi i Bergen

Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Barneseksjon.

 Søknadsfrist: 06 mars.

Vikariat Overlege post C

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

 Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 13 mars.

Vikariat Allmennlege

Vikariat.  Klepp legesenter, KLEPPE.

Søknadsfrist: 14 mars.

Lege i sommervikariat

Vikariat.  Stavanger kommune, STAVANGER.

Sykehjem i Stavanger kommune Søknadsfrist: 01 april.