LIS i nevrologi, fast stilling

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slag seksjon.

Nevrologi/slag seksjon Søknadsfrist: 30 september.

Et års vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Lege i spesialisering til 17.10.2016 Søknadsfrist: 30 september.

Vikariat i allmennpraksis - Bryne

Vikariat.  Tord A. Haaland, BRYNE.

Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, BUP.

BUP Sola Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 september.

3 fastlegehjemler

Stavanger kommune, STAVANGER.

Legesenteret Olav V's gate 13 og Stavanger legesenter Søknadsfrist: 04 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Lund kommune, MOI.

Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, BUP Egersund.

BUP Egersund Søknadsfrist: 05 oktober.

Ledig 14 mnd fastlegevikariat ved Cura legesenter på Sola

Vikariat.  Cura legesenter, SOLA.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Bedriftslege/Allmennlege
Senior bedriftsleger/Arbeidsmedisiner

Fast stilling.  International SOS (Medical Services) AS, Stavanger og Bergen.

Stavanger og Bergen Søknadsfrist: 17 oktober.

Fastlege - Bryne Legesenter

Fast stilling.  Time kommune, BRYNE.

Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vikariat - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, ROP- og avrusningsposten.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, KARMSUND.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon for spesialisert behandling, Haugesund .

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

2 stillinger Søknadsfrist: 01 november.

20 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 01 november.