Lege i Spesialisering, 6 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR nr. 12647, 6156 og 21055 Søknadsfrist: 27 juli.

Overlegestilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR nr. 4308 og 13833 Søknadsfrist: 27 juli.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 august.

SEKSJONSOVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

MED SPESIALKOMPETANSE I PALLIASJON Søknadsfrist: 08 august.

L.I.S. i nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slagseksjon .

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 august.

Nevrolog i deltid eller heltid

Fast stilling.  Aleris , Helse .

søkes til Aleris i Stavanger Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Ortopedisk seksjon.

 Søknadsfrist: 17 august.

Overlege, spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 18 august.

Spesialist 50 %

Fast stilling.  Rehabilitering Vest, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 22 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, BUP Haugesund.

 Søknadsfrist: 27 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 28 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 august.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk .

 Søknadsfrist: 01 september.