Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

to seks måneders vikariater med mulighet for forlengelse Søknadsfrist: 10 september.

Anestesileger

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Ambulansehelikopter Evenes .

Ambulansehelikopter Evenes  Søknadsfrist: 12 september.

Gynekolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling, gynekologisk/fødeseksjon.

Gynekologisk/fødeseksjon Mo i Rana  Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Knut Marius Ulrichsen Olsen, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 15 september.

Avtalehjemmel for spesialist i Urologi

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Urologi.

100 % avtalehjemmel, Bodø Søknadsfrist: 20 september.

Driftsavtale for psykologspesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Psykiatri.

100 % driftsavtale i Svolvær - Avtalespesialister Søknadsfrist: 20 september.

Spesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Øre-, nese- og halssykdommer.

30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Hode- og bevegelsesklinikken.

ØNH/kjeve pol. og operasjon - Hode- og bevegelsesklinikk  Søknadsfrist: 29 september.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, LØDINGEN.

Lødingen Legesenter  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering (LIS) vikariat i ett år

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikken.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne.

Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne, Mosjøen Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS - VOP .

Lofoten DPS  Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege i voksenpsykiatrien

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Søknadsfrist: 07 oktober.