Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS.

Vesterålen DPS Søknadsfrist: 03 mai.

Lege

Fast stilling.  Vestvågøy kommune, LEKNES.

Korttidsavdeling og KAD Søknadsfrist: 18 mai.

100 % avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi i Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

Helse Nord RHF/Avtalehjemler Søknadsfrist: 20 mai.

100 % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Svolvær

Helse Nord RHF, SVOLVÆR.

Helse Nord RHF - Driftsavtale Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MO I RANA.

Medisinske leger Mo i Rana Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Psykiatri døgnenheter - Salten DPS Søknadsfrist: 24 mai.

Ledig stilling for kommunelege med hovedansvar Sleneset /Lovund 

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

Søknadsfrist: 24 mai.

Smittevernoverlege/Smittevernlege 

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Seksjon for infeksjonsmedisin.

Seksjon for infeksjonsmedisin - Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

100 % fast med snarlig tiltredelse Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, GRAVDAL.

Lofoten Distriktspsykiatriske senter Søknadsfrist: 02 juni.

Ledig fastlegehjemmel i Mosjøen

Fast stilling.  Vefsn kommune, Legetjenesten.

Søknadsfrist: 05 juni.