Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS, Ambulerende akutteam Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk klinikk avd. Lofoten  Søknadsfrist: 23 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Hemnes kommune, Helsetjenesten.

Helse- og omsorgsenheten, Helsetjenesten Søknadsfrist: 28 oktober.

Fastlegevikariat med snarlig tiltredelse

Vikariat.  Bodø kommune, Innstranda legesenter.

Innstranda legesenter Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering radiologi

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

1 års vikariat, i tillegg mulighet for ytterligere 2 vikariater. Søknadsfrist: 07 november.

Overleger psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten distriktspsykiatriske senter.

PHR - Salten DPS Søknadsfrist: 11 november.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS.

Vesterålen DPS Søknadsfrist: 18 november.