Avtalehjemmel for spesialist i Urologi

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Urologi.

100 % avtalehjemmel, Bodø Søknadsfrist: 20 september.

Driftsavtale for psykologspesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Psykiatri.

100 % driftsavtale i Svolvær - Avtalespesialister Søknadsfrist: 20 september.

Spesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Øre-, nese- og halssykdommer.

30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre Søknadsfrist: 20 september.

LIS-legestilling ledig

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, ØNH avdelingen.

ved ØNH avdelingen Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Fastlege

Fast stilling.  Sortland kommune, Søndre Frydenlund legesenter.

Søndre Frydenlund legesenter Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Hode- og bevegelsesklinikken.

ØNH/kjeve pol. og operasjon - Hode- og bevegelsesklinikk  Søknadsfrist: 29 september.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, LØDINGEN.

Lødingen Legesenter  Søknadsfrist: 30 september.

Seksjonsoverlege/psykiater

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i psykiatri/indremedisiner

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 30 september.

Fastlege / Kommunelege

Fast stilling.  Rana kommune, MO I RANA.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering (LIS) vikariat i ett år

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikken.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Fastlegehjemmel

Hadsel kommune, Helse- og omsorgsavdelingen.

100 % fastlegehjemmel ledig Søknadsfrist: 03 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne.

Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne, Mosjøen Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i voksenpsykiatrien

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS - VOP .

Lofoten DPS  Søknadsfrist: 07 oktober.

Klinikksjef

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 10 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bryst - og endokrin seksjon.

Bryst- og endokrin seksjon - Kirurgisk og ortopedisk klinikk  Søknadsfrist: 12 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Fauske kommune, FAUSKE.

Brygga Legekontor Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykisk helse Sandnessjøen .

Psykisk helse Sandnessjøen  Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS, Ambulerende akutteam Søknadsfrist: 21 oktober.