Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

100 % fast med snarlig tiltredelse Søknadsfrist: 25 mai.

Ledige stillinger som fastlege

Fast stilling.  Brønnøy kommune, BRØNNØYSUND.

Brønnøy legesenter Søknadsfrist: 27 mai.

Ledige vikariatstillinger som fastlege

Vikariat.  Brønnøy kommune, BRØNNØYSUND.

Brønnøy legesenter Søknadsfrist: 27 mai.

Medisinske leger

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Kardiolog / spesialist i indremedisin Søknadsfrist: 29 mai.

Medisinske leger

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Gastroenterolog Søknadsfrist: 29 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter.

Døgnavdeling for voksne - Mo i Rana  Søknadsfrist: 29 mai.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikk .

Kirurgisk dagavdeling - Mosjøen Søknadsfrist: 29 mai.

Øyelege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk dagavdeling.

 Kirurgisk dagavdeling Søknadsfrist: 29 mai.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bildediagnostisk avdeling.

Faste stillinger og vikariater - Radiologisk enhet Bodø Søknadsfrist: 31 mai.

Fagsjef

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Dir direktør Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Revmatologisk avdeling.

Hode og bevegelsesklinikken Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege med spesialitet Kardiologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Med. stab. Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, GRAVDAL.

Lofoten Distriktspsykiatriske senter Søknadsfrist: 02 juni.

Ledig fastlegehjemmel i Mosjøen

Fast stilling.  Vefsn kommune, Legetjenesten.

Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, ANKENESSTRAND.

Russeksjon Narvik - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, KIROT avd. bløtdelskirurgi Bodø .

KIROT avd. bløtdelskirurgi - Bodø Søknadsfrist: 05 juni.

Bedriftslege

Vikariat.  Helse & Sikkerhet SA, MO I RANA.

fom.  15.august 2016 og i ett år. Søknadsfrist: 01 juli.