Lege / legevikar

Vikariat.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering - Indremedisin

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, STOKMARKNES.

Medisinsk klinikk legestab Vesterålen  Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Voksenpsykiatri  Søknadsfrist: 20 desember.

Fastlegehjemmel i Rana kommune

Rana kommune, Moheia legesenter.

  Fastlegehjemmel ledig for snarlig tiltredelse Søknadsfrist: 21 desember.

Fastlegehjemmel

Øksnes kommune, MYRE.

Øksnes legekontor  Søknadsfrist: 21 desember.

Overlege

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

Fast stilling Søknadsfrist: 31 desember.

Fastlegehjemmel (allmennmedisin)

Vefsn kommune, Vefsn legesenter.

Søknadsfrist: 31 desember.

Ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

Avtalespesialister Søknadsfrist: 31 desember.

100 % avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi i Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

Helse Nord RHF/Avtalehjemler  Søknadsfrist: 31 desember.

75 % senioravtale for spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Bodø

Helse Nord RHF, BODØ.

Avtalespesialister Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege - Radiologi

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen.

Røntgenavdeling Sandnessjøen  Søknadsfrist: 01 januar.

Fastlegevikariat i Mo i Rana

Vikariat.  Øvermo legesenter, MO I RANA.

Øvermo legesenter Søknadsfrist: 01 januar.

Psykiater / overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Helgelandssykehuset DPS Mosjøen, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege i gynekologi

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen gynekologisk-/fødeavdeling.

Kirurgiske leger Sandnessjøen Søknadsfrist: 01 januar.

Fastlegehjemmel ved Alleen legesenter DA

Fast stilling.  Narvik kommune, Enhet Helsetjenester.

Søknadsfrist: 02 januar.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Rana kommune, MO I RANA.

Søknadsfrist: 04 januar.

Lege i spesialisering i indremedisin

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Narvik Søknadsfrist: 08 januar.

Kommuneoverlege/fastlege

Vikariat.  Beiarn kommune, Legekontoret i Beiarn Kommune.

Søknadsfrist: 09 januar.