Fagsjef

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Fagsjef.

Senter for fag, forsking og utdanning Søknadsfrist: 23 november.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk og ortopedisk klinikk.

Kirurgisk og ortopedisk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø Søknadsfrist: 23 november.

Overlege og lege i spesialisering

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

2 stillinger Søknadsfrist: 25 november.

2 fastlegehjemler og langtidsvikariat

Hadsel kommune, Helse- og omsorgsavdelingen.

Hadsel kommune Søknadsfrist: 28 november.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund Søknadsfrist: 30 november.

Spesialist i gynekologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen.

Kvinne/Barnklinikk - Vesterålen  Søknadsfrist: 30 november.

Vikariat, allmennpraksis i Svolvær

Vikariat.  Lars Andreas Dahl Olsen, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 04 desember.

Legestilling

Vikariat.  Ballangen kommune, Ballangen legekontor.

Vikariat Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege onkologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Avdeling for kreft og lindrende behandling .

Avdeling for kreft og lindrende behandling  Søknadsfrist: 20 desember.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Overlege, eventuelt Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Medisinsk mikrobiologi - Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege radiologi Bodø

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.