Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken.

Kirurgisk seksjon Narvik Søknadsfrist: 31 juli.

LIS vikariater

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken, NLSH-Bodø Søknadsfrist: 01 august.

Leger i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Kvinneklinikken .

4-års utdanningsstilling som LIS - Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 04 august.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Knut Marius Ulrichsen Olsen, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Kbarn stab barn Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk - Avdeling for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 10 august.

Fastlege

Fast stilling.  Sortland kommune, Søndre Frydenlund legesenter.

Søndre Frydenlund legesenter Søknadsfrist: 10 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 21 august.

Utdanningsstilling som LIS

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling Narvik.

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 22 august.

Overlege psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, DPS VOP Allmennpsykiatrisk team.

Salten DPS VOP Allmennpsykiatrisk team Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk - Avdeling for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 24 august.

Radiolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdeling Mosjøen.

Røntgenavdeling Mosjøen Søknadsfrist: 24 august.

Overlege/spesialist og LIS

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BUP Vesterålen.

BUP Vesterålen  Søknadsfrist: 25 august.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Medisin Søknadsfrist: 27 august.

Fastlege

Fast stilling.  Lødingen kommune, LØDINGEN.

Lødingen Legesenter  Søknadsfrist: 30 september.