Psykiater 100 % fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 25 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum.

Øye avdelingen, Elverum  Søknadsfrist: 01 september.