Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum.

Øye avdelingen, Elverum  Søknadsfrist: 01 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Hedmark.

Vi ønsker en lege med engasjement og interesse for samfunnsmedisinske spørsmål! Søknadsfrist: 16 september.

Ledig fastlegehjemmel i Grue kommune

Grue kommune, Furubo Legesenter.

 Søknadsfrist: 22 september.