Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Åsnes kommune, Helseavdelingen.

i Åsnes kommune ved Åsnes legesenter DA Søknadsfrist: 24 juli.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling  Søknadsfrist: 25 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

DPS Kongsvinger - poliklinikk  Søknadsfrist: 25 juli.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Randi Engen, HAMAR.

Søknadsfrist: 29 juli.

Doktorgrad - stipendiatstillinger

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)  Søknadsfrist: 25 august.