2 stillinger som lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Enhet for avgiftning. Sanderud  Søknadsfrist: 26 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

DPS Kongsvinger - poliklinikken Søknadsfrist: 27 januar.

Fastlegeavtale for allmenpraktiserende lege

Stange kommune, Romedal Legesenter.

Romedal Legesenter ledig fra 01.08.15 Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege i plastikkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 03 februar.

Søker fastlegevikar på Kongsvegen Legesenter, Brumunddal

Vikariat.  Khan, BRUMUNDDAL.

Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar  Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 17 februar.