Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Revmatologisk avdeling .

Revmatologisk avdeling - Kongsvinger Søknadsfrist: 08 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Radiologisk seksjon.

Avdeling for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum Søknadsfrist: 10 mai.

Ledig fastlegehjemmel ved Activia Legesenter i Elverum

Elverum kommune, ELVERUM.

Søknadsfrist: 10 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen ved Brumunddal legesenter Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Føde/gynekolog avdeling.

Føde/gynekolog avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 18 mai.

Fastlegehjemmel, Ajer legesenter

Hamar kommune, Ajer legesenter.

Søknadsfrist: 24 mai.

100 % avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, ELVERUM.

Elverum, Hedmark Søknadsfrist: 24 mai.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Elverum Søknadsfrist: 25 mai.

Fastleger - 2 hjemler

Fast stilling.  Åsnes kommune, Hedmark.

LEDIG HJEMMLER I DAG DREVET I TO-LEGEPRAKSIS: Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering SI (Ottestad/Gjøvik) Søknadsfrist: 14 juni.