Fastlegehjemmel ved Nord-Odal legesenter

Nord-Odal kommune, SAGSTUA.

 Søknadsfrist: 12 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Tynset.

Gastroenterolog inntil 100 % fast Søknadsfrist: 14 februar.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Hedmark, HAMAR.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar, enhet for psykosebehandling Søknadsfrist: 21 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering og rehabilitering.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 27 februar.

100 % stilling sykehjemslege

Fast stilling.  Løten kommune, Løten Helsetun.

 Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Gyn/føde avdeling Søknadsfrist: 08 mars.

Vi søker PSYKIATER

Fast stilling.  Friskstiftelsen, MOELV.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum-Hamar.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Radiologisk seksjon, Elverum.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 16 mars.