Vikar søkes til Gågatalegesenter

Vikariat.  Hasibullah Amiri, KONGSVINGER.

Søknadsfrist: 13 oktober.

Tolga kommune søker inntil 2,0 årsverk som kommunelege/fastlege fra 1. januar 2016

Fast stilling.  Tolga kommune, Tolga legekontor.

 Søknadsfrist: 20 oktober.

Lege/Offiser ved sykestuen Terningmoen

Fast stilling.  Forsvaret, Terningmoen.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som lege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Terningmoen Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar .

Kirurgisk avdeling, Hamar  Søknadsfrist: 27 oktober.