Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gyn/fødeavdelingen.

Gyn/fødeavdelingen - Kongsvinger Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege/psykiater - 100 % fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, OTTESTAD.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Psykosepoliklinikken Søknadsfrist: 06 november.

3. gangs utlysing

Fast stilling.  Åsnes kommune, FLISA.

LEDIGE HJEMLER I TO-LEGEPRAKSIS. OGSÅ LEDIG STILLING SYKEHJEMSLEGE Søknadsfrist: 08 november.

100 % fast avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege

Fast stilling.  Trysil kommune, TRYSIL.

Trysil legesenter Søknadsfrist: 14 november.