Ny avtalehjemmel - gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, TYNSET.

Tynset  Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, KONGSVINGER.

Kongsvinger Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 mai.

Forskningsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Forskningsavdelingen, Brumunddal .

Forskningsavdelingen, Brumunddal  Søknadsfrist: 10 mai.

Stabsdirektør helse

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Stabsområde Helse.

Stabsområde Helse, Brumunddal  Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar enhet for Akutt døgn 1  Søknadsfrist: 15 mai.

Psykiatrispesialist (avdelingsoverlege)

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Tynset.

 Søknadsfrist: 19 mai.

Fastlegehjemmel, Storhamar legesenter

Hamar kommune, Storhamar legesenter.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege i hudsykdommer (id.nr. 10145)

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 juni.