Vikar søkes til Gågatalegesenter

Vikariat.  Hasibullah Amiri, KONGSVINGER.

Søknadsfrist: 07 mars.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger.

Kongsvinger  Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, TSB teamet.

TSB teamet - Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger  Søknadsfrist: 10 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar.

Kreftenheten, Indremedisin Hamar  Søknadsfrist: 17 mars.

Tilsynslege

Fast stilling.  Kongsvinger kommune, KONGSVINGER.

 Søknadsfrist: 20 mars.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen - Moelv legesenter

Fast stilling.  Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL.

 Søknadsfrist: 26 mars.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen – Brumunddal legesenter

Fast stilling.  Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL.

 Søknadsfrist: 26 mars.

100% stilling som Helseleder

Fast stilling.  Tynset kommune, Helse og - omsorgsavdeling.

 Søknadsfrist: 08 april.

Ledig fastlegehjemmel

Tynset kommune, Tynset legekontor .

 Søknadsfrist: 08 april.