Vikariat i fastlegepraksis i Moelv

Vikariat.  Saleh Alamoudi, MOELV.

Søknadsfrist: 03 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling, Elverum Søknadsfrist: 10 september.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Hedmark, HAMAR.

 Søknadsfrist: 11 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Åsnes kommune, Helseavdelingen.

i Åsnes kommune ved Åsnes legesenter DA Søknadsfrist: 14 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Fekjær psykiatriske senter .

 Søknadsfrist: 01 oktober.