Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Kirurgisk avdeling.

Vikariat - Kirurgisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Revmatologisk avdeling.

Vikariat - Revmatologisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Avdelingsoverlege 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisin - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisin - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Avtalehjemmel i hudsykdommer 

Helse Sør-Øst RHF, KONGSVINGER.

Kongsvinger  Søknadsfrist: 13 desember.

100 % avtalehjemmel 

Helse Sør-Øst RHF, HAMAR.

Indremedisin/gastro - Hedmark  Søknadsfrist: 10 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedi/revmakirurgi - Kongsvinger Søknadsfrist: 15 januar.