Kommuneoverlege 50%

Fast stilling.  Hamar kommune, Samfunnsmedisinsk enhet.

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 05 juli.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Maria Skalleberg, STANGE.

Søknadsfrist: 11 juli.

Vikariat i allmennpraksis ved Helsetorget legesenter

Vikariat.  Joseph DeLuca, ELVERUM.

Søknadsfrist: 13 juli.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Magnus Selmer, STANGE.

Søknadsfrist: 13 juli.

Sykehjemslege

Vikariat.  Kongsvinger kommune, KONGSVINGER.

  Kongsvinger kommune har ledig 80% vikariatstilling som sykehjemslege Søknadsfrist: 16 juli.

Vikariat i allmennpraksis ved Activia legesenter

Vikariat.  Elverum kommune, ELVERUM.

Søknadsfrist: 17 juli.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Ingrid Sætersmoen, LØTEN.

Søknadsfrist: 20 juli.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Søknadsfrist: 20 juli.

  Ny Fastlegehjemmel Løten legesenter

Løten kommune, LØTEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Kommunelege 2

Fast stilling.  Folldal kommune, FOLLDAL.

Søknadsfrist: 01 august.

100 % Avtalehjemmel i gastormedisin

Helse Sør-Øst RHF, HAMAR.

Hamar Søknadsfrist: 02 august.

100 % Avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, HAMAR.

Hedmark Søknadsfrist: 09 august.

Overlege, mammaradiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar Søknadsfrist: 22 august.

Fastlege - 2 hjemler - Ny utlysning

Fast stilling.  Åsnes kommune, FLISA.

Søknadsfrist: 23 august.