Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Fekjær psykiatriske senter .

Fast stilling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Medisinsk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 14 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Hamar kommune, Storhamar legesenter.

 Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum – Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar Søknadsfrist: 04 november.