Overlege 100 % fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, HAMAR.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Poliklinikk Hamar 2 Søknadsfrist: 29 mai.

Fastleger - 2 hjemler

Fast stilling.  Åsnes kommune, Hedmark.

LEDIG HJEMMLER I DAG DREVET I TO-LEGEPRAKSIS: Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 07 juni.

1 års vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Eva Maria Monsen, RIDABU.

Søknadsfrist: 13 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering SI (Ottestad/Gjøvik) Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlegehjemler

Tynset kommune, TYNSET.

Søknadsfrist: 19 juni.

Ny Fastlegehjemmel Løten legesenter

Løten kommune, Løten legesenter.

Søknadsfrist: 19 juni.

Fastlegehjemmel/deleliste Bristol legesenter

Løten kommune, Bristol legesenter.

Søknadsfrist: 19 juni.