Avdelingslege/Offiser ved sykestuen Setermoen

Fast stilling.  Forsvaret, Setermoen/Bardufoss.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som avdelingslege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Setermoen Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege/Offiser ved sykestuen Ørlandet

Fast stilling.  Forsvaret, Ørlandet.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som lege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Ørlandet Søknadsfrist: 23 oktober.

Avdelingslege/Offiser ved sykestuen Jørstadmoen

Fast stilling.  Forsvaret, Jørstadmoen.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som avdelingslege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Jørstadmoen Søknadsfrist: 23 oktober.

Avdelingslege/Offiser ved sykestuen Skjold

Fast stilling.  Forsvaret, Skjold.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som avdelingslege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Skjold Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege/Offiser ved sykestuen Terningmoen

Fast stilling.  Forsvaret, Terningmoen.

Ved Forsvarets sanitet/med.avd/kontor for allmennhelse er det ledig stilling som lege/offiser for yrkestilsetting med snarlig tiltredelse. Tjenestested: Terningmoen Søknadsfrist: 23 oktober.