Vikariat i avtalepraksis, Fredrikstad

Vikariat.  OptiKon Medisinske Senter, GAMLE FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 08 desember.

Fastlege vikariat i Porsgrunn

Vikariat.  Friisebrygga Legesenter, PORSGRUNN.

Søknadsfrist: 15 desember.

Ledig vikariat i fastlegepraksis, Oslo

Vikariat.  Mai-Ly Nguyen Bøksle, OSLO.

Søknadsfrist: 15 desember.

Fastlegevikar i 100% stilling

Vikariat.  Taran Rai, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 20 desember.

Vikariat i spesialistpraksis hudsykdommer

Vikariat.  Erik Tørud, OSLO.

Søknadsfrist: 23 desember.

Fastlegevikariat langvarig i Oslo, 60-100%

Vikariat.  Ivan Djurovic, OSLO.

Søknadsfrist: 25 desember.

Vikariat i fastlegepraksis, Kongsberg

Vikariat.  Martin W. Vedeld, KONGSBERG.

Søknadsfrist: 27 desember.

Fastlegevikariat i Lindesnes

Vikariat.  Christina Masson, LINDESNES.

Søknadsfrist: 28 desember.