Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Marianne Mathiesen, KONGSBERG.

Søknadsfrist: 05 september.

Fastlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Dorthe Marie Borge, OSLO.

Søknadsfrist: 11 september.

Fastlegevikariat i Arendal

Vikariat.  Nina Rasmussen Eikenes, ARENDAL.

Søknadsfrist: 12 september.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Ingebjørg Hilstad, KLØFTA.

Søknadsfrist: 12 september.

Fastlegevikariat med fremtidsutsikter

Vikariat.  Bård Nome As, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 13 september.

1-2 års vikariat i velfungerende allmennlegepraksis

Vikariat.  Heiane legesenter, STORD.

Søknadsfrist: 15 september.

Ledig vikariat for fastlege

Vikariat.  Stina Michelle Kristoffersen, TROMSØ.

Søknadsfrist: 17 september.

Vikar søkes til avtalepraksis i kardiologi, Oslo snarest

Vikariat.  Svend Aakhus, OSLO.

Søknadsfrist: 23 september.

Vikariat i Allmennpraksis Oslo

Vikariat.  Rajeetha Prasanna, OSLO.

Søknadsfrist: 26 september.

Vikariat på vakre Toten

Vikariat.  Kari Sollien, GJØVIK.

Søknadsfrist: 27 september.

Ledig lokale i Oslo sentrum - Grønland Helsesenteret AS

Vikariat.  Grønland helsesenteret AS, OSLO.

Søknadsfrist: 30 september.