FASTLEGEVIKAR 100% Skjetten i Skedsmo

Vikariat.  Tonje Kvist Bjune, SKJETTEN.

Søknadsfrist: 28 november.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Therese Thu Huynh, OSLO.

Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig fastlegevikariat ved Åsanelegekontor, Bergen

Vikariat.  Li Cui, NYBORG.

Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig vikariat i allmennmedisin i Stavanger/bydel Hinna

Vikariat.  Mira Noltemeier, STAVANGER.

Søknadsfrist: 02 desember.

Vikar for Fastlege

Vikariat.  Bjørg Kanestrøm Holmen, LODDEFJORD.

Søknadsfrist: 04 desember.

Vikariat, allmennpraksis i Svolvær

Vikariat.  Lars Andreas Dahl Olsen, SVOLVÆR.

Søknadsfrist: 04 desember.

Vikariat i fastlegepraksis-Sandefjord

Vikariat.  Christina von dem Borne, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 05 desember.

Fastlegevikariat bydel FrognerTittel

Vikariat.  Frode Elsness, OSLO.

Søknadsfrist: 07 desember.

Vikariat i fastlegepraksis -Oslo.

Vikariat.  svein Høegh Henrichsen, OSLO.

Søknadsfrist: 10 desember.

Vikar for fastlege, Steinkjer

Vikariat.  Ingrid Korssjøen, STEINKJER.

Søknadsfrist: 12 desember.

Ledig vikariat psykiatri, Bergen

Vikariat.  Nina Anne Berge, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 desember.

Sykehjemslege/fastlege - REF.NR 14/5505Tittel

Vikariat.  Peer Gynt helsehus, MOSS.

Søknadsfrist: 19 desember.