Medisinskfaglig rådgiver SKDE

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Helse Nord RHF Søknadsfrist: 12 februar.

Velg fylke

Velg spesialitet