Spesialrådgivar - vil du vere med på utviklinga av spesialisthelsetenestetilbodet på Vestlandet? 

Fast stilling.  Helse Vest RHF, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

SPESIALRÅDGIVER - lege

Fast stilling.  Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Vil du være med på å forme morgendagens helsetjeneste? Søknadsfrist: 14 august.