Rådgivende leger i Bergen

Fast stilling.  Tryg, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 17 november.

Seniorrådgiver (fast) - psykiater

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Undersøkingseininga.

Undersøkelsesenheten Søknadsfrist: 25 november.