PhD stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, SARPSBORG.

Helsetjenesteforskning Søknadsfrist: 01 september.

Klinisk stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Effekt av kateterbasert implantasjon av aortaklaff - Intervensjonssenteret Søknadsfrist: 01 oktober.