Stipendiat (PhD/postdoktor)

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Sykelig overvekt forskning - Medisinsk klinikk, Tønsberg  Søknadsfrist: 25 januar.

Stipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Institutt for klinisk medisin Søknadsfrist: 25 januar.