Klinisk stipendiat i gastroenterologisk kirurgi

Midlertidig.  Universitetet i Oslo, Avdeling for gastro- og barnekirurgi.

Institutt for klinisk medisin Søknadsfrist: 01 oktober.

PhD-stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Sykelig overvekt forskning - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 oktober.

Stipendiat

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Pykisk helse.

 Søknadsfrist: 15 oktober.