PhD stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA TOP Seksjon psykoseforskning.

PHA TOP Seksjon psykoseforskning Søknadsfrist: 15 februar.

Doktorgradstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for helsetjenesteforskning.

Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus Søknadsfrist: 28 februar.