Ledig stilling som doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykeh HF, avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH).

avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)  Søknadsfrist: 21 april.

Klinisk stipendiat

Midlertidig.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

 Søknadsfrist: 22 april.

PhD-stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling.

Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet Søknadsfrist: 25 april.

Doktorgradsstipendiat (lege), fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Forskningsavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 27 mai.