2 PhD-stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Seksjon for psykoseforskning.

PHA Seksjon for psykoseforskning  Søknadsfrist: 07 april.

Ph.D. Stipendiat

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 april.

Ph.D. kandidat stilling for lege ledig

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 10 april.

Doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Hjertemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 april.