Stipendiatstilling – Svangerskapskomplikasjoner og kardiovaskulær sykdom

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

Institutt for samfunnsmedisin Søknadsfrist: 09 november.

Stipendiat (PhD) og Postdoc

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, HLK Kardiologisk avdeling.

HLK Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 11 november.