Stipendiat - Antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser .

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser  Søknadsfrist: 21 juni.