Klinisk stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Effekt av kateterbasert implantasjon av aortaklaff - Intervensjonssenteret Søknadsfrist: 01 oktober.

Nærings-PhD

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

K.G.Jebsen-senteret for betennelsesforskning Søknadsfrist: 15 oktober.