Klinisk stipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

(hud- og veneriske sykdommer) Søknadsfrist: 30 mai.

3-årig doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for Patologi.

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 31 mai.

Doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Implementering av psykosebehandling Søknadsfrist: 07 juni.