Doktorgrad - stipendiatstillinger

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)  Søknadsfrist: 25 august.

Kombinert PhD og utdanningsstilling i generell kirurgi

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

NST og Avdeling for gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 31 august.