To ledige stillinger som ph.d.-stipendiater innenfor gynekologi/obstetrikk/pediatri

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 11 mars.

Stipendiat PHD Hjerteforskning

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 23 mars.