Dr. grads-stipendiat ved Forskningsinstituttet

Midlertidig.  Modum bad, Forskningsinstituttet.

 Søknadsfrist: 14 februar.

3-årig doktorgradsstipendiat i immunologi/hematologi

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Doktorgradsstipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Institutt for klinisk medisin Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 06 mars.

PhD stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 13 mars.