Avdelingssjef - hjertesykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, avdeling for Hjertesykdommer.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Diagnostisk klinikk.

Organgrupper ved Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 03 mai.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen.

Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 03 mai.

Avdelingslederstilling/professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Fødeavdelingen, Obstetrikk og gynekologi/Det medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin  Søknadsfrist: 10 mai.

Stabsdirektør helse

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Stabsområde Helse.

Stabsområde Helse, Brumunddal  Søknadsfrist: 10 mai.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 20 mai.

Fastlege med listestorleik 540/kommuneoverlege 40 % - vikariat

Vikariat.  Giske kommune, VALDERØYA.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Overlege, Leder for livmorhalsprogrammet

Fast stilling.  Kreftregisteret, OSLO.

80-100%  Søknadsfrist: 26 mai.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 05 juni.