Rådgiver innenfor helse og omsorg i kommunal sektor

Fast stilling.  Agenda Kaupang AS, STABEKK.

Søknadsfrist: 26 oktober.

Poliklinikkleder

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 27 oktober.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer.

Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer Søknadsfrist: 30 oktober.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneavdeling for nevrofag.

Barneavdeling for nevrofag Søknadsfrist: 30 oktober.

Radiolog - 100 % fast stilling

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 oktober.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Hjertemedisinsk avdeling.

Hjertemedisinsk avdeling - Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 01 november.

Avdelingsleder Røntgenavdelingen 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen.

Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 07 november.

Avdelingsleder Laboratoriemedisin 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 07 november.

Fagsjef medisin i 50% stilling

Fast stilling.  Legevakta i Drammensregionen IKS, DRAMMEN.

Søknadsfrist: 13 november.

Kommunelege 1

Fast stilling.  Øygarden kommune, RONG.

STILLING MED SAKSNR. 16/3733 Søknadsfrist: 13 november.

Rådgivende lege (deltid ca. 10%)

Fast stilling.  Oslo Pensjonsforsikring AS, OSLO.

Søknadsfrist: 14 november.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Lungeseksjon.

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling - Lungeseksjon Søknadsfrist: 18 november.

Fagdirektør

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Faglig utfordrende - tydelig og sentral posisjon - ledelse Søknadsfrist: 20 november.

2 kommuneleger

Fast stilling.  Larvik kommune, LARVIK.

Søknadsfrist: 01 desember.