Regional traumekoordinator

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte- lunge- karkirurgisk avdeling.

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 01 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Bærum.

Spesialsykehuset for epilepsi, Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering  Søknadsfrist: 05 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for gastro- og barnekirugi, Seksjon for barnekirurgi Søknadsfrist: 17 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 21 august.

Radiolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdeling Mosjøen.

Røntgenavdeling Mosjøen Søknadsfrist: 24 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk kirurgi og nevrofag.

Klinikk kirurgi og nevrofag, ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 24 august.

Admission to the Emergency Response Unit Roster 2014

Midlertidig.  Norges Røde Kors, OSLO.

 Søknadsfrist: 24 august.

Enhetsleder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike - Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 24 august.

Seksjonssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Grorud Søknadsfrist: 29 august.