Prosjektleder

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet .

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet Søknadsfrist: 06 september.

Fagutvikler

Fast stilling.  Verdighetsenteret, BERGEN.

Fast stilling - 100 % Søknadsfrist: 08 september.

Klinikksjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 10 september.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Primærhelsetjenester.

Selvmordsforebygging, vold- og traumefeltet Søknadsfrist: 13 september.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 14 september.

Avdelingssjef avdeling for blodsykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 14 september.

Lege / legespesialist

Fast stilling.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

100 % fast stilling  Søknadsfrist: 15 september.

Overlege / seniorrådgiver

Fast stilling.  Statens Legemiddelverk, Avdeling for legemiddelutredning.

Har du lyst til å arbeide med legemidler innen offentlig forvaltning og europeisk legemiddelsamarbeid? Søknadsfrist: 18 september.

Seniorrådgiver (fast) - Psykiater

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Avdeling for spesialisthelsetjenester.

 Søknadsfrist: 28 september.

Postdoctoral Position - Genetics, Environment and Mental Health

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 30 september.

Forskningsadministrator - Sykelig overvekt forskning

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk.

Medisinsk klinikk, Tønsberg Søknadsfrist: 30 september.

Medisinsk redaktør (fast)

Fast stilling.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

Fast 100 % stilling Søknadsfrist: 05 oktober.