Overlege, Leder for livmorhalsprogrammet

Fast stilling.  Kreftregisteret, OSLO.

80-100%  Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlege med listestorleik 540/kommuneoverlege 40 % - vikariat

Vikariat.  Giske kommune, VALDERØYA.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Seksjonsleder/ass.kommuneoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Seksjon for folkehelsearbeid.

 Søknadsfrist: 26 mai.

100% stilling som Helseleder i Tynset kommunes Helse og - omsorgsavdeling

Fast stilling.  Tynset kommune, Helse og - omsorgsavdeling.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege og lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS.

 Søknadsfrist: 29 mai.

Fagrådgiver (50%) / Veilederkoordinator (20%)

Fast stilling.  SKIL a/s, Bergen.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 05 juni.

Fastlege/ kommuneoverlege/ tilsynslege, saksnr. 15/446

Vikariat.  Sveio kommune, SVEIO.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Avdelingsdirektør

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 Søknadsfrist: 14 juni.