Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling Psykisk Helse Nasjonale og Regionale funksjoner (NoR)  Søknadsfrist: 27 oktober.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Divisjon Medisinsk service, Lillehammer  Søknadsfrist: 28 oktober.

Fag- og kvalitetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 28 oktober.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for thoraxanestesi - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege (lunge) og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk enhet, Notodden .

Medisinsk enhet, Notodden  Søknadsfrist: 02 november.

LEDER FOR ØYEBLIKKELIG HJELP – DØGNAVDELING

Fast stilling.  Bergen Kommune, Øyeblikkelig hjelp – døgnavdeling .

 Søknadsfrist: 08 november.

Seksjonsleder lege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen Søknadsfrist: 09 november.

Sektionschef

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus .

 Søknadsfrist: 09 november.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Epidemiologi.

Epidemiologi Søknadsfrist: 12 november.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

 Søknadsfrist: 16 november.

E-læring og kursutvikling for fastleger og legevaktpersonell: 1-2 prosjektstillinger (engasjement)

Midlertidig.  Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Søknadsfrist: 16 november.

Søker medlemmer for perioden 2015-2018

Midlertidig.  Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), OSLO.

 Søknadsfrist: 17 november.