Fagsjef Medisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for Prehospitale tjenester.

Klinikk for Prehospitale tjenester Søknadsfrist: 21 april.

Seksjonsleder Poliklinikk Grünerløkka

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Poliklinikk Grünerløkka.

 Søknadsfrist: 21 april.

Enhetsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk Nordre Vestfold Sykehuset i Vestfold HF Søknadsfrist: 21 april.

Leder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Lipidklinikken.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier ved Lipidklinikken  Søknadsfrist: 27 april.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvarets sanitet (FSAN) .

Forsvarets sanitet har 2 ledige stillinger som UVB Dykkerlege med tjenestested Haakonsvern.  Søknadsfrist: 30 april.

Klinikksjef

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk, Bodø.

Medisinsk klinikk, Bodø  Søknadsfrist: 04 mai.