Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Tønsberg.

Kirurgisk klinikk, Kirurgisk fagavdeling Søknadsfrist: 10 mars.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Psykisk helsevern, døgnbehandling  Søknadsfrist: 22 mars.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon (RSA).

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 26 mars.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål .

PHA Akuttpsykiatrisk mottaksenhet Søknadsfrist: 29 mars.

Leder av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 31 mars.

100% stilling som Helseleder

Fast stilling.  Tynset kommune, Helse og - omsorgsavdeling.

 Søknadsfrist: 08 april.