Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for bakteriologi.

Seksjon for bakteriologi - Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 01 februar.

Enhetsleder

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS, Raskere tilbake poliklinikk Søknadsfrist: 02 februar.

Consultant

Fast stilling.  Region Hovedstaden Rigshospitalet, Cleft Lip, Palate and Craniofacial Surgery Section.

 Søknadsfrist: 09 februar.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter.

Kronstad distriktspsykiatriske senter  Søknadsfrist: 10 februar.

Verksamhetschef till Neuroradiologiska kliniken

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Neuroradiologiska kliniken.

 Søknadsfrist: 13 februar.

Sykehjemslege / Sykehjemsoverlege

Vikariat.  Arendal kommune, ARENDAL.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, STJØRDAL.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Modum bad, Avd. for spiseforstyrrelser.

Avd. for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 15 februar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter  Søknadsfrist: 18 februar.

Assisterende avdelingssjef

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen  Søknadsfrist: 26 februar.