Avdelingsleder / professorat II / førsteamanuensis (20 % stilling) i ortopedi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 09 desember.

Fagsjef forskning

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Drammen sykehus.

Klinikk Drammen sykehus Søknadsfrist: 09 desember.

Seksjonsledere

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Gynekologisk avdeling.

Gynekologisk avdeling Søknadsfrist: 10 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 10 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Anestesi- og overvåkningsavdelingen, Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege og LIS

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, AiR Klinikk.

 Søknadsfrist: 15 januar.