Liaisonpsykiater

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 23 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Fag- og forskningssenteret .

Kvalitetsavdeling, Fag- og forskningssenteret Søknadsfrist: 26 september.

Leder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Region Midt-Norge.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Region Midt-Norge  Søknadsfrist: 30 september.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad, poliklinikk.

DPS Fredrikstad, poliklinikk  Søknadsfrist: 03 oktober.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Førde, Psykisk helsevern / Psykiatrisk klinikk.

Psykiatrisk poliklinikk i Førde Søknadsfrist: 05 oktober.

Klinikksjef

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 10 oktober.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AMG Avdeling for medisinsk genetikk RH.

Seksjon for klinisk genetikk Søknadsfrist: 15 oktober.