Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Elverum Søknadsfrist: 25 mai.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Klinikk for kirurgi.

Søknadsfrist: 29 mai.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikk .

Kirurgisk dagavdeling - Mosjøen Søknadsfrist: 29 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

BUP poliklinikk Saupstad  Søknadsfrist: 31 mai.

Forsker

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

 I BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE OG/ELLER BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

Fagsjef

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Dir direktør Søknadsfrist: 31 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Seksjon for radiologi .

Bildediagnostisk avdeling, seksjon for Radiologi Søknadsfrist: 31 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, RISSA.

BUP poliklinikk - Fosen Søknadsfrist: 31 mai.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Vil du være med å utvikle Norges mest spennende universitetssykehus? Søknadsfrist: 03 juni.

Sykehjemsleger

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 06 juni.

Områdeschef 

Fast stilling.  Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Søknadsfrist: 07 juni.

Seksjonsleiar - Avdeling for rusmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 12 juni.

Helsesjef

Fast stilling.  Stavanger kommune, STAVANGER.

Søknadsfrist: 12 juni.