Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester.

Divisjon spesialisthelsetjenester Søknadsfrist: 03 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

fra 1. januar 2015 Søknadsfrist: 15 september.

Liaisonpsykiater

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 23 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Fag- og forskningssenteret .

Kvalitetsavdeling, Fag- og forskningssenteret Søknadsfrist: 26 september.