Leder av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 28 november.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 29 november.

Legevakt Vest søker flere legevaktsleger

Fast stilling.  Legevakt Vest, OSLO.

 Søknadsfrist: 30 november.

Field Medical Advisor

Fast stilling.  Novo Nordisk Scandinavia AS, RUD.

Medical and scientific support in Diabetes Care Søknadsfrist: 30 november.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 09 desember.

Legevikar i fengsel og sykehjem

Vikariat.  Sarpsborg kommune, Enhet helse.

Legevikariat for en eller to leger Søknadsfrist: 10 desember.

Direktør til Bioteknologirådets sekretariat

Fast stilling.  Helse- og omsorgsdepartementet, Bioteknologirådets sekretariat.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Onkologisk - Palliativ avdeling Søknadsfrist: 20 desember.