Leder av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Fagsjef utvikling

Fast stilling.  Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norsk Luftambulanse.

 Søknadsfrist: 06 april.

100% stilling som Helseleder

Fast stilling.  Tynset kommune, Helse og - omsorgsavdeling.

 Søknadsfrist: 08 april.

Seksjonsleder til Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 13 april.

Sjefredaktør

Fast stilling.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 april.

Leder for voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK (VOP).

 Søknadsfrist: 24 april.

Avdelingssjef - hjertesykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, avdeling for Hjertesykdommer.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Avdelingslederstilling/professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Fødeavdelingen, Obstetrikk og gynekologi/Det medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin  Søknadsfrist: 10 mai.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.