Ledige stillinger

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Oslo kommune, Helseetaten .

 Søknadsfrist: 22 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Anestesi- og overvåkningsavdelingen, Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 31 desember.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken, Fredrikstad.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 04 januar.

2 Overleger og en lege i spesialisering

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Farmakologisk og toksikologisk fortolkning.

Farmakologisk og toksikologisk fortolkning  Søknadsfrist: 04 januar.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

Sykehuset Innlandet HF, divisjon Gjøvik Søknadsfrist: 12 januar.

Psykolog/psykiater

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Raskere tilbake Kveldspoliklinikk.

Josefinesgate DPS, Raskere tilbake Kveldspoliklinikk  Søknadsfrist: 12 januar.

Overlege og LIS

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, AiR Klinikk.

 Søknadsfrist: 15 januar.

Koordinerende rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Buskerud.

NAV Buskerud, Drammen Søknadsfrist: 20 januar.

FYLKESLEGE / AVDELINGSDIREKTØR

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oppland, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 21 januar.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST).

Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST)  Søknadsfrist: 25 januar.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for bakteriologi.

Seksjon for bakteriologi - Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 01 februar.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Modum bad, Avd. for spiseforstyrrelser.

Avd. for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 15 februar.