Klinikksjef

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Intensiv/intermediær, anestesi, ortopedi, operasjon og dagkirurgi Søknadsfrist: 10 desember.

Klinikksjef Kirurgisk klinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 desember.

Klinikksjef

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Prehospital klinikk - Helse Stavanger HF  Søknadsfrist: 10 desember.

Ledig vikariat for
helsestasjonslege i Moss

Fast stilling.  Moss kommune, MOSS.

Søknadsfrist: 11 desember.

Leder for avdeling Folkehelse 

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

Helsetjenesten Søknadsfrist: 12 desember.

Direktør for Revmatologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Haukeland universitetssjukehus  Søknadsfrist: 18 desember.

Enhetsleder ved allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Vinderen.

Voksenpsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 02 januar.

Avdelingssjef/avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Divisjon Lillehammer, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 januar.