Overbioingeniør

Fast stilling.  Helse Førde, LÆRDAL SJUKEHUS.

LAB.MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK, LÆRDAL SJUKEHUS Søknadsfrist: 02 oktober.

Kommunelege 1

Fast stilling.  Øygarden kommune, RONG.

STILLING MED SAKSNR 16/3733 Søknadsfrist: 06 oktober.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Hjertemedisinsk avdeling.

Hjertemedisinsk avdeling - Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 18 oktober.