Leder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Lipidklinikken.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier ved Lipidklinikken  Søknadsfrist: 27 april.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvarets sanitet (FSAN) .

Forsvarets sanitet har 2 ledige stillinger som UVB Dykkerlege med tjenestested Haakonsvern.  Søknadsfrist: 30 april.

Vikariat som assisterande fylkeslege

Vikariat.  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Helse- og sosialavdelinga.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 30 april.

Klinikksjef

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk, Bodø.

Medisinsk klinikk, Bodø  Søknadsfrist: 04 mai.

Generalsekretær

Fast stilling.  Norsk pasientforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Ass. Medisinsk redaktør

Vikariat.  Tidsskrift for Den norske legeforening, Redaksjonen.

vikariat Søknadsfrist: 09 mai.

Klinikkdirektør

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 02 juni.