Overlege (lunge) og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk enhet, Notodden .

Medisinsk enhet, Notodden  Søknadsfrist: 02 november.

LEDER FOR ØYEBLIKKELIG HJELP – DØGNAVDELING

Fast stilling.  Bergen Kommune, Øyeblikkelig hjelp – døgnavdeling .

 Søknadsfrist: 08 november.

Sektionschef

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus .

 Søknadsfrist: 09 november.

Seksjonsleder lege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen Søknadsfrist: 09 november.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Epidemiologi.

Epidemiologi Søknadsfrist: 12 november.

Enhetsleder, døgnenhet for voksne

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk Psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 14 november.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer  Søknadsfrist: 14 november.

Studieleder for leger

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, Undervisningsavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 november.

E-læring og kursutvikling for fastleger og legevaktpersonell: 1-2 prosjektstillinger (engasjement)

Midlertidig.  Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Søknadsfrist: 16 november.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

 Søknadsfrist: 16 november.

Søker medlemmer for perioden 2015-2018

Midlertidig.  Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), OSLO.

 Søknadsfrist: 17 november.

Fagsjef (fast)- lege/jurist

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Undersøkelsesenheten.

 Søknadsfrist: 25 november.

Avdelingsleder / professorat II / førsteamanuensis (20 % stilling) i ortopedi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 09 desember.