Leder for forskning og metodeutvikling innen medisinske aldersvurderinger

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 12 februar.

3 Consultants in Cellular Pathology

Fast stilling.  St Helens and Knowsley Teaching Hospitals, Utland utenom Norden.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Nydalen DPS.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 februar.

Institutleder til Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Fast stilling.  Aarhus universitet, AARHUS C.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Lege/ legespesialist

Fast stilling.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 15 februar.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Luftambulanse.

Akuttmedisinsk klinikk søker engasjert leder til luftambulanseavdelingen! Søknadsfrist: 15 februar.

Fylkeslege/avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Rogaland, Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga.

Fast stilling Søknadsfrist: 17 februar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon .

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 19 februar.

Direktør for Kirurgisk klinikk

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

 Søknadsfrist: 21 februar.

Spennende nye legestillinger i Arendal

Fast stilling.  Arendal kommune, GRIMSTAD.

Arendal kommune søker kommuneoverlege og overlege for akuttmedisinske tjenester Søknadsfrist: 24 februar.

Assisterende avdelingssjef

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 mars.

Lege søkes

Fast stilling.  Norsk Polarinstitutt, Trollstasjonen i Antarktis.

til overvintring i Antarktis i 2016-2017 Søknadsfrist: 04 mars.

Seksjonsleder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal DPS.

Poliklinikk Søknadsfrist: 06 mars.

SiO Helse søker erfaren leder til vårt sentrums kontor

Fast stilling.  SiO Helse, OSLO.

 Søknadsfrist: 06 mars.

Senior Consultant

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Cardiology.

Department of Cardiology Søknadsfrist: 08 mars.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Vestfold, Helse- og sosialavdelingen.

fast 100 % stilling Søknadsfrist: 15 mars.