Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 08 mai.

Leder Nic Waals Institutt

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

Søknadsfrist: 08 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for kardiologisk intervensjon.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Angio-lab, Ullevål Søknadsfrist: 10 mai.

Vil du bli vår nye fagdirektør?

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 13 mai.

Vil du bli vår nye direktør for psykisk helsevern?

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 13 mai.

Fylkeslege / Avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, OSLO.

Søknadsfrist: 13 mai.

Fagsjef

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Dir direktør Søknadsfrist: 15 mai.

Lege - 50 % fast natt ved SiO legevakt, 2. gangs utlysning

Fast stilling.  Orkdal kommune, ORKANGER.

Søknadsfrist: 20 mai.

Liaisonpsykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling akuttpsykiatri .

Akuttpsykiatri Søknadsfrist: 20 mai.

Fagsjef/lege

Fast stilling.  Den norske legeforening, OSLO.

Søknadsfrist: 23 mai.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Elverum Søknadsfrist: 25 mai.

Forsker

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

 I BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE OG/ELLER BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

Sykehjemsleger

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 06 juni.

Seksjonsleiar - Avdeling for rusmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 12 juni.