Personallege/Bedriftslege

Fast stilling.  AktiMed Norge AS, Aker Care Trondheim/AktiMed BHT Trondheim.

Aker Care Trondheim/AktiMed BHT Trondheim Søknadsfrist: 30 juli.

Lege

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, RAULAND.

Rehabiliteringssenteret AiR. AiR Klinikk Søknadsfrist: 01 august.

Radiolog / Radiograf

Fast stilling.  Direktoratet for e-helse, OSLO.

Helsefaglige kodeverk Søknadsfrist: 05 august.

Daglig leder

Fast stilling.  Legevakta i Drammensregionen IKS, DRAMMEN.

100% stilling Søknadsfrist: 08 august.

Verksamhetschef, Onkologiska kliniken

Fast stilling.  Region Östergötland, LINKÖPING.

Søknadsfrist: 11 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

BUP, Akuttenheten Søknadsfrist: 14 august.

Vice-Chancellor

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Norden utenom Norge.

Søknadsfrist: 15 august.

Enhetsleder

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Enhet for rus og psykiatri Søknadsfrist: 19 august.

Prosjektleder

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Ønsker du å bidra til å utvikle IKT-baserte helsetjenester og morgendagens pasientbehandling? Søknadsfrist: 19 august.

Direktør for nytt område

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

Søknadsfrist: 29 august.

Senior consultant or leader combined with a part time (20%) academic position

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Obstetrics and Gynaecology.

Division of Obstetrics and Gynaecology - Ullevål and Rikshospitalet Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for kardiologisk intervensjon .

Kardiologisk avdeling, Seksjon for kardiologisk intervensjon  Søknadsfrist: 13 september.