Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Hedmark, HAMAR.

 Søknadsfrist: 11 september.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Finnmark, Helse- og sosialavdelingen.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 30 september.