Assisterande fylkeslege

Vikariat.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, MOLDE.

Vikariat i 100 % stilling frå 01.09.2016 til og med 31.12.2017 Søknadsfrist: 23 august.

Velg spesialitet