Merete Holtermann (f.1982) er ansatt som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hun startet i den nye stillingen i november 2011.
Merete Holtermann er cand.med fra Universitetet i Oslo, og hadde turnustjeneste ved Akershus universitetssykehus og i Oslo kommune.

Publisert: 26.1. 2012