Lisbeth Sommervoll (f. 1960) er tildelt Legeforeningens lederpris 2012.

Lisbeth Sommervoll, klinikksjef for Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, har mottatt Legeforeningens lederpris 2012. Prisen ble delt ut på Legeforeningens dialogkonferanse om ledelse i sykehus.
Konferansen samlet 160 deltakere. Det er andre gang Legeforeningens lederpris deles ut og den består av et grafisk blad av Per Kleiva pluss et diplom. Alle leger ansatt i sykehus har hatt anledning til å nominere kandidater til prisen. Tildelingen foretas av sentralstyret i Legeforeningen.
Sommervoll får prisen for sin gode vilje og evne til dialog med sine medarbeidere innenfor alle yrkesgrupper. Hun involverer verneombud og tillitsvalgte i de aktuelle fora. Møtene oppleves som meningsfylte og konstruktive, og hun lytter til innspill. De blir fulgt opp. Det er høyt under taket i hennes ledergruppe, og mye humor selv om arbeidsdagene kan være lange og krevende.
Hun lar seksjonene i Medisinsk klinikk få utvikle de områder som er viktige for god faglig kvalitet innenfor sine felter og for klinikken og sykehuset som helhet. Det avsettes midler til forskning og disse miljøene stimuleres.
Sommervoll tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 2000.
Hun har vært ansatt ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold siden 1995, og i 2000 fikk hun overlegestilling ved sykehuset, noe som førte henne inn i den første lederjobben.
Hun har siden arbeidet med ledelse på ulike nivåer. Hennes viktigste drivkraft er ønsket om å bidra til å organisere helsetjenesten rundt pasienten, og sørge for at kvalitet og sikkerhet blir ivaretatt. Samtidig må fagmiljøene stimuleres slik at sykehuset fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass for dyktige medarbeidere. Samhandlingsreformen krever at helsevesenet tenker nytt og organiserer tjenesten på en annen måte enn tidligere.

Foto: Legeforeningen

Publisert: 25.4. 2012