Lars Weisæth (f. 1941) er utnevnt til æresdoktor ved medisinsk fakultet ved Uppsala universitet i Sverige.

Æresdoktortittelen tildeles personer som har gjort ”framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen”.Universitetet skriver blant annet følgende om Weisæth: “Han är idag den i särklass mest kända och anlitade akademiska specialisten inom området katastrofpsykiatri/ psykotraumatologi.”
Weisæth tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1968, ble godkjent spesialist i psykiatri i 1976 og tok doktorgraden i 1985. 
Han er professor og psykoanalytiker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Han arbeider med fagområdene psykoterapi, psykotraumatologi og militærpsykiatri. Weisæth har forsket på reaksjonene etter Alexander Kielland-ulykken, Åsta-ulykken, tsunamikatastrofen i 2004 og norske FN-veteraners psykiske helse. Han har også vært mye brukt som psykiatrisk sakkyndig i saker som gjelder erstatningsansvar.
I 1995 ble Weisæth tildelt Lifetime Achievement Award fra den internasjonale krisepsykiaterforeningen International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS). Uppsala universitet er det eldste i Norden og har i mange hundre år vært et av Europas ledende. Mange av tradisjonene innen den akademiske kulturen i Sverige stammer fra Uppsala.
I beskrivelsen av æresdoktoratet heter det at ”hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakulteterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin forskningsgemenskap”.
Æresdoktorene får en doktorring, et diplom og en doktorhatt. Disse symbolene gir æresdoktorene tilhørighet og rett til å tale ved Uppsala universitet.

Foto: Lars Sørli


 

Publisert: 2.2. 2012