Inger Torhild Gram (f. 1955) blir kreftekspert hos WHO.

 

 

 

Gram er professor og kreftepidemiolog ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet  i Tromsø. Hun ble nylig valgt inn i det vitenskapelige rådet til “International Agency for Research on Cancer” (IARC), som er Verdens helseorganisasjons kreftforskningssenter. Perioden er for fire år.
Hun er med andre ord faglig ekspert når WHO skal drøfte hvilke temaer og fagfelter de skal satse på innen kreftforskning og kreftbekjempelse de neste årene.
IARC har som oppgave å få kontroll over kreftsykdommer i global målestokk ved å øke kunnskapen om årsaker til kreft og finne forebyggende tiltak som virker.
Gram tok medisinsk embetseksamen i Tromsø i 1982 og tok doktorgraden i 1992 med avhandlingen Aspects of breast and cervical cancer screening.
Inger Torhild Gram gleder seg til å ta tak i sin nye arbeidsoppgave, forteller hun til Universitetet i Tromsøs  nettside - uit.no - hvor hun også utdyper dette videre:
 – En av de mange oppgavene vi får der, er tobakksforebyggende arbeid globalt. Dette er mitt hovedinteressefelt som professor i forebyggende medisin, lege og kreftepidemiolog. Så dette kan bli utrolig spennende.
Vi er 22 faglige eksperter fra alle deler av verden, og vi er der på grunn av vår kompetanse. Jeg kommer i særlig grad til å sette søkelys  på årsaker til kreft, forebygging gjennom livsstil, tobakkskontroll og screeningprogrammer.
Jeg har jobbet i flere år på det nasjonale plan med kreftarbeid og tobakksforebygging. Nå kjenner jeg meg klar for å ta steget ut i en internasjonal sammenheng, sier hun.

Foto: Universitetet i Tromsø

Publisert: 19.3. 2012