Bjørn Erikstein (59) er ansatt som ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Det var et enstemmig styre som ansatte Bjørn Erikstein på et ekstraordinært styremøte 6. desember.
 

 – Oslo universitetssykehus er den mest spennende helseinstitusjonen i Norge og Norden, og jeg gleder meg til å få lede dette sykehuset, sier Erikstein. 

Erikstein kommer fra stillingen som Ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er cand. med. fra UiO fra 1978, dr. med. fra UiO fra 1992 og spesialist i onkologi fra 1993. Han har hatt flere stillinger ved Radiumhospitalet og har også arbeidet ved Ullevål sykehus. Fra 2003 til 2004 var han viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Sør RHF. Fra 2005 til september 2007 var han administrerende direktør i Helse Sør RHF. Erikstein har undervist medisinske studenter og helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og vært styreleder for flere helseforetak. I 2003 gjennomførte Erikstein nasjonalt lederutviklingsprogram i regi av Helsedepartementet og Bedriftsuniversitetet.
Erikstein tiltrer stillingen umiddelbart.

Publisert: 7.12. 2011