Bess Margrethe Frøyshov (f. 1964) er ansatt som ny administrerende direktør for Sykehuset Telemark.

Frøyshov tok medisinsk embetseksamen i 1995 og ble godkjent spesialist i medisinsk biokjemi.
Hun har bred erfaring fra ulike lederstillinger i helsevesenet i Vestfold og Buskerud, og har dessuten en master i helseledelse. Den nye direktøren har de siste to årene vært klinikkdirektør for Klinikk for medisinsk diagnostikk for Vestre Viken.
Styreleder ved Sykehuset Telemark, Elisabeth Nilsen, sier i et intervju med Telemarksavisa at styret var enstemmig enige etter en grundig gjennomgang av søkerne. Frøyshov har bred erfaring fra sykehussektoren, og ønsker å utvikle Sykehuset Telemark på en måte vi mener er riktig, sier Nilsen. Det er viktig å beholde Sykehuset Telemark som det sterke samlede sykehuset det er, og vi mener at Frøyshov er den beste kandidaten til å gjøre dette, legger hun til. Nilsen ser for seg at Frøshov tiltrer stillingen ved årsskiftet 2011/2012.

foto:  Jørn Ertsaas

Publisert: 5.12. 2011