Tommy Ellingsen

Viken senter

Spor av himmel, smak av jord. Når mennesker forlater Viken senter, eller de har møtt oss på ett av våre kurs, ønsker vi at de skal oppleve at de er bedre rustet til å mestre egne liv, og ser håp for fremtida.
Viken senter er en diakonal stiftelse, og senteret ble åpnet i 2006. Tilbudet vårt er åpent for alle, uansett bakgrunn, tilhørighet og tro. Vi tar imot pasienter, deltakere og besøkende fra hele landet.

Stiftelsens formål: 
Viken senter er en ideell diakonal virksomhet som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forebygging, sjelesorg, fagutvikling og forskning. Stiftelsen har et særlig fokus på landsdelens behov, brukernes medvirkning, samt åndelige, eksistensielle og relasjonelle spørsmåls betydning for psykisk helse.
Viken senter er lokalisert i vakre naturomgivelser i Bardu kommune i Troms. 
Fotograf : Tommy Ellingsen
Jobb med oss
Fotograf : Tommy Ellingsen
Jobb med umiddelbar nærhet til naturen
Fasiliteter
Fotograf : Tommy Ellingsen
SPESIALITETER
  • Forskjellige stillinger
  • Psykiatri
  • Barne- og ungdomspsykiatri
ARBEIDSSTED
Viken senter
Vikenveien 66
9360 BARDU Se kart