iStock

Jobb i Tysfjord Kommune

Flytte til ruvende fjell og djupe fjorder i Nordland?
Fjordbygda Tysfjord har i dag 3 kommunalt ansatte fastleger som tar vare på om lag 2000 innbyggere. Vi har legekontor i Kjøpsvik og på Drag. Legetjenesten er samlokalisert med helsestasjon og jordmortjeneste. Det er også legevaktsamarbeid med nabokommunene Hamarøy og Steigen på natt, helg/høytider. Velkommen som arbeidssøker i Tysfjord!

Jobb som lege i Tysfjord

Her finner du fastlegekontorene i Tysfjord:
Drag Legekontor kl.08-15.00
Gnr 60 Bnr 269, 8270 Drag // Tlf 75785770
Kjøpsvik Legekontor kl.08-15.
Prestegårdsveien 1, 8590 Kjøpsvik // Tlf 75775640

Hos oss kan vi tilby

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Gode nettverk og samarbeidsfora.
  • Faglige utfordringer i et positivt miljø.
  • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
  • Personer med samisk språkkompetanse oppfordres til å søke.

Fotograf : iStock
Flytte til Tysfjord?
Mer om ville, vakre Tysfjord
Fotograf : iStock
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Rådhuset Postboks 104
8591 TYSFJORD Se kart