iStock

Søgne kommune

Søgne er en livskraftig kommune. Naturen er variert. Ytterst mot havet er det blankskurte holmer og skjær. Innenfor er det en lun skjærgård med fjorder og viker som skjærer seg inn i landskapet.
Søgne er en kystkommune i Vest-Agder. Den grenser mot bykommunene Mandal i vest og Kristiansand i øst, samt mot Songdalen i nord og Marnardal i nordvest. Kommunesenteret ligger på Tangvall. Folketallet i Søgne kommune er ca 11 500. I sommerhalvåret øker innbyggertallet til ca. 17 000 som følge av hyttefolk og andre turister.
Kommunens areal er 151 kvadratkilometer hvorav 144 kvadratkilometer er på land og 7 kvadratkilometer på vann. Det meste av arealet benyttes til skogbruk. Nærmere 40 % av befolkningen sysselsettes innen privat og offentlig tjenesteyting, og 20 % innen varehandel. Sysselsettingen innen jord- og skogbruk og fisking, begrenser seg til ca. 2 % av befolkningen.
Søgne er kjent for sin skjærgård og den relaterte turismen til blant annet Olavsundet og kystfortet i Ny-Hellesund
Kommunen har et blomstrende handels og næringsliv, og offentlige og private serviceinstitusjoner medvirker til at Søgne er en god kommune å bo og vokse opp i.
Fotograf : Arnfinn Håverstad
Jobb i Søgne kommune
Fotograf : iStock
Å bo og leve i Søgne
Spennende fakta om Søgne
Fotograf : Arnfinn Håverstad 
SPESIALITETER
  • Allmennmedisin
  • Geriatri
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Postboks 1051
4682 SØGNE Se kart