Woldcam AS

Sandnes kommune

Sandnes i sentrum for fremtiden!
Sandnes kommune har 64 fastleger fordelt på ca. 15 legesenter. 
Interkommunal legevaktordning med 2-3 vakter per måned i velfungerende lokaler med CGM legevakt journalsystem. Legevakten har egen uniformert legevakts bil. Legevakten har god sykepleiedekning med høy faglig kompetanse. Det er egen sykehjemslegevakt besatt av sykehjemsleger samt et psykososialt kriseteam på døgnbasis.
Fotograf : Tom Haga

Om Sandnes

Velkommen til Sandnes, en by i sterk utvikling. Innbyggertallet har passert 75 000 og byen har i flere tiår vært preget av sterk befolkningsvekst og optimisme. Sandnes er i dag Norges 7. største by.

I det tidligere havneområdet vokser det nå fram en ny bydel. I Havneparken bygges det nytt rådhus som skal stå ferdig i 2018. Flere kontor- og leilighetsbygg er under planlegging og Sandnes sparebank har allerede flyttet inn i ny bygg. Havneparken med bryggepromenade, restauranter, arbeidsplasser og leiligheter, blir en helt ny og moderne bydel, midt i Sandnes sentrum.
Fotograf : Tom Haga
SPESIALITETER
  • Allmennmedisin
ARBEIDSSTED
Sandnes kommune
v/ kommuneoverlegen Fakturamottak, Pb 450
4304 SANDNES Se kart