iStock
Ringsaker – Midt i væla
Ringsaker kommune er med sine 34.000 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? 

Jobb som lege i Ringsaker

Kommunen har avtale med 25 fastleger som har sine fastlegepraksiser i kommunen. I tillegg er det etablert en turnuslege. Fastlegene er etablert i fastlegekontorer i Brumunddal, Moelv, Nes og Brøttum.

Det er også to privatpraktiserende spesialister (kirurgi og urologi) som har etablert sin praksis i kommunen. Begge er tilknyttet Moelv spesialistsenter. Privatpraktiserende spesialister driver sin virksomhet etter avtale med helseforetakene.

14 av fastlegene har avtale om å ivareta legetjenester til de som bor på sykehjem (sykehjemslege). De fleste av sykehjemslegene er ansatt i 20 prosent stillinger, og til sammen er det ca. 2,5 stillinger som sykehjemslege i kommunen. Det er også ansatt egen sykehjemsoverlege i kommunen.
Se alle legesentrene i Ringsaker
(Foto: iStock)
Leve og bo
Arbeidssted
Hoved arbeidssted
Pb 34
2381 BRUMUNDDAL
Se kart